HTG INFO

Nr. 30
28. mai 2012

Juhtkond tänab

 • Reinhold Mutlit (12.b), Kaur Karust (12.b), Liis Läätsi (12.c), Bruno Saart (12.c), Markus Otsust (12.c), Julius Air Kulli (12.d) ja Ruuben Saali (12.e), kes valmistasid ette ja viisid läbi kõik klassidevahelised mälumängud sel õppeaastal; 
 • kõiki näiteringide õpilasi ning nende juhendajaid Mikael Meemad, Liisa Tagelit ja Jan Teevetit kooliteatri õhtu eest; 
 • õpilaskogu liikmeid, kes puhastasid Hugo Treffneri ausamba Ülejõe pargis;
 • vilistlasi Kaarel Siimu, Ants Siimu ja Madis Hurta vilistlaste lendudevahelise mälumängu korraldamise eest;
 • õpetajate võistkonda mälumänguturniiril osalemise eest.
Õppetöö
 • V perioodi õppetöö kestab tunniplaani alusel kuni 1. juunini, V perioodi arvestused toimuvad 4.-8. juunini. 
 • Kuna 11.a klassil on sel perioodil kuus arvestust, toimub füüsika arvestus reedel, 1. juunil ainetunni ajal.
 • Arvestuste nädalal ei helise koolikell ning kehtivad arvestuste nädala tundide ajad:
  • 1.-2. tund 8.15 – 9.45
   3.-4. tund 10.15 – 11.45
   5.-6. tund 12.15 – 13.45
   7.-8. tund 14.15 – 15.45
    
 • Õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd. 
 • Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kella 10.00 – 13.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
 • Selle õppeaasta viimane õnnetund (90 minutit) toimub kolmapäeval, 30. mail.
 • 10.c klass on välipraktikal 9.-10.juunini ja 11.c klass 11.-13. juunini.
 • Klassid viibivad õppeekskursioonidel: 10.a - 9.-11. juunil, 10.b – 9.-11. juunil, 10.d klass 10.-11. juunil, 10.e – 8.-9. juunil, 11.a – 9.-12. juunil, 11.b – 8.-10. juunil, 11.e – 9.-10. juunil, 12.e – 9.-12. juunil, 12.d - 15.-17. juunil. 
 • Järgmise õppeaasta töö planeerimiseks vajab kooli juhtkond andmeid 10. ja 11. klasside õpilaste valikkursustest osavõtu soovi ja 11. klasside õpilaste riigieksami valikute kohta. Õppealajuhataja ootab nimetatud andmeid 13. juuniks. Kevadel tehtud valik on prognoosiv, lõpliku otsuse valikkursustel osalemise kohta teevad õpilased sügisel.
 • Teisipäeval, 12. juunil kell 13.00 – 13.45 teatavad aineõpetajad V perioodi hinded, kell 13.15 klassijuhataja tund. Sama päeva õhtuks palutakse õpetajatel hinded kanda ka klasside tabelitesse. 11.a ja 11.c klassi õpilastel palutakse kokku koguda õpinguraamatud ja tuua need õpetajate tuppa, et aineõpetajatel oleks võimalus hinded õpinguraamatutesse kanda. Õpetajad ootavad ülejäänud klasside õpilasi järgmistes ruumides:
  • Anti Alasi 208
   Priidu Beier 203
   Marcus Hildebrandt 135
   Ülle Hüva 136
   Toomas Jürgenstein 203
   Ülle Keerberg 220
   Danica Kubi 312
   Helen Köhler 135
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 225
   Ene Nõlvak-Donohoe 225
   Katrin Ojaveer 312
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 202
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 312
   Priit Parisoo 228
   Monika Piirimäe 145
   Tiina Pluum 102
   Kristiina Punga 144
   Madis Reemann 212
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 308
   Aive Roots 107
   Külli Rootsi 309
   Uve Saar 200
   Anneli Saarva 228
   Marilin Savi 107
   Ülle Seevri 227
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 139
   Ljubov Titova 302
   Olga Titova 301
   Õp. S. Kaarna, H. Kiisel ja A. Salo teatavad hinded õpilastega kokkulepitud ajal.
    
