HTG INFO
Nr 14
14. jaanuar 2013
Juhtkond tänab
 • viie kooli võistlusel kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Siim Oksa, Eha Paabot ja Madis Reemanni.
 • kõiki, kes aitasid kaasa viie kooli võistluse ladusale korraldamisele. 


Õppetöö

 • III perioodi esimene õnnetund toimub auditooriumis reedel, 18. jaanuaril kell 15.40. Registreeruda saab õnnetundi kooli kodulehel kuni 16. jaanuarini.
 • II perioodi järelarvestused
  • esmaspäev, 14. jaanuar 
   kell 15.50 matemaatika (õpetajad Ü. Hüva ja H. Kiisel) - 136
   kell 15.50 eesti keel (õpetaja A. Salo) - 107

   teisipäev, 15. jaanuar 
   kell 15.40 bioloogia ja geograafia (õpetajad S. Kaarna ja Ü. Seevri) - 225
   kell 15.40 kirjandus (õpetaja L. Tepp) - 105
   kell 15.45 kunstiajalugu (õpetaja P. Beier) - 203
   kell 15.45 vene keel (õpetajad O. Titova ja L. Titova) - 301, 302
   kell 15.45 ajalugu (õpetaja A. Pettai) - 144
   kell 15.45 füüsika (õpetaja M. Reemann) - 213
   kell 15.45 saksa keel (õpetaja A. Roots) - 204
   kell 15.45 eesti keel (õpetaja T. Pluum) - 102

   kolmapäev, 16. jaanuar 
   kell 15.40 matemaatika (õpetajad E. Timak ja K. Orav-Puurand) - 139
   kell 15.40 keemia (õpetaja E. Paabo) - 217
   kell 15.40 inglise keel - 312

   neljapäev, 17. jaanuar 
   kell 15.40 muusika (õpetaja Ü. Keerberg) - 220
   kell 15.40 ühiskonnaõpetus (õpetaja A. Ristikivi) - 141
   kell 15.40 eesti keel (õpetaja H. Tering) - 105
   kell 15.40 füüsika (õpetaja S. Oks) - 213
   kell 15.45 keemia (õpetaja H. Pähno) - 217
    

 • Kõigil riigieksamitele registreerunud õpilastel on 7.-18. jaanuarini võimalik oma eksamisoovi muuta. Eksamisoovi muutmiseks tuleb isiklikult pöörduda õppealajuhataja poole (klassijuhataja ei saa muudatust fikseerida riiklikes dokumentides). Pärast 18. jaanuari ei ole võimalik lõpueksamite valikut muuta.


Praktikumid

 • 11.c klassil algab keemia praktikum (juhendaja TÜ õppejõud Aime Lust). Praktikum toimub Tartu Ülikooli keemiahoones (Ravila 14a). Esimene praktikumitund kolmapäeval, 16. jaanuaril kell 16.00 kogu klassile, edasi viiakse praktikum läbi kolmes rühmas. I rühma praktikum toimub kolmapäeviti kell 13.15, II rühma praktikum neljapäeviti kell 13.15 ja III rühma praktikum neljapäeviti kell 16.00. Õppealajuhataja ootab rühmade nimekirja kolmapäeval pärast esimest tundi. 
  • Chemicumi saab sõita bussidega nr 5 ja 24, mis väljuvad Kaubamaja peatusest ning sõita tuleb Nooruse peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad järgmised linnaliinibussid:
   buss nr 5 Kaubamaja peatusest kell 12.53 või 15.45
   buss nr 24 Kaubamaja peatusest kell 15.48 
 • 11.c klassil bioloogia praktikumi (juhendaja TÜ õppejõud Mati Martin) tunnid toimuvad esmaspäeviti 4. ja 5. tund ruumis 203 ning teisipäeviti 5. tund ruumis 227. Kursus algab 14. jaanuaril.
 • 11.a ja 11.b klassi materjalitehnoloogia praktikumi juhendaja TÜ professor Jaak Kikase töökoha muutuse tõttu sel õppeaastal ei toimu. Kõik materjalitehnoloogia praktikumi registreerunud saavad läbida robootika praktikumi (juhendaja õp Siim Oks). Õpilastel, kes on registreerunud materjalitehnoloogia rühma, palun pöörduda algava nädala jooksul õpetaja Siim Oksa poole ja leppida kokku praktikumide toimumise aeg.
 • EMÜ tehnoloogiapraktikumi (kuraator HTG vilistlane Juhani Püttsepp) esimene tund toimub 28. jaanuaril kell 16.00 ruumis 225.


Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

 • 16.-20. jaanuarini külastavad meie kooli Comeniuse projekti koordinaatorid Islandilt, Norrast, Šotimaalt, Inglismaalt, Belgiast, Saksamaalt, Ungarist ja Poolast. Meie koolist on projektiga seotud õpetajad M. Savi, Ü. Seevri, K. Ojaveer ja D. Kubi. 
  teisipäev, 15.01
  10.c 1. tund kirjandus õp. T. Pluum - 139. toimub ka 3. tund

  neljapäev, 17.01
  10.a 2. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi gruppide tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö), õp. K. Ojaveeri ja Ü. Roostoja gruppide tund ruumis 141 (õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö)
  10.b 2. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi gruppide tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö)
  3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312, õp. M. Savi grupi tund ruumis 135
  10.c 2. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi gruppide tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö)
  3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312, õp. M. Savi grupi tund ruumis 135
  10.d 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312, õp. M. Savi grupi tund ruumis 135
  10.e 2. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi gruppide tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö), õp. K. Ojaveeri ja Ü. Roostoja gruppide tund ruumis 141 (õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö)
  12.a 1. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi gruppide tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö)
  12.e 1. tund inglise keel õp. D. Kubi ja M. Savi gruppide tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö)

  reede, 18.02
  11.a 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 102, õp. K. Rootsi grupi tund ruumis 302
  11.b 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312, õp. H. Köhleri ja D. Kubi rühmade tund ruumis 202 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö), õp. K. Rootsi grupi tund ruumis105
  11.c 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312, õp. H. Köhleri ja D. Kubi rühmade tund ruumis 202 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö), õp. K. Rootsi grupi tund ruumis105
  11.d 3. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312, õp. H. Köhleri ja D. Kubi rühmade tund ruumis 202 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö) ), õp. K. Rootsi grupi tund ruumis105
  11.e 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja 102, õp. K. Rootsi grupi tund ruumis 302
  12.a 1. tund inglise keel õp. M. Savi ja D. Kubi rühmade tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö)
  12.b 2. tund inglise keel õp. M. Savi ja D. Kubi rühmade tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö), õp. Ü. Roostoja ja K. Ojaveeri rühmade tund ruumis 225 (õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö)
  12.c 2. tund inglise keel õp. M. Savi ja D. Kubi rühmade tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö), õp. Ü. Roostoja ja K. Ojaveeri rühmade tund ruumis 225 (õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö)
  12.d 2. tund inglise keel õp. M. Savi ja D. Kubi rühmade tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö), õp. Ü. Roostoja ja K. Ojaveeri rühmade tund ruumis 225 (õp. K. Ojaveeri rühmal iseseisev töö)
  12.e 1. tund inglise keel õp. M. Savi ja D. Kubi rühmade tund ruumis 102 (õp. D. Kubi rühmal iseseisev töö)

