HTG INFO
Nr. 18
20. veebruar 2012
Juhtkond tänab
 • lapsevanem Urmas Sellist ja 12.b klassi õpilasi, kes organiseerisid fotonäituse „Ülemlinnud“ meie kooli;
 • treffneriste, kes tutvustasid HTG-d haridusmessil Intellektika;
 • õpetajaid Ülle Keerbergi, Eha Paabot, Monika Piirimäed, Kristiina Pungat, Helgi Pähnot ja Aare Ristikivi õpilaste ettevalmistamise eest konkurssideks.
Õppetöö
 • IV perioodi infominutite ruumid:
  • 10.a - 217 11.a - 202 12.a - 227
   10.b - 220 11.b - 135 12.b - 136
   10.c - 141 11.c - 144 12.c - 213
   10.d - 105 11.d - 107 12.d - 203
   10.e - 102 11.e - 139 12.e - 225
 • Söögivahetunnid IV perioodil:
  • I vahetunnil (pärast 3. tundi) 
   10.d, 11.a, 11.b, 12.a, 12.c, 12.d, 12.e
   II vahetunnil (pärast 4. tundi)
   10.a, 10.b, 10.c, 10.e, 11.c, 11.d, 11.e, 12.b
 • Õnnetund toimub kolmapäeval, 22.02 algusega kell 15.40 ruumis 221. Informatsioon IV perioodi järgmiste õnnetundide kohta avaldatakse järgmises infolehes.
 • IV perioodi valikkursused toimuvad esmaspäeviti 1. tunni, neljapäeviti ja reedeti 7.-8. tunni ajal.
  • Keemia (ab-kursus) õp. H. Pähno (ruum 217) Keemia ab-kursuse läbimine on kohustuslik 10.klasside õpilastele, kes on saanud keemia 1.kursuse tulemuseks rahuldavast („3“) madalama hinde.

   Filosoofia 3 õp. T. Jürgenstein (ruum 203)

   Joonestamine 1 õp. L. Jõgi (ruum 202)

   Prantsuse keel 1 õp. T. Niitvägi-Hellamaa (ruum 312) 
   Kursus algajatele, kuhu on oodatud kõik õpilased, kes on huvitatud prantsuse keele õppimisest.
    

 • IV perioodil algavad järgmised eksamikursused:
  • Ajalugu 8 (I rühm) õp. Kristiina Punga (ruum 144) Kursus 11. klassi õpilastele, kes 2013. aasta kevadel soovivad sooritada ajaloo riigieksamit. Tunnid toimuvad valikainete ajal.

   Bioloogia 10 eksamikursus 12.c klassi õpilastele õp. U. Kokassaar. Tunnid toimuvad teisipäeviti 7.-8. tund (227) ja reedeti 1.-2. tund (135). Kursuse läbimine on kohustuslik bioloogia riigieksami valinud õpilastele.

   Matemaatika 10 eksamikursus 11.d klassile õp.Ehtel Timak (139)

   Kursuse läbimine on kohustuslik 11.d klassi õpilastele, kes 2013. aasta kevadel soovivad sooritada matemaatika riigieksamit.

   Matemaatika 11 - eksamikursus 12.c, 12.d ja 12.e klassi õpilastele. Tunnid toimuvad

   12.c õp. Ülle Hüva (136)
   esmaspäeval 1.-2. tund
   kolmapäeval 7.-8. tund

   12.d õp. Ülle Hüva (136)
   kolmapäeval 1.-2. tund
   neljapäeval 7.-8. tund

   12.e õp. Ehtel Timak (139)
   neljapäeval 7.-8. tund 
   reedel 1.-2. tund 

   Kursuse läbimine on kohustuslik matemaatika riigieksami valinud õpilastele.

   Matemaatika 14 - eksamikursus 12.a ja 12.bklassi õpilastele üldise tunniplaani alusel.

