HTG INFO

Nr. 25
19. aprill 2012

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Mari Jõgistet, Toomas Jürgensteini, Hele Kiiselit, Eha Paabot, Ehtel Timakut, Ljubov Titovat ja Olga Titovat õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja konkurssideks.
Õppetöö
 • 12. klassidel kehtib tunniplaan riigieksamist riigieksamini. Järgmine tunniplaan pannakse stendile 25. aprillil. Abiturientidel on kohustus osaleda kõigil enda poolt valitud eksamiainete kursustel ja esmaspäevastes infominutites ning võimalus osaleda kehalise kasvatuse tundides teisipäeviti 1.-2. või 3.-4. tunni ajal ning kolmapäeviti 5.-6. tunni ajal.
 • V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 213 11.a - 225 12.a - 107
   10.b - 217 11.b - 105 12.b - 136
   10.c - 144 11.c - 135 12.c - 227
   10.d - 202 11.d - 203 12.d - 141
   10.e - 102 11.e - 220 12.e - 139
    
 • V perioodi söögivahetunnid:
  • I vahetunnil (pärast 3. tundi): 10.d, 10.e, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e
   II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10.a, 10.b, 10.c, 11a
   12. klasside õpilased saavad lõunatada söökla lahtiolekuaegadel neile sobival ajal.
    
 • V perioodi valikkursuste tunnid on esmaspäeviti 1. tunni, neljapäeviti ja reedeti 7.-8. tunni ajal.
  • Etiketiõpetus (huvijuht Uve Saar - 221) NB! kursus algab 26.04

   Prantsuse keel 2 (õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 312). Oodatud on kõik õpilased, kes on huvitatud prantsuse keele õppimisest.

   Ajalugu 8 II rühm (õp. Kristiina Punga - 144)
   Kursus 11. klassi õpilastele, kes 2013. aasta kevadel sooritavad ajaloo riigieksami ning ei osalenud IV perioodil toimunud kursusel. Tunnid toimuvad valikainete ajal.

   Matemaatika 10 eksamikursus 11.e klassile (õp. Ehtel Timak - 139). Kursuse läbimine on kohustuslik 11.e klassi õpilastele, kes 2013. aasta kevadel sooritavad matemaatika riigieksami. 

   Robootika valikkursus (õp Siim Oks) toimub V perioodil neljapäeviti ja reedeti. Esimene tund on 19. aprillil.
    

 • Õpilastel, kellel ei ole valik- või eksamikursustest osavõtu tõttu võimalik käia kehalise kasvatuse tunnis tunniplaanis ettenähtud ajal, saavad kehalise kasvatusega tegeleda kokkuleppel aineõpetajatega esmaspäeval kell 16.00 (noormehed) või teisipäeval kell 16.00 (neiud).
 • Alates 19. aprillist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
 • Selle õppeaasta viimased õnnetunnid on auditooriumis (221) järgmistel kuupäevadel: 19.aprill, 25. aprill, 3. mai, 10. mai, 17. mai (90 minutit), 24. mai, 30. mai, mitte 31. mai, nagu eelmises infolehes on teatatud (90 minutit). Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda kooli kodulehel.
 • 10. klasside õpilastel on võimalus kohtuda uurimuslike ja praktiliste tööde juhendajatega esmaspäeval, 23. aprillil kell 8.00 - 8.45. Juhendajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
  •  
   Anti Alasi 136
   Priidu Beier 202
   Marcus Hildebrandt 221
   Mari Jõgiste 304
   Ülle Hüva 135
   Toomas Jürgenstein 203
   Saima Kaarna 225
   Ülle Keerberg 220
   Hele Kiisel 135
   Danica Kubi 312
   Anni Kuusik 311
   Helen Köhler 221
   Mall Matto 204
   Anneli Mägi 206
   Tiina Niitvägi-Hellamaa 311
   Ene Nõlvak-Donohoe 221
   Katrin Ojaveer 221
   Siim Oks 213
   Kerli Orav-Puurand 135
   Eha Paabo 217
   Jaan Paaver 213
   Priit Parisoo 228
   Monika Piirimäe 108
   Tiina Pluum 102
   Aime Punga 209
   Kristiina Punga 144
   Helgi Pähno 216
   Madis Reemann 212
   Hardi Rikand 139
   Ave Rikas 109
   Aare Ristikivi 141
   Ülli Roostoja 308
   Aive Roots 204
   Külli Rootsi 309
   Uve Saar 139
   Anneli Saarva 228
   Age Salo 107
   Marilin Savi 221
   Ülle Seevri 227
   Helgi Tering 105
   Ehtel Timak 135
   Ljubov Titova 302
   Olga Titova 301


Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

 • Õpetajad Age Salo, Ülle Seevri ning Eha Paabo osalevad 20. aprillil koolitusel, arendusjuht Anti Alasi viibib õpilastega õppekäigul Kuperjanovi pataljonis. Muudatused tunniplaanis:
  • neljapäev, 19.04
   11.d 3. tund inglise keel õp. M. Savi - 220
   11.e 3. tund inglise keel õp. M. Savi - 220

   reede, 20.04
   11.a 5.-6. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
   12.a 3.-4. tund keemia eksamikursuse tundi ei toimu
   12.b 3.-4. tund keemia eksamikursuse tundi ei toimu
   12.c 5.-6. tund keemia eksamikursuse tundi ei toimu
   12.e 1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
   3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
   5.-6 tund ajalugu õp. K. Punga - 144

   esmaspäev, 23.04
   10.c 3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 202
   12.e 1.-2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
   3.-4. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
   5.-6. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
   7.-8. tund keemia õp. E. Paabo - 217


Teated 

 • Reedel, 20. aprillil on riigikaitsekursusel osalenud treffneristid õppekäigul Kuperjanovi jalaväepataljonis.
 • Reedel, 20. aprillil jäävad ööakadeemiasse 10.a klassi õpilased ja nende klassijuhataja Ülle Hüva.
 • Fotoring ootab 22. aprillini konkursile kevadfotosid.
 • HTG kunstitrenn ja fotoring korraldavad tikutopsikaamera meisterdamise töötoa. 24., 25. ja 26. aprillil juhendab fotograaf Daniel Allen tikutopsidest pinhole kaamerate valmistamist. Peamiselt tikutopsist, kahest filmirullist ja teibist koosnev fotokaamera on tänapäeva digitaliseeritud maailmas lausa häbitult low-fi, kuid iga selline fotokas on ainulaadne ja võimaldab saada omanäolisi ja etteaimamatuid tulemusi. Just asjaolu, et pildistamisel ei saa valida täpset kaadrit, sunnib olema loov ja lõpptulemuses on alati õnnelikul juhusel oma roll mängida. Töötuba on tasuta! Töötoas osalejate piirarv on 10 inimest Registreerumiseks kirjuta aadressil mari.jogiste@gmail.com hiljemalt 22. aprilliks.
 • Esmaspäeval, 23. aprillil pildistatakse klassipilt aatriumis järgmistel kellaaegadel:
  • 10.35 - 10.a 12.00 - 10.e
   10.40 - 10.b 12.05 - 11.b
   10.45 - 10.c 12.10 - 11.c
   10.50 - 11.a 12.15 - 11.d
   10.55 - 10.d 12.20 - 11.e
    
 • Esmaspäeval, 23. aprillil kell 15.45 ootavad saksa keele õpetajad ruumis 204 esimesele kokkusaamisele kõiki saksa keele õppijaid, kes soovivad 12. klassis teha Saksa keelediplomi eksamit.
 • Esmaspäeval 23. aprillil kell 16.00 esineb käitumisteaduste huviringis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan ja psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro ettekandega „Aju, käitumine ja vaimne tervis“. Professor J. Harro väga edukas töögrupp uurib aju ning käitumise ja psüühiliste protsesside seoseid (näiteks kuidas mõjutavad geenid ja keskkond õpingute edukust ülikoolis, depressiooni, söömishäireid ja sõltuvusprobleemide kujunemist).
 • Meie kooli 11. klassi õpilastel on võimalus osaleda praktikal 13.-24. augustil TTÜ Biorobootika keskuses ning Geenitehnoloogia Instituudis. Soovijatel palun ennast registreerida arendusjuht Anti Alasi juures hiljemalt 27.04.
 • Maarja Liiv (10.c) kinkis koolile 1925. a. väljaantud HTG ajaloolise fotoalbumi. Täname!
 • Järgmine infoleht ilmub 23. aprillil.
Õpetajad
 • Esmaspäeval, 23. aprillil külastavad meie kooli Riia 2. Keskkooli õpetajad.
Olümpiaadid
 • 33. vabariikliku keemiaviktoriini lõppvooru pääses meie koolist kaks võistkonda: 4. koha saanud rebased koosseisus Henri Randla (10.a), Ruti Kirikmäe (10.a), Kaarel Repän (10.a) ja abiturientide võistkond, kuhu kuulusid Kaur Karus (12.b), Jaanus Burk (12.b), Allan Kustavus (12.c).
 • 5.-8. aprillil toimunud üleriigilisel filosoofiaolümpiaadil (21 osavõtjat) saavutas Heiki Ojasild I koha ja osaleb 16.-20. maini rahvusvahelisel filosoofiaolümpiaadil Oslos. Kaur Karus (12.b) oli neljas ja Eva-Lotta Käsper (12.c) viies.
 • 13.-15. aprillil Riias peetud 20. Balti keemiaolümpiaadil saavutas Eva-Lotta Käsper (12.c) III koha.
 • 14.-15. aprillini toimus matemaatika-olümpiaadi lõppvoor. Meie kooli parimad:
  • 10. klass (24 osavõtjat)
   7. Siim Sammul (10.b) III auhind
   10. Martin Kabanen (10.a)