Teated
 • Möödunud neljapäeval, 10. jaanuaril allkirjastati Tartu Raekojas viie kooli võistluse koolide ja toetajate (Nortal AS, Skype Technologies OÜ ja Viru Keemia Grupp AS) vaheline koostöömemorandum. Selle eesmärk on populariseerida füüsika, keemia ja matemaatika süvendatud õpetamist ja õppimist üldhariduskoolides, aidata kaasa õpilaste kutsevalikule ning väärtustada igal aastal reaalainetes toimuvat viie kooli võistlust.
 • Täna, esmaspäeval, 14. jaanuaril on viimane päev kinnitada oma ülesastumist neljapäeval, 17. jaanuaril toimuval talendiõhtul. Registreerida saab 12.b klassi õpilaste Els Heile või Hele-Liis Peedoski poole pöördudes või kirjutades e-posti aadressile heile.els@gmail.com. Üritus algab kell 18.00 ja on kõigile tasuta. Parimatele esinejatele auhinnad.
 • Kooli ajaloo-olümpiaad toimub teisipäeval, 15. jaanuaril 1.-2. tunni ajal auditooriumis.
 • Teisipäeval, 15. jaanuaril 4. tunni ajal räägib 12.e klassile finantsharidusest kooli vilistlane Holger Biene, kes töötab LHV pangas.
 • Teisipäeval, 15. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis klassidevahelise mälumängu III voor.
 • Esmaspäeval, 21. jaanuaril kell 16.00 on raamatukogus kooli kõnevõistlus. Täpsem informatsioon emakeeleõpetajatelt.


Olümpiaadid ja võistlused

 • 9. ja 10. jaanuaril HTGs peetud 48. viie kooli võistluse tulemused:
  • MATEMAATIKA
   1.-7. Simmo Saan (10.b)
   1.-7. Kaur Kristjuhan (11.b)
   1.-7. Ants-Oskar Mäesalu (12.b)
   1.-7. Kristjan-Martin Kirjanen (11.b)
   8. Kaur Aare Saar (12.b)
   9. Siim Sammul (11.b)
   11. Ruti Kirikmäe (11.a)

   Koolide järjestus matemaatikavõistlusel:
   HTG
   MHG
   NRG
   TTG
   VG (Viljandi Gümnaasium)

   FÜÜSIKA
   1. Kaur Aare Saar (12.b)
   3.-5. Kaarel Kree (11.b)
   3.-5. Kaur Kristjuhan (11.b)
   6. Simmo Saan (10.b)
   12. Hans Daniel Kaimre (10.b)

   Koolide järjestus füüsikavõistlusel:
   HTG
   NRG
   MHG
   VG
   TTG

   KEEMIA
   3.-4. Kevin Kesküla (12.a)
   5.-6. Enn Rusi (12.c)
   5.-6. Kaur Aare Saar (12.b)
   7. Siim Kurvits (11.c)
   8. Raul Rinken (10.b)

   Koolide järjestus keemiavõistlusel:
   HTG
   NRG
   MHG
   TTG
   VG

Kolme aine kokkuvõttes oli parim treffnerist Kaur Aare Saar, kes sai Harri Keerutaja rändauhinna. Kaljo Kruse nimeline rändauhind (parim noor matemaatik) anti 10.b klassi õpilasele Simmo Saanile.
Esmakordselt osalesid viie kooli võistlusel Ida-Virumaa koolide õpilased.
 
 • Laupäeval, 12. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus parimaid tulemusi näitasid järgmised meie kooli õpilased:
  • 10. klassside arvestuses
   1. Hans Daniel Kaimre (10.b)
   2. Daniel Kütt (10.a.)
   3. Jaak Joonas Keldoja (10.b)
   5. Rasmus Born (10.c)
   7. Kaisa Teele Oja (10.c)
   8. Tõnis-Torm Nöps (10.c)
   9.-10. Triinu Hordo (10.a)
   9.-10. Jaak Kaljula (10.c)

   11. klasside arvestuses
   1. Ruti Kirikmäe (11.a)
   5. Siim Kurvits (11.c)
   8. Liisi Metsoja (11.a)
   9. Susanna Laan (11.c)
   10. Ainika Adamson (11.c)

   12. klasside arvestuses
   2. Kaur Aare Saar (12.b)
   3. Enn Rusi (12.c)
   5. Kevin Keskküla (12.a)
   6. Agnes Kuus (12.c)
   8. Erik Räni (12.c)
    

