HTG INFO
Nr. 13
9. jaanuar 2012
Koolipere õnnitleb ja tänab
 • kooli vilistlaskogu, selle esimeest Indrek Ilometsa ning aseesimeest Mart Oravat üleriigilise tunnustuse puhul konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“. Vilistlaskogu sai auhinna HARIDUSE SÕBER JA TOETAJA 2011 kooli ajalugu käsitlevate raamatute väljaandmise, õpilaste ja õpetajate tunnustamise, õpetaja elutööpreemia väljaandmise ning eksponaatide kogumise eest kooli muuseumi. Treffneri vilistlaste tegevus on aidanud kaasa vaimsust ja esteetilist õpikeskkonda väärtustavale ning kooli ajalugu ja traditsioone hindava õhkkonna kujundamisele koolis. 
Juhtkond tänab
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit ja Anneli Mägi õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadideks;
 • 11.d klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ljubov Titovat jõulupeo korraldamise ning Hugo Treffneri haua korrastamise eest Uue-Jaani kalmistul. 
 • Kristjan Luhametsa (HTG vil 1999), õpetaja Toomas Jürgensteini, Ülle Keerbergi, Inna Samuilovit, segakoori Anima, soliste ja kõiki õpilasi, kes valmistasid ette ja viisid läbi jõulujumalateenistuse Jaani kirikus.
Õppetöö
 • II perioodi järelarvestused toimuvad 11.-19. jaanuarini 2012. aastal:
  • kolmapäeval, 11.01 
   kell 15.45 ajalugu ja ühiskonnaõpetus - õp A. Ristikivi (141)

   neljapäeval, 12.01 
   kell 15.40 inglise keel - õpetajad K. Rootsi, K. Ojaveer ja M. Savi (312)
   kell 15.45 saksa keel - õpetaja M. Matto (204)

   reede, 13.01
   kell 14.00 muusikaõpetus - õp Ü. Keerberg (220)

   esmaspäev, 16.01
   kell 15.45 ajalugu - õp K. Punga (144)
   kell 15.45 füüsika - õp S. Oks (202)
   kell 15.50 füüsika - õp. M. Reemann (213)

   teisipäev, 17.01
   kell 15.40 kunstiajalugu - õp P. Beier (203)
   kell 15.40 bioloogia ja geograafia - S. Kaarna ja Ü. Seevri (225)

   kolmapäev, 18.01
   kell 15.40 matemaatika - õpetajad Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-Puurand, E. Timak (136)
   kell 15.40 eesti keel - õpetajad A. Salo ja T. Pluum (102)
   kell 15.40 keemia - õpetajad E. Paabo ja H. Pähno (217)
    

 • 11. jaanuaril toimub Saksa keelediplomi eksami suuline osa. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluvad õpetajad M. Matto ja A. Roots.
 • Õpetaja Tiina Pluum osaleb koolitusel 12.-13. jaanuaril, õpetajad Külli Rootsi ja Helgi Pähno on 12. jaanuaril viie kooli kohtumisel õpilaste saatjad Viljandis, õpetajad Eha Paabo, Ülle Hüva ja Ehtel Timak parandavad 13. jaanuaril viie kooli võistlustöid.
 • 16. jaanuaril sõidab 10.a ja 11.a klass ja klassijuhatajad Ülle Hüva ja Hele Kiisel kell 14.30 Tallinnasse teatrisse. 
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

kolmapäev, 11.01
10.b 3.-4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
5.-6. tund saksa keele grupi tundi asendab õp. O. Titova - 204
7.-8. tund füüsika õp. S. Oks - 213
10.c 5.-6. tund saksa keele grupi tundi asendab õp. O. Titova - 204
10.d 5.-6. tund saksa keele grupi tundi asendab õp. O. Titova - 204
11.b saksa keele rühmal (B-keel) jääb tund ära, kooli 3. tunniks
11.c saksa keele rühmal (B-keel) jääb tund ära, kooli 3. tunniks
11.d saksa keele rühmal (B-keel) jääb tund ära, kooli 3. tunniks
3.-4. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
11.e 3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
7.-8. tund vene keel õp. L. Titova- 302, saksa keele grupil jääb tund ära
12.a 3.-4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
7.-8. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.-e 3.-4. tund füüsika õp. S. Oks - 213
7.-8. tund eesti keel õp. A. Salo/T. Pluum - 107/102