 • Klassijuhatajate tunnid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 11.a - 135 10.a – 136
   11.b - 203 10.b – 213
   11.c - 220 10.c - 225 
   11.d - 144 10.d – 227
   11.e - 202 10.e - 102
    
 • 10. ja 11. klasside pidulik õppeaasta lõpetamine algab 14. juunil kell 9.00 aatriumis. Ühiskogunemisele järgnevad klassijuhatajate infominutid järgmistes ruumides:
  • 11.a - 135 10.a - 136
   11.b - 203 10.b - 213
   11.c - 220 10.c - 225 
   11.d - 144 10.d - 227
    
 • Järelarvestused toimuvad 18.-20. juunini, täpne ajagraafik ilmub 14. juuni infolehes.
Abiturientide õppetöö
 • 12. klasside viimased klassijuhataja infominutid toimuvad esmaspäeval, 4. juunil kell 11.45 – 12.15 järgmistes ruumides: 12.a – 139, 12.b – 135, 12.c – 217, 12.d – 203, 12.e – 107 (pärast kooliootuste täitumise küsimustiku täitmist).
 • 12. klassid täidavad kooliootuste täitumise küsimustikku 4. juunil ruumis 303 järgmistel aegadel: 12.a ja 12.b kell 11.00; 12.e kell 11.45, millele järgnevad pärast täitmist infominutid; 12.c ja 12.d kell 12.15.
 • Eksamiteks ettevalmistavate kursuste tunnid (millest osavõtt on eksami valinud õpilastele kohustuslik) keemias ja füüsikas 28. maist - 11. juunini:
  • teisipäev, 29.05
   12.a füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 217
   12.b füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 217
   12.c füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 - 217
   12.d füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 - 217

   kolmapäev, 30.05
   12.a keemia õp. E. Paabo kell 14.00 – 15.30 – 217
   12.b keemia õp. E. Paabo kell 14.00 – 15.30 – 217
   12.c keemia õp. E. Paabo kell 9.50 – 13.50 – 217
   12.d keemia õp. E. Paabo kell 12.20 – 13.50 – 217
   12.e keemia õp. E. Paabo kell 12.20 –13.50 – 217

   neljapäev, 31.05
   12.a – keemia õp. E. Paabo kell 12.20 – 13.50– 217
   füüsika õp. M Reemann kell 8.10 – 9.40 - 213
   12.b – keemia õp. E. Paabo kell 12.20 – 13.50 – 217
   füüsika õp. M Reemann kell 8.10 – 9.40 – 213
   12.c – keemia õp. E. Paabo kell 9.50 – 11.50 –217
   füüsika õp. M Reemann kell 8.10 – 9.40 – 213
   12.d – keemia õp. E. Paabo kell 8.10 – 9.40 – 217
   füüsika õp. M Reemann kell 8.10 – 9.40 - 213
   12.e – keemia õp. E. Paabo kell 8.10 – 9.40 – 217

   reede, 1.06
   12.a keemia õp. E. Paabo kell 12.20 – 13.50 – 217
   füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 - 213
   12.b keemia õp. E. Paabo kell 12.20 – 13.50 – 217
   füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 - 213
   12.c füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 - 213
   12.d keemia õp. E. Paabo kell 9.50 – 11.50 – 217
   füüsika õp. M. Reemann kell 9.50 – 11.50 - 213
   12.e keemia õp. E. Paabo kell 9.50 – 11.50 - 217

   esmaspäev, 4.06
   12.a keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45– 213
   12.b keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45– 213
   12.c füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45 – 213
   12.d keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45– 213
   12.e keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45

   teisipäev, 5.06
   12.a keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45– 213
   12.b keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45–213
   12.c keemia õp. E. Paabo kell 8.15 – 9.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45– 213
   12.d keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 12.15 – 13.45– 213
   12.e keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45

   kolmapäev, 6.06
   12.a keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.b keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.c keemia õp. E. Paabo kell 8.15 – 9.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.d keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.e keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45

   neljapäev, 7.06
   12.a keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.b keemia õp. E. Paabo kell 12.15 – 13.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.c keemia õp. E. Paabo kell 8.15 – 9.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.d keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45
   füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.e keemia õp. E. Paabo kell 10.15 – 11.45

   reede, 8.06
   12.a füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.b füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.c füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.d füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213

   esmaspäev, 11.06
   12.a füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.b füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.c füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
   12.d füüsika õp. M. Reemann kell 10.15 – 11.45– 213
    