 • Geograafiaolümpiaadi vabariiklikku vooru on meie koolist kutsutud Hans Daniel Kaimre (10.b), Henri Ots (12.c), Kristiine Aluvee (11.c), Madli-Johanna Maidla (12.c), Raul Rinken (10.b), Sander Tars (12.b), Kaur Aare Saar (12.b), Liisu Miller (11.a).
 • Katarina Kiiver (12.d) saavutas Riigikohtu kaasuskonkursil esikoha.
 • Rahvusvahelise Comeniuse projekti „Dwindling Resources - Growing Challenges“ fotokonkursi HTG voor on lõppenud. Täname kõiki osavõtjaid ilusate looduspiltide eest. Facebooki-keskkonnas toimunud hääletamise tulemuste põhjal kogusid enim punkte Andreas Raukas (vil 2012), Maris Pedaja (10.b) ja Birgit Kuslap (10.c).

 • Konkursid

  • Eesti Mälumänguliit korraldab teisipäeval, 29. jaanuaril algusega kell 16.00 Tartu Kivilinna Gümnaasiumi uues hoones (Kaunase pst 70) koolinoorte Eesti mälumängumeistrivõistluste vahevooru. Registreeruda tuleb aadressil http://koolinoorte.kilb.ee/index.php/registreerimine-vahevooru hiljemalt 23. jaanuari õhtuks (ka neil võistkondadel, kes eelvoorust osa võtsid). Vahevoor koosneb 40 küsimusest erinevatel teemadel. Osa võtta võivad nii juba eelvoorus osalenud kui ka uued võistkonnad, kusjuures kõik võistkonnaliikmed peavad olema samast koolist. Vahevoor on ühtlasi maavõistlus Eesti linnade ja maakondade vahel.


  Õpilased

  • Talvise vaheaja lõpetamiseks korraldas 10.d klass koos klassijuhatajaga väljasõidu Tartumaal Vissis asuvasse Sassi tallu. Koos tehti süüa, käidi saunas, mängiti, peeti tulevikuplaane ja uuriti loodust.


  Kooliarsti teated

  • 14.-18. jaanuaril 2013 on oodatud tervisekontrolli 11.a klassi õpilased.


  Eelteated

  • Teisipäeval, 22. jaanuaril kell 15.45 toimub ruumis 204 klassivanemate ümarlaud. Kooli juhtkond ootab ettepanekuid ülekooliliste ja klassiürituste korraldamise kohta.
  • Kolmapäeval, 30. jaanuaril peetakse 4.-5. tunni ajal aulas õpilaskonverentsi, millest võtavad osa kõik humanitaarklasside õpilased.
  Direktori 09.01.2013.a käskkirjaga nr 3 avaldatakse kiitust

  1. Väga hea ja hea õppeedukuse eest järgmistele õpilastele:

  10.a
  Sandra Eensoo, Maarja Enumäe, Brenda Heinla, Triinu Hordo, Marko Karm, Kristjan Kingo, Daniel Kütt, Hanna Laas, Ludvig Leis, Liis Luude, Salme Ojasild, Getter Põru, Nils Holger Sova, Joonas Tomingas, Villem Tõnisson, Mariann Võhmar.

  10.b
  Martin Aasmäe, Sisi Carmen Haamer, Hans Daniel Kaimre, Jaak Joonas Keldoja, Mariann Liigand, Rasmus Lõhmus, Toom Lõhmus, Lisanne Meristo, Karl Must, Karina Raudsik, Raul Rinken, Laura Rähni, Simmo Saan, Kaisa Sander, Mari-Liis Tsernant, Hell Viitkar.

  10.c
  Aliis Aalmann, Esper Rasmus Antson, Rasmus Born, Anu Jaagosild, Jaak Kaljula, Aap Kirsel, Katariina Kisand, Alice Klaus, Maria Leping, Omari Loid, Henri Maalmann, Kaisa Teele Oja, Maarja-Ly Ojasalu, Minna Ots, Ander Peedumäe, Janeli Pelska, Hubert Piikov, Kaspar Plaat, Laura Tammiste, Andri Uibo, Jaanika Unt, Meelis Utt, Raul Volmer.