neljapäev, 12.01
10.b 4. tund iseseisev töö ajaloost õp. A. Ristikivi - 102
12.a 5.-6. tund inglise keel õp. K. Rootsit asendab õp. D. Kubi - 309
12.b 3. tund inglise keel õp. K. Rootsit asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 309
12.c 3. tund inglise keel õp. K. Rootsit asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 309
12.d 3. tund inglise keel õp. K. Rootsit asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 309
12.e 5.-6. tund inglise keel õp. K. Rootsit asendab õp. D. Kubi - 309
EK ab 7.-8. tund õp. A. Salo - 102

reede, 13.01
10.c 5.-6. tund keemia õp. H. Pähno - 217
10.e 3.-4. tund prantsuse keel kogu klassil õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 102
11.c 3.-4. tund keemia õp. H. Pähno - 217
12.e 5.-6. tund eesti keel kogu klassil õp. A. Salo - 107
EKab 7.-8. tund õp. A. Salo - 102
KE5 7.-8. tund õp. H. Pähno - 217

esmaspäev, 16.01
10.a 7.-8. tund jääb ära, klass sõidab teatrisse
11.a 7.-8. tund jääb ära, klass sõidab teatrisse
12.b 2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
5.6-. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
7.-8. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.d 5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225

Praktikumid

 • 11.a ja 11.b klassi füüsikapraktikumi (juhendaja TÜ õppejõud Helgi Oks) esimene tund III perioodil toimub neljapäeval, 12. jaanuaril.
 • 11.a ja 11.b klassi tehnoloogiapraktikumid hakkavad toimuma teisipäeviti, tund algab kell 15.40. Robootikapraktikum (juhendaja õp. Siim Oks) algab 10. jaanuaril ruumis 206, materjalitehnoloogia praktikumi (juhendaja TÜ prof. Jaak Kikas) esimene tund toimub 17. jaanuaril ruumis 202 ning EMÜ tehnoloogiapraktikumi (kuraator HTG vilistlane Juhani Püttsepp) esimene tund toimub 24. jaanuaril kell 15.40 ruumis 225.
 • 11.c klassil algab keemiapraktikum (juhendaja TÜ õppejõud Aime Lust). Praktikum toimub Tartu Ülikooli keemiahoones (Ravila 14a). Chemicumi saab sõita bussidega nr 5 ja 24, mis väljuvad Kaubamaja peatusest ning sõita tuleb Nooruse peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad bussid:
  • buss nr.5 Kaubamaja peatusest kell 14.13 või 15.52
   buss nr. 24 Kaubamaja peatusest kell 14.00 või 16.07

   Esimene praktikumitund toimub kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 16.15kogu klassile, edasi viiakse praktikum läbi kolmes rühmas. I rühma praktikum toimub kolmapäeviti kell 16.15, II rühma praktikum neljapäeviti kell 14.30 ja III rühma praktikum neljapäeviti kell 16.15.

 • III perioodil algab valikkursus „Rahvusvaheline majandus“ (MAJ4). Õpilased, kes osalevad vähemalt kaheksas loengus, saavad arvestuse jooksvalt. On võimalus osaleda ka üksikutes huvipakkuvates loengutes. Soovitatav on loengutes osalemine ühiskonnaõpetuse riigieksami valinud õpilastel. Eeloleva nädala loengud:
  • neljapäeval, 12.01Rahvusvaheline finants- ja majanduskriis ning kriisi mõju Eesti majandusele“. Lektor on Tartu Ülikooli prof. Urmas Varblane.
   reedel, 13.01Globaliseerumine, selle tegurid ja mõjud“. Lektor on Tartu Ülikooli dots. Eve Parts.

   Loengud toimuvad 7.-8. tunni ajal ruumis 225, suure arvu osalejate korral ruumis 221.


Õnnetunnid 

 • III perioodil toimuvad õnnetunnid
  • neljapäeval, 12.01 (ruum 221)
   neljapäeval, 19.01 (ruum 221, 90 minutit)
   kolmapäeval, 25.01 (ruumis 107)
   kolmapäeval, 1.02. (ruumis 107)
   neljapäeval, 9.02 (ruumis 107, 90 minutit).


Lõpueksamid 2012

 • Kõigil riigieksamitele registreerunud õpilastel on 10.-18. jaanuarini võimalik oma eksamisoovi muuta. Eksamisoovi muutmise korral tuleb pöörduda õppealajuhataja poole (klassijuhataja ei saa muudatust fikseerida Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse saadetavates dokumentides). Pärast 18. jaanuari ei ole enam võimalik teha mingeid muudatusi lõpueksamite valikus. 

