HTG INFO
Nr. 26

23. aprill 2012

Õppetöö
 • Neljapäeval, 26. aprillil algab kell 14.00 abiturientide viimase koolikella aktus

 • Tundide ajad on muudetud:
   kell 8.10 - 9.15 - valikkursused
   kell 9.20 - 10.25 - 1.-2. tund
   I söögivahetud
   kell 10.45 - 11.30 - 3. tund
   II söögivahetund
   kell 11.50 - 12.35 - 4. tund
   kell 12.45 - 13.50 - 5.-6. tund
12. klassidel ainetunde ei toimu, kell 13.00 algab akadeemiline loeng:
12.a õp. H. Tering (105)
12.b õp. M. Reemann (213)
12.c õp. U. Kokassaar (225)
12.d õp. A. Ristikivi (141)
12.e õp. T. Jürgenstein (203)
Kell 14.00 on aulas aktus (korraldab 11.a klass). Pärast aktust on klassijuhatajatund järgmistes klassiruumides:12.a (139), 12.b (136), 12.c (217), 12.d (203), 12.e (107), millele järgneb lennu pildistamine aulas.
 • Reedel, 27. aprillil kannavad aineõpetajad IV perioodi hinded õpinguraamatutesse. Tundide ajad on muudetud:
  • 1.-2. tund kell 8.10 - 9.40
   3. tund kell 9.50 - 10.35
   I söögivahetund
   4. tund kell 11.00 - 11.45
   II söögivahetund
   5.-6. tund kell 12.10 - 13.40
   Hinnete teatamine
   7.-8. tund kell 14.10 - 15.40
   Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
    Anti Alasi 225
    Priidu Beier 203
    Marcus Hildebrandt 309
    Ülle Hüva 136
    Toomas Jürgenstein 203
    Ülle Keerberg 220
    Hele Kiisel 135
    Danica Kubi 312
    Mall Matto 204
    Anneli Mägi 206
    Tiina Niitvägi-Hellamaa 110
    Ene Nõlvak-Donohoe 221
    Katrin Ojaveer 312
    Siim Oks 213
    Kerli Orav-Puurand 202
    Eha Paabo 217
    Priit Parisoo 228
    Monika Piirimäe 145
    Tiina Pluum 102
    Kristiina Punga 144
    Helgi Pähno 216
    Madis Reemann 212
    Aare Ristikivi 141
    Ülli Roostoja 308
    Aive Roots 200
    Külli Rootsi 309
    Anneli Saarva 228
    Age Salo 107
    Marilin Savi 308
    Ülle Seevri 227
    Helgi Tering 105
    Ehtel Timak 139
    Olga Titova 301


   Õpetajad Helen Köhler ja Jaan Paaver teatavad hinded ainetundides, õpetaja Ljubov Titova 10.a, 10.c, 10.d, 10.e, 11,d ja 11,e klassidele ainetundides ja 11.a klassi õpilastele kokkulepitud ajal ning õpetajad Saima Kaarna ja Urmas Kokassaar õpilastega kokkulepitud ajal.

 • Esmaspäeval, 30. aprillil on abiturientidel eesti keele riigieksam. 10.-11. klasside õpilastel tunde ei toimu ning koolimaja on 10.-11. klasside õpilastele sel päeval suletud.
 • Reedel, 4. mail toimub ruumides 213, 220 ja 221 ühiskonnaõpetuse riigieksam. Sel päeval ei helise alates kella 10st koolikell ning läbikäiguks on suletud nimetatud klasside ees olevad koridorid. Keemia (217) ja võõrkeelte (309 ja 312) klassidesse pääseb läbi õpilaste puhkeruumi.
 • Järgmine infoleht ilmub 7. mail
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

Õpetaja T. Niitvägai-Hellamaal on laps haigestunud.

esmaspäev, 23.04
10.e 7.-8. tund prantsuse keele rühmal filmi vaatamine õp. T. Pluum - 102
11.b 5.-6. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö rmk. juhataja A. Rikas - 110
11.c 5.-6. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö rmk. juhataja A. Rikas - 110

teisipäev, 24.04
10.c 1.-2. tund prantsuse keele grupil jääb ära
10.d 1.-2. tund prantsuse keele grupil jääb ära
7.-8. tund prantsuse keele grupil jääb ära
10.e 4. tund prantsuse keele rühmal iseseisev töö õp. T. Pluum - 135
11.c 3. tund prantsuse keele grupil iseseisev töö rmk. juhataja A. Rikas - 110
11.d 3. tund prantsuse keele grupil iseseisev töö rmk. juhataja A. Rikas - 110

kolmapäev, 25.04
10.d 1.-2. tund saksa keel õp. A. Roots - 204, prantsuse keele grupil jääb tund ära
7.-8. tund eesti keel õp. H. Tering - 105

neljapäev, 26.04
NB! tundide ajad on muudetud!
10.d 1.-2. tund eesti keel õp. H. Tering - 202
5.-6. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 136
10.e 5.-6. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
11.a 3.-4. tund matemaatika kogu klassile (füüsika praktikumi ei toimu) õp. H. Kiisel - 135
11.b 1.-2. tund matemaatika kogu klassile (füüsika praktikumi ei toimu) õp. H. Kiisel - 135
12. klassidel tunde ei toimu. Stendile pannakse 2. - 7. mai tunniplaan.

reede, 27.04
12. klassidel tunde ei toimu

reede, 04.05
11.a 1.-2. tund füüsika õp. M. Reemann - 202
5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo
11.b 3.-4. tund iseseisev töö informaatikast õp. A. Mägi - 206
11.d 5.-6. tund füüsika õp. S. Oks - 135


