HTG INFO
Nr. 28

14. mai 2012

Koolipere õnnitleb
 • abiturient Jaagup Repänit, kes võitis Balti informaatikaolümpiaadil pronksmedali.
Juhtkond tänab
 • Veiko Straussi (12.d) ja Martin Sillasood (11.b) seminari "Seadused ja raha" korraldamise eest.
Eesti Väitlusselts tunnustab ja õnnitleb
 • HTGs väitlusega tegelevaid õpilasi ning nende juhendajaid vilistlasi Evelin Rootsit, Anni Haasi ja Liisa Pooli Eesti väitluse meistrivõistlustel 24 kooli seas saavutatud teise koha puhul.
Õppetöö
 • Seoses uue õppekava rakendumisega sooritavad 10.c klassi õpilased kolmapäeval, 16. mail auditooriumis matemaatika katseeksami. Eksami viib läbi õpetaja Kerli Orav-Puurand.
 • Kolmapäeval, 16. mail kell 10.00 toimub Miina Härma gümnaasiumis prantsuse keele, Jaan Poska gümnaasiumis vene keele ja Raatuse gümnaasiumis saksa keele kirjalik riigieksam. Suulise osa täpne aeg teatatakse kirjalikul eksamil.
 • IV perioodi järelarvestused: 
  • esmaspäev, 14. mai
   kell 15.45 keemia õp. H. Pähno, E. Paabo (217)
   kell 15.45 saksa keel õp. M. Matto, A. Roots (204)
   kell 15.45 matemaatika õp. Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-Puurand, E. Timak
   kell 15.50 füüsika õp. J. Paaver (213)
   kell 15.50 eesti keel õp. A. Salo, T. Pluum (102)
   kell 15.50 prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa (312)

   teisipäev, 15. mai
   kell 15.45 füüsika õp. S. Oks (202)
    

 • Selle õppeaasta viimased õnnetunnid toimuvad 17. mail (90 minutit), 24. ja 30. mail (90 minutit). Neljapäeval, 17. mail on õnnetunnis aineõpetajaga kokkuleppel võimalus arvestust sooritada õpilastel, kellel kahe järelarvestuse ajad langesid kokku.
 • Esmaspäeval, 21. mail toimub ruumides 213, 217, 220, 221, 225, 227 matemaatika riigieksam. Sel päeval
  • on muudetud tundide ajad,
  • ei helise alates kella 10st koolikell,
  • eksamiruumide ees olevad koridorid on eksami ajal läbikäiguks suletud, 
  • III korruse inglise keele klassiruumidesse pääseb õpilaste puhkeruumi kaudu,
  • ei toimu klassijuhatajate infominuteid,
  • ei ilmu infoleht,
  • kell 11.45 - 12.45 lõunatavad üksnes matemaatika riigieksamit sooritavad õpilased.
 • 21. mail on tundide ajad muudetud:
  • 1. tund 8.10 - 8.55
   2. tund 9.00 - 9.45
   3. tund 9.55 - 10.40
   lõunatavad kõik 10. ja 11. klasside õpilased
   4. tund 11.15 - 12.00
   5.-6. tund 12.10 - 13.40
   7.-8. tund 13.50 - 15.20
    
 • Teisipäeval, 22. mail on tundide ajad muudetud, kuna kell 15.30 algab haridusosakonna juhataja vastuvõtt Dorpati konverentsikeskuses olümpiaadidest osa võtnud õpilastele ja nende juhendajatele:
  • 1.-2. tund 8.10 - 9.30
   3. tund 9.40 - 10.25
   I söögivahetund
   4. tund 10.50 - 11.35
   klassijuhataja infominutid 11.35 - 11.55
   II söögivahetund
   5.-6. tund 12.20 - 13.40
   7.-8. tund 13.50 - 15.10

   Infominutid on järgmistes ruumides:
   10.a - 225 11.a - 107 12.a - 139
   10.b - 204 11.b - 102 12.b - 136
   10.c - 141 11.c - 213 12.c - 227
   10.d - 202 11.d - 203 12.d - 217
   10.e - 135 11.e - 105 12.e - 144
    