   11. klass (27 osavõtjat)
   12. Remi Leopard (11.b)
   14. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)

   12. klass (27 osavõtjat)
   4. Eva-Lotta Käsper (12.c) II auhind
   5. Kaspar Kesli (12.b) III auhind
   6. Jaagup Repän (12.a)
   10. Kristina Sakarias (12.a)


  Swedbanki stipendiumi „Benoit Mandelbrot’i jälgedes“ sai Eva-Lotta Käsper. Eva-Lotta valiti 2012. a. rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi Eesti võistkonna kandidaadiks ja ta osaleb valikvõistlusel, mis toimub 22.- 23. mail Tartus.
   

 • Tartu linna ja maakonna kunstiolümpiaadil „Kunstilained 2012“ jagasid 4.-5. kohta Annemari Sepp (11.b) ja Eliisa Ülevain (10.e).
 • 25.-26. aprillil Tallinnas peetavale Eesti-Soome maavõistlusele füüsikas on meie koolist kutsutud Kaarel Kree (10.b) ja Eva-Lotta Käsper (12.c).
 • Valikvõistluste ning veebruaris toimunud informaatikaolümpiaadi lõppvooru tulemuste põhjal said Balti informaatikaolümpiaadi Eesti koondise koosseisu Jaagup Repän (12.a) ja Siim Sammul (10.b).
Konkursid
 • 17. aprillil toimus Forseliuse Gümnaasiumis V vene laulu festival. Meie kooli esindasid 11.d klassi õpilane Elo Tuule Järv (kitarril saatis kooli vilistlane Sander Gering) ning 10.c klassi vene keele rühma õpilased Signe Kits, Helene Kohv, Kelly Kütt, Alvin Meltsov, Andreas Must, Merit Müür, Aksel Johannes Part, Kaisa Põhako, Kaija Põldsepp, Sirelin Strantsov, Jane Torp ja Maarika Vask.
 • Tartus tegutsev Uru noorteteater sai möödunud nädalavahetusel Tallinnas festivalil “Kooliteater 2012” laureaaditiitli lavastuse “Ella nõiduslik elu” eest. Parima meesnäitleja tiitli pälvis Uru trupi liige HTG 10.d klassi õpilane Kalle Valge.
 • 7.-8. aprillini toimus väitlusmeistrivõistluste kolmas etapp ja finaal. Kolmandal etapil osales 23 meeskonda ja 69 kõnelejat.

 • Meistrivõistlustel osales kokku 54 meeskonda ja 167 väitlejat. HTG sai koolide arvestuses teise koha. Meeskondlikus üldarvestuses oli eriti tubli meeskond KarmPopper (Annemari Sepp, Els Heile, Anna Liisa Saavaste), kes jõudis veerandfinaali, ja No Worries (Aksel Part, Kirke Pralla, Klaus Peeter Ladva), kes väitles poolfinaalis.


Kooliarsti teated

 • 15. aprillist kuni 22. aprillini on südamenädal. I korruse stendilt saab lugeda, kuidas hoida südame tervist. Arstikabinetis on soovijatel võimalik mõõta vererõhku, teada saada oma kehakaal ja kehamassiindeks.
Raamatukogu teated
 • Raamatukokku palutakse tagastada kõik mittevajalikud õpikud (eriti kunsti- ja muusikaajalugu) ja ilukirjandus- ning teatmeteosed. 
 • Täna, 19. aprillil kohtuvad 10.a, 10.c ja 10.d klassi õpilased aulas kirjanik Indrek Harglaga.
Söökla teated
 • Toiduraha (2.05-1.06) palutakse maksta ülekandega hiljemalt 25. aprilliks. 

 • Koolitoidu maksumus
  • tava- ja taimetoit 22 päeva x 1.36 EUR = 29.92 EUR, 
  • poisteports 22 päeva x 1.80 EUR = 39.60EUR.
 • 8. mail ei toimu inglise keele riigieksami tõttu koolis õppetööd.
 • Talonge väljastatakse kantseleist 26.-27. aprillini.
Sport
 • Tartu linna meistrivõistlustel lauatennises võitis Riana Randoja (10.d) noorte arvestuses esikoha nii üksik-, nais- kui ka segapaarismängus.
 • Eesti juunioride meistrivõistlustel vabamaadluses võitis Meelis Steinberg (12.b) kehakaalus -96kg hõbemedali. Kristjan Toots (11.c) saavutas kehakaalus -66kg 5. koha.