   Ühiskonnaõpetus 3 - eksamikursusel osalemine on kohustuslik ühiskonnaõpetuse valinud õpilastele õp. A. Ristikivi (141)
   neljapäeval 7.-8. tund 12.a, 12.b ja 12.c klassi õpilastele
   reedel 7.-8. tund 12.d ja 12.e klassi õpilastele
    

  Kehalise kasvatuse tundides osalemise võimalused:
    
   - 12.c klassi kehalise kasvatuse tund toimub neljapäeval 7.-8. Tunni ajal. Tunnis saavad osaleda ka 12.d ja 12.e klassi õpilased, kes ei ole valinud matemaatika või ühiskonnaõpetuse riigieksamit;

   - 12.d klassi õpilaste ning 12.e klassi noormeeste kehalise kasvatuse tund toimub esmaspäeval kell 15.15 - 17.20; 12.e klassi neidude kehalise kasvatuse tund toimub teisipäeval kell 15.40 - 17.20;

   - õpilastel, kellel ei ole valik- või eksamikursustest osavõtu tõttu võimalik osaleda kehalise kasvatuse tunnis tunniplaanis ettenähtud ajal, saavad kehalises kasvatuses käia kokkuleppel aineõpetajatega esmaspäeval kell 16.00 (noormehed) või teisipäeval kell 16.00 (neiud).


Praktikumid

 • 11.a ja 11.b klassil ei toimu füüsika praktikumi neljapäeval, 23.02. Õpetaja H. Oks ootab õpilasi järgmisesse praktikumi 01.03.
 • 11.c klassil ei toimu keemia praktikumi kolmapäeval, 22.02 ja neljapäeval, 23.02. Õpetaja A.Lust ootab õpilasi järgmisesse praktikumi 29.02 ja 01.03.
 • Teisipäeval, 21.02 jääb 11.a ja 11.b klassi õpilastel ära materjalitehnoloogia praktikum. Järgmine tund toimub teisipäeval, 28.02.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetaja A. Mägi osaleb 21. veebruaril koolitusel. Tema tundide asendused:
  • 10.a 3. tund keemia õp. E. Paabo - 217
   10.b 7.-8. tund informaatika jääb ära, saksa keele tund toimub
   10.d 3. tund saksa keel õp. A. Roots - 203
 • 23. veebruaril on tundide ajad muudetud
  • 1.-2. tund 8.10 - 9.10
   3.-4. tund 9.20 - 10.20
   I söögivahetund
   5.-6. tund 10.50 - 11.50
   II söögivahetund
 • Muudatused tunniplaanis 23. veebruaril
  • 10b. 3.-4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
   5.-6. tund saksa/vene keel õp. A. Roots/O. Titova - 144/301 
   10.c 3.-4. tund matemaatika õp. K.Orav-Puurand - 202
   11.a 3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   11.b 1.-2. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
   3.-4. tund füüsika õp. S. Oks - 213 
   11.c 3.-4. tund eesti keel õp. H. Tering - 105
   11.d 3.-4. tund kunst õp. P. Beier - 135
   12.a 3.-4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
   12.b 3.-4. tund eesti keel õp. A. Salo - 107
   12.c 3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
   12.d 3.-4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 225
   12.e 3.-4. tund inimeseõpetus õp. A. Alasi - 139
 • 23. veebruaril suletakse koolimaja 17.00
 • 27. veebruaril on tunnivaba päev, kuna 23.detsember oli koolipäev.
 • 28. veebruaril on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhatajate infominutid, ilmub järgmine infoleht.

 •  

   

  Tundide ajad teisipäeval, 28. veebruaril
  1.-2. tund 8.10 - 9.40
  3. tund 9.50 - 10.35
  4. tund 11.00 - 11.45
  11.45 - 12.10 - klassijuhataja infominutid
  5.-6. tund 12.35 - 14.05
  7.-8. tund 14.15 - 15.45

  28. veebruari infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 227 11.a - 107 12.a - 139
  10.b - 135 11.b - 217 12.b - 225
  10.c - 141 11.c - 213 12.c - 203
  10.d - 144 11.d - 220 12.d - 136
  10.e - 202 11.e - 303 12.e - 105


