HTG INFO
Nr. 7

5. november 2012

Koolipere õnnitleb
 • õppealajuhataja Aime Pungat, kellele president T. H. Ilves andis Kadriorus pidulikult üle Vabariigi Presidendi hariduspreemia.
Juhtkond tänab
 • õpetaja Danica Kubi õpilase ettevalmistamise eest esseekonkursiks;
 • õpetajaid Ülle Hüva ja Hele Kiiselit õpilastele matemaatikalaagri korraldamise eest.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • 6. novembril osaleb õpetaja T. Pluum riigieksami koolitusel alates kella 10st;
 • 7. novembril on õppealajuhataja A. Punga koolitusel;
 • 8.-9. novembril on külas Riia II Riigigümnaasiumil segakoor Anima ja õpetajad Ü. Keerberg, I. Samuilov, O. Titova, P. Parisoo, õppealajuhataja A. Punga, huvijuht U. Saar ja direktor O. Ojaveer;
 • 9. novembril osalevad KoKoKol H. Tering, O. Titova, K. Punga, T. Jürgenstein, M. Savi, ja matemaatikaõpetajate sügispäevadel õpetajad H. Kiisel, Ü. Hüva, E. Timak;
 • Füüsika praktikumide juhendaja H. Oks on haigestunud. Alates 6. novembrist viib 11. reaalklasside praktikume läbi õp. S. Oks. Füüsika praktikumide juhendaja ajutisest vahetusest tingitud muudatustega tunniplaan on õpilasstendil.
Muudatused tunni ja ruumiplaanis seoses õpetajate osalemisega täiendkoolitustel ja õpilasüritustel: 

teispäev, 6.11
10.a 1. tund füüsika õp. S. Oks - 203
5. tund keemia õp. E.Paabo - 217
10.e 1. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
5. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
11.a 1. tund keemia õp. E. Paabo - 217
5. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
11.b 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
5. tund matem.-füüsika pr. õp. H. Kiisel/S.Oks - 135/Tähe 4
11.c 3. tund füüsika õp. S. Oks -213
4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
11.e 1. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
5. tund kunst õp. P. Beier - 227
12.b 1. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
3. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
5. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102 jääb ära
12.c 1. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
5. tund eesti keel õp. H.Tering/A. Salo - 105/107
12.e 2. tund iseseisev töö eesti keelest õp. A. Roots - 102
12.d 4. tund iseseisev töö eesti keelest õp. A. Roots - 102

kolmapäev, 7.11
11.b 1. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
12.b 1. tund füüsika õp. S. Oks - 203
3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203

neljapäev, 8.11
10.a 4. tund kehaline kasvatus jääb noormeestel ära
10.e 4. tund vene keel õp. L. Titova - 302
11.a 2. tund kehaline kasvatus õp. P.Parisoo tundi asendab õp. A. Saarva
11.c 3. tund vene keel kogu klassil õp. L.Titova - 301/302
11.d 3. tund vene keel kogu klassil õp. L.Titova - 301/302
11.e 2. tund vene keel kogu klassil õp. L.Titova - 301/302
12.b 2. tund füüsika õp. S. Oks - 203
12.d 1. tund kehaline kasvatus jääb noormeestel ära
IÕ2 (etiketiõpetus) 5. tund jääb ära

reede,8.11
10.a 2. tund vene keel õp. L. Titova - 301/302
söögivahetund pärast 2. tundi
kell 11.30- 13.20 - tootearenduse töötuba* - 136 
10.b 1. tund sissejuhatus füüsika praktikumi õp. M. Reemann - 136
10.c 1. tund kehaline kasvatus jääb noormeestel ära
2. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 139
3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 220
4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
10.d 4. tund kirjandus õp. L. Tepp - 139
10.e 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 220
11.a kell 9.30 - 11.20 tootearenduse töötuba* - 136
kell 11.20 - 11.35 söögivahetund
kell 11.35 - 12.30 (3. tund) keemia õp. E. Paabo - 217
4. tund vene keel kogu klassil õp. L. Titova - 301/302
11.b 2. tund iseseisev töö keemiast õp. E. Paabo - 105
4. tund kehaline kasvatus jääb noormeestel ära
11.c 3. tund kehaline kasvatus õp. P.Parisoo tundi asendab õp. A. Saarva
11.e 2. tund kehaline kasvatus õp. P.Parisoo tundi asendab õp. A. Saarva
3. tund vene keel õp. L. Titova - 203
12.a 1. tund eesti keel (kogu klass) õp. A. Salo - 107
12.b 2. tund füüsika õp. S. Oks - 203 (toimub ka 3. tund)
12.c 1. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 203
3. tund iseseisev töö ühiskonnaõpetusest õp. A. Ristikivi - 220
4. tund eesti keel (kogu klass) õp. A. Salo - 107
12.d 1. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 220 (toimub ka 3. tund)
12.e 3. tund eesti keel (kogu klass) õp. T. Pluum - 102