 • Õppealajuhataja ootab teisipäeval, 22. mail kell 15.15 kõiki 10. klasside õpilasi auditooriumisse, et selgitada järgmise õppeaasta valikkursuste süsteemi.
 • Õpilased, kes soovivad sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust või parandada mõne kursuse hinnet, saavad õppenõukogule esitatava avalduse blanketi kantseleist. Avalduse õppealajuhatajale esitamise viimane päev on 22. mai. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ning allkiri.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • 15. mail viibib õpetaja Ülli Roostoja koos õpilasgrupiga Rootsi projekti raames Tallinnas õppepäeval; 16. mail on huvijuht Uve Saar koolitusel; 16. mail alates kella 12st osaleb õpetaja Katrin Ojaveer koolitusel; 17. mail intervjueerivad õpetajad Tiina Niitvägi-Hellamaa, Ljubov Titova ja Mall Matto prantsuse, saksa ja vene keele suulisel eksamil õpilasi; õpetaja Hele Kiisel parandab 22.-28. maini Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses matemaatika riigieksamitöid; 21. mail sõidab 11.c klass koos klassijuhataja Katrin Ojaveerega õppeekskursioonile Tallinnasse ning 11.b klass kell 12.00 koos õpetajate Monika Piirimäe, Marilin Savi ja Anneli Mägiga õppeekskursioonile Vargamäele; 22. mail on õpetajad Aive Roots ja Mall Matto koos õpilastega Tallinnas Saksa keelediplomite kätteandmisel.
  teisipäev, 15.05
  10.b 5.-6. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 308
  10.c 5.-6. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 308
  10.d 5.-6. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 308
  11.b 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 308
  11.c 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 308
  11.d 3. tund inglise keel õp. Ü. Roostoja tundi asendab õp. M. Hildebrandt - 308

  kolmapäev, 16.05
  10.c 5.-8. tund matemaatika katseeksam õp. K. Orav-Puurand - 221
  10.e 5.-6. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 203

  neljapäev, 17.05
  10.b 3. tund õp. M. Matto grupil iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 107
  10.c 3. tund õp. M. Matto grupil iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 107
  10.d 3. tund õp. M. Matto grupil iseseisev töö saksa keelest õp. A. Roots - 107
  10.e 1.-2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 141
  5.-6. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 203
  11.b 5.-6. tund saksa keel õp. M. Matto tundi asendab õp. A. Roots - 204, prantsuse keele grupil iseseisev töö A. Rikas - 110
  11.c 5.-6. tund saksa keel õp. M. Matto tundi asendab õp. A. Roots - 204, prantsuse keele grupil iseseisev töö A. Rikas - 110
  11.d 3. tund inglise keel õp. M. Savi - 220
  tund vene keel õp. L. Titova rühmal iseseisev töö õp. O. Titova - 301
  5.-6. tund saksa keel õp. M. Matto tundi asendab õp. A. Roots - 204, prantsuse keele grupil iseseisev töö A. Rikas - 110
  11.e 3. tund inglise keel õp. M. Savi - 220
  4. tund vene keel õp. L. Titova rühmal iseseisev töö õp. O. Titova - 301