 • 2012. aasta kevadel majanduse koolieksamit sooritada soovivatel õpilastel palutakse registreeruda õpetaja Ülle Seevri juures hiljemalt 20. jaanuariks.


Viie kooli võistlus

 • 12.-13. jaanuaril toimub Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelises gümnaasiumis 47. korda viie kooli kohtumine reaalainetes. Võistlusest võtavad osa Tartu Tamme, Miina Härma, Viljandi Carl Robert Jakobsoni nim. gümnaasiumi, Nõo Reaalgümnaasiumi ja meie kooli võistkonnad. 

 • neljapäev, 12.01
   Buss Viljandisse füüsikavõistlusele väljub Vanemuise alumisest parklast kell 7.45
   9.00 - 9.30 hommikusöök 
   9.30 - 13.30 füüsikaülesannete lahendamine

   Viljandist tagasi saavad võistkonna liikmed, kes ei osale matemaatika ülesannete lahendamisel bussiga, mis väljub C.R. Jakobsoni nim. gümnaasiumi juurest orienteeruvalt kell 14.15.

   Buss Viljandisse keemiavõistlusele väljub Vanemuise alumisest parklast kell 11.45. 
   13.00 - 14.30 lõuna
   14.30 - 18.30 keemiaülesannete lahendamine;
   18.00 - õhtusöök

   Buss Tartusse väljub C.R. Jakobsoni nim. gümnaasiumi juurest orienteeruvalt kell 18.30.

  reede, 13.01
   Buss Viljandisse matemaatikavõistlusele väljub Vanemuise alumisest parklast kell 7.45
   9.00 - 9.30 hommikusöök 
   9.30 - 13.30 matemaatikaülesannete lahenda-mine.
   13.00-14.30 lõuna
   17.00 - võistluse pidulik lõpetamine ja parimate autasustamine. 

   Buss Tartusse väljub C. R. Jakobsoni nim. gümnaasiumi juurest kohe pärast lõputseremooniat. 
    

  HTG võistkonda kuuluvad Agnes Kuus (11.c), Ants-Oskar Mäesalu (11.b), Carl-Thomas Piller (10.a), Enn Rusi (11.c), Eva-Lotta Käsper (12.c), Jaagup Repän (12.a), Kaarel Kree (10.b), Kaspar Kesli (12.b), Kaur Karus (12.b), Kaur Kristjuhan (10.b), Ken Riisalu (12.c), Kevin Kesküla (11.a), Kristiina Sakarias (12.a), Kristjan-Martin Kirjanen (11.a), Olivia Luige (12.a), Priit Välja (11.b), Ruti Kirikmäe (10.a), Siim Sammul (10.b), Thorny Valk (10.b), Tuuli Lõhmus (12.a).


Teated 

 • Teisipäeval, 10. jaanuaril ootab ajalooring kõiki huvilisi mänguasjamuuseumisse. Koguneme kell 15.45 valvelaua juures.
 • Kolmapäeval, 11. jaanuaril kell 12.30 - 16.00 on auditooriumis Tartu koolijuhtide nõupidamine. 
 • Reedel, 13. jaanuaril jäävad ööakadeemiasse näiteringide õpilased ja nende juhendaja Liisa Tagel.
 • Teisipäeval, 17. jaanuaril (5.-8. tunni ajal) toimub ajaloo-olümpiaadi koolivoor. Osa võtta soovijatel palutakse registreeruda hiljemalt reedeks, 13. jaanuariks õpetajate Kristiina Punga ja Aare Ristikivi juures.
 • 17. jaanuaril kell 15.45 tutvustab DV Scientia ruumis 107 õppematerjale riigieksamiks valmistujatele. Info: www.veebiope.ee.
 • Teisipäeval, 18. jaanuaril algab auditooriumis kell 15.45 III klassidevaheline mälumäng.
 • 23. jaanuaril kell 15.45 toimub raamatukogu lugemissaalis kooli kõnevõistlus. Täpsem informatsioon eesti keele õpetajatelt.
 • Õpilastel, kes jätsid talviseks koolivaheajaks isiklikud asjad rõivistusse, vaatamata kohustusele need ära viia, on võimalik asjad kätte saada pöördudes valvuri poole 9. - 13. jaanuarini.
Õpetajad
 • Ajaloo- ja ühiskonnaõpetusealaste metoodiliste materjalide võistlusel pälvis õpetaja Aare Ristikivi kirjastuse Koolibri eripreemia.
 • Õpetaja Danica Kubi valiti inglise keele õpetajate seltsi juhatusse.
 • Kooli aastapäeval andis valvur Hando Tinni Hea kolleegi taldriku edasi õpetaja Priit Parisoole. Õnnitleme!
Olümpiaadid
 • HTG vilistlane (vil 2011) TÜ füüsikatudeng Ants Remm saavutas maailma füüsikaolümpiaadi finaalvõistlusel, kus osales 109 õpilast 15 riigist, ülikõrge 2. koha ning pälvis sellega kuldmedali. Ants Remm aitab treffneristidel valmistuda füüsikaolümpiaadideks. 
 • 11. detsembril toimus matemaatika lahtine võistlus. 
  • Meie parimad nooremas vanuserühmas (58 osalejat):
   2.-4. Liisi Metsoja II auhind (10.a)
   7.-10. Taavet Kutsar III auhind (10.b)
   11.-13. Kaur Kristjuhan (10.b)
   11.-13. Siim Sammul (10.b)

