HTG INFO

Nr. 29

22. mai 2012

Juhtkond tänab

 • õpetaja Ülle Seevrit õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadiks;
 • kunstitrenni õpilasi ja nende juhendajat Mari Jõgistet kevadnäituse korraldamise eest;
 • Birgitta Otsa (11.d), Triin Kolgat (11.e), Kai Ilvest (10.c), vilistlast Reedik Pääsukest ja õpetaja Aare Ristikivi Jaapani nädala korraldamise eest;
 • 11.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Anneli Mägi Hugo Treffneri haua korrastamise eest Uue-Jaani kalmistul;
 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes tegelesid tulevaste treffneristidega Hugo vaimu päeval. 
Õppetöö
 • Teisipäeval, 22. mail teatavad aineõpetajad IV perioodi järelarvestuste hinded. Sama päeva õhtuks palutakse õpetajatel hinded kanda ka klasside tabelitesse.
 • Neljapäeval, 24. mail kell 15.40 algab õppenõukogu, kus otsustatakse kordusarvestustele lubamine. Õpilastel, kes soovivad sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust või parandada mõne kursuse hinnet, on 22. mail viimane võimalus esitada õppenõukogule avaldus. Avalduse blanketi saab kantseleist. 
 • Reedel, 25. mail toimub ruumides 213, 220 ja 221 bioloogia ning teisipäeval, 29. mail ruumis 221 ajaloo riigieksam. Eksamite ajal on läbikäiguks suletud eksamiruumide ees olev koridor ning alates kella 10st ei helise koolikell. 
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetaja H. Kiisel parandab REKKis matemaatika riigieksami töid 22.-28. maini, õp. Ü. Roostoja on õppetööst eemal 23. mail, õp. M. Matto osaleb koolitusel 23.-25. maini, õp. Ü. Hüva 25. mail ning õp. K. Ojaveer 28. mail.

 • teisipäev, 22.05
  10.b 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  10.c 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  10.d 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  7.-8. tund saksa keel õp. O. Titova - 204
  11.a 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  11.b 7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  11.d 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  11.e 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144

  kolmapäev, 23.05
  10.b 3.-4. tund õp. Ü. Roostoja grupi tundi asendab õp. E.-Nõlvak-Donohoe - 308, õp. M. Matto rühmal iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 204
  7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  10.c 3.-4. tund õp. Ü. Roostoja grupi tundi asendab õp. E.-Nõlvak-Donohoe - 308, õp. M. Matto rühmal iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 204
  10.d 3.-4. tund õp. Ü. Roostoja grupi tundi asendab õp. E.-Nõlvak-Donohoe - 308, õp. M. Matto rühmal iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 204
  11.a 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  11.b 1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135

  neljapäev, 24.05
  10.b 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 204
  5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  10.c 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 204
  10.d 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 204
  11.a 3.-4. tund matemaatika praktikumi tund jääb ära, kogu klassil füüsika praktikum
  11.b 1.-2. tund matemaatika praktikum jääb ära, kogu klassil füüsika praktikum 
  5.-6. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
  11.c 5.-6. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
  11.d 5.-6. tund saksa keel õp. A. Roots - 204

  reede, 25.05
  10.c 1.-2. tund jääb õp. M. Matto rühmal ära
  10.d 1.-2. tund jääb õp. M. Matto rühmal ära
  11.a 1.-2. tund füüsika õp. M. Reemann - 105
  11.d 5.-6. tund füüsika õp. S. Oks - 105

  esmaspäev, 28.05
  10.b 2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
  4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 203
  11.a 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  11.b 2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  7.-8. tund füüsika õp. S. Oks - 135
  11.c 5.-6. tund inglise keel õp. K. Ojaveeri grupi tundi asendab õp. D. Kubi - 312