  esmaspäev, 21.05
  10.a 3. tund iseseisev töö vene keelest õp. L. Titova 301
  4. tund füüsika õp. S. Oks - 139
  7.-8. tund füüsika õp. S. Oks - 136
  10.b 4. tund iseseisev töö matemaatikast õp. H. Kiisel - 107
  7.-8. tund õp. O. Titova grupil jääb vene keele tund ära 
  10.c 2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 136
  4. tund õp. O. Titova grupil iseseisev töö vene keelest õp. L. Titova - 301
  5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo, 7.-8. tund jääb ära
  10.d 2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 105
  4. tund õp. O. Titova grupil iseseisev töö vene keelest õp. L. Titova - 301
  10.e 3. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 105
  11.a 3. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
  7.-8. tund inglise keel õp. M. Savi grupi tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308, õp. E. Nõlvak-Donohoe grupi tund ruumis 105
  11.b 2. tund füüsika õp. S. Oks - 203
  5.-8. tund jääb ära, klass on õppeekskursioonil
  11.c tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil
  11.d 3. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 144
  5.-6. tund inglise keel õp. M. Savi grupi tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308, õp. E. Nõlvak-Donohoe grupi tund ruumis 105
  11.e 4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 105
  5.-6. tund füüsika õp. J. Paaver - 139
  7.-8. tund inglise keel õp. M. Savi grupi tundi asendab õp. Ü. Roostoja - 308, õp. E. Nõlvak-Donohoe grupi tund ruumis 105

  teisipäev, 22.05
  10.b 1.-2. tund matemaatika praktikum jääb ära, füüsika praktikum toimub
  3. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  4. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. Ü. Roostoja - 204
  5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  10.c 1.-2. tund saksa keele gruppidel jääb tund ära
  5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  10.d 1.-2. tund saksa keele gruppidel jääb tund ära
  5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  7.-8. tund - saksa keel õp. O. Titova - 204
  11.a 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  11.b 3. tund saksa keel õp.O. Titova - 204
  7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 135
  11.c 3. tund saksa keel õp.O. Titova - 204
  11.d 3. tund saksa keel õp.O. Titova - 204
  5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144
  11.e 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 144

Teated

 • Laupäeval, 12. mail avati aatriumi II korrusel LEO klubi Dorpat 5. sünnipäevale pühendatud vitriin. Tänaseks kuulub klubisse 36 treffneristi.
 • Laupäeval, 12. mail toimus kooli majandusklubi seminar, kus avalikust haldusest kõneles Sillamäe abilinnapea Tõnis Kalberg, privaatpangandusest Gunnar Toomemets Swedbankist ning investeerimisest HTG vilistlane Erki Kert LHVst.
 • Täna, 14. mail on käitumisteaduste huviringis selle õppeaasta viimaseks külaliseks TÜ personalijuht Mari Nõmm, kes kõneleb organisatsiooni juhtimisest, juhtide ja organisatsiooni arendamisest ning personalivalikust. Loeng algab kell 16.00 sotsiaalteaduste klassis (203).
 • Klassidevahelise mälumängu finaal toimub juba sellel kolmapäeval, 16. mail kell 15.45 auditooriumis.
 • Neljapäeval, 17. mail külastab meie kooli Jerry G. Pankhurst, Fulbright Visiting Professor of Sociology and Russian and Central Eurasian Studies (Wittenberg University, Springfield, Ohio) at Tartu University, et tutvustada õppimisvõimalusi USAs. Üritus toimub auditooriumis (221) kell 12.20 - 13.00. 11.bcd rühmal jätkub pärast inglise keele tund.
 • Neljapäeval, 17. mail kell 15.35 avatakse teise korruse koridoris kunstitrenni kevadnäitus.
 • Reedel, 18. mail algab kell 16.00 uutele treffneristidele mõeldud Hugo vaimu päev, kus õpilasomavalitsuse liikmed räägivad koolielust ja õpetajad annavad avatud tunni.
 • Reedel, 18. mail kell 18.00 on aulas heategevuskontsert „Andes hariduse, kingid võimaluse!“. Reedese kontserdi ja neljapäevase koogilaada tulu annetatakse Etioopia lastele kooli ehitamiseks. Tule ja aita aidata!
 • Järgmisel teisipäeval, 22. mail algusega kell 18.00 toimub Athena keskuse pööningusaalis meie kooli teatriõhtu. Pääsmeid saab osta nii näiteringide õpilastelt kui ka huvijuhilt. Pileti hind on 2 eurot.
 • Kui olete huvitatud rahvusvahelistest projektidest, koolitustest, seminaridest, õppevisiitidest, noortevahetustest või tööst vabatahtlikuna, siis uurige võimalusi noorteportaalis http://noorteportaal.ee/est/kultuurikogemus-euroopas
Jaapani päevad HTGs
 • 14.-16. maini on aulas huvilistel võimalus mõlema suure vahetunni ajal mängida Jaapanis väga populaarset mängu Stepmania.
 • Esmaspäeval, 14. mail osalevad õpetajad sushi valmistamise koolitusel.
 • Teisipäeval, 15. mail viib Ms Eri Miyano 10.c klassile 4. tunni ajal läbi õpituba Jaapani kalligraafiast. Kell 15.45 esineb auditooriumis Jaapani-teemalise ettekandega Tallinna Ülikooli õppejõud Maret Nukke, keda küsitleb Birgitta Ots (11.d).
 • Kolmapäeval, 16. mail demonstreeritakse aatriumis teise suure vahetunni ajal Jaapani võitluskunsti Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Kell 15.45 näidatakse ruumis 141 filmi „Jaanimardikate haud“ (Jaapan 1988).
Olümpiaadid
 • Balti informaatikaolümpiaadil võistlesid Eesti võistkonnas Jaagup Repän (12.a) ja Siim Sammul (10.b). Olümpiaadi tulemuste põhjal valiti Jaagup Repän Eestit esindama ka ülemaailmsel informaatikaolümpiaadil, mis toimub septembri lõpus Itaalias.
Konkursid
 • Neljapäeval, 10. mail toimus Tartu Kivilinna Gümnaasiumis Tartu ja Tartumaa koolinoorte mälumängusarja viimane etapp. Sarja üldvõidu saavutas ja võidukarika tõi koolile võistkond HTG0, kuhu kuulusid Tuuli Lõhmus (12.a), Eva-Lotta Käsper (12.c), Raul Kääp (12.c) ja Jan Teevet (10.d). Teise koha sarja üldarvestuses sai võistkond HTG I koosseisus Reinhold Mutli (12.b), Rasmus Vahtra (12.c), Julius Air Kull (12.d) ning Ruuben Saal (12.e).
 • Eesti Olümpiakomitee korraldatud loovtööde konkursil „Aus mäng ja väärtused spordis“ said treffneristid 10.-12. klasside kategoorias neljakümne osaleja seas kolmikvõidu:
  • I koht Mariliis Räis (11.d)
   II koht Ingrid Margus (11.e)
   III koht Laura Tiitus (11.d)
    