Teated
 

 • Esmaspäeval, 23. aprillil kell 15.45 ootavad saksa keele õpetajad ruumis 204 esimesele kokkusaamisele kõiki saksa keele õppijaid 11. klassidest, kes soovivad järgmisel õppeaastal (12. klassis) sooritada Saksa keelediplomi eksamit.
 • Teisipäeval, 24. aprillil kell 11.50 toimub aulas viimase koolikella aktuse lipuvalve proov 11.a ja 12.a klassiga.
 • Teisipäeval, 24. aprillil toimub TÜ aulas kell 16.00 kevadkontserdipeaproov. Kõigi esinejate osavõtt on väga vajalik. Segakoor harjutab lisaks peaproovile veel 23. (auditooriumis) ja 25. aprillil (aulas, koos saateansambliga) kell 16.00.
 • Teisipäeval, 24. aprillil kell 9.00 - 15.00 sooritavad viis meie kooli õpilast ruumis 303 PISA testi.
 • Ajalooring ootab teisipäeval, 24. aprillil kõiki linnamuuseumisse osa saama muuseumitunnist Eesti muinasaja lõpu teemadel. Eesti üleminek keskaega on sel aastal ka ajaloo riigieksamil erilise tähelepanu all. Koguneme kell 15.45 valvelaua juures.
 • Kolmapäeval, 25. aprillil külastavad kooli Saksa Väliskoolivõrgu Keskuse inspektorid ja Saksa keelediplomi koolide koordinaator-nõunik Eestis pr. dr. Silke Elka Pahlitzsch. Külalised vestlevad kooli juhtkonnaga, saksa keele õpetajatega ja õpilastega, vaatlevad saksa keele tunde ning tutvuvad kooliga.
 • Neljapäeval, 26. aprillil külastavad kooli Soome haridusjuhid. 
 • Reedel, 27. aprillil tutvuvad meie kooliga õpilased Soomest Ekenäs gümnaasiumist.
 • Reedel, 27. aprillil võistlevad nii õpilased kui ka õpetajad Lähte Ühisgümnaasiumis saalihokis.
 • 28. aprillist 3. maini on meie koolil külas Lüneburgi Wilhelm Raabe Kooli õpilased ja õpetajad. Õpilasvahetusprogrammi raames valmistutakse ühise teatriprojektiga suvel esinema Lüneburgi hansapäevadel. 2. mail külastavad vahetusõpilased koos võõrustajatega ka ainetunde.
 • Pühapäeval, 29. aprillil tähistatakse HTG-s rahvusvahelist tantsupäeva „Rõõm liikumisest“. Üritus algab kell 11.00. Töötubades osalemiseks palutakse registreeruda aadressil: Liidia.Konsa@raad.tartu.ee.
 • Kolmapäeval, 2. mail külastab meie kooli ja peab loengu arengukoostööst Belgia suursaadik Eestis Nicolaas Buyck.
 • Reedel, 4. mail külastavad kooli Valgevene koolijuhid.
 • Reedel, 4. mail kell 18.00 algab Tartu Ülikooli aulas meie kooli kevadkontsert.
 • Esmaspäeval, 7. mail toimub 11. klasside pildistamine Jaani kiriku ees järgmiselt:
  • 11.a - 12.05
   11.b - 12.10
   11.c - 12.15
   11.d - 12.20
   11.e - 12.25 
 • Esmaspäeval, 7. mail kell 15.50 - 16.50 toimub ruumis 204 selle õppeaasta viimane klassivanemate ümarlaud. Kooli juhtkond ootab klassivanematelt konkreetseid ettepanekuid koolielu parendamiseks ning selle õppeaasta kõige õnnestunuma ettevõtmise või ürituse väljatoomist.
Õpetajad
 • Direktor Ott Ojaveer osaleb 24. aprillil Eesti Koolijuhtide Ühenduse nõupidamisel Tallinnas.
 • Direktor Ott Ojaveer ja õppealajuhataja Aime Punga osalevad 2.-3. mail Tartu haridusosakonna poolt korraldatud õppepäevadel.
 • Teisipäeval, 24. aprillil kell 20.00 võtavad HTG õpetajad mõõtu HTMi saalihokimängijatega.
Sport
 • 22. aprillil toimusid V Tartu koolide karikavõistlused males. Meie koolist võtsid osa Remi Leopard (11.b), Voldemar Balder (12.a), Kaspar Kesli (12.b) ja Moorits Mihkel Muru (12.b). Koolide arvestuses tuli Hugo Treffneri Gümnaasium 2. kohale, individuaalselt saavutas 6. koha Remi Leopard(5 punkti 7-st) ja 2. koha Moorits Mihkel Muru(6,5 punkti 7-st), kes oli ka parim kuni 18-aastaste vanuseklassis.
 • Orienteerujate 53. Jüriöö teatejooksu võitis võistkond „Korteriyhistu.net“, kuhu kuulus Marili Zimmermann (12.a) ja vilistlane Timo Sild.

 • Erinevates võistkondades jooksid Margret Zimmermann (10.b), Kristiine Aluvee, Marianne Haug (10.c), Madli-Johanna Maidla (11.c).


Söökla teated

 • Toiduraha (2.05-1.06) palutakse maksta ülekandega hiljemalt 25. aprilliks. 

 • Koolitoidu maksumus
  • tava- ja taimetoit 22 päeva x 1.36 EUR = 29.92 EUR, 
  • poisteports 22 päeva x 1.80 EUR = 39.60EUR.
 • 8. mail ei toimu inglise keele riigieksami tõttu koolis õppetööd.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 26.-27. aprillini.