HTG INFO
Nr 13
7. jaanuar 2013
Direktor tänab
 • 12.c klassi õpilasi Kaarel Karolini, Andres Käosaart ja Kaarel Ojakivi ning raamatukoguhoidja Ave Rikast, infojuht Heivo Kikkatalo ja huvijuht Uve Saart igakülgse abi eest 26. detsembril koolimajas Eesti vabariigi peaministri aastalõpuintervjuu salvestamisel ja soovib kogu kooliperele head uut aastat!
Juhtkond tänab 
 • 11.c klassi õpilasi ja klassijuhataja Saima Kaarnat õpilastele jõulupeo ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • õpetaja Toomas Jürgensteini, Ülle Keerbergi, Karel Vähi ja kõiki õpilasi ning vilistlasi, kes korraldasid jõulujumalateenistuse Jaani kirikus;
 • õpetajaid Marcus Hildebrandti, Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Anneli Mägi, Ülli Roostoja ja Marilin Savi õpilaste ettevalmistamise eest konkurssideks ja olümpiaadideks;
 • kooli söökla töötajaid, kes hoolitsesid jõululaua eest õpetajate jõulupeol;
Kooli töötajad tänavad
 • kolleege Mall Mattot, Ülli Roostoja, Anneli Saarvat, Ülle Seevrit, Liisa Teppi ja Andre Pettaid lustaka jõulupeo korraldamise eest kõikidele Treffneri kooli töötajatele.
SA TÜ Kliinikumi lastekliinik tänab 
 • 10.d ja 10.e klasside õpilasi. Annetatud jõulukingituste raha eest toetati kõnnipatoloogiaga lapsi ja osteti haiglas olevatele lastele mänguasju.
Õppetöö
 • III perioodi õnnetunnid toimuvad järgmistel aegadel:
  • reedel, 18. jaanuaril kell 15.40 ruumis 221 (90 minutit);
   reedel, 25. jaanuaril kell 15.40 ruumis 221;
   reedel, 1. veebruaril kell 15.40 ruumis 221;
   reedel, 8. veebruaril kell 15.40 ruumis 221 (90 minutit).
 • 11.c klassi bioloogia praktikumi esimene tund toimub esmaspäeval, 14. jaanuaril 5. tunni ajal ruumis 203. Praktikat juhendab TÜ õppejõud Mati Martin.
 • II perioodi järelarvestused
  • esmaspäev, 14. jaanuar 
   kell 15.50 matemaatika (õpetajad Ü. Hüva ja H. Kiisel) - 136
   kell 15.50 eesti keel (õpetaja A. Salo) - 107

   teisipäev, 15. jaanuar 
   kell 15.40 bioloogia ja geograafia (õpetajad S. Kaarna ja Ü. Seevri) - 225
   kell 15.40 kirjandus (õpetaja L. Tepp) - 105
   kell 15.45 kunstiajalugu (õpetaja P. Beier) - 203
   kell 15.45 vene keel (õpetajad O. Titova ja L. Titova) - 301, 302
   kell 15.45 ajalugu (õpetaja A. Pettai) - 144
   kell 15.45 füüsika (õpetaja M. Reemann) - 213
   kell 15.45 saksa keel (õpetaja A. Roots) - 204
   kell 15.45 eesti keel (õpetaja T. Pluum) - 102

   kolmapäev, 16. jaanuar
   kell 15.40 matemaatika (õpetajad E. Timak ja K. Orav-Puurand) - 139
   kell 15.40 keemia (õpetaja E. Paabo) - 217
   kell 15.40 inglise keel - 312

   neljapäev, 17. jaanuar
   kell 15.40 muusika (õpetaja Ü. Keerberg) - 220
   kell 15.40 ühiskonnaõpetus (õpetaja A. Ristikivi) - 141
   kell 15.40 ajalugu (K. Punga) - 144
   kell 15.40 eesti keel (õpetaja H. Tering) - 105
   kell 15.40 füüsika (õpetaja S. Oks) - 213
   kell 15.45 keemia (õpetaja H. Pähno) - 217


