HTG INFO
Nr. 5

8. oktoober 2012

Juhtkond tänab

12.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Aive Rootsi õpetajate päeva aktuse ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö

 • I perioodi arvestused toimuvad 15.-19. oktoobrini. Arvestuste nädalal alates 15.oktoobrist ei helise koolikell.
   Tundide ajad arvestuste nädalal:
   1. tund 8.15 - 9.45
   2. tund 10.15 - 11.45
   3. tund 12.15 - 13.45
   4. tund 14.15 - 15.45
   Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
   Klassidel, kellel I perioodil on kuus arvestust, toimub üks arvestus reedel, 12. oktoobril või II perioodi esimeses ainetunnis.

   12. oktoobri arvestused
   10.b 3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 227
   10.c 2. tund keemia õp. E. Paabo - 217 
   11.c 4. tund füüsika õp. S. Oks - 213
   11.d 3. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141 (õpilased lõunatavad pärast 2. tundi)
   12.d 2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141

   II perioodi esimese ainetunni arvestused
   10.d ajalugu õp. A. Pettai
   11.b matemaatika õp. H. Kiisel
    

 • Järgmine õnnetund toimub reedel, 12.oktoobril kell 15.45 ruumis 221 (auditoorium). Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 10. oktoobri õhtuks.
 • Esmaspäeval, 15. oktoobril kell 14.15 algab 11.klasside õpilaste uurimis- ja praktiliste tööde esimene seminar, millest osavõtt on kõigile kohustuslik. Seminarid toimuvad järgmistes ruumides (sulgudes on juhendatavate õpilaste arv):
õp. Ü. Keerberg (4) ja A. Alasi (6) - 220
õp. M. Jõgiste (8) - 302
õp. P. Beier (6) - 102
õp. M. Hildebrandt (3) - 309
õp. T. Jürgenstein (5) - 203
õp. Ü. Hüva (5), H. Kiisel (5), K. Orav-Puurand (5) ja E. Timak (3) - 136
õp. S. Kaarna (5) ja õp. E. Paabo (6) - 225
õp. T. Kreegipuu (3) ja A. Ristikivi (11) - 141
õp. D. Kubi (3), H. Köhler (1), K. Ojaveer (3), Ü.Roostoja ja M. Savi (2) - 312
õp. M. Matto (2) ja õp. A. Roots (2) - 204
õp. A. Mägi (7) - 206
õp. T. Niitvägi-Hellamaa (5) - 308
õp. S. Oks (9) - 213 
õp. A. Saarva (3), O. Titova (3) ja P. Parisoo (4) - 135
õp. T. Pluum (3), A. Salo (3) ja M. Piirimäe (1) - 107
õp. K. Punga (10) - 144
õp. H. Pähno (6) - 216
õp. M. Reemann (4) ja õp. J. Paaver (4) - 202 (seminar algab kell 14.30)
rmk. A. Rikas (3) - 109
huvij. U. Saar (1) - 313
õp. Ü. Seevri (17) - 227
õp. H. Tering (7) - 105
 • II perioodi tunniplaan valmib 19. oktoobriks.
 • II perioodi valikained
  • etiketiõpetus (IÕ2) huvijuht U. Saar - 221
   rootsi keel (c ) 5 õp. K. Punga - 144
   saksa keel (c ) 2 õp. M. Matto - 204 
   saksa keel (c ) 5 õp. A. Roots - 202
   usundiõpetus 3 õp. T. Jürgenstein - 203
   prantsuse keel (c ) 4 õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 312
   majandusõpetus 1 õp. Ü. Seevri - 227
  Valikaine esimene tund toimub esmaspäeval, 29. oktoobril kell 8.00 - 9.15.


Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

 • Õpetajad Ü. Seevri ja D. Kubi viibivad koos viie 10. klassi õpilasega Comeniuse projekti raames 8.-13. oktoobrini õpirändel Saksamaal.
 • 6.-12. oktoobrini on meil külas grupp Hollandi koolinoori, keda võõrustavad 11.b ja 11.e klassi õpilased ning õpetajad O. Titova ja K. Orav-Puurand. 
 • Prantsuse koostööprojektiga 7.-14. oktoobrini on seotud 12.b, 12.d, 12.e ja 11.e klassi õpilased ja õpetajad T. Niitvägi-Hellamaa, M. Savi ja Ü.Roostoja.
 • Reedel, 12. oktoobril sõidavad 12.a klassi õpilased ja klassijuhataja H. Kiisel õppeekskursioonile Ida-Virumaale ning õpetaja T.Pluum osaleb eesti keele riigieksami koolitusel.
 • Õppealajuhataja A. Punga osaleb 10.-12. oktoobril täiendkoolitusel.
teisipäev, 9.10
10.a 4. tund füüsika õp. S. Oks - 227
5. tund õp. O. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
10.c 2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139 
10.d 3. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo 
10.e 1. tund eesti keel õp. A. Salo- 107
4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 139
11.a 3. tund vene keele rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
11.c 1. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
4. tund õp. O. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
11.d 2. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 202
4. tund õp. O. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
11.e 1. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 202
12.a 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 312
12.b 5. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 227
12.c 5. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 227
12.d 1. tund matemaatika õp. E. Timak - 227
4. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
5. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 227
12.e 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 312

