HTG INFO
Nr. 8
12. november 2012
Juhtkond tänab 
 • segakoor Anima lauljaid, dirigent Ülle Keerbergi ja klaverisaatja Inna Samuilovit ilusa kontserdi eest Riia 2. Riigigümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele;
 • õpilasi kolme kooli kohtumiseks ette valmistanud õpetajaid Olga Titovat, Ljubov Titovat, Ülle Keerbergi, Helgi Teringut, Aare Ristikivi, Marilin Savi, Kristiina Pungat, Mari Jõgistet, Toomas Jürgensteini;
 • kõiki HTG väitlusklubi juhendajaid õpilaste ettevalmistamise eest väitlusturniiriks START;
 • kooli õpilaskogu 10. klassidele korraldatud infotunni ettevalmistamise ja läbiviimise eest.
Õppetöö
 • Neljapäeval, 15. novembril teatavad õpetajad I perioodi järelarvestuste hinded ja kannavad need eHTGsse.
 • Neljapäeval, 15. novembril peab 12. klasside õpilastele 4. tunni ajal aulas loengu kirjanik Tõnu Õnnepalu.
 • Reedel, 16. novembril kõneleb K. Ristikivi elust ja loomingust 12.b klassile Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg.
 • Esmaspäeval, 19. novembril 4. tunni ajal peab Andres Kütt Skype’ist 11.a, 11.b ja 11.c klassi õpilastele aulas loengu reaalteaduslike ainete õppimise olulisusest.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Pikemaajaline tunniplaanimuudatus seoses füüsikapraktikumi juhendaja õp. H. Oksa haigestumisega:

 • esmaspäev
  11.a 2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva – 136
  5. tund matem.-füüsika pr. õp. Ü. Hüva/S. Oks – 136/Tähe 4
  11.b 3. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
  5. tund eesti keel õp. H. Tering – 105
  12.b 5. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203
  12.c 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein – 203
  5. tund ajalugu õp. K. Punga - 144

  teisipäev
  10.a 1. tund füüsika õp. S. Oks - 203
  5. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  10.e 1. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
  5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
  11.a 1. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  4. tund matem.-füüsika pr. õp. Ü. Hüva /S. Oks – 136/Tähe 4
  5. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
  11.b 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
  4. tund keemia õp. E. Paabo – 217
  5. tund matem.-füüsika pr. õp. H. Kiisel/S. Oks – 135/Tähe 4
  11.c 3. tund füüsika õp. S. Oks – 213
  4. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
  11.e 1. tund eesti keel õp. T. Pluum – 102
  5. tund kunst õp. P. Beier – 227
  12.b 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo – 228
  3. tund bioloogia õp. S. Kaarna – 225
  4. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
  5. tund kirjandus õp. T. Pluum – 102
  12.c 1. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
  5. tund eesti keel õp. H.Tering/A. Salo – 105/107

  kolmapäev
  12.b 1. tund füüsika õp. S. Oks - 203
  3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
  11.b 3. tund matem.-füüsika pr. õp. H. Kiisel /S. Oks – 135/Tähe 4

  neljapäev
  12.b 2. tund füüsika õp. S. Oks – 203

 • Õpetajad osalevad koolitustel: õpetajad A. Ristikivi ja T. Jürgenstein 16. novembril ja A. Mägi 19. novembril. Õpetaja M. Hildebrandt on haigestunud.

 • Muudatused tunni- ja ruumiplaanis seoses osalemisega täiendkoolitustel ning õp. M. Hildebrandti haigestumisega: 

  esmaspäev, 12.11

  10.a 4. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.b 5. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.c 5. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.d 5. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.e 4. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  12.a 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  12.e 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  teisipäev, 13.11 10.a 4. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.b 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.c 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.d 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.e 4. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  11.a 2. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
  11.e 2. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
  12.a 5. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  12.e 5. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  kolmapäev, 14.11 10.b 2. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.c 2. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.d 2. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  11.a 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
  11.e 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 308
  neljapäev, 15.11 10.a 2. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  10.e 2. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  11.ae 1. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 220
  11.e 1. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Ojaveer – 220
  12.a 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  12.e 3. tund õp. M. Hildebrandti rühma tundi asendab õp. K. Rootsi – 309
  reede, 16.11 11.e 1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand (toimub ka 4. tund) - 139
  3. tund kunst õp. P. Beier - 203
  12.a 1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
  3. tund eesti keel õp. H. Tering/A. Salo – 105/107
  12.b 2. tund kirjandus õp. T. Pluum (toimub ka 4. tund) - 203
  12.c 2. tund iseseisev töö ühiskonnaõpetusest õp.S. Oks - 141
  12.d 4. tund jääb ära
  12.e 1. tund eesti keel õp. H. Tering/A. Salo – 105/107
  3. tund matemaatika õp. E. Timak - 141