Teated

 • Teisipäeval, 21. veebruaril kell 15.45 ootab ajalooring kõiki huvilisi ruumi 141 vaatama filmi "Mõru šokolaad", mis räägib lapstööjõu kasutamisest Aafrikas. Filmi järel räägib Piret Tänav Afganistani laste olukorrast.
 • Kolmapäeval, 22. veebruaril algab kell 16.00 võimlas järjekordne õpetajate ja õpilaste vaheline saalihoki võistlus. Kaasaelajad on oodatud!
 • Eesti vabariigi aastapäeva pidulik aktus toimub neljapäeval, 23. veebruaril kell 12.15 aulas. Aktuse viib läbi 12.c klass. Aktuse proov on teisipäeval, 21. veebruaril kell 11.50 aulas.
 • 25. ja 26. veebruaril on koolimajas Tantsutaldade tantsulaager.
 • Kooli raamatukokku palutakse tagastada mittevajalikud õpikud ja raamatud.
 • TÜ teaduskool koostöös TÜ füüsikainstituudiga pakub kuni kolmele HTG keskkonnatehnoloogiast huvitatud õpilasele võimalust osaleda kevadsemestril keskkonnatehnoloogiaalasel veebipõhisel kursusel „Õhu saasteseire korraldamine“. Õppeaine kuulub TÜ bakalaureuseõppe keskkonnatehnoloogia eriala õppekavasse. Kursusel saavad osaleda gümnaasiumiõpilased alates 10. klassist. Gümnaasiumiõpilaste kursusel osalemise eelduseks on vähemalt „hea“ matemaatika, füüsika ja keemia hinne. Registreerida saab 23.veebruarini lingil: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdpLVVjclpFOGFIQ3piRTRIMkRJX1E6MA . Kursuse hind on 30 eurot. Lisainfo Anti Alasilt.
 • Tais õppimisest huvitatutel on võimalik taotleda stipendiumi. Täpsemad tingimused aadressil http://www.hm.ee/index.php?045004 .
Õpilased
 • 10.c ja 10.d klassi õpilased jätkasid erinevate teatrite külastamist. 23. jaanuaril vaadati koos Rakvere Teatri etendust “Nullpunkt” ja 17.veebruaril elati kaasa Teater NO99 lustakale komöödiale “Võtame uuesti”.
 • 10. veebruaril käisid 10.a ja 10.b klassi õpilased Kuutsemäel talvemõnusid nautimas.
 • MTÜ Sina tunnustab ühiskondlikke projekte vedavaid aktiivseid treffneriste Tauri-Viljar Vahesaart (11.a) ja Ingrid Margust (11.e).
 • Õpilasesinduse uus president on Andres Käosaar (11.c) ja asepresident Mari-Anne Leškina (11.d).
Olümpiaadid
 • Bioloogiaolümpiaadi vabariiklikku vooru on meie koolist kutsutud Kristiine Aluvee (10.c), Aksel Johannes Part (10.c), Angela Kannukene (12.c), Eva-Lotta Käsper (12.c), Raul Kääp (12.c), Liis Lääts (12.c), Sten-Oliver Salumaa (12.c), Sander Tars (11.b).
 • Füüsikaolümpiaadi vabariiklikku vooru on kutsutud Kaur Kristjuhan (10.b), Eva-Lotta Käsper (12.c), Jaagup Repän (12.a), Kaur Karus (12.b), Kaarel Kree (10.b), Siim Sammul (10.b), Thorny Valk (10.b), Taavet Kutsar (10.b).
 • 4. veebruaril toimunud keemiaolümpiaadi piirkonnavoorul olid tublimad treffneristid 
  • 10. klassid
   1. Ruti Kirikmäe (10.a) 
   3. Siim Kurvits (10.c) 
   4. Susanna Laan (10.c) 
   6. Ainika Adamson (10.c) 
   9. Kristjan Kalve (10.d) 
   10. Jürgen Ruut (10.c) 

   11. klassid
   2.-3. Enn Rusi (11.c) 
   4. Agnes Kuus (11.c) 
   5. Erik Räni (11.c) 
   8. Maris Mõttus (11.a) 
   9. Kevin Keskküla (11.a) 
   10. Jo Kroll (11.b) 

   12. klassid
   1. Eva-Lotta Käsper (12.c) 
   2. Kaur Karus (12.b) 
   3. Angela Kannukene (12.c) 
   4. Olivia Luige (12.a) 
   6. Ken Riisalu (12.c) 
   7. Tuuli Lõhmus (12.a) 
   9. Jaanus Burk (12.b) 
   10. Allan Kustavus (12.c)
    

