HTG INFO
Nr. 21
12. märts 2012
Koolipere õnnitleb

Ljubov Titovat, kellele Tallinna Puškini Instituut andis Puškini preemia silmapaistva tegevuse eest vene keele õpetajana.

Juhtkond tänab

 • roheliste töögruppi ja nende juhendajat Minea Kaplinskit ökonädala korraldamise eest koolis;
 • 11.b klassi õpilast Martin Sillasood ja psühholoog Anni Kuusikut 7. märtsil õpilastele karjääripäeva korraldamise eest;
 • õpetaja Mall Mattot õpilaste ettevalmistamise eest konkurssideks.
Õppetöö
 • Neljapäeval, 15. märtsil kell 15.40 ruumis 221 saavad õnnetunnis järelarvestusi teha õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel kindlasti sooritada suuline arvestus õigel ajal; valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal; teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 15.03; registreeruda kooli kodulehel.

 • 15. märtsil saavad järelarvestust sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.
 • Reedel, 16. märtsil kell 8.10-13.50 on abiturientidel teine eesti keele proovieksam järgmistes klassiruumides:
  • 12.a ruumis 139 õp. E. Timak (kell 8.10 - 12.00), õp. M. Reemann kell (12.00 - 13.50)
   12.b ruumis 107 õp. H. Tering (kell 8.10 - 9.45), õp. T. Jürgenstein (kell 9.45 - 13.50)
   12.c ruumis 144 õp. Ü. Hüva (kell 8.10 - 12.00), õp. S. Oks kell (12.00 - 13.50)
   12.d ruumis 203 õp. M. Matto
   12.e ruumis 141 õp. A. Salo
   12.d ja 12.e klassi õpilastel, kes on valinud ühiskonnaõpetuse riigieksami, toimub eksamiks ettevalmistav tund kell 14.00 - 15.30 ruumis 141.
 • 10. klasside õpilased osalevad reedel, 16.märtsil 5.-6. tunni ajal matemaatikaolümpiaadil Känguru. 
  • 10.a klass ruumis 221 õp. Ü. Hüva
   10.b klass ruumis 227 õp. K. Orav-Puurand
   10.c, 10.d ja 10.e klassi õpilased ruumis 221
 • Esmaspäeval, 26. märtsil teatavad aineõpetajad III perioodi järelarvestuste hinded.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetaja Ü. Seevri on 16. märtsil koolitusel.
  10.d 1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  3.-4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 135
  10.e 1.-2. tund jääb prantsuse keele grupil ära, vene keele tund toimub
  3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
  5.-6. tund õp. A. Ristikivi - 135
  11.d 1.-2. tund usundiõpetus õp. T. Jürgenstein - 136
  3.-4. tund keemia õp. H. Pähno - 136
  11.e 5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak - 213
  PKc1 7.-8. tund jääb ära


