HTG INFO
Nr. 24
9. aprill 2012
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Eha Paabot, Ljubov Titovat ja Olga Titovat ning vilistlast Erki Enkvisti õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • Teisipäeval, 10. aprillil kehtib reedene tunniplaan järgmiste muudatustega:
  • 10.b 3.-4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
   5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo 
   10.c 4. tund bioloogia õp. U. Kokassaar - 105
   10.d 3.-4. tund kehaline kasvatus õp. A.Saarva/P. Parisoo
   5.-6. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
   10.e 1.-2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi -141
   3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   5.-6. tund prantsuse/vene keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa/O. Titova-312/204
 • IV perioodi arvestused toimuvad 12.-18. aprillini. Klassidel, kellel IV perioodil on kuus arvestust, toimuvad esimesed arvestused kolmapäeval, 11. aprillil ainetundide ajal:
  • 10.c 3.-4. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
   11.b 3.-4. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
   11.c 3.-4. tund keemia õp. E. Paabo - 217
   11.d 3.-4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
   11.e 1.-2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
 • Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad arvestuste nädalal:
  • 1.-2. tund 8.15 - 9.45
   3.-4. tund 10.15 - 11.45
   5.-6. tund 12.15 - 13.45
   7.-8. tund 14.15 - 15.45
  Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal hoida koolimajas (eriti aatriumis) vaikust, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd. 
    
 • Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kell 10.00-15.00. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
 • 10. klassi õpilastele toimub arvestuste nädalal sissejuhatav loeng uurimistöödest ja praktilistest töödest:
  • 10.a esmaspäeval, 16.04 kell 12.15 - 221
   10.b esmaspäeval, 16.04 kell 12.15 - 221
   10.c esmaspäeval, 16.04 kell 8.15 - 221
   10.d esmaspäeval, 16.04 kell 8.15 - 221
   10.e kolmapäeval, 18.04 kell 8.15 - 217
   Loengul osalemine on kõikidele 10. klassi õpilastele kohustuslik.
 • Selle õppeaasta viimased õnnetunnid toimuvad auditooriumis (221) järgmistel kuupäevadel: 11. aprill (90 minutit), 19. aprill, 25.aprill, 3.mai, 10. mai, 17. mai (90 minutit), 24.mai, 31. mai (90 minutit). Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda kooli kodulehel.
 • V perioodi tunniplaan valmib 18. aprilliks.
 • Seoses tunniplaani muudatusega 10. aprillil lükkub plaaniline klassivanemate ümarlaud V perioodi algusesse. Täpne aeg avaldatakse infolehes.
 • Neljapäeval, 19. aprillil on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid, ilmub infoleht. Tundide ajad 19. aprillil:
  • 1.-2. tund 8.10 - 9.40
   3. tund 9.50 - 10.35
   I söögivahetund
   4. tund 11.00 - 11.45
   klassijuhatajate infominutid
   II söögivahetund
   5.-6. tund 12.35 - 14.04
   7.-8. tund 14.15 - 15.45
    
 • Laupäeval, 14.04. kell 10.15 - 16.15 toimub ruumis 107 eesti keele proovieksam õpilastele, kes ei saanud proovieksamit sooritada 16. märtsil või kellel proovieksam ebaõnnestus.
 • V perioodi valikkursused toimuvad esmaspäeviti 1. tunni, neljapäeviti ja reedeti 7.-8. tunni ajal. 
   Etiketiõpetus huvijuht Uve Saar - 221 (kursus algab 23.04 - 11. klassid ja 26.04 - 10. klassid)
   Prantsuse keel 2 õp. Tiina Niitvägi-Hellamaa - 312. Oodatud on kõik õpilased, kes on huvitatud prantsuse keele õppimisest.

   Ettevalmistus eksamiteks
   Ajalugu 8 (II rühm) õp. Kristiina Punga - 144
   Kursus 11. klassi õpilastele, kes 2013. aasta kevadel soovivad sooritada ajaloo riigieksamit ning ei osalenud IV perioodil toimunud kursusel. Tunnid toimuvad valikainete ajal.
   Matemaatika 10 eksamikursus 11.e klassile õp. Ehtel Timak - 139
   Kursuse läbimine on kohustuslik 11.e klassi õpilastele, kes 2013.aasta kevadel soovivad sooritada matemaatika riigieksamit.

   Abiturientidel on kohustus osaleda kõigil enda poolt valitud eksamiainete kursustel.