kolmapäev, 10.10
10.a 2. tund ajalugu õp. A. Pettai - 227
10.b 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
10.c 3. tund ajalugu õp. A. Pettai - 227
10.e 1. tund eesti keel õp. A. Salo - 227
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 202
11.a 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
11.b 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma õpilastel iseseisev töö tundi õp. Ü. Roostoja - 312
11.c 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma õpilastel iseseisev töö tundi õp. Ü. Roostoja - 312
11.d 2. tund inimeseõeptus õp. A. Alasi - 202
3. tund kunst õp. P. Beier - 220 
4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma õpilastel iseseisev töö tundi õp. Ü. Roostoja - 312
11.e 1. tund inimese õpetus õp. A. Alasi - 202
3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 312
12.e 1. tund filosoofia õp. T. Jürgenstein - 220
3. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203
4. tund inimeseõpetus õp. A. Alsi - 203

neljapäev, 11.10
10.a 1. tund eesti keel õp. L. Tepp - 227 
10.b 4. tund eesti keel õp. L. Tepp - 227 
10.d 2. tund eesti keel õp. L. Tepp - 227 
10.e 1. tund vene keel õp. L. Titova - 302
3. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 227 
11.a 1. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
3. tund vene keel õp. L. Titova - 302
11.b 4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 136
11.c 2. tund õp. O. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 136
11.d 2. tund õp. O. Titova vene keele rühmal iseseisev töö õp. L. Titova - 302
4. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 136
11.e 1. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
12.a 2. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 312 
12.b 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 301 
12.c 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 301 
12.d 3. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 301 
12.e 2. tund inglise keel õp. D. Kubi rühma tundi asendab õp. H. Köhler - 312 

reede, 19.10
10.c 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.a 4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo
11.e 1. tund jääb ära, kooli kell 10.30
12.b 2. tund eest keel kogu klassil õp. H. Tering - 105
12.a tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
 

Teated

 • Teisipäeval, 9. oktoobril kell 15.45 - 16.45 ruumis 204 toimub selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud, kus kooli direktor ja õppealajuhataja vastavad õpilaste küsimustele. Ümarlauast on palutud osa võtma kõik klassivanemad ja õpilaskogu esindus.
 • Teisipäeval, 9. oktoobril kell 15.50 ruumis 141 ootab ajalooring kõiki huvilisi kuulama ettekannet eelviikingiaegsetest Salme laevaleidudest. Kõnelevad Ragnar Saage ja Kristo Siig Tartu Ülikooli arheoloogia osakonnast.
 • Reedel, 12. oktoobril räägitakse kultuuri ja loomingu ringis Tartu Elektriteatri tegemistest ning laiemalt Eesti kinomaastikust. Vestlema tuleb Elektriteatri asutaja ja eestvedaja Andres Kauts, kellega koos saame mõtiskleda kino rolli üle ühiskonnas ning piiluda Elektriteatri toimimise telgitagustesse. Vestlus toimub kell 14.20 kooli muuseumis. Kõik huvilised on oodatud!
 • Reedel, 12. oktoobril algusega kell 16.00 toimub HTG lahtiste uste päev kõikidele 9.klasside õpilastele. Üritust viivad läbi õpilaskogu liikmed.
 • Tartu Ülikooli nefroloogia professori Mai Rosenbergi inauguratsiooniloeng „Salapärased neerud tervetel ja haigetel“ toimub teisipäeval, 9.oktoobril kell 16.15 ülikooli aulas. Loengu videosalvestust on võimalik vaadata aadressil www.uttv.ee.
 • Kolmapäeval, 17. oktoobril toimub kooli hoolekogu koosolek. Valitakse hoolekogu esimees ning arutatakse möödunud õppeaasta õppetöö tulemusi.
 • Tantsuansambli Tantsutallad sügislaager toimub 26.-28. oktoobrini koolimajas.
 • Tallinna Tehnikaülikool kutsub treffneriste avatud uste päevale 23. oktoobril kell 12-17. 

