HTG INFO
Nr. 15
23. jaanuar 2012
Koolipere õnnitleb
 • Õpetaja Ülle Hüva, kellele määrati viie kooli võistluse tulemuste põhjal õpetajapreemia.
Juhtkond tänab
 • Õpetajaid Saima Kaarnat, Urmas Kokassaart, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Age Salo, Helgi Teringut, Olga Titovat ja Ljubov Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.
Õppetöö
 • Õpetajad Helgi Tering ja Tiina Niitvägi-Hellamaa on haigestunud.
 • 11.a ja 11.b klassi Eesti Maaülikooli tehnoloogiaid tutvustava praktikumi (kuraator Juhani Püttsepp) esimene tund toimub teisipäeval, 24. jaanuaril kell 15.40 ruumis 225.
 • Neljapäeval, 26. jaanuaril peetakse 5.-8. tunni ajal aulas õpilaskonverentsi, millest võtavad osa kõik humanitaarklasside õpilased.
 • Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 14.00 sõidab 11.a klass Tallinnasse teatrisse. 
 • Algab ühiskonnaõpetuse eksamikursus, mille läbimine on kohustuslik õpilastele, kes on registreerunud ühiskonnaõpetuse riigieksamile. Tunnid toimuvad neljapäeviti 7.-8. tunni ajal ruumis 105 (12.b, 12.c ja 12.d klassi õpilased) ning reedeti 7.-8. tunni ajal ruumis 105 (12.a ja 12.e klassi õpilased). Esimene tund on mõlemal rühmal esmaspäeval, 30. jaanuaril kell 8.00 - 8.45 auditooriumis.
 • Jätkub valikkursus „Rahvusvaheline majandus“ (MAJ4). Eeloleva nädala loengud rahvusvahelise majanduse kursuse raames:
  • neljapäeval, 26.01Turundus ja selle eripärad rahvusvahelises kontekstis“ (lektor Andres Kuusik Tartu Ülikoolist)
   reedel, 27.01Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine“ (lektor on Tartu Ülikooli dotsent Tõnu Roolaht) 
  Loengud toimuvad 7.-8. tunni ajal ruumis 221.

 

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

esmaspäev, 23.01
10.b 5.-6. tund vene keel õp. O. Titova rühma tundi asendab õp. L. Titova - 139
10.e 5.-6. tund vene keel õp. L. Titova rühm -139, õp. O. Titova rühm - 301
7.-8. tund jääb ära

teisipäev, 24.01
10.d 3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 144
10.e 3. tund vene keel õp. L. Titova - 302, õp. O. Titova - 301
4. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 144, toimub ka 5.-6. tund
11.b prantsuse keele grupil jääb tund ära. Kooli 3. tunniks
11.c prantsuse keele grupil jääb tund ära. Kooli 3. tunniks
3.-4. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
5.-6. tund toiduainete tehnoloogia õp. U. Kokassaar - 105
11.d prantsuse keele grupil jääb tund ära. Kooli 3. tunniks
11.e 4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.a 3. tund füüsika õp. M. Reemann - 203
7.-8. tund jääb ära

kolmapäev, 25.01
10.d 7.-8. tund jääb ära
11.c 3.-4. tund bioloogia praktikum õp. M. Martin - Zooloogia muuseum
7.-8. tund jääb ära
11.e 1.-2. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
7.-8. tund jääb ära
12.a 1.-2. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
7.-8. tund ühiskonnõpetus õp. A. Ristikivi - 141
12.b 1.-2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 141
7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c 1.-2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
7.-8. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 144
12.d 1.-2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
5.-6. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 105
7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
12.e 1.-2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
7.-8. tund matemaatika õp. E. Timak - 139