* Tallinna Tehnikaülikool pakub koos Eesti Disainikeskuse ja Eesti Kunstiakadeemiaga välja võimaluse osaleda praktilises „Tootearenduse töötoas“, mille eesmärk on tutvustada gümnasistidele tootearendust ja sellega seonduvaid erialasid - inseneeriat, ettevõtlust ja disaini. Töötoad on seotud ka tehnoloogiaõpetuse, majandusõpetuse ja füüsikaga ning arendavad õpilastes loovust, analüüsivõimet, ettevõtlusvaistu ja seoste nägemise võimet erinevate valdkondade vahel.


esmaspäev, 12.11
11.a 2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
5. tund matem.-füüsika pr. õp. Ü. Hüva/S. Oks - 136/Tähe 4
11.b 3. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
5. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
12.b 5. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
12.c 3. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 203
5. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
 

Õppetöö

 • I perioodi järelarvestused:
  • esmaspäeval, 5. novembril kell 15.50
   ajalugu - õp A. Ristikivi (141)
   inglise keel - õp K. Rootsi (309)

   teisipäeval, 6. novembril 
   kell 15.45
   füüsika - õp M. Reemann (213)
   kell 15.50
   füüsika - õp S. Oks (202)
   kunstiajalugu - õp P. Beier (203)
   matemaatika - õp H. Kiisel, Ü. Hüva (136)
   vene keel - õp O. Titova (301)

   kolmapäeval, 7. novembril
   kell 14.15 
   bioloogia - õp S. Kaarna (225)
   kell 15.40
   matemaatika - õp E. Timak, K. Orav-Puurand (139)
   keemia - õp E. Paabo (217)
   kell 15.45
   saksa keel - õp. M. Matto (204)
   kell 15.50
   ajalugu - õp. A. Pettai (144)

   neljapäeval, 8. novembril kell 15.50
   ajalugu - K. Punga (144)
   kirjandus - A. Salo (107)

   reedel, 9. novembril algab 15.50 auditooriumis õnnetund. 9.11. toimuvas õnnetunnis saavad järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Kahe järelarvestuse samal ajal toimumise korral tuleb õpilasel

    - valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
    - teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 09.11;
    - registreeruda õnnetundi kooli kodulehel.
     
 • Kolmapäeval, 7. novembril kell 8.15 - 11.00 auditooriumis viib õpetaja S. Kaarna läbi bioloogiaolümpiaadi koolivooru.
 • Alates käeolevast nädalast kuni kolmanda perioodi lõpuni on koolis praktikal Tartu Ülikooli praktikandid: Maarja Puniste ja Siim Ruul (ajaloos ja ühiskonnaõpetus), Tabel Vassel ja Olev Luik (usundiõpetus) ning Kristina Tamm (filosoofia).
Teated
 • Esmaspäevast, 5. novembrist algavad kooli aatriumis pehmete relvadega saablivõitluse tehnikatreeningud. Võitluskunstist huvitatud õpilased on oodatud esmaspäeviti kell 19.00 ja kolmapäeviti kell 18.00 aatriumisse. Treener on Andres Käosaar (12.c).
 • Teisipäeval, 6. novembril toimub auditooriumis kell 15.50 selle õppeaasta teine klassidevaheline mälumäng. Täpsem info stendil.
 • Teisipäeval, 6. novembril kutsub ajalooring kõiki huvilisi vaatama filmi „Elu tsitadellis“ (1947), mis võiks eriti huvitada KoKoKo seltskonda. Algus kell 15.50 ruumis 141.
 • Teisipäeval, 6. novembril tutvuvad HTG koolimaja ja õppekorraldusega TÜ eesti keelt võõrkeelena õppivad tudengid.
 • 13. novembril on Kivilinna gümnaasiumis kell 16.00 Eesti koolinoorte mälumängu-meistrivõistluste piirkondlik eelvoor, mis on ühtlasi Tartu ja Tartumaa koolinoorte mälumängusarja esimene etapp. Kõigil huvilistel palutakse registreerida võistkond aadressil www.kilb.ee hiljemalt 6. novembril. Küsimuste või hilisema registreerimise korral palutakse kirjutada aadressil madishurt90@gmail.com (Madis Hurt) või velsker@gmail.com(Ants Siim).
 • Kolmapäeval, 7. novembril kell 12.30 kõneldakse auditooriumis Euroopa Liidu Nõukogu tööd tutvustava simulatsiooni Model European Unionil (MEU) osalemise võimalustest.
 • Roheliste töögrupp korraldab kolmapäeval, 7. novembril lauamänguõhtu, mis algab kell 17.00 ruumis 227. Kõik huvilised on oodatud!
 • Neljapäeval, 8. novembril kell 16.15 peab ülikooli aulas inauguratsiooniloengu astrofüüsika professor Peeter Tenjes teemal „Nähtava ja tumeda aine jaotus galaktikates“. Loeng salvestatakse ja jäädvustatakse ülikooli videoportaalis http://www.uttv.ee.
 • Reedel, 9. novembril algab kell 14.25 auditooriumis 10. klasside õpilastele õpilaskogu infotund. Tunnist osavõtt on kõikidele kohustuslik.
 • Pühapäeval, 11. novembril toimub kooli võimlas 2013. aasta Tartumaa tantsupeo koolitusseminar.
 • Esmaspäeval, 12. novembril kell 9.20 - 10.35 esineb 12. klasside õpilastele kooli aulas endine Eesti Panga president, praegu Nordea Eesti Panga juht ja Tartu Ülikooli Nõukogu liige Vahur Kraft (vil 1979).
 • Esmaspäeval, 12. novembril pildistatakse abituriente ja õpetajaid aulas 12. klasside lõpualbumite tarvis järgmistel kellaaegadel:
  • 10.35 - 12.a
   10.45 - 12.b
   10.55 - 12.c
   12.20 - 12.d
   12.30 - 12.e
   12.40 - õpetajad