   Õpilastel, kellel ei ole valik- või eksamikursustest osavõtu tõttu võimalik käia kehalise kasvatuse tunnis tunniplaanis ettenähtud ajal, saavad kehalise kasvatusega tegeleda kokkuleppel aineõpetajatega esmaspäeval kell 16.00 (noormehed) või teisipäeval kell 16.00 (neiud).


Teated 

 • Esmaspäeval, 9. aprillil kl 16.00 on käitumisteaduste huviringis külas TÜ kultuuripsühholoog professor Peeter Tulviste, kes kõneleb teemal „Kultuur ja mõtlemine“.Professor Tulviste huvi kultuuri mõjust inimese mõtlemismustritele on viinud teda arvukatele ekspeditsioonidele Venemaal elavate põlisrahvaste asupaikadesse.
 • Teisipäeval, 10. aprillil kell 15.45 esineb ajalooringis Umarjon Boltaev, kes räägib oma elust Tadžikistanis ja Eestis. Kõik huvilised on oodatud ruumi 141.
Õpetajad
 • Neljapäeval, 12. aprillil kell 12.15 algab õpetajate toas õppenõukogu, kus arutatakse lõpueksamitega ja 10. klassi uurimistööde ja praktiliste töödega seonduvaid küsimusi.
 • Kolmapäeval, 11. aprillil osaleb direktor Ott Ojaveer Tallinnas toimuval Tartu Ülikooli partnerkoolide seminaril.
Olümpiaadid
 • Treffneristide tulemused üleriigilisel keemiaolümpiaadil:
  • 10. klass (27 osavõtjat)
   12. Siim Kurvits (10.c)
   13. Ruti Kirikmäe (10.a)

   11. klass (23 osavõtjat)
   5. Enn Rusi (11.c)
   12. Erik Räni (11.c)

   12. klass (23 osavõtjat)
   2. Eva-Lotta Käsper (12.c)
   8. Kaur Karus (12.b)
   Eva-Lotta Käsper ja Enn Rusi kinnitati 44. rahvusvahelise keemiaolümpiaadi Eesti võistkonna kandidaatideks ja nad on kutsutud treeninglaagrisse ja valikvõistlustele 9.-11. aprillil 2012.aastal.
    

 • 11. märtsil toimus astronoomia lahtine võistlus (17 osavõtjat). Eva-Lotta Käsper (12.c) oli kuues.
Konkursid
 • 29. märtsil toimus segavõistkondades vene keele konkurss Tartu linna gümnaasiumiastme õpilastele. Võistkond, kuhu kuulus ka Edgar Tarelkin (12.a), saavutas 2. koha ja Sofja Ümarik (10.e) oli kolmanda koha saanud võistkonnas.
 • Kooli malevõistlustel olid 14 osavõtjast kolm paremat maletajat:
  • I koht Thorny Valk (10.b)
   II - III koht Remi Leopard (11.b)
   II - III koht Voldemar Balder (12.a)
    
 • 3. aprillil peetud kooli mälumängu paremate võistkondade tulemused:
  • I koht „Jüri & Känd, Ätt, Vitautas“ 72p (Jüri Mälberg, Janar Saks, Ants Siim, Tanel Ojalill)
   II koht „Eva-Lotta võistkond“ 68p (Raul Kääp, Madli Kaljula, Jaagup Repän, Tuuli Lõhmus)
   III koht „Extreme Warriors Elite“ 59p (Mait Kraun, Karl Kristjan Kaup, Veiko Strauss, Allar Laaneleht)
   IV-V koht „Kui su isal pole habet, siis on sul kaks ema“ 57p (Karl Erik Loime, Sten-Oliver Salumaa, Ott Sellis, Ralf Tambets)
   IV-V koht „D11“ 57p (Erik Leedjärv, Magnus Amer, Jan Teevet, Gustav Nikopensius)
    
  Mälumängu viimane etapp toimub 22. mail.


Kooliarsti teated

 • Õpilastel, kes registreerisid end puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisele, palutakse minna arstikabinetti vaktsineerimisele.
Eelteated
 • Teisipäeval, 17. aprillil kell 12.00 - 17.00 toimub aulas ja auditooriumis Tartu Ülikooli Pedagogicumi seminar.
 • Buss õppekäigule Kuperjanovi pataljoni väljub reedel, 20. aprillil kell 8.00 Vanemuise alumisest parklast. Tagasi Tartus ollakse orienteeruvalt 16.00.
 • Reedel, 20. aprillil jäävad ööakadeemiasse 10.a klassi õpilased ja nende klassijuhataja Ülle Hüva.
 • Esmaspäeval, 23. aprillil toimub 10. ja 11. klasside pildistamine.