 • Vaata päevakava 
  www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile .
 • Veebikeskkond Coursera (https://www.coursera.org/) koondab 16 ülikooli teadlasi ning pakub huvilistele tasuta eneseharimisvõimalust. Pidevalt täienevas keskkonnas juba üle 100 erineva kursuse. Treffenerist Siim Kurvits (11.c) õpib ühel kursusel ja on nõus vastama huviliste küsimustele.
 • Koostöös Tartu Ülikooliga on 29. oktoobrist kuni 16. detsembrini taas võimalus osaleda infopädevuse kursusel „Infopädevus ehk miks Google’st ei piisa“ (P2AV.TK.195). Kursusele registreerimiseks võtke ühendust õpetaja Anneli Mägiga (206).
 • Kantseleis on müügil kevadel ilmunud kooli almanahh (hind 2 eurot).
 • Õpilastel palutakse tavalise koolipäeva jooksul koridorides proþektoreid sisselülitavaid suure punase täpiga lüliteid mitte puutuda!
Olümpiaadid ja konkursid
 • Eesti Rahvuskultuuri Fond ootab õpilaste stipendiumitaotlusi aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel osalemiseks; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Taotluse esitamise tähtaeg on 15.oktoober. Stipendiumi taotlemise tingimused on kirjas veebiaadressil www.erkf.ee .
 • 14. novembril geoinfosüsteemide ja geograafia teabepäeval tunnustatakse kaardi koostamise võistluse „SUVISED RÄNNAKUD“ võitjaid. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 19. oktoober. Täpsem info www.gispaev.ee/gis-paev-2012/kaardivoistlus .
 • Alanud on Eesti suurimale robotivõistluse Robotex 2012 registreerimine. Auhinnafond on tänavu 6000 eurot! Registreerimine kuni 16.novembrini. Info: http://www.robotex.ee
 • Rahvusvahelisel informaatikaolümpiaadil (IOI) Itaalias Eestit esindanud neljaliikmelisse võistkonda kuulus kaks treffeneristi: Simmo Saan (10.b) ja kevadel lõpetanud Jaagup Repän, kes koondise parimana võitis pronksmedali.
 • Kristiine Aluvee ja Siim Kurvits (11.c) saavutasid 27. septembril Tartu linna ja maakonna gümnaasiumiõpilaste Endla LKA teemalisel looduskaitseviktoriinil 14 võistkonna seas esikoha.
 • Eelmisel õppeaastal võitsid rahvusvahelistel olümpiaadidel medalid 
Jaagup Repän (vilistlane) - Balti informaatikaolümpiaad (pronks), rahvusvaheline informaatikaolümpiaad (pronks);

Eva-Lotta Käsper (vilistlane) - rahvusvaheline keemiaolümpiaad (pronks), rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (hõbe), rahvusvaheline

lingvistikaolümpiaad (hõbe);

Ants-Oskar Mäesalu (12.b) - rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad (pronks).

Õpetajad

 • Õpetajate päeval andis huvijuht Uve Saar Hea kolleegi taldriku edasi õpetaja Kerli Orav-Puurandile. Õnnitleme!
 • 22.-24. oktoobrini osalevad õpetajad koolitusel Soomes, kus tutvutakse Helsingi puhaste gümnaasiumide töökorraldusega ning e-õppe rakendamisega.
Sport
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu linnavalitsuse haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus-ja duðiruumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Vastavalt kehtivale lepingulelubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast ning kui jääl on vähem kui 60 õpilast, võib OÜ Lõunakeskus müüa jääle lubamiseks täiendavaid pileteid. Meie kooli õpilastel on sel õppeaastal võimalus uisuväljal uisutada 16.-19.10, 10.-13.12 ja 12.-15.02 kella 9.00-11.00ni. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
Uisutamise võimalused 16.-19. oktoobrini:
teisipäev, 16.10
11.c, 11.e
suuline arvestus - 10.d, 11a, 11.d, 12.c, 12.d, 12.e,
10e

kolmapäev, 17.10
10.a, 10.b, 10.c, 10.e, 11.e, 12.b 
suuline arvestus - 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 12.a

neljapäev, 18.10
10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 12.b, 12.c, 12d
suuline arvestus - 11.a, 11.b, 11.e, 12.e

reede, 19.10
10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.b
suuline arvestus - 10.e, 11.a, 11.c, 11.d

Söökla teated

 • Novembrikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 29. oktoobriks. Novembri koolitoidu maksumus:
  • tava- ja taimetoit 22 päeva x 1.36 eurot = 29.92 eurot,
  • poisteports 22 päeva x 1.80 eurot = 39.60eurot.
  Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. oktoobril.


Koolivaheaeg

 • Sügisvaheaeg on 20.-28.oktoobrini.
 • Vaheajal on koolimaja õpilastele suurpuhastuse tõttu suletud. Enne koolivaheaega palutakse õpilastel oma garderoobikapid korda teha ja kõik vajalikud asjad koju viia.
 • Järgmine infoleht ilmub esmaspäeval, 29. oktoobril.