 • Teisipäeval, 29. mail viiakse auditooriumis läbi ajaloo riigieksam, reedel, 8. juunil toimub ruumides 213, 220 ja 221 keemia riigieksam ja 12. juunil auditooriumis füüsika riigieksam. Eksamipäevadel ei helise alates kella 10st koolikell ja läbikäiguks on suletud eksamiruumide ees olev koridor.
 • Kolmapäeval, 6. juunil toimub ruumis 204 kirjanduse, ruumis 212 füüsika ja ruumis 213 matemaatika koolieksam, esmaspäeval, 11. juunil viiakse ruumis 206 läbi informaatika koolieksam. Eksamid algavad kell 9.00.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • 10.b koos klassijuhataja S. Oksaga külastavad 1. juunil Otepää seiklusparki.
 • Õpetaja A. Ristikivi viibib 29. ja 30. mail koolitusel Brüsselis, õpetaja K. Punga osaleb 1. juunil rootsi keele õpetajate aastakoosolekul, õp. Ü. Seevri parandab REKKis geograafia riigieksamitöid 5.-11. juunini.
  • teisipäev, 29.05
   10.c 3.-4. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand – 202
   10.d 3.-4. tund eesti keel õp. H. Tering – 105 

   kolmapäev, 30.05
   10.e 3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg – 220, ära jääb 7.-8. tund

   reede, 1. 06
   10.a 1.-2. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi – 203
   10.b tunde ei toimu, klass õuesõppe päeval
   11.d 1.-2. tund kirjandus õp. A. Salo – 107
   5.-6. tund arendusjuht A. Alasi viib läbi kooliootuste küsimustiku - 303
   11.e 3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P.Parisoo
   AJ8 7.-8. tund jääb ära


Õpilased

 • Eva-Lotta Käsper (12.c) on valitud Eesti võistkonna liikmeks rahvusvahelisele keemiaolümpiaadile, mis toimub juulikuus Washingtonis.
Teated 
 • Kooli raamatukokku saab õpikuid tagastada tööpäevadel 4. – 13. juunini kella 9.00 – 14.00ni. 14.-15. juunil on raamatukogu suletud.
 • 26. mail toimus esmakordselt meeleolukas vilistlaste lendudevaheline mälumäng, kus mõõtu võttis 17 võistkonda (sealhulgas üks õpetajate ja kaks õpilaste võistkonda). 
  • I koht „Õpetajad“ (Toomas Jürgenstein, Kristiina Punga, Priidu Beier ja Madis Reemann) - 87+1punkti (viigilahutusküsimuse tulemusel)
   II koht „Lend 1976“ (Mart Orav ja Peeter Kikas) - 87 punkti
   III koht „Lend 2011“ (Lille Kurvits, Joosep Aloel, Anu-Liis Laar ja Hans-Kristjan Kask) - 82 punkti
   IV koht „Õpilased I“ (Reinhold Mutli, Ruuben Saal, Eva-Lotta Käsper, Julius Air Kull) - 78 punkti
   V koht „Lend 2009“ III (Mihkel Alavere, Martin Altraja ja Tiit Loim) - 77 punkti
   VI koht „Lend 1999“ (Siim Oks, Matti Laarmaa, Kristjan Luhamets ja Edgar Sepp) 76+1 punkti (viigilahutusküsimuse tulemusel)

   Loodetavasti saab mängust traditsioon ja kohtutakse juba järgmisel kevadel.
    