  10.d
  Anna Edela, Katrin Kaaver, Lembe Kullamaa, Kärt Lige, Nele Läll, Liisi Voll.

  10.e
  Eleri Anni, Laura Hääl, Jõgi Reelika, Kirti Jürimäe, Kristel Mairit Kruusmägi, Kristin Laupa, Marie Lintnermann, Kristiina Mäeots, Mika Pert?jonok, Silver Erik Saage, Marja Stina Saaliste, Fred Vahte.

  11.a
  Mari-Liis Belials, Christina Jõesaar, Ruti Kirikmäe, Mervet Kirk, Eveli Kodas, Juhan-Mats Kuningas, Ulla Meeri Liivamägi, Margaret Matisen, Liisi Metsoja, Tiit Oja, Anu Parvelo, Merily Puusta, Henri Randla, Kati Raudmäe, Grete Helena Roose, Teisi Timma, Kaur Valk.

  11.b
  Mariliis Jukk, Helmi Ulrika Kirm, Kaarel Kree, Taavet Kutsar, Kadi Lang, Kadri-Liis Rehtla, Siim Sammul, Tuule Sõber, Helena Talimaa.

  11.c
  Ainika Adamson, Kristiine Aluvee, Marianne Haug, Alice Hiie, Kai Ilves, Evamaria Elisabet Keränen, Helena Kilp, Siiri Kits, Helene Kohv, Maarja Liiv, Karita Liivak, Veiko Lillipuu, Andreas Must, Merit Müür, Triin Sellis, Jane Torp.

  11.d
  Anni Adamson, Anni Jürgenson, Erle Kont, Priit Paluoja, Riana Randoja, Liisa Sell, Liisi Soonvald, Egert Vinogradov.

  11.e
  Mari-Liis Kullamaa, Oliver Kuusk, Kevin Kõo, Anette Caroline Kõre, Karin Kõrgessaar, Kadi Laaneots, Martin Johannes Liba, Kerli Paasoja, Andre Paju, Kai Karin Sikk, Marianne Sokk, Hanna Trumm, Alo Vals, Sofia Ümarik.

  12.a
  Fred Hansen, Kevin Kesküla, Kristjan-Martin Kirjanen, Gustav Klimušev, Sander Kulu, Andres-Kristjan Kuura, Maris Mõttus, Grete Müürisepp, Alvar Olgo, Taavi Orro, Kristen Ploom, Karl Pärn, Sille Saareleht, Andreas Sepp, Mari Sild, Siim-Sander Sägi.

  12.b
  Diana Algma, Els Heile, Jo Kroll, Janet Lain, Triinu Lepp, Laura Lilleste, Rebeka Mändar, Perttu Narvik, Kärt Paasik, Hele-Liis Peedosk, Martti Rell, Anette Rähni, Märt Sessman, Sander Tars, Sander Vunk.

  12.c
  Agnes Aadusaar, Iti Kaasik, Kaija-Liis Kiidli, Mart Kiis, Karl Kirsimäe, Margit Kuslap, Agnes Kuus, Kristiina Laht, Annika Laidroo, Annika Laumets, Johanna Luige, Madli-Johanna Maidla, Emeri Neumann, Laura Olesk, Henri Ots, Maris Pärn, Enn Rusi, Erik Räni, Eneli Simson, Kertu Simulask, Mari-Ann Katariina Sklave, Sylvia Sulengo, Linda Tammekivi, Liis Timpka, Kristjan Toots.

  12.d
  Kevin Jurs, Helen Kasemaa, Kaisa Maasik, Helina Muld, Mariliis Räis, Kristiina Saal, Merit Saik, Annika Zimmer, Linda Tarto.

  12.e
  Karet Eesmäe, Annabel Jõeleht, Elenor Koemets, Epp Kuslap, Liis Küünal, Marta Matisen, Liis Mäeots, Triinu Palmre, Anna Liisa Saavaste, Kaari Tilga, Monika Tõlgo.