Teated 

 • Õppealajuhataja ootab teisipäeval, 22. mail kell 15.15 kõiki 10. klasside õpilasi auditooriumisse, et selgitada järgmise õppeaasta valikkursuste süsteemi. 
 • 22. mail annab Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Christian Matthias Schlaga Kadrioru Saksa gümnaasiumis õpilastele üle Saksa keelediplomid. Buss Tallinna väljub kell 12.00 Vanemuise alumisest parklast. Täiendav info õpetaja Mall Mattolt ja Aive Rootsilt.
 • Teisipäeval, 22. mail kõneleb ajalooringis vilistlane Ants Siim Euroopast pärast Teist maailmasõda. Loeng algab kell 15.30 ruumis 141. Kõik huvilised on oodatud!
 • Täna, 22. mail kell 18.00 algab Athena keskuse pööningusaalis meie kooli teatriõhtu. Sissepääs maksab 2 eurot. Pileteid saab osta ka kohapealt.
 • Segakoori kevadine koosolek on kolmapäeval kell 15.45. Kõikide lauljate osavõtt on tähtis.
 • Neljapäeval, 24. mail kell 9.50 tutvustab auditooriumis 10.b,c,d inglise keele rühmale Šotimaad šotlane Gordon Allan Leman.
 • Reedel, 25. mail möödub Hugo Treffneri monumendi avamisest Ülejõe pargis 15 aastat. Selle aasta märtsis möödus H. Treffneri surmast 100 aastat. Seoses eelnevaga otsustas juhtkond taastada kooli asutaja büsti tema haual Uue-Jaani kalmistul. Pidulikule büsti taasavamisele reedel, 25. mail kell 15.00 on oodatud kõikide klasside klassivanemad. 
Tundide ajad on muudetud: 
1.-2.tund 8.10-09.35 
3.-4.tund 9.45-11.10 
söögivahetund 11.10-11.40 
5.-6.tund 11.40-13.05 
7.-8. tund 13.10 - 14.35 (valikaine)
 • Laupäeval, 26. mail kell 13.00 toimub aulas HTG vilistlaste mälumäng. Oodatud on ka õpilaste ja õpetajate võistkonnad. Võistkonnas võib olla kuni 4 liiget (soovitatavalt ühest lennust). Vajalik eelregistreerimine aadressil velsker@gmail.com või madishurt90@gmail.com.
 • Neljapäeval, 31. mail kell 19.00 esitavad 1982. aasta vilistlased kooli aulas Aleksis Kivi „Seitse venda“. Pärast õnnestunud esietendust 1982. aasta maikuus andsid asjaosalised üksteisele sõna mängida lavastust iga kümne aasta tagant uuesti. Teoks on saanud 1992. ja 2002. aasta ülesastumised. Nüüd ollakse taas valmis. Pileteid (2 eurot) saab ette tellida kirjutades soovist meilile juhani@emu.ee (28. maini) või osta enne etendust aulauksel.
 • Alanud on registreerimine veebipõhisele rahvusvahelisele võistlusele Internet Problem Solving Contest (IPSC). Võistlus toimub laupäeval, 2. juunil 2012. Osaleda võib individuaalselt või võistkonnana. Täiendav info õpetaja Anneli Mägilt või http://ipsc.ksp.sk/
 • Õpetajad
  • Kooli atesteerimiskomisjon andis õpetaja Ülle Hüvale vanemõpetaja ametijärgu. Õnnitleme!
  Õpilased
  • Koostööprojekti raames Rootsi Torpshammar Bobergsgymnasiet õpilastega osales 15. mail seitseteist HTG 11. klasside õpilast Pirita kloostri territooriumil õppelaagris.
  Olümpiaadid
  • Üleriigilisel geograafiaolümpiaadil (35 osavõtjat) sai Eva-Lotta Käsper (12.c) III järgu diplomi ja arvati Eesti võistkonda rahvusvahelisel olümpiaadil, kümnendatest klassidest parima - 8. koha sai Kristiine Aluvee (10.c), Sander Tars (11.b) oli seitsmeteistkümnes.
  Konkursid
  • Noorte Meediaklubi korraldatud üle-eestilisel koolimeedia konkursil sai parima koolilehe kujunduse auhinna Miilang (kujundajad Bruno Saar ja Annemari Sepp) ning parimaks koolilehe arvamusloo kirjutajaks tunnistati Mait Kraun.
  • Fotokonkursi „Kevad tuleb“ laureaadid on Anni Jürgenson 10.d (foto 28), Mari-Liis Kullamaa 10.e (foto 15) ja Robert Treier 12.b (foto 3). Žürii andis välja neli eriauhinda: 
   • parim hetke tabamine - Andreas Must 10.c (37) 
    parim inimese kujutamine - Anni Nöps 11.d (30) 
    parim linnupilt - Andreas Raukas 12.c (44) 
    parim huumoripilt - Tanel Tomson 10.b (61) 
   Publiku lemmikuks osutus ühehäälelise enamusega foto number 3, mille autor on Robert Treier. Korraldajad tänavad kõiki osalejaid.
    