 • Laupäeval, 11. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor. Meie õpilastest olid edukamad
  • teema „Maailm XX sajandi alguses“ (22 võistlejat)
   5.-6. Merili Arjakas (11.d)
   5.-6. Laura Katrin Leman (10.c)
   7. Birgitta Ots (11.d)

   teema „Eesti Rootsi ajal“ (15 võistlejat)
   1. Kevin Kesküla (11.a)
   2.-3. Els Heile (11.b)
   2.-3. Madli Kaljula (12.c)
   4. Karet Eesmäe (11.e)
   5.-6. Randon Värsi (11.d)
   7.-8. Remi Leopard (11.b)
   9. Ruuben Saal (12.e)
   10.-11. Tõnis Vaher (12.e)

   teema „Vana-Rooma“ (24 võistlejat)
   2. Heleene Tambet (12.b)
   3.-4. Tuuli Lõhmus (12.a)
   3.-4. Marili Tomingas (12.e)
   5.-7. Julius Air Kull (12.d)
   5.-7. Eva-Lotta Käsper (12.c)
   10. Margus Punga (12.d)
    

 • 18. veebruaril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud VI muusikaõpetuse olümpiaadi üleriigilises voorus sai 10.a klassi õpilane Ruti Kirikmäe 4. koha ja kulddiplomi.
Konkursid
 • Vabariiklikul kõnevõistlusel „Kuldsuud Põltsamaal“ esindab Tartu linna MHGs piirkonnavooru võitnud treffnerist Margus Punga (12.d).
 • Õpilasetlejate riigikonkursil Puurmani gümnaasiumis saavutas 10.-12. klassi arvestuses 3. koha Julius Air Kull (12.d).
 • Näitetrupp Unenäoklubi (Jan Teevet (10.d), Anna Liisa Saavaste (11.e) ja Qahdit Toomsoo (11.e) ning Marta Hang (MHG), Rahel Parm (MHG)) esines menukalt alternatiivsel vabariiklikul festivalil Teenifest 2012. Trupp sai eripreemia Tallinna linnavalitsuselt ning palju kiitvaid kommentaare. Etenduse „Kuidas portreteerida lindu?“ on Jacques Prévert samanimelise luuletuse ainetel lavastanud Jan Teevet.
 • 2012. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi konkursitööde ja vajalike dokumentide esitamise tähtaeg Sihtasutusele Archimedes on 1.märts 2012. aasta. Täpsem informatsioon konkursi osalemistingimuste ja töödele esitatavate nõuete osas on toodud veebilehel: http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=31 .
 • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit kutsub õpilasi osalema foto- ja videokonkursil „Kõik on IT“. Tööde laekumise lõpptähtaeg on 5. aprill 2012. Info www.startit.ee .
Kooliarsti teated

20. - 23. veebruarini on oodatud profülaktilisele läbivaatusele 11.d klassi õpilased.

Sport

 • Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses võitis Kristjan Toots (11.c) kehakaalus -66kg pronksmedali. Sama tulemust kordas Kristjan ka Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel vabamaadluses. Meelis Steinberg (12.b) võitis vabamaadluse meistrivõistlustel kehakaalus -96 kg samuti pronksmedali, kreeka-rooma maadluses saavutas ta 5. koha .
 • HTG korvpallimeeskond võitis Tartu koolide meistrivõistlustel hõbemedali. Mängisid Ralf Tambets (12.c), Ott Sellis (12.b), Oskar Hint, Eric Keskpaik (12.a), Kaarel Karolin (11.c), Kaarel Reim, Sander Vunk, Priit Välja (11.b) ja Martin Johannes Liba (10.e). I koha võitis Kivilinna Gümnaasium ja III kohale tuli Jaan Poska Gümnaasiumi korvpallimeeskond.
Söökla teated
 • Märtsikuu toiduraha palutakse tasuda ülekandega hiljemalt 26. veebruariks. Märtsikuu koolitoidu maksumus:
  • - tava- ja taimetoit 17 päeva x 1.15 EUR = 19.55 EUR, 
   - poisteports 17 päeva x 1.60 EUR = 27.20 EUR
Talonge väljastatakse kantseleist 28. ja 29. veebruaril.
Lisa infolehe juurde

Direktori 20.02.2012 käskkirjaga nr 18 avaldatakse kiitust

 • Eduka esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel järgmistele õpilastele:
  •  
   10.a
   Jakob Gill, Martin Kabanen, Ruti Kirikmäe, Eveli Kodas, Juhan-Mats Kuningas, Ulla Meeri Liivamägi, Margaret Matisen, Liisi Metsoja, Liisu Miller, Tiit Oja, Carl-Thomas Piller, Merily Puusta, Sander Randaru, Henri Randla, Kaarel Repän, Laura Taal, Teisi Timma, Kaarel Viikna.