Teated 

 • Infojuht Heivo Kikkatalo andis naistepäeval „Hea kolleegi“ taldriku edasi õpetaja Siim Oksale. Õnnitleme!
 • Ökonädala võistluste võitjad kuulutatakse välja esmaspäeval teise söögivahetunni ajal aatriumis. Kõigil võistlustest osavõtnutel palutakse kohal olla.
 • 12. märtsil on kell 16.00 käitumisteaduste huviringis (ruum 107) külas eksperimentaalpsühholoog Kairi Kreegipuu, et arutleda õpilastega teaduseetika teemadel.
 • Ajalooringi liikmed külastavad teisipäeval, 13.märtsil Tartu Linnamuuseumi, et vaadata näitust „Filmilinn Tartu. Pääsukesest tARTuFFini“. Kogunetakse kell 15.40 valvelaua juures.
 • Emakeelepäeval, 14. märtsil osalevad kolmanda tunni ajal igast klassist kaks õpilast e-etteütlusel, teisel pikal vahetunnil on võimalik auditooriumis jälgida õpilaste ja õpetajate vahelist väitlust teemal „Puudujate märkimine gümnaasiumis on põhjendatud“.
 • Treffneri kooli kevadine võrgupidu toimub 16. märtsil kell 18.00 klassis 107. Lisainfo Siim Oksalt. 
 • Laupäeval, 17. märtsil kell 18.00 tähistab tantsuansambel TANTSUTALLAD Vanemuise kontserdimajas oma 15. tegutsemisaastat kontsertetendusega „Tantsuga kasvades“. 
 • Tegevust alustab HTG Bridžiklubi. Kohtumised toimuvad teisipäeviti pärast kaheksandat tundi ruumis 135. Lisainfo Rainer Keerdolt (12.b).
 • Eesti Lugemisühing kutsub osalema kirjavõistlusel „Kiri "Kevadele“. Tähtaeg 30.aprill. Loe veel: http://www.rajaleidja.ee/?id=107508
 • Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja õpilaste loovtööde konkursi „Aus mäng ja väärtused spordis“. 1.-12. klassi õpilastel on võimalus osa võtta järgmistest spordi- ja väärtusteteemalistest loovtööde konkurssidest:
  • esseede/kirjandite konkurss (7.-12. klass);
   kõnekonkurss (10.-12. klass);
   fotode konkurss (1.-12. klass);
   videote konkurss (1.-12. klass).
  Projekti patroonideks on Jüri Jaanson, Kristjan Kais ja Nikolai Novosjolov. Tähtaeg 25. aprill. Täpsem info www.olympiaharidus.eu
 • AIESEC Tartu kutsub abituriente osalema tudengivarju programmis ATV (AIESEC Tudengi Vari). Programm on mõeldud kõikidele sel kevadel keskkooli lõpetavatele õpilastele, kes on huvitatud edasistest õpingutest Tartu ülikoolis. Lisaks soovivad näha, mida kujutab endast mõni eriala tegelikult ja kuidas näeb välja keskmisest aktiivsema tudengi igapäevaelu. ATV toimub kevadvaheajal 19.-22. märts (E-N) 2012. Registreerimise tähtaeg on 16. märts. Huvilistel pöörduda lisainfo saamiseks kodulehele atv.aiesec.ee.
 • Õpilastel on võimalus kaasa lüüa rahvusvahelistes projektides, kus tegeletakse HIVi ja AIDSi ennetustööga. Täpsem infowww.v3.Rafi.ki.
 • Eesti Infotehnoloogia Kolledž kutsub kõiki üldhariduskoolide õpilasi uudishimupäevale, mis toimub 20. märtsil kell 11.30 - 15.30 Tallinnas Raja 4C(www.itcollege.ee).
 • Koolinoori oodatakse 21.-23. märtsini Tartu tähetorni teaduslaagrisse „Astronoomiakool Tartu Tähetornis“, kus toimuvad põnevad loengud, töötoad, vaatlused ning planetaariumitunnid. Teaduslaagrist saab osa võtta tasuta. Osalejate arv on piiratud. www.ajaloomuuseum.ut.ee/astronoomiakool.
 • Eesti koolid kutsuvad kevadvaheajal õpilasi lahtiste uste päevale:
  • 16.03 Tallinna Ülikool
   20.03 Tallinna Tehnikaülikool
   20.03 IT Kolledži 
   20.03 Tallinna Tehnikakõrgkool
   21.03 Tartu Ülikool
   21.03 Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool
   21.03 Eesti Lennuakadeemia
   21.03 Tartu Tervishoiu Kõrgkool
   21.03 Kõrgem Sõjakool
   22.03 G. Otsa nim Tallinna Muusikakool
   22.03 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
   23.03 Eesti Mereakadeemia 
  Täpsem info www.rajaleidja.ee