Abiturientidele

 • Keemia eksami ettevalmistuskursus on kohustuslik reaal- ja humanitaarsuuna õpilastele, kes soovivad 2013. aasta kevadel sooritada keemia riigieksamit. Kursus on hindeline ning hinne mõjutab oluliselt lõputunnistusele kantavat keemia kooliastmehinnet. Kuna eksamit soovib sooritada 48 õpilast, moodustatakse kaks gruppi. Reaalklasside (12.a ja 12.b) õpilaste ettevalmistustunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00-9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25-15.40 (5. tund) ruumis 217 õpetaja E.Paabo juhendamisel ning humanitaarklasside (12.d ja 12.e) tunnid toimuvad kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti kell 14.25-15.40 ruumis 139. Kursuse viib läbi õpetaja H. Pähno.
 • Kõigil riigieksamitele registreerunud õpilastel on 7.-18. jaanuarini võimalik oma eksamisoovi muuta. Eksamisoovi muutmiseks tuleb isiklikult pöörduda õppealajuhataja poole (klassijuhataja ei saa muudatust fikseerida riiklikes dokumentides). Pärast 18. jaanuari ei ole võimalik lõpueksamite valikut muuta.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • 10. jaanuaril kell 8.00-15.00 toimub Kivilinna gümnaasiumis Saksa keelediplomi eksami suuline osa. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad õpetajad M. Matto ja A. Roots.
 • 10. ja 11. jaanuaril osaleb täiendkoolitusel kooli psühholoog Triin Ulst ning 11. jaanuaril osalevad koolitusel õpetajad Ülle Hüva, Kristiina Punga ja Ülle Seevri.
  kolmapäev, 9.01
  10.a 3. tund muusika õp Ü. Keerberg - 136
  10.d 4. tund muusika õp Ü. Keerberg - 136
  11.e 1. tund füüsika õp J. Paaver - 136
  12.c 2. tund füüsika õp J. Paaver - 136

  neljapäev, 10.01
  10.b 2. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Jürgenstein - 135
  3. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 204
  10.c 2. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Jürgenstein - 135
  3. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 204
  10.d 2. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Jürgenstein - 135
  3. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 204
  4. tund saksa c-keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 204
  SKc3 5. tund saksa keel (c) jääb ära
  SKc6 5. tund saksa keel (c) õp O. Titova - 202
  KE5 5. tund jääb ära. Tund toimub reedel, 11.jaanuaril 5. tuuni ajal ruumis 217

  reede, 11.01
  10.a 4. tund eesti keel õp L. Tepp - 227
  10.b 4. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub.
  10.e 3. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand - 227 (toimub ka 1. tund)
  11.a 3. tund iseseisev töö matemaatikast õp H.Kiisel - 136
  4. tund keemia õp H. Pähno - 202
  KE5 5. tund keemia eksamikursus reaalklasside õpilastele õp. E. Paabo - 217


Teated

 • Teisipäeval, 8. jaanuaril ootab ajalooring kõiki huvilisi ekskursioonile KGB kongidesse, kus kuulatakse muuseumitundi Saksa okupatsiooni teemadel. Kogunetakse kell 15.50 ülerõivastes valvelaua juures.
 • 9. ja 10. jaanuaril toimub 48. viie kooli võistlus, millest võtab osa Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Tamme Gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond ja esmakordselt külalisvõistkond Ida-Virumaalt. Meie kooli võistkonda kuuluvad Mari Sild, Kevin Kesküla ja Kristjan Martin Kirjanen (12.a), Diana Algma, Remi Leopard, Kaur Aare Saar ja Ants-Oskar Mäesalu (12.b), Enn Rusi ja Agnes Kuus (12.c), Ruti Kirikmäe ja Liisi Metsoja (11.a), Kaur Kristjuhan, Siim Sammul, Kaarel Kree ja Heigo-Elmar Vahesaar (11.b), Ainika Adamson ja Siim Kurvits (11.c), Simmo Saan, Raul Rinken ja Hans Daniel Kaimre (10.b).

 • Kuna sel aastal on võistlus meie majas, siis on kolmapäeval ja neljapäeval kella 8.00-18.00ni ruumide 220 ja 221 ees olev koridor läbikäiguks suletud.
 • Neljapäeval, 10. jaanuaril kell 14.20 peab auditooriumis (221) Skype Eesti juht Tiit Paananen loengu „Miks valida IT-karjäär?“.
Õpilased
 • Keskkonnaministeerium tunnustas noori looduskaitsjaid. Aumärgi sai ka treffnerist Mart Kiis (12.c).
 • 10.c klass nautis maitsvat toitu ja meeldivat koosolemist jõulueelsel ühislõunal Pierre’is.
 • Reedel, 11. jaanuaril jäävad ööakadeemiasse 12.e klassi õpilased ja klassijuhataja A. Roots.
Õpetajad 
 • Inimõigusi ja holokausti puudutavate teemadega tegeleva organistasiooni International Task Force koosolekul valiti organisatsiooni rahastuskomitee sõltumatuks eksperdiks õpetaja Aare Ristikivi.
Olümpiaadid ja võistlused
 • 7. detsembril toimunud inglise keele olümpiaadi piirkonnavoorus jõudsid esikümnesse järgmised HTG õpilased:

 • 5. koht Gustav Nikopensius (11.d)
  6. koht Simon Suviste (12.e)
  7.-8. koht Henn Kumar (11.c)
 • 9. detsembril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie kooli parimad
  • nooremas vanuserühmas (63 osavõtjat)
   3. Simmo Saan (10.b) II auhind
   8. Oliver Kängsepp (10.b) III auhind
   9. Raul Rinken (10.b)
   12.-13. Villem Tõnisson (10.a)

   vanemas vanuserühmas (63 osavõtjat)
   2. Kaur Aare Saar (12.b) II auhind
   8.-10. Liisi Metsoja (11.a)
   8.-10. Siim Sammul (11.b)
   8.-10. Kaur Kristjuhan (11.b)

 • Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on meie koolist lahtiste võistluste tulemuste põhjal kutsutud Kaur Aare Saar (12.b), Liisi Metsoja (11.a), Siim Sammul (11.b), Kaur Kristjuhan (11.b), Andri Parvelo (10.b), Simmo Saan (10.b), Oliver Kängsepp (10.b).
 • 15. detsembril toimus informaatikaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie parimad
  • gümnaasiumi grupis (30 osavõtjat)
   6. Kaur Kristjuhan (11.b)
   11. Tiit Oja (11.a)
   12. Kristjan Vedler (10.b) (parim algaja)

   edasijõudnute grupis (22 osavõtjat)
   3. Simmo Saan (10.b)
   6.-7. Ants-Oskar Mäesalu (12.b)
   11. Siim Sammul (11.b)
   12. Martin Kabanen (11.a)
   17. Mihkel Eidast (12.a)

 • Kirjandi- ja esseevõistlusel „Minu elu kutse“ saavutas II koha Ingrid Margus (12. e).
Konkursid
 • Oodatakse töid õpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts. Konkursi parimatele tööde autoritele ja juhendajatele on kopsakad auhinnad. Täpsem info http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teadustoode-konkurss.
 • Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond korraldab koostöös Tartu Koolitervishoiu OÜga terviseteemaliste plakatite konkursi Tartu koolide 8.-11. klasside õpilastele. 10.-11. klassi õpilastelt oodatakse plakateid teemal „Kuidas olla vaba?“ sugulisel teel levivate haiguste ennetamise kohta. Tööd tuleb esitada kooli meditsiiniõele Stella Nuustile hiljemalt 14. jaanuariks 2013.
 • Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ootab üldhariduskoolide 9.-12. klasside õpilaste esseid teemal „Politseinik - amet või eluviis“. Tähtaeg on 15. jaanuar 2013. Konkursitöö tuleb saata aadressile info@minuriik.ee. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile. Konkursitöö peab kindlasti olema varustatud järgmiste andmetega: ees - ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega), kool ja klass, kodune aadress koos sihtnumbriga, e-posti aadress, kontakttelefon, juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi. Võitjate nimed avaldatakse Politsei- ja Piirivalveameti (www.politsei.ee) ja Minu Riik koduleheküljel (www.minuriik.ee) ning meedias.
Raamatukogu teated
 • 19. detsembril kõnelesid vilistlased Olivia Luige ja Kaarel Nummert treffneristidele õppimisvõimalustest Edinburgh’i ülikoolis. Kooli raamatukogus on Edinburgh’i ülikooli 2013. aasta sisseastumistingimusi tutvustavad broðüürid. Tulge lugema!
Kooliarsti teated
 • 7.-11. jaanuarini on tervisekontrolli oodatud 10. klassi õpilased, kellel on veel läbivaatusel käimata.
Eelteated
 • Teisipäeval, 15. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis klassidevahelise mälumängu III voor.
 • Ajaloo kooliolümpiaad toimub teisipäeval, 15.jaanuaril 1. ja 2. tunni ajal auditooriumis, ettevalmistuseks vajalik info on ajalooklasside stendidel. Palume huvilistel ajalooõpetajatele oma osavõtust teada anda.
 • Neljapäeval, 17. jaanuaril kell 18.00 algab aulas HTG noorte talentide õhtu, mida korraldab 12.b klass.
 • Esmaspäeval, 21. jaanuaril kell 16.00 on raamatukogus kooli kõnevõistlus. Täpsem informatsioon emakeeleõpetajatelt.
 • Reedel, 25. jaanuaril kell 18.00 valitakse aulas kooli miss ja mister. Ürituse korraldab õpilaskogu.