   10.b 
   Mariliis Jukk, Jerzy Edvard Kaplinski, Kaarel Kree, Kaur Kristjuhan, Taavet Kutsar, Laura Oro, Siim Sammul, Tuule Sõber, Margret Zimmermann, Patrick Joan Thomson, Heigo-Elmar Vahesaar, Thorny Valk.

   10.c
   Ainika Adamson, Kristiine Aluvee, Marianne Haug, Kai Ilves, Henn Kumar, Siim Kurvits, Susanna Laan, Laura Katrin Leman, Maarja Liiv, Veiko Lillipuu, Jüri Lääs, Aksel Johannes Part, Kaija Põldsepp, Jürgen Ruut, Triin Sellis.

   10.d
   Anni Adamson, Magnus Amer, Kristjan Kalve, Karoliina Sikkal, Jan Teevet.

   10.e
   Kerli Paasoja, Liina-Riste Pappel, Oto Tuul, Eliisa Ülevain.

   11.a
   Mihkel Eidast, Fred Hansen, Kelian Kaio, Kevin Kesküla, Kristjan-Martin Kirjanen, Gustav Klimušev, Joonas Kriisk, Maris Mõttus, Mari-Liis Oja, Matthias Ombler, Andreas Sepp, Mari Sild.

   11.b
   Kaarel Adamson, Diana Algma, Els Heile, Joosep Kivastik, Jo Kroll, Tõnis Peeter Kull, Remi Leopard, Ants-Oskar Mäesalu, Perttu Narvik, Anette Rähni, Martin Salus, Sander Tars, Mihkel Tarve, Priit Välja.

   11.c
   Kaarel Karolin, Karl Kirsimäe, Agnes Kuus, Kristiina Laht, Johanna Luige, Madli Johanna Maidla, Kristjan Müürsepp, Henri Ots, Maris Pärn, Enn Rusi, Erik Räni, Eneli Simson, Kertu Simulask.

   11.d
   Merili Arjakas, Kevin Jurs, Elo Tuule Järv, Helen Kasemaa, Katariina Kiiver, Helina Muld, Birgitta Ots, Mariliis Räis, Linda Tarto, Randon Värsi.

   11.e
   Karet Eesmäe, Kristiina Kams, Kristel Markus, Monika Tõlgo.

   12.a
   Taavi Adamson, Voldemar Balder, Laura Kasearu, Olivia Luige, Tuuli Lõhmus, Heiki Ojasild, Pääsu Püttsepp, Jaagup Repän, Kristiina Sakarias, Marili Zimmermann, Edgar Tarelkin.

   12.b
   Henri Annilo, Jaanus Burk, Elar Haviko, Joosep Heinmets, Karl Karu, Kaur Karus, Kaspar Kesli, Moorits Mihkel Muru, Andri Soo, Heleene Tambet.

   12.c
   Madli Kaljula, Angela Kannukene, Allan Kustavus, Eva-Lotta Käsper, Raul Kääp, Liis Lääts, Ken Riisalu, Sten Oliver Salumaa.

   12.d
   Kadri Hiibus, Kairi Kilgi, Julius Air Kull, Katrin Helena Kuslap, Elis Kusma, Marjaliisa Palu, Margus Punga, Diana Salf.

   12.e
   Susann Kivi, Mait Kraun, Uku Lilleväli, Kaisa Lomp, Tuuliki Ojala, Ruuben Saal, Marili Tomingas, Tõnis Vaher.
    

 • Õpetajatele-juhendajatele õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks ja võistlusteks
  •  
   Priidu Beier, Marcus Hildebrandt, Ülle Hüva, Saima Kaarna, Ülle Keerberg, Hele Kiisel, Urmas Kokassaar, Tiiu Kreegipuu, Danica Kubi, Mall Matto, Anneli Mägi, Ene Nõlvak-Donohoe, Siim Oks, Kerli Orav-Puurand, Eha Paabo, Monika Piirimäe, Tiina Pluum, Kristiina Punga, Helgi Pähno, Madis Reemann, Aare Ristikivi, Aive Roots, Age Salo, Marilin Savi, Ülle Seevri, Helgi Tering, Ehtel Timak, Ljubov Titova, Olga Titova.