HTG INFO
Nr. 10
26. november 2012
Juhtkond tänab
 • õpetaja Anneli Saarvat ja Priit Parisood spordinädala ning vilistlasturniiri korraldamise eest;
 • õpetaja Eha Paabot õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Valida saab materjalitehnoloogia (juhendaja TÜ professor Jaak Kikas), Eesti Maaülikooli tutvustava tehnoloogiakursuse (kursuse kuraator on vilistlane Juhani Püttsepp) või robootika (kursuse viib läbi õp. S. Oks) kursuse vahel. Kummalegi klassile on ette nähtud kuni 10 kohta kõigile kolmele kursusele. Kursusest on vabastatud sel õppeaastal matemaatika, füüsika või keemia olümpiaadikursustel aktiivselt osalevad õpilased. 12. klasside õpilased, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga. Klassijuhatajatel palutakse esitada õppealajuhatajale kursustest osa võtvate õpilaste nimekirjad 18. detsembriks.
 • Abiturientidel palutakse hiljemalt 19. detsembriks teatada klassijuhatajatele oma lõpueksamite (nii riigi- kui ka koolieksamite) valik. Nõuded kooli lõpetamiseks sätestab HM määrus nr. 59, 17. 09. 2010. a.

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks on õpilasel kohustus läbida vähemalt 96 kursust; lõputunnistusele kantavad kooliastmehinded peavad olema positiivsed ning tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm riigieksamitena. Kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla üks võõrkeeleeksam, seega õpilased, kes soovivad sooritada riigieksamit kahes võõrkeeles, peavad valima vähemalt neli riigieksamit.
  Õpilased, kes soovivad Saksa keelediplomi eksami tulemust arvestada saksa keele riigieksamina, peavad registreeruma kindlasti ka saksa keele riigieksamile.
  Üks koolieksam on lubatud asendadapraktilise uurimistööga. Kui on soov üks koolieksam asendada uurimistööga, siis tuleb ka sellest teada anda 19. detsembriks. Uurimistöö koostamise soovi korral peab olema kokkulepe uurimistöö juhendajaga. Koolieksami asendamisel uurimus- või praktilise tööga, tuleb töö koostamisel ja vormistamisel lähtuda koolis välja töötatud juhendist.
  Eksamite valik on õpilasele vaba, kuid olles teinud valiku, on õpilane vastavalt kooli õppekavale kohustatud läbima eksamiks ettevalmistava(d) kursuse(d). Eksamikursusi korraldatakse kõigis riigieksamiainetes. Kui koolieksami sooritajaid on vähem kui 10 õpilast, juhendatakse õpilasi individuaalselt.
  Eksamivalikuid on võimalik muuta kuni 16. jaanuarini 2013. Kooli õppenõukogu kinnitab eksamivalikud 7. veebruaril 2013. aastal.
   
 • 28. novembril lõpeb kahetunniliste kursuste I kursus. 29. novembrist muutub tunniplaan ja algavad uued kursused:
  • 10.a ja 10.b klassil lõpeb matemaatikapraktikum, algab matemaatika- ja füüsikapraktikum rühmades (õpetajad Ü. Hüva ja M. Reemann);
   10.c klassil lõpeb muusikaõpetuse kursus, keemiapraktikumi tunnid algavad pärast jõuluvaheaega;
   10.d klassil lõpeb meediaõpetuse ja algab muusikaõpetuse kursus (õp. Ü. Keerberg);
   10.e klassil lõpeb muusikaõpetuse ja algab meediaõpetuse kursus (õp. A. Salo);
   11.a ja 11.b klassil jätkuvad matemaatika- ja füüsikapraktikumi tunnid kehtiva tunniplaani alusel;
   11.c klassil lõpeb muusikaõpetuse kursus, bioloogiapraktikumi tunnid algavad pärast jõuluvaheaega;
   11.d ja 11.e klassil lõpeb inimeseõpetuse ja algab muusikaõpetuse kursus (õp. Ü. Keerberg);
   12.a ja 12.b klassil jätkuvad matemaatika- ja füüsikapraktikumi tunnid kehtiva tunniplaani alusel;
   12.c, 12.d ja 12.e klassidel jätkuvad filosoofia 2. kursuse tunnid kehtiva tunniplaani alusel.
   Lõppevate kursuste hinded kantakse II perioodi dokumentidesse.
    
 • Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 29. novembril kell 15.45 auditooriumis (221)
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetajad A. Salo ja Ü. Seevri osalevad 30. novembril täiendkoolitusel, õpetaja M. Hildebrandt on haige ning õpetajad A. Roots ja M. Matto viibivad 3. detsembril Saksa keelediplomi eksamil Tartu Kivilinna gümnaasiumis.
  • Õpetaja M. Hildebrandti gruppide tunde asendavad 26.-30. novembrini
   10.a õp. K. Rootsi
   10.b õp. K. Rootsi
   10.c õp. K. Rootsi
   10.d õp. K. Rootsi
   10.e õp. K. Rootsi
   11.a õp. K. Ojaveer
   11.e õp. K. Ojaveer
   12.a õp. K. Rootsi
   12.e õp. K. Rootsi

   reede, 30.11
   10.c 4. tund informaatika kogu klassil õp. K. Orav-Puurand - 303
   10.e 2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 107 
   3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   12.a 1. tund eesti keel kogu klassil õp. H. Tering - 105 
   12.b 3. tund füüsika õp. S. Oks - 225
   12.c 4. tund eesti keel kogu klassil õp. H. Tering - 105
   12.d 3. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 303

   esmaspäev 3.12
   10.a 3. tund matemaatika-füüsika praktikum õp. Ü. Hüva/M. Reemann - 136/212
   10.b 5. tund õp. M. Matto saksa keele tundi asendab õp. O. Titova - 204
   10.d 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   5. tund õp. M. Matto saksa keele tundi asendab õp. O. Titova - 204
   10.e 3. tund meedia õp. A. Salo - 107
   11.c 3. tund kahel saksa keele grupil iseseisev töö õp. A. Mägi - 225 
   5. tund vaba, bioloogia praktikum algab 2013. a. jaanuaris
   11.d tunde ei toimu
    

 • Seoses kooli 129. aastapäeva tähistamisega 30. novembril on klassiti muudetud tundide toimumise kellaaegu. Nii õpilastel kui õpetajatel palutakse väga tähelepanelikult jälgida tundide aegu ning lõunatada õigel ajal!
  • 10. klasside päevaplaan
   1. tund 08.05 - 09.05
   2. tund 09.15 - 10.15
   3. tund 10.25 - 11.25
   4. tund 11.35 - 12.35
   12.45- 13.55 Enriko Talvistu loeng auditooriumis Söömine 13.55 - 14.25 

   11. klasside päevaplaan
   1. tund 08.05 - 09.05
   2. tung 09.15 - 10.15 
   3. tund 10.25 - 11.25 
   11.35- 12.35 Enriko Talvistu loeng auditooriumis Söömine 12.35 - 13.05
   4. tund 13.05 - 14.05

   12. klasside päevaplaan
   1. tund 08.05 - 09.05
   2. tund 09.15 - 10.15 
   10.25- 11.25 Enriko Talvistu loeng auditooriumis Söömine 11.25 - 11.55 
   3. tund 11.55 - 12.55
   4. tund 13.05 - 14.05