Lõpueksamid 2012

 • Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsiooni- keskusesse (REKK) saadetavaid riigieksamite registreerumisnimekirju allkirjastatakse 24.-26. jaanuarini õppealajuhataja kabinetis (ruum 209). 
  • 12.a - kolmapäeval, 25.01 pärast 3. tundi
   12.b - neljapäeval, 26.01 pärast 3. tundi
   12.c - teisipäeval, 24.01 pärast 8. tundi
   12.d - kolmapäeval, 25.01 pärast 4. tundi
   12.e - kolmapäeval, 25.01 pärast 8. tundi
 • Kui ei ole väga mõjuval põhjusel (haigus) võimalik klassile määratud ajal allkirja anda, tuleb tulla seda tegema esimesel võimalusel. Viimane päev eksamisoovi allkirjaga kinnitada on reede, 27. jaanuar. 30. jaanuaril saadab kool registreerimislehed Tallinnasse Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse. NB! Allkirjastamata eksamisoov on kehtetu. Kõigil õpilastel, kes on riigieksamitele registreerunud, palutakse kanda hoolt selle eest, et eksamisoov on allkirjastatud.
Teated 
 • Täna kell 16.00 algab raamatukogu lugemissaalis kooli kõnevõistlus. Tule kuulama!
 • Teisipäeval, 24. jaanuaril kell 10.35 ootab huvijuht Uve Saar kõiki Tallinna Reaalkooli sõitjaid auditooriumisse.
 • Ajalooring kutsub teisipäeval, 24. jaanuaril kuulama Tartu Ülikooli õppejõu Erki Tammiksaare loengut teemal "Baltisaksa "maffia" Vene polaaruurimises". Loeng algab kell 15.45 klassis 141. Kõik huvilised on oodatud.
 • Kolmapäeval, 25. jaanuaril kell 17.00 ruumis 141 tutvustab õppimisvõimalusi 10. ja 11. klasside õpilastele Selge Autokool.
 • Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 15.35 avatakse II korruse koridoris kunstitrenni näitus "Uued näod".
 • Reedel, 27. jaanuaril on koolis Tammsaare päev. Sel aastal tähistame Oskar Lutsu 125. sünniaastapäeva. Tundide ajad reedel:
  • 1.-2. 8.10 - 9.40 
   9.40 - 10.00 I söögivahetund 
   3.-4. 10.00 - 11.30 
   11.30 - 12.00 II söögivahetund 
   11.50 - 12.30 Tammsaare päeva üritus auditooriumis. Kõik õpilased on oodatud! 
   5.-6. 12.30 - 14.00 
   7.-8. 14.10 - 15.40
 • Reedel, 27. jaanuaril jäävad ööakadeemiasse kõik D klassid ja nende klassijuhatajad.
 • Laupäeval, 28. jaanuaril toimub meie koolis matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor.
 • Tartu Ülikooli teaduskool pakub 11. - 12. klassi õpilastele veebipõhist kursust „Tunne iseennast: praktiline sissejuhatus individuaalsete erinevuste psühholoogiasse I“. Kursus on loodud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi õppejõudude poolt. Eesmärgiks on õpetada õpilastele psühholoogia põhimõisteid ning uurimismeetodeid. Ühtlasi arendatakse oskust analüüsida ja hinnata enda psühholoogilisi omadusi omandatud meetodite abiga. Kursus toimub 6. veebruarist - 30. aprillini 2012. Kursusel osalemisest huvitatud õpilastel palutakse koguneda 24. jaanuaril kell 11.50 ruumi 203. Info Anti Alasilt.
 • Kuni 23. veebruarini on võimalik registreerida 3. märtsil Paides toimuvale üleriigilisele noorte omaloominguliste laulude konkursile „SÜDAMELAUL 2012”. Täpsem info: http://www.kenk.ee.
Õpilased
 • 20. jaanuaril veetsid B-klassid meeleoluka ööakadeemia koolimajas. Veiko Allik pidas põneva loengu lõhkekehade kahjutuks tegemisest jagades õpetusi, millest juhinduda, kui mõni keskkonda sobimatu ese tekitab kahtluse, et tegemist võib olla lõhkekehaga. Võisteldi teatevõistlustes ja fotojahis, võidukarikas läks 11.b klassile. Ülejäänud öö sisustas Just Dance.
Kooli hoolekogu
 • Kooli hoolekogu kuulas 16. jaanuari koosolekul ära õppealajuhataja Aime Punga ülevaate õpilaste õppeedukusest. Kooli hoolekogu kooskõlastas järgmiseks õppeaastaks 10. klasside õpilaste vastuvõtu korra. Hoolekogu otsustas jätkata Mauruse stipendiumite maksmist. Täpsem info stipendiumite kohta ilmub kooli infolehes märtsikuus.
Olümpiaadid ja konkursid
 • Teisipäeval, 17. jaanuaril toimunud ajaloo-olümpiaadi koolivoorus osalesid edukalt ja esindavad meie kooli piirkondlikus voorus järgmised õpilased:
  • Teema „Vana-Rooma“ 
   Julius Air Kull (12.d), Eva-Lotta Käsper (12.c), Tuuli Lõhmus (12.a). Margus Punga (12.d), Erik Räni (11.c), Heleene Tambet (12.b), Marili Tomingas (12.e)

   Teema „Maailm XX sajandi alguses“
   Merili Arjakas (11.d), Juhan-Mats Kuningas (10.a), Laura Katrin Leman (10.c), Kaisa Lomp (12.e), Kristel Markus (11.e), Matthias Ombler (11.a), Birgitta Ots (11.d)

   Teema „Eesti Rootsi ajal“
   Karet Eesmäe (11.e), Els Heile (11.b), Madli Kaljula (12.c), Kevin Kesküla (11.a), Remi Leopard (11.b), Ruuben Saal (12.e), Tõnis Vaher (12.e), Randon Värsi (11.d)

   Ajalooõpetajad tänavad kõiki osalejaid!
    

 • Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimus 10.-11. klasside inglise keele kooliolümpiaad, millest võttis osa 98 õpilast. Parimad olid
  • 1. Henn Kumar (10.c)
   2. Kaarel Adamson (11.b)
   3. Jerzy Edvard Kaplinski (10.b)
   4. Kaarel Viikna (10.a)
   Nimetatud õpilased esindavad meie kooli 27. jaanuaril (kell 9.00-11.00) Miina Härma Gümnaasiumis toimuval Tartu linna 10.-11. klasside õpilaste inglise keele olümpiaadil.
 • Reedel, 20. jaanuaril valiti taas HTG miss ja mister: 
  • Kooli miss 2012 - Kerli Villems (10.d)
   I printsess - Julia Shashkina (10.d)
   II printsess - Liisi Kala (10.c)
   Kooli mister 2012 - Robin Saluoks (10.c)
   I prints - Aksel Part (10.c)
   II prints - Richard Raadi (11.a)
   Õnnitleme!
 • Informaatikaolümpiaadi vabariiklikku vooru on kutsutud Martin Kabanen (10.a), Siim Sammul (10.b), Andreas Sepp (11.a), Mihkel Eidast (11.a), Ants-Oskar Mäesalu (11.b), Heiki Ojasild (12.a), Jaagup Repän (12.a), Kaspar Kesli (12.b), Joosep Heinmets (12.b).
 • Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus olid meie kooli parimad 
  • 9.- 10. klass (36 osavõtjat)
   1. Oto Tuul (10.e)
   2. Eliisa Ülevain (10.e)
   9. Jan Teevet (10.d)

   11. ja 12. klass (33 osavõtjat)
   2. Ruuben Saal (12.e)
   3. Mari Sild (11.a)
   5. Liis Lääts (12.c)
   6. Pääsu Pütsepp (12.a)
   7. Elo Tuule Järv (11.d)
   8. Kairi Kilgi (12.d)
    

 • Tartu linna 10. klasside vene keele tõlke-konkursil saavutas Kerli Paasoja (10.e) 3.-4. koha, Kai Ilves (10.c) 7. koha.
 • 21. jaanuaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus meie õpilaste tulemused olid järgmised:
  • 10. klass
   1. Aksel Johannes Part (10.c)
   2. Kristiine Aluvee (10.c)
   3. Siim Kurvits (10.c)
   4. Triin Sellis (10.c)
   5. Susanna Laan (10.c)
   9. Jürgen Ruut (10.c)

   11. klass
   1. Sander Tars (11.b)
   2. Maris Pärn (11.c)
   8.-9. Kristjan Müürsepp (11.c)
   10. Johanna Luige (11.c)

   12. klass
   1. Eva-Lotta Käsper (12.c)
   2. Liis Lääts (12.c)
   3. Raul Kääp (12.c)
   5.Sten-Oliver Salumaa (12.c)
   6. Angela Kannukene (12.c)
    

 • 18. jaanuaril peetud kooli mälumängu parimate võistkondade tulemused:
  • I koht "Juurviljaladu" 70p (Uku-Laur Tali, Tõnis Tars, Madis Hurt, Joosep Aloel)
   II koht "Madli võistkond" 59p (Eva-Lotta Käsper, Madle Timm, Raul Kääp, Tuuli Lõhmus)
   III-V koht "Extreme Warriors Elite" 57p (Mait Kraun, Karl Kristjan Kaup, Georg Astok, Allar Laaneleht)
   III-V koht "Kui su isal pole habet, siis on sul kaks ema" 57p (Karl Erik Loime, Sten-Oliver Salumaa, Ralf Tambets, Ott Sellis)
   III-V koht "Vilistlased Jüri ja Janar" 57p (Jüri Mälberg, Janar Saks)
   Mälumängu järgmine etapp toimub 3. aprillil.


Söökla teated

 • Veebruarikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 29. jaanuariks. Veebruarikuu koolitoidu maksumus:
  • * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal
    - tava- ja taimetoit 19 päeva x 1.15 = 21.85 EUR, - poisteports 19 päeva x 1.60 = 30.4 EUR;
   * kui õpilane ei söö arvestuste nädalal
    - tava- ja taimetoit 14 päeva x 1.15 = 16.10 EUR, - poisteports 14 päeva x 1.60 = 22.4 EUR.
   Talonge väljastatakse kantseleist 30. ja 31. jaanuaril.
   NB! 27. veebruar on õppetööst vaba päev.


Kooliarsti teated

 • Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud 11.b klass.