 • Kooliõpilaste arvustuste võistluse Ulakass 2012 võitis Eva-Lotta Käsper (12.c) Kaupo Meieli luulekogu „Mu sokid on terved“ arvustamise eest. Eva-Lotta sai ka luuleteose arvustuse eripreemia ning Eesti Kirjanduse Seltsi eripreemia. Hea arvustuse eripreemiaga hinnati nii Anette Rähni (11.b) kui ka Sander Lupi (12.c) tööd, autorit mõistva arvustuse eripreemia pälvis Liis Lääts (12.c), Soome Instituudi eripreemia Mirjam Metslang (12.d), Saksa Kultuuri Instituudi eripreemiaga tunnustati Liina Luhti (12.d) ja Villem Nilbe (12.d) arvustust.
Söökla teated
 • Abituriendid, kes sooritavad matemaatika riigieksamit ja soovivad sellel päeval lõunatada, saavad kuni 16. maini osta kantseleist toidutalongi: kooli-ja taimetoit maksab 1,36 eurot ja poisteports 1,80 eurot.
 • Juunikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 30. maiks. 
  Juunikuu (4.-8.06 on arvestuste nädal) koolitoidu maksumus:
   - tava- ja taimetoit 5 päeva x 1.36 eurot = 6.80 eurot, 
   - poisteports 5 päeva x 1.80 eurot = 9 eurot. 
   Talonge väljastatakse kantseleist 31. mail ja 1.juunil.


Kooliarsti teated

 • Kolmapäeval, 16. mail viibib kooli meditsiiniõde koolitusel. Kabinet on sellel päeval suletud.