Teated

 • Teisipäeval, 27. novembril ootab ajalooring kõiki kell 15.50 III korruse arvutiklassi kuulama Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Pussi ettekannet kohaajaloo uurimisest.
 • Tartu Linnamuuseum kutsub õpilasi kodanikupäeva raames 29. novembril kell 16.15 Tartu Laulupeomuuseumisse (Jaama 14) väitlema teemal „Iga kodanik peaks vähemalt korra elus osalema meeleavaldusel“. Pärast näidisväitlust HTG ja JPG väitlejate vahel toimub üldine aruteluring, mida juhib Evelin Rootsi.
 • Direktor Ott Ojaveer ja õpilased Kaur Ojakivi (12.a), Ants Oskar Mäesalu (12.b) ning Kevin Jurs (12.d) osalevad 28. novembril Tallinnas Eesti Vabadussõjas langenute mälestusehitise avamistseremoonial Kaitseväe kalmistul ning sellele järgneval kaitseministri pidulikul vastuvõtul.
Õpilased
 • 10. novembril toimus keemia lahtine võistlus. Meie parimad - noorem rühm (80 osavõtjat):
  • 2. Raul Rinken (10.b)
   8. Hans Daniel Kaimre (10.b)
   vanem rühm (53 osavõtjat):
   28. Liisi Metsoja (11.a)
    
 • Tuule Sõber (11.b) ja Maris Pärn (12.c) saavutasid konkursil TEIP oma ideeprojektiga „INIMENE - INIMENE, IMETLE END EDASI!“ vanemas vanuserühmas II koha. Esitatud projekti alusel toetab Tervise Arengu Instituut õpilasüritusi ökonädala raames 607 euroga. Auhinnaks kirjutajatele on Tervise Arengu Instituudi poolt ekstreemseikluse kajakimatk Tallinna lahel.
 • 10.c klass nautis PÖFFil Saksa filmikunsti. Vaadati filme „See siin pole California“, „Kolm tuba/köök/vannituba“ ning keskkonnateemalist filmi „Kiirus - kadunud aega otsimas“.
 • Eelika Aljoðkina (10.d) jätkab alates 26. novembrist õpinguid Tartu Kommerts-gümnaasiumis.
Konkursid
 • Kool24.ee korraldab võistluse „Kõige Vingem Klassipilt 2012“. Osalema on oodatud kõikide Eesti koolide klassid. Võistlus kestab 23. novembrist kuni 28. detsembrini ka Kool24.ee Facebooki fännilehel. Täpsem info ja tingimused www.kool24.ee portaalis.
 • Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi „Abiks õpilastele uurimistöö tegemisel“. Eesmärgiks on pakkuda huvilisele võimalust viia oma uurimus läbi teaduslaboris, osaleda välitöödel või muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös. Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga. Osaleja peab ise välja pakkuma vähemalt esialgse nägemuse oma uurimustöö temaatikast. Uurimistöö peab valmima 2013. aastal. Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus veebis hiljemalt 15. detsembril 2012. Info ja taotluse esitlus aadressil http://www.etag.ee
 • Rahvusvahelises Comeniuse projektis osalejad kutsuvad üles kõiki õpilasi osa võtma fotokonkursist „Vesi“. Fotod palutakse enne 10. detsembrit esitada nii paberkandjal (tuua ruumi 310) kui digitaalselt aadressil photo.comenius@gmail.com. Täpsem info plakatil.
 • Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja õpilastele animatsioonikonkursi, kuhu oodatakse erinevates animatehnikates valmistatud klippe. Konkursi teema on „Teadus meie ümber“. Tööde esitamise tähtaeg on 2. aprill 2013. Vaata http://www.tiigrihype.ee/et/animatiigri-opilaskonkurss
 • Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja TehnoTiigri õpilaskonkursi. Konkursitöö teemaks on „Robot“. Töid võib esitada kahes kategoorias: 1) NcCad + või NX abil CNC pingis välja freesitud esemed, 2) SolidEdge 3d mudel. Tööde esitamise tähtaeg on 4. aprill 2013. Infot leiad aadressil http://www.tiigrihype.ee/et/tehnotiigri-opilaskonkurss
Sport
 • Eesti üliõpilaste meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses võitis kehakaalus - 66kg I koha Kristjan Toots (12.c). Õnnitleme!
 • HTG 129 spordinädala tulemused:
  • saalihoki välkturniir 
   I koht 12.a
   II koht 11.e
   III koht 10.a

   korvpalli välkturniir 
   I koht 12.c
   II koht 12.b
   III koht 11.b

   võrkpalli välkturniir 
   I koht 11.b 
   II koht 12.c 
   III koht 12.a

Korvpalli kaugvisete võistluse võitis Marger Krumm (11.b), teiseks tuli Kaarel Karolin (12.c) ja kolmandaks Jaagup Russak (10.a), neidudest oli parim Lembi Kaasik (11.c).
Õpetajate ja õpilaste vaheline pingeline saalihokivõistlus lõppes sõbraliku viigiga 14:14 (12. klass 2:3; 11. klass 2:7 ja 10. klass 10:4).
 