Õpilased

 • 7. märtsil toimus karjääripäev. Täname Tartu Kõrgemat Kunstikooli ja õpilastele esinenud lektoreid: psühholoogiadoktoranti Madis Vodjat ja veemajandusinseneri Siim Nellist, akadeemik-pastorit Toivo Pillit, Balti Filmi- ja Meediakooli režiitudengit Jaanis Valku ning kohtunik Eveli Vavrejnuki. Aitäh õpilastele, kes karjääripäeval osalesid ning jagasid mõtteid, keda tulevikus karjääriringi kutsuda.
 • 9.-10. märtsini osalesid Keili Kondike, Kadi Laaneots, Liina-Riste Pappel (kõik 10.e), Els Heile (11.b) ja Maili Koorep (11.e) ÜRO simulatsioonil Narvas.
 • Koostööprojektide raames on meie kooli õpilasgrupid 16.-23. märtsini Hollandis (juhendajateks õpetajad K. Ojaveer ja D. Kubi) ning Prantsusmaal (juhendajateks õpetajad T.Niitvägi-Hellamaa ja M. Savi)
Olümpiaadid
 • Üleriigilisel saksa keele olümpiaadil saavutas Elis Kusma (12.d) neljanda koha ja esindab Eestit rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil, mis toimub 1.-15. juulini Saksamaal Frankfurtis (Main). Randon Värsi oli olümpiaadil seitsmes.
 • Saksa keelediplomi eksami tulemuste protokolli alusel sooritasid HTG õpilased 2012. aasta eksami väga edukalt (8 eksamit sooritanud õpilase keskmine tulemus on 89,33 punkti).
 • Reedel, 9. märtsil Raatuse gümnaasiumis toimunud saksakeelse väitluse Jugend Debattiert piirkonnavoorus saavutasid meie kooli õpilased Birgitta Ots (11.d), Anni Nöps (11.d) ja Mirko Vavrenjuk (11.e) vastavalt 1., 2., ja 3. koha.
 • 11. ja 12. veebruaril toimus Eesti meistrivõistluste II etapp väitluses, milles osales kokku 31 meeskonda ja 96 väitlejat. Meeskondlikus arvestuses oli parim HTG meeskond No Worries kooseisus: Aksel Part, Klaus Peeter Ladva ja Artur Kohv (Carl Robert Jakobsoni gümnaasiumist), kes jõudis poolfinaali ning jäid lõppkokkuvõttes neljandaks. Võistkond KarmPopper saavutas 7. koha ja Stalker 11. koha.
  Individuaalarvestuses oli parim Els Heile, kes saavutas 9. koha. 
  Teiste treffneristide tulemused olid järgnevad:
   22. Siim Kurvits
   25. Anna Liisa Saavaste
   32. Tuule Sõber
   40. Annemari Sepp
   47. Laura Katrin Leman
   53. Klaus Peeter Ladva
   56. Aksel Part


Söökla teated

 • Aprillikuu toiduraha maksmise info avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 15. märtsil. Ootame linnavalitsuse korraldust, mille kohaselt 1. aprillist tõuseb toidupäeva maksumus.
Kooliarsti teated
 • 12.-14. märtsini on tervisekontrolli oodatud 11.e klassi õpilased.
 • Veel on võimalik registreeruda puukentsefaliidi vastu vaktsineerimisele. Vaktsiin on tasuline. Need õpilased, keda vaktsineeriti eelmisel aastal kahe süstiga, peavad tulema kolmandale süstimisele, et immuunsust pikendada. 
 • Kooli meditsiiniõde Stella Nuust on 15. ja 16.märtsil koolitusel. Seetõttu on meditsiinikabinet 15. märtsil avatud 8.00 - 12.00 ja 16. märtsil on kabinet suletud.
Sport
 • Kristel Soonets (10.b) võitis 3. märtsil toimunud Eesti meistrivõistlustel lumelauasõidus täiskasvanute arvestuses 2. koha.
 • 11. märtsil HTG-s toimunud siseorienteerumise etapil sai 11.a klassi õpilane Kristjan-Martin Kirjanen meeste A klassis 4.koha, 12.a klassi õpilane Marili Zimmermann 3. ja 10.b klassi õpilane Margret Zimmermann 5.koha naiste A klassi arvestuses.
 • Hanna Antson (11.d) saavutas Eesti meistrivõistlustel 10. tantsus 5. koha.


Eelteade

 • 30. aprillil toimuva riigieksami tõttu 10. ja 11. klassidel plaanilist õppetööd ei toimu.
 • 10. ja 12. klasside lastevanemate koosolek toimub neljapäeval, 29. märtsil kell 18.00.
Koolivaheaeg
 • Kevadvaheajal 19. - 25. märtsini on koolimaja õpilastele suletud. Toimuvad 10. klasside katsed ja koristusfirma teeb majas suurpuhastust.
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut korda teha oma garderoobikapp ja selle ümbrus.
 • Järgmine infoleht ilmub 26. märtsil.
Päikeselist kevadvaheaega!