   vanemas rühmas (64 osalejat):
   10.-17. Kaur Karus (12.b)
   10.-17. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)

 • 17. detsembril toimunud informaatika-olümpiaadi eelvooru tulemused edasijõudnute rühmas:
  • 1. Jaagup Repän (12.a)
   5. Heiki Ojasild (12.a)
   algajate rühmas:
   1. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)
   2. Martin Kabanen (10.a)
   3. Siim Sammul (10.b)
 • Geograafiaolümpiaadi vabariiklikku vooru on kutsutud Eva-Lotta Käsper (12.c), Sander Tars (11.b), Kristiine Aluvee (10.c), Henri Ots (11.c), Susanna Laan (10.c).
Sport
 • 22. detsembril peetud saalihokimatšis võitis õpetajate võistkond HTG saalihoki võistkonda. 
Kooliarsti teated
 • Alates 10. jaanuarist on profülaktilisele läbivaatusele oodatud 11.a klassi õpilased.

  Direktori 09.01.2012.a käskkirjaga nr 1 avaldatakse kiitust
 
 • Väga hea ja hea õppeedukuse eest järgmistele õpilastele:
10.a
Christina Jõesaar, Ruti Kirikmäe, Mervet Kirk, Juhan-Mats Kuningas, Margaret Matisen, Liisi Metsoja, Liisu Miller, Tiit Oja, Carl-Thomas Piller, Kirke Pralla, Merily Puusta, Henri Randla, Kati Raudmäe, Grete Helena Roose, Teisi Timma, Kaur Valk.

10.b
Mariliis Jukk, Helmi Ulrika Kirm, Taavet Kutsar, Kadi Lang, Siim Sammul, Tuule Sõber, Thorny Valk, Mari Liis Velner.

10.c
Ainika Adamson, Kristiine Aluvee, Alice Hiie, Kai Ilves, Liisi Kala, Evamaria Elisabet Keränen, Siiri Kits, Kristi Kivineem, Helene Kohv, Kelly Kütt, Laura Katrin Leman, Maarja Liiv, Karita Liivak, Veiko Lillipuu, Hanna Kadri Metsavaht, Andreas Must, Merit Müür, Aksel Johannes Part, Kaisa Põhako, Triin Sellis, Jane Torp.

10.d
Anni Adamson, Kaarel Juurma, Erle Kont, Kadri Org, Riana Randoja, Liisa Sell, Karoliina Sikkal, Liisi Soonvald, Emma Johanna Sova, Julia ?a?kina, Jan Teevet, Kerli Villems, Egert Vinogradov.

10.e
Mattias Jõgi, Norman Kukk, Eleri Lepik, Martin Johannes Liba, Merilin Mühlberg, Kerli Paasoja, Kai Karin Sikk, Marianne Sokk, Alo Vals, Sofja Ümarik.

11.a
Georg Astok, Mihkel Eidast, Stiina-Mai Jahu, Kelian Kaio, Kevin Kesküla, Greete Kirik, Gustav Klimu?ev, Joonas Kriisk, Sander Kulu, Maris Mõttus, Grete Müürisepp, Kaur Ojakivi, Alvar Olgo, Matthias