 • 31. vilistlasturniiril korvpallis osales 17 võistkonda. Turniiri võitis 2006. aasta lennu võistkond, teise koha saavutas 2012. aasta lend ja kolmanda koha 2005. aasta lend.
 • Kooliarsti teated
  • Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud 10.d klassi õpilased.
  • Teisipäeval, 27. novembril kell 17.00 räägivad Lille maja tervisekohvikus arstiüliõpilased noortele HI-viirusest. Vastatakse noorte küsimustele. 
  Söökla teated
  • Detsembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 27. novembriks. Detsembrikuu koolitoidu maksumus:
   • - kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 13 päeva x 1.36 eurot = 17.68 eurot, poisteports 13 päeva x 1.80 eurot = 23.40 eurot;
    - kui õpilane ei söö arvestuste nädalal: tava- ja taimetoit 9 päeva x 1.36 eurot = 12.24 eurot, poisteports 9 päeva x 1.80 eurot = 16.20 eurot.
  • 14. ja 21. detsembril kooli söökla õpilasi ei toitlusta.
  • Talonge väljastatakse kantseleist 28. - 30. novembrini.
  Kooli 129. aastapäeva üritused 

  Esmaspäeval, 26. novembril kell 16.00 on auditooriumis kooli ajaloo viktoriin 10. klasside õpilastele (5-liikmelised võistkonnad).
  Neljapäeval, 29. novembril algab kell 18.00 aulas kooli 130. aastapäeva balli perenaise ja peremehe konkurss. 
  Reede, 30. novembril

  kell 8.15 viivad kooli juhtkond ja õpilaskogu esindajad Hugo Treffneri hauale ja ausamba juurde lilled ning küünlad.
  kell 14.30 - 15.45 toimub pidulik aktus endistele ja praegustele õpetajatele, vilistlas- ja hoolekogu liikmetele ning 10. klasside õpilastele. Aktusest võivad osa võtta ka 11. ja 12. klasside õpilased,
  kell 14.05 alustab segakoor auditooriumis häälte lahtilaulmist,

  kell 16.00 on pidulik lõunasöök kõikidele kooli töötajatele koos endiste kolleegidega.
   

 • NB! Õpilastel, kelle kasutuses on metallist riidekapp (12.a, 12.b ja kõik 10ndikud), palutakse see reedel, 30. novembril pärast koolipäeva lõppu oma asjadest tühjaks teha, uks lukust lahti jätta ning võti kaasa võtta. Kappe kasutatakse balli ajal külaliste garderoobina.
 • Laupäeval, 1. detsembril 
  kell 11.00 kohtuvad 2003. ja 2013. aasta lennud. Kohtumisele on oodatud kõik abituriendid ning 2003. aasta vilistlasi õpetanud õpetajad.
  kell 18.00 avatakse ballikülalistele koolimaja uksed,
  kell 19.00 algab 129. aastapäeva ball „Tere, perestroika!“.
  NB! Pääsmed õpilastele kuni 30. novembrini 5 eurot, 1. detsembril 7 eurot; vilistlastele kuni 30. novembrini 7 eurot, 1. detsembril 10 eurot. Pääsmeid saab osta kooli kantseleist ja huvijuhi kabinetist (313).


  Eelteade

  • Kolmapäeval, 5. detsembril kell 14.25 tutvustatakse 12. klasside õpilastele kooli auditooriumis Tartu Ülikooli 2013. aasta vastuvõtutingimusi.