  • Eesti Olümpiaakadeemia kõnevõistlusel "Aus mäng ja väärtused spordis" sai eripreemia Eliisa Ülevain 10. e klassist.
  Söökla teated
  • Juunikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 30. maiks. 

  • Juunikuu (4.-8.06 on arvestuste nädal) koolitoidu maksumus:
    - tava- ja taimetoit 5 päeva x 1.36 eurot = 6.80 eurot, 
    - poisteports 5 päeva x 1.80 eurot = 9 eurot. 
    Talonge väljastatakse kantseleist 31. mail ja 1. juunil.
  • Söökla on avatud kuni 8. juunini
  Sport
  • Paarisorienteerumise linnasprindi II etapil esinesid väga edukalt meie kooli neiud. Naiste vanuseklassis saavutasid Marili Zimmermann (12.a) ja Heleene Tambet (12.b) II koha. 

  • Neidude vanuseklassis saavutati koguni neli esimest kohta. 
   Võitsid Madli-Johanna Maidla ja Kristiina Laht (11.c), II koha saavutasid Marianne Haug ja Kristiine Aluvee (10.c), III koha Margret Zimmermann ja Kristel Soonets (10.b) ja IV koha said Kristi Luha ja Hemminki Otstavel (12.e).
    
  • SEB 30. Tartu jooksumaratonil osalesid 23 km jooksudistantsil Hans-Kristjan Aljas (10.a), Heigo-Elmar Vahesaar, Kristo Valtin, Thorny Valk (10.b), Mattias Jõgi (10.e), Sander Sisask (11.a), Joosep Kivastik, Kaarel Reim, Martti Rell (11.b) ja direktor Ott Ojaveer. 

  •  10 km jooksid Jakob Gill, Juudit Kure-Pohhomov, Kaspar Külm, Sander Randaru (10.a), Tambet Aru, Margret Zimmermann (10.b), Jüri Lääs, Kelly Kütt (10.c), Kristjan Kalve, Riana Randoja (10.d), Georg Astok, Kaur Ojakivi (11.a), Marili Zimmermann (12.a), Marie-Helene Lõhmus (12.c), Triinu Jõgeda, Karl Erik Loime, Kristi Luha, Hemminki Otstavel (12.e) ja õpetajad Danica Kubi ning Aare Ristikivi. 
    23 km kepikõnnidistantsi läbis Triin Väisanen (12.d).
  • 11. mail toimus Tartu koolidevaheline spordipäev. Meie kooli esindus Ultimate Frisbees saavutas esimese koha . Võistkonda kuulusid Els Heile (11.b), Perttu Narvik (11.b), Helina Muld (11.d), Eerik Muuli (12.a), Kevin Jurs (11.d), Kristen Ploom (11.a), Egert Vinogradov (10.d), Kaspar Nummert (10.b), Jakob Gill (10.a) ja Brandon Pähn (11.a). Teatejooksus saadi teine koht, Eerik Muuli saavutas esimese koha 800 m jooksus.