  esmaspäev, 19.11

  10.b 4. tund õp. A. Mägi rühmal iseseisev töö informaatikast õp. K. Orav-Puurand – 206
  5. tund õp. A. Mägi rühmal iseseisev töö informaatikast õp. K. Orav-Puurand - 206
  11.b 2. tund õp. A. Mägi rühmal iseseisev töö informaatikast õp. K. Orav-Puurand - 206
Teated
 • Teisipäeval, 13. novembril kell 13.00 toimub auditooriumis Tartu linna huvijuhtide koosolek.
 • Kolmapäeval, 14. novembril toimub 3. tunni ajal auditooriumis inglise keele kooliolümpiaad.
 • Neljapäeval, 15. novembril on koolis doonoripäev. Doonoripäev algab kell 10.30 ja lõppeb orienteeruvalt kell 13.30. Lisainfo kooli medõelt. Oodatakse aktiivset osavõttu.
 • 13.-15. novembrini tähistatakse meie koolis maailmahariduse päevi: 
  • teisipäeval, 13. novembril kell 15.50 vaadatakse ruumis 141 dokumentaalfilme Tiibetist. Selgitusi jagab Eesti-Tiibeti kultuuriseltsi esimees Laur Järv.
  • kolmapäeval, 14. novembril on mõlema suure vahetunni ajal avatud nn elav raamatukogu, kus on võimalik vestelda erinevatest riikidest pärit inimestega. Kell 15.50 olete palutud osa saama vene kultuuriõhtust „Samovari seltsis“ ruumis 141. 
  • neljapäeval, 15. novembril kell 15.50 vaadatakse ruumis 141 filmi „Me oleme koos“ võitlusest AIDSiga Lõuna-Aafrika Vabariigis.
  • maailmahariduse päevadel on koolimaja seintel Kadri Aaviku fotodest näitus „Albaania naiste argipäev“.

  • Täpsem info maailmahariduse päevade ürituste kohta kooli stendil.
 • Reedel, 16. novembril 5. tunni ajal toimub 11. klasside õpilastele auditooriumis infotund, kus õppealajuhataja selgitab 2014. aasta kevadel toimuva koolieksami reegleid. Kõigi 11. klasside õpilaste osavõtt on väga vajalik.
 • Reedel, 16. novembril toimub 5. tunni ajal aulas kõikidele 10. klassi õpilastele järjekordne kooli ajaloo loeng.
 • Reedel, 16. novembril on kultuuri ja loomingu ringi külaline kitarrist ja laulukirjutaja Argo Vals. Juttu tuleb eesti muusikast ja A. Valsi loomingulisest teekonnast. Kõik huvilised on oodatud kell 14.20 ajalooklassi 141.
 • Segakoor Anima laululaager toimub 16. ja 17. novembril koolimajas. Täpsem informatsioon õp. Keerbergilt.
 • Reedel, 16. novembril jäävad ööakadeemiasse kooli saalihokimängijad (HTG SV) ja direktor Ott Ojaveer.
Õpilased
 • 31. oktoobril Kivilinna Gümnaasiumis toimunud Tartu linna vene keele tõlkekonkursil olid meie õpilaste tulemused järgmised:
  • tõlkimisel vene keelest eesti keelde (14 osalejat)
   1. koht - Liisu Miller (11.a)
   2. koht - Tuule Sõber (11.b)
   3. -4. koht - Ruti Kirikmäe (11.a)

   tõlkimisel eesti keelest vene keelde (11 osalejat)
   1. koht - Maria Yastrebinskaya (10.a)
   6. koht - Sofja Ümarik (11.e)
   8. koht - Mika Pertšjonok (10.e)

 • 9.-10. novembrini toimus Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis üheteistkümnes kolme kooli kohtumine „Eesti film 100“. HTG õpilased olid ainevõistlustel edukad:
  • I koht kirjanduses - Anna-Liisa Saavaste (12.e) ja Linda Eensaar (12.e);
  • I koht muusikaajaloos - Anni Nöps (12.d) ja Kaisa Maasik (12.d);
  • I koht inglise keeles - Randon Värsi, Helina Muld, Mariliis Räis ja Kevin Jurs (12.d).
  • Kunsti ainevõistlusel maalisid Liisi Voll (10.d) ja Laura Randoja (10.d) fotorealistliku filmistseeni. Kõigi koolide kunstnikud said auhinnalise esikoha. Järgmisel kuul on maalinäitus meie koolis.
  • Linnamängus esikoha saavutanud võistkonda kuulusid meie koolist Erik Markus (10.e) ja Elisaveta Kõrgekuhi (11.e).
  • Treffneristid osalesid ka ajaloo, vene ja inglise keel ainevõistlustel ning mälumängus, teatevõistlustel ja indiakaturniiril.
 • 3. novembril toimus Poska Gümnaasiumis START turniir algajatele väitlejatele. Turniiri võitsid HTG noorväitlejad. Kai Aet Salavan sai kõnelejate järjestuses 2. koha. Maria Johanna 10. koha ning Kaisa-Liina Näär 13. koha.
Õpetajad
 • Direktor O. Ojaveer, õppealajuhataja A. Punga ja arendusjuht A. Alasi osalevad 15. novembril haridus- ja teadusministeeriumi seminaril.
 • Neljapäeval, 15. novembril kell 14.30 analüüsitakse 11. klasside ning kell 15.30 õpetajate toas 12. klasside I perioodi õppetöö tulemusi. Kõikide aineõpetajate osavõtt on väga vajalik.
Olümpiaadid
 • Bioloogiaolümpiaadi koolivooru tulemused (igast klassist 6 parimat):

