HTG INFO

Nr. 27
7. mai 2012

Juhtkond tänab

 • segakoori „Anima“ ja kõiki teisi kooli kevadkontserdil esinenud loomingulisi kollektiive ning nende juhendajaid õpetaja Ülle Keerbergi, Inna Samuilovit ja Karel Vähi;
 • 11.a klassi õpilasi ja klassijuhataja Hele Kiiselit viimase koolikella aktuse ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • õpetaja Saima Kaarnat ja TÜ teadur Reet Reinart-Okugbeni Olivia Luige teadustöö eduka juhendamise eest.
Õppetöö
 • Teisipäeval, 8. mail sooritavad abituriendid inglise keele riigieksamit. Koolimaja on 10.-11. klasside õpilastele sel päeval suletud. Klassijuhatajad on organiseerinud õpilastele tegevuse väljaspool koolimaja.
 • Inglise keele riigieksami suulised osad toimuvad neljapäeval, 10. mail ja reedel, 11. mail ruumides 209, 308, 309, 312 ning esmaspäeval, 14. mail ruumides 309 ja 312. Kõigil 10. ja 11. klassi õpilastel palutakse jälgida muudatusi tunni- ja ruumiplaanis ning säilitada vahetundide ajal eksamiruumide läheduses vaikus, et mitte häirida eksamite läbiviimist.
 • Abiturientidel toimub õppetöö ka päevadel, mil viiakse läbi inglise keele riigieksami suulist osa. Eksamikursuse tundidest puudumine on põhjendatud õpilastel, kes sel päeval osalevad eksamil.
 • IV perioodi järelarvestused on 9. maist 16. maini.
  • kolmapäev, 9. mai
   kell 15.30 inglise keel õp K. Rootsi, H. Köler, D. Kubi (309)
   kell 15.30 muusikaajalugu õp Ü. Keerberg (220)
   kell 15.40 eesti keel õp M. Piirimäe (144)
   kell 15.40 ajalugu, ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi (141)

   neljapäev, 10. mai
   kell 14.00 matemaatika õp Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-Puurand, E. Timak (135)
   kell 15.30 kunstiajalugu õp P. Beier (203)
   kell 15.30 bioloogia, geograafia õp S. Kaarna, Ü. Seevri (227)

   reede, 11. mai
   kell 15.45 ajalugu õp K. Punga (144)

   esmaspäev, 14. mai
   kell 15.45 keemia õp H. Pähno, E. Paabo (217)
   kell 15.45 saksa keel õp M. Matto, A. Roots (204)
   kell 15.45 matemaatika õp Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-Puurand, E. Timak
   kell 15.50 füüsika õp J. Paaver (213)
   kell 15.50 eesti keel õp A. Salo, T. Pluum (102)
   kell 15.50 prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa (312)

   teisipäev, 15. mai
   kell 15.45 füüsika õp S. Oks (202)
    

 • Õpilased, kes soovivad sooritada õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestust või parandada mõne kursuse hinnet, saavad õppenõukogule esitatava avalduse blanketi kantseleist. Avaldus tuleb viia hiljemalt 22. maiks õpetajate toa (ruum 208) laual olevasse kasti.
 • Teisipäevaks, 8. maiks oodatakse 10. klassi õpilastelt Moodle’i keskkonda õpilasuurimuse või praktilise töö teema valiku põhjendust.
 • Alates 7. maist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid TÜ staadionil. Riietumine ja pesemine koolimajas.
 • Õpetajad Age Salo ja Eha Paabo osalevad 11. mail koolitusel. 
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Neljapäev, 10.05 - inglise keele suuline eksam toimub ruumides 209, 308,309 ja 312