Õpilased

 • Els Heile (12.b) võitis Briti saatkonna korraldatud esseekonkursi „Ambassador for a Day“. Els kohtub Briti Suursaadik Chris Holtby ja tema meeskonnaga ning suursaadik külastab ka võitja kooli.
 • 1.-3. novembrini toimus 12. matemaatikalaager. Kolme päeva jooksul kuulasid matemaatikahuvilised loenguid, lahendasid ülesandeid ja võistlesid. Õpilastele esinesid TÜ teaduskooli lektor Maksim Ivanov, kooli vilistlased Kairi Kangro, Martin Ligi, Jakob Jõgi ja 12.b klassi õpilane Ants-Oskar Mäesalu. Õpetajad tänavad lektoreid ja õppepäevadel osalenud õpilasi.
Konkursid
 • Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Kultuuriministeeriumiga kuulutavad kodanikupäevaks 2012 välja esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele. Selle aasta teema on „Väärikalt läbi elu”. Essee esitamise tähtaeg on 16. november 2012. Info: http://www.minuriik.ee/teated/k%C3%A4ivitus-kodanikup%C3%A4eva-esseekonkurss
 • Kõikidel gümnaasiumiõpilastel on selle aasta 22. novembril Töövarjupäeva Kroon 2012 raames võimalus veeta päev ettevõtja/spetsialisti/juhi varjuna ja jälgida tema tegemisi lähemalt. Näiteks on võimalus olla varjuks Eesti Vabariigi peaministril Andrus Ansipil, Riigikogu esimehel Ene Ergmal, ajakirjanik Märt Treieril, Tallinna Tantsuakadeemia kunstilisel juhil Märt Agul, Swedbank Eesti juhatuse esimehel Priit Perensil ja paljudel teistel ettevõtlus- ja poliitikaikoonidel. Kandideerida on võimalik kuni 11. novembrini. Info: www.sent.ee
Sport
 • HTG võimlas toimunud sõpruskohtumisel saalihokis võitis HTG võistkond Lähte ÜG võistkonda üldskooriga 11:4 (neiud võitsid 4:1 ja noormehed 7:3). Meie võidukasse võistkonda kuulusid Karin Haagen (12.e), Airi Venno (12.d), Eneli Simson, Mari-Ann Katariina Sklave, Linda Tammekivi, Liis Timpka, Kaarel Ojakivi, Arnold Rein Tatunts (12.c), Kärt Paasik, Annemari Sepp, Martin Sillasoo (12.b), Karoliine Teelahk, Brandon Pähn, Sander Rõõmus (12.a), Jakob Gill, Kaspar Külm (11.a), Jaak Kaljula ja Paul Marmor (10.c). Kahe kooli õpetajate segavõistkondade vahelises kohtumises võitis kapten Aimar Poomi võistkond kapten Anti Alasi võistkonda 18:11.
Kooliarsti teated
 • Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud 10.c klassi õpilased.
 • 6.-7. novembril on kooliõde koolitusel.
 • Neljapäeval, 8. novembril on kabinet avatud kella 8.00-12.00ni.
 • Õpilastel on võimalus arstikabinetis broneerida aeg massaažiks (45 minutit maksab 15 eurot). 
Eelteated
 • 14. novembril kell 13.00 külastab kooli ettevõte Study In ja koos nendega University College Birminghami esindaja, et tuvustada 12. klasside õpilastele Suurbritannias ülikooli sisseastumistingimusi, erialasid ja palju muud huvitavat, mis tulevasi üliõpilasi huvitada võiks. Infoseminar toimub 12. b,c,d inglise keele tunni ajal auditooriumis ja kestab 45 minutit.
 • Inglise keele olümpiaad toimub 14. novembril auditooriumis. Täpsem info ja registreerimine aineõpetajate juures.
 • Iga päev vajavad Eestis vereülekannet sajad patsiendid. Loovutades verd, aitad päästa elu.

 • 15. novembril on koolis järjekordne doonoripäev. Verd andma on oodatud vähemalt 50 kilo kaaluv 18-65aastane terve kodanik. Doonoripäev algab kell 10.30 ja lõppeb orienteeruvalt kell 13.30. Lisainfo kooli medõelt.
Oodatakse aktiivset osavõttu.