 • 10. klass
  1. Kaisa Teele Oja (10.c)
  2. Hans Daniel Kaimre (10.b)
  3. Jaanika Unt (10.c)
  4.-5. Janeli Pelska (10.c)
  4.-5. Henri Maalmann (10.c)
  6. Anu Jaagosild (10.c)

  11. klass
  1. Kristiine Aluvee (11.c)
  2. Mariliis Jukk (11.b)
  3. Aksel Part (11.c)
  4.-5. Susanna Laan (11.c)
  4.-5. Merit Müür (11.c)
  6. Siim Kurvits (11.c)

  12. klass
  1. Kaur Aare Saar (12.b)
  2. Johanna Luige (12.c)
  3. Sander Tars (12.b)
  4. Maris Pärn (12.c)
  5. Eneli Simson (12.c)
  6. Annemai Sepp (12.b)


Võistlused ja konkursid

 • Mälumängu II etapi parimad on järgmised:

 • I koht: võistkond vil! Vabastusrinne, koosseis: Reinhold Mutli, Ruuben Saal, Julius Air Kull, Markus Otsus
  II koht: võistkond Kelluke, koosseis: Kaur Aare Saar, Kaarel Reim, Sander Tars (kõik 12.b)
  III-IV koht võistkond Elva Torpeedo, koosseis: Georg Astok (12.a), Karl Erik Loime, Ralf Tambets, Allar Laaneleht (vilistlased)
  võistkond Stoner ja 3 umbrohtu, koosseis: Kaur Kristjuhan, Jerzy-Edvard Kaplinski, Siim Sammul, Kaspar Koolmeister (kõik 11.b)
 • Informaatikaviktoriin Kobras toimub sel aastal 12.-18. novembrini. Osaleda soovijail palutakse ühendust võtta õpetaja Anneli Mägiga (anneli.magi@htg.tartu.ee). Varasemate aastate ülesanded ja info ürituse kohta leiate leheküljelt http://kobras.ut.ee/ .
 • 12.-18. novembrini lahendatakse testimisserveris prog.offline.ee lahtise informaatikavõistluse koduse töö ülesandeid. Ülesannete tekstid avaldatakse 12. novembril kell 10.00. Lahenduste vastuvõtt suletakse 18.novembril kell 18.00. Täpsem info: http://www.teaduskool.ut.ee/7132

 • 12. novembril kell 15.50 on klassis 206 infominutid õpilastele, kes võtavad esimest korda osa lahtisest informaatikavõistlusest.
 • Teisipäeval, 13. novembril toimub X maakondlik koolinoorte mälumängu- meistrivõistluste eelvoor Kivilinna gümnaasiumis kell 16.00. Mängima on oodatud neljaliikmelised võistkonnad igast koolist. Täpse juhendi ja info leiate aadressilt http://koolinoorte.kilb.eeTartu ja Tartumaa eelvooru kontaktisikuks on HTG vilistlane Ants Siim (velsker@gmail.com).
 • Elva Gümnaasium ja Elva Linnavalitsus kuulutavad välja ülevabariigilise gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistluse. Osalema on oodatud kõik eesti keelt emakeelena kõnelevad gümnasistid, kes õpivad inglise, soome, vene, saksa või prantsuse keelt ja kes tunnevad huvi ilukirjandusliku tõlke vastu. Võistlus toimub 20. veebruaril 2013 Elvas ja algab Kersti Undi sissejuhatava loenguga tõlkimise praktilistest probleemidest. 900-1000sõnalise proosateksti tõlkimiseks on aega 5 tundi, tõlkimisel võib kasutada kaasa võetud sõnaraamatuid ja ÕSi. Žürii hindab tõlke täpsust, autori stiili adekvaatset edasiandmist ja keelelist korrektsust. Osavõtja andmed (nimi, keel, kool, klass) palutakse registreerida aadressil lea@elvag.edu.ee hiljemalt 1. jaanuariks 2013.
Eelteade
 • Esmaspäeval, 19. novembril kell 8.15 – 12.15 viivad keemiaõpetajad E. Paabo ja H. Pähno auditooriumis läbi keemiaolümpiaadi koolivooru. Täpsem informatsioon aineõpetajatelt. Etiketiõpetuse tund toimub aulas kell 8.00 – 9.15.
 • 12. klasside korduspildistamine lõpualbumisse toimub esmaspäeval, 19. novembril kell 10.35 aulas.