 • Laupäeval külastasid kooli 1962. aasta vilistlased. 
 • Kolmapäeval, 30. mail kell 15.30 arutab roheliste töögrupp geograafiaklassis suviseid matkaplaane. Kõik matkahuvilised on oodatud!
 • Kolmapäeval, 30. mail algab kell 16.00 selle õppeaasta viimane saalihokivõistlus õpilaste ja õpetajate vahel. Tulge kaasa elama!
 • Neljapäeval, 31. mail kell 19.00 mängivad 1982. aasta vilistlased kooli aulas Aleksis Kivi „Seitse venda“. Pilet maksab kaks eurot. 
 • Ajalooring lõpetab hooaja reedel, 1. juunil. Täpsem info nädala keskel. 
 • Laupäeval, 2. juunil kell 12.00 algab kooli võimlas III Jaak Lõivukesele (vil. 2007) pühendatud mälestusturniir saalihokis.
 • 4.-8. juunini tuleb 10. ja 11. klasside õpilastel tagastada klassijuhatajale riidekapi võti. Iga klass lepib klassijuhatajaga sobiva aja kokku. Kui võti jääb õigel ajal tagastamata, siis viimane võimalus on see anda teisipäeval, 19. juunil kell 12.00 huvijuht Uve Saarele.
 • Selle õppeaasta viimansed infolehed ilmuvad 12. ja 14. juunil.
 • 13. - 18. juunini osalevad Tantsutallad ja õpetajad Uve Saar ning Anneli Saarva Soome-Eesti III ühistantsupeol Tamperes.
 • 12. klasside lõpuaktus on reedel, 22. juunil kell 12.00 Vanemuise kontserdimajas. Pärast aktust toimub abiturientide pildistamine Hugo Treffneri ausamba juures ning õhtul kell 19.00 algab koolimajas lõpupidu. Aktust ja lõpupidu korraldab 11.c klass.
 • HTG kõrval Jaani kirikus on avatud ajakirja National Geographic tippfotograafide näitus "NG ikoonid". Minge vaatama! 
 • Heategevuslikul koogilaadal ja heategevuskontserdil „ Andes hariduse, kingid võimaluse“ koguti 221,81 eurot, millega toetatakse kooli rajamist Etioopias (vaata www.etioopia.ee). Korraldajad tänavad kõiki kontserdil esinenud noori, koogiküpsetajaid ning annetajaid.
 • Arstikabinet on avatud kuni 8. juunini.
Õpetajad
 • Haridus- ja teadusministeeriumi atesteerimiskomisjon andis õpetaja Hele Kiiselile, Eha Paabole ja Madis Reemannile õpetaja-metoodiku ametijärgu. Õnnitleme!
 • Direktor Ott Ojaveer osaleb 6. juunil Viljandis seminaril.
 • Õppealajuhataja Aime Punga ja direktor Ott Ojaveer osalevad 11. juunil töönõupidamisel Kohtla-Järvel.
 • Õppeaasta lõpetamisega seonduvad õppenõukogud:
  • neljapäeval, 31. mail kell 15.45 – 12. klasside õpilaste lõpetamisega seonuvad küsimused
   kolmapäeval, 13. juunil kell 14.00 – 10.-11. klasside õpilaste lõpetamine
   neljapäeval, 21. juunil kell 13.00 – 12. klasside õpilaste lõpetamine.
    
 • Õpetajad teevad õppeaastast kokkuvõtteid 14.-15. juunil Piusal. Väljasõit 11.00 Laia tn.parklast.
Kooli hoolekogu
 • Kooli hoolekogu koosolek on 29. mail. Arutatakse õpilaste õppeedukust ja otsustatakse Mauruse stipendiumite väljaandmine.
Söökla teated
 • Juunikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 30. maiks. 
 • Juunikuu (4.-8.06 on arvestuste nädal) koolitoidu maksumus:
  • - tava- ja taimetoit 5 päeva x 1.36 eurot = 6.80 eurot,
   - poisteports 5 päeva x 1.80 eurot = 9 eurot.
  Talonge väljastatakse kantseleist 31. mail ja 1. juunil.
   
 • Söökla on avatud kuni 8. juunini