 • 10.a 4. tund vene keel õp L. Titova/O. Titova - 302/301
  10.b 3.-4. tund kirjandus õp T. Pluum - 102
  10.c 3.-4. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
  10.d 3. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 227
  10.e 4. tund ajalugu õp A. Ristikivi - 227
  11.a 1.-2. tund kirjandus õp A. Salo - 107
  11.b 5.-6. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 141
  11.c 5.-6. tund matemaatika õp E. Timak - 139
  11.d 1.-2. tund kirjandus õp M. Piirimäe - 105
  3. tund inglise keeles iseseisev töö õp A.Roots - 107 
  5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  11.e 1.-2. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
  3. tund inglise keeles iseseisev töö õp A. Roots - 107 
  6.-7. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
reede, 11.05 - inglise keele suuline eksam ruumides 209, 308, 309, 312
10.b 1.-2. tund matemaatika õp H. Kiisel - 217
10.c 1.-2. tund jääb inglise keele rühmal ära, saksa keel õp A. Roots - 105, prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa - 107
10.d 1.-2. tund jääb inglise keele rühmal ära, saksa keel õp A. Roots - 105, prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa - 107
3.-4. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa-107
11.a 5.-6. tund matemaatika õp H. Kiisel - 135
11.b 3.-4. tund informaatika õp A. Mägi - 303

esmaspäev, 14.05 - inglise keele suuline eksam toimub ruumides 309 ja 312
11.b 3. tund inglise keel õp D. Kubi - 135
10.cd 4. tund inglise keel õp D. Kubi - 107
11.ae 7.-8. tund inglise keel õp D. Kubi - 225
11.bcd 5.-6. tund inglise keel õp Ü. Roostoja tundi asendab õp M. Hildebrandt - 302
ja õp K. Ojaveeri grupi tundi asendab õp D. Kubi - 107
11.ae 7.-8. tund inglise keel õp M. Savi - 141, õp M. Hildebrandt - 139

Teated

 • Täna, 7. mail on 11. klasside pildistamine Jaani kiriku ees: 
  • 12.05 - 11.a 
   12.10 - 11.b 
   12.15 - 11.c 
   12.20 - 11.d 
   12.25 - 11.e
 • Täna, 7. mail kell 15.50 - 16.50 toimub ruumis 204 selle õppeaasta viimane klassivanemate ümarlaud. Kooli juhtkond ootab klassivanematelt konkreetseid ettepanekuid koolielu parendamiseks ning selle õppeaasta kõige õnnestunuma ettevõtmise või ürituse väljatoomist.
 • Kolmapäeval, 9. mail kell 15.40 on aulasse direktori vastuvõtule oodatud olümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest osa võtnud õpilased ja nende juhendajad.
 • Aatriumis on publikule hindamiseks üles pandud fotokonkursi tööd. Enim hääli saanud pilt võidab. Hääletamine kestab kaks nädalat. Hääletuskast asub valvelaua juures.
 • Õpilastel palutakse maikuu jooksul tagastada humanitaarainete õpetajatelt laenatud raamatud ja filmid.
 • Kooliteatri õhtu on planeeritud 11. mai asemel 22. mail.
 • Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab järgmisse numbrisse õpilaste uurimistöid ja esseesid. Tähtaeg on 25. mai 2012. Ajakiri on eelretsenseeritav. Uurimistööle/esseele esitatavad nõuded: http://akadeemiake.ee/nouded-artiklitele.
 • Taani Euroopa Liidu eesistujariigina korraldab fotovõistluse „Kaadrid sinu elust Euroopas“. Lae oma foto üles veebilehel http://snapshots.eu2012.dk hiljemalt 9. mail. 
 • Koolifilm 2012 ootab 1.-12. klassi õpilaste ja ka õpetajate lühifilme. Kuni 30minutilisi filme on aega esitada 18. maini. Täpsem info http://koolifilm.err.ee.
Õpetajad
 • Viimase koolikella aktuse päeval andis õpetaja Siim Oks Hea Kolleegi taldriku edasi huvijuht Uve Saarele. Õnnitleme!
Olümpiaadid
 • 2012. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis esimese preemia 12.c klassi õpilane Olivia Luige tööga „Virgatsaine dopamiini ohjamine skisofreeniaravis: dopamiini D2- ja D3-retseptorite antagonistide tuvastamine“. Vilistlane Anna Maria Punab sai töö „Gümnaasiumiõpilaste õppeedukuse ja õnnelikkuse vahelised seosed“ eest II preemia ja esindab sügisel Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil Bratislavas.
 • 21. aprillil toimunud üleriigilisel lingvistikaolümpiaadil saavutasid Eva-Lotta Käsper (12.c) ja Ants-Oskar Mäesalu (11.b) vastavalt 3. ja 4. koha ning said võimaluse esindada Eestit rahvusvahelisel olümpiaadil. Tuuli Lõhmus (12.a) jagas 10.-11. kohta ning Mari Sild (11.a) 16.-18. kohta 37 osaleja seas.
 • Sel õppeaastal osales Känguru võistlusel juuniori vanusegrupis 2014 õpilast. Meie kooli 10 parimat on 
  • 3. Liisu Miller (10.a)
   5. Siim Sammul (10.b)
   8. Martin Kabanen (10.a)
   13. Liisi Metsoja (10.a)
   15. Carl-Thomas Piller (10.a)
   16. Kaur Kristjuhan (10.b)
   24. Ruti Kirikmäe (10.a)
   26. Tiit Oja (10.a)
   29. Thorny Valk (10.b)
   35. Aksel Johannes Part (10.c)


Konkursid

 • 28. aprillil kuulutati välja konkursi „Looduse aasta foto 2012“ võidupildid, mis valiti seekord 10 624 töö hulgast. Tambet Aru (10.b) võitis I koha noorte kategoorias „Loomapildid“. Tunnustuse pälvisid oma töödega ka Sander Lupp (12.c) kategoorias „Loomad tegutsevad“ ja Andreas Raukas (12.c) noorte kategoorias „Looduspildid“.
 • Viimsi Keskkoolis peetud mälumängu meistrivõistlustel esindas meie kooli kolm võistkonda, neist II koha saavutas võistkond HTG 0, kuhu kuulusid Raul Kääp (12.c), Eva-Lotta Käsper (12.c), Tuuli Lõhmus (12.a), Jan Teevet (10.d). Võistkond HTG I (Reinhold Mutli (12.b), Ralf Tambets (12.c), Julius Air Kull (12.d) ja Ruuben Saal (12.e)) sai kokkuvõttes 4. koha.
Sport
 • Eesti murdmaajooksu meistrivõistlustel võitis Heleene Tambet (12.b) NJ 2km jooksus hõbemedali.
 • Tartu koolide karikavõistlustel võrkpallis saavutas meie kooli naiskond III koha. Võistkonnas mängisid Juudit Kure-Pohhomov (10.a), Liisa Sell (10.d), Greete Kirik (11.a), Hele-Liis Peedosk (11.b), Annika Laidroo ja Minna Mari Lett (11.c), Airi Venno (11.d), Kerttu Lääne (12.a) ja Birgit Kadastik (12.b).
 • Tartu koolide murdmaajooksu meistrivõistlustel võitsid NJ, PA, PJ võistkonnad I koha ja TA võistkond II koha. Individuaalselt võitis NJ 500m jooksu Elenor Koemets (11.e) ja III koha saavutas Kristel Luik (12.a), PJ 1000m jooksu võitis Eerik Muuli (12.a). III koha võitsid PA 1000m jooksus Kaspar Nummert (10.b) ja PJ 1000m jooksus Martti Rell (11.b). 

 • Võistkondades jooksid veel Juudit Kure-Pohhomov, Maret Lind (10.a), Laura Oro, Kristel Soonets, Margret Zimmermann, Taavet Kutsar, Patrick Joan Thomson, Kristo Valtin (10.b), Marianne Haug, Liisi Kala (10.c), Liisa Sell, Karoliina Sikkal (10.d), Mattias Jõgi (10.e), Heigo-Elmar Vahesaar (11.a), Els Heile, Sander Tars (11.b), Kaija-Liis Kiidli, Kristiina Laht, Liis Timpka, Kristjan Müürsepp, Reio Praats (11.c) ja Marie-Helene Lõhmus (12.c).
 • Emajõe karikavõistlustel sõudmises võitsid oma paadiklassis II koha Marliis Reinkort (10.d) ja Liis Küünal (11.e).
 • Klassidevahelise võrkpalliturniiri võitis tänavu 12.b klassi võistkond. Teisele kohale tuli 10.b ja kolmandaks jäi 10.a klassi võistkond.
 • Spordimälumängu Bumerang vabariiklikus lõppvoorus võitsid Ott Sellis (12.b), Georg Niit, Markus Otsus ja Ralf Tambets (kõik 12.c) III koha.
 • Reedel, 27. aprillil võistlesid Lähte ÜG ja HTG õpilased saalihokis. Treffneristid said napi võidu 5:4. Lähtel mängisid Madli Kaljula (12.c), Madle Timm (12.c), Pirge Kaasik (12.c), Karin Haagen (11.e), Eneli Simson (11.c), Kristiina Laht (11.c), Karoliine Teelahk (11.a), Rasmus Vahtra (12.c), Markus Otsus (12.c), Ralf Tambets (12.c), Ott Sellis (12.b), Arnold Rein Tatunts (11.c), Kaarel Ojakivi (11.c), Brandon Pähn (11.a), Kaspar Külm (10.a), Sander Rõõmus (11.a).
 • HTG õpetajate ning Haridus- ja teaduministeeriumi töötajate vaheline saalihokivõistlus lõppes viigiga 13:13.
 • Teisipäeval, 8. mail toimub võimlas HTG ja Kivilinna gümnaasiumi õpilaste saalihoki võistlus.
Loengud Tartu Ülikoolis
 • Esmaspäeval, 7. mail kell 16.15 peab ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis inauguratsiooni-loengu psühhofarmakoloogia professor Eduard Maron teemal „Kliinilise psühhofarmakoloogia senised saavutused ja väljakutsed“. Kolmapäeval, 9. mail kell 16.15 peab inauguratsiooniloengu „Kultuuri mõju otseste välisinvesteeringutega seotud otsuste tegemisel” rahvusvahelise turunduse professor Jorma Larimo. Mõlemad loengud on inglise keeles. Inauguratsiooniloenguid saab jälgida ka ülikooli välisveebi vahendusel. Loengud salvestatakse ja jäädvustatakse ülikooli videoportaalis http://www.uttv.ee. Kõik huvilised on oodatud!
Söökla teated
 • Alates tänasest, 7. maist on söökla avatud kella 10.30 - 14.30ni.
 • Abituriendid, kes sooritavad matemaatika riigieksamit ja soovivad sellel päeval lõunatada, saavad kuni 16. maini osta kantseleist toidutalongi: kooli-ja taimetoit maksab 1,36 eurot ja poisteports 1,80 eurot.
Eelteated
 • Reedel, 18. mail kell 18.00 toimub kooli aulas heategevuskontsert „Andes hariduse, kingid võimaluse!“. Oodatud on kõik kooli õpilased, õpetajad, vilistlased ja vanemad. Pilet 1 euro. Kontserdi piletitulu ja kohapeal tehtud annetused lähevad Etioopia lastele mõeldud kooli ehituseks. Lisainfot projekti kohta: http://www.etioopia.ee/
 • Laupäeval, 26. mail algab kell 13.00 auditooriumis HTG vilistlaste lendudevaheline mälumäng. Igas võistkonnas võib olla kuni 4 liiget. Oodatud on ka õpilasvõistkonnad. Võistkondade registreerimine:

 

Kolmapäeval, 9. mail algab kell 15.40 kooli aulas direktori pidulik vastuvõtt. 

Vastuvõtule on kutsud

 • õppeaastal 2011/2012 vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilased:
  • 10.a
   Martin Kabanen, Eveli Kodas, Liisi Metsoja, Liisu Miller, Ruti Kirikmäe, Henri Randla, Kaarel Repän;

   10.b
   Mariliis Jukk, Kaarel Kree, Kaur Kristjuhan, Taavet Kutsar, Siim Sammul, Tuule Sõber, Thorny Valk;

   10.c
   Kristiine Aluvee, Siim Kurvits, Susanna Laan, Aksel Johannes Part;

   10.e
   Oto Tuul;

   11.a
   Kevin Kesküla, Andreas Sepp, Mihkel Eidast, Mari Sild;

   11.b
   Els Heile, Remi Leopard, Ants-Oskar Mäesalu, Sander Tars, Joosep Kivastik, Jo Kroll, Martin Sillasoo;

   11.c
   Agnes Kuus, Johanna Luige, Kaarel Karolin, Andres Käosaar, Henri Ots, Enn Rusi, Erik Räni;

   11.d
   Randon Värsi;

   11.e
   Karet Eesmäe, Triin Kolga;

   12.a
   Taavi Adamson, Heiki Ojasild, Jaagup Repän, Kristiina Sakarias, Tuuli Lõhmus, Olivia Luige;

   12.b
   Joosep Heinmets, Jaanus Burk, Kaur Karus, Kaspar Kesli, Reinhold Mutli, Ott Sellis, Heleene Tambet;

   12.c
   Angela Kannukene, Madli Kaljula, Allan Kustavus, Eva-Lotta Käsper, Raul Kääp, Ken Riisalu, Liis Lääts, Sten Oliver Salumaa;

   12.d
   Elis Kusma, Margus Punga, Veiko Strauss;

   12.e
   Karmen Pähkla, Ruuben Saal, Marili Tomingas.

 • kooli esindanud ja kooli vaimu edendanud õpilased:
  • 10.a
   Juudit Kure-Pohhomov;

   10.b
   Merili Savolainen, Kristel Soonets;

   10.c
   Kristiine Aluvee, Marianne Haug;

   10.d
   Marliis Reinkort;

   10.e
   Anette Caroline Kõre;

   11.a
   Kristjan-Martin Kirjanen;

   11.b
   Joosep Kivastik, Martti Rell;

   11.c
   Madli-Johanna Maidla, Kristjan Toots;

   11.e
   Elenor Koemets, Liis Küünal;

   12.a
   Tuuli Lõhmus, Eerik Muuli, Marili Zimmermann;

   12.b
   Epp Ainelo, Kaur Karus, Moorits Mihkel Muru, Ott Sellis, Meelis Steinberg, Heleene Tambet;

   12.c
   Kaisa Jõgeva, Eva-Lotta Käsper, Liis Lääts, Georg Niit, Markus Otsus, Andreas Raukas, Bruno Saar, Sten-Oliver Salumaa, Ralf Tambets, Rasmus Vahtra;

   12.d
   Kadri Hiibus, Julius Air Kull, Katrin Helena Kuslap, Triin Luha, Eva Nigu, Marjaliisa Palu, Eliise Poolma, Diana Salf, Veiko Strauss;

   12.e
   Maimu Jõgeda, Susann Kivi, Uku Lilleväli, Kristi Luha, Hemminki Otstavel.
    

 • õpetajad ja juhendajad:
  • Erki Enkvist, Anni Haas, Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Mari Jõgiste, Toomas Jürgenstein, Saima Kaarna, Ülle Keerberg, Hele Kiisel, Urmas Kokassaar, Mall Matto, Anneli Mägi, Siim Oks, Eha Paabo, Kaarel Piip, Monika Piirimäe, Tiina Pluum, Kristiina Punga, Ants Remm, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Age Salo, Marilin Savi, Ülle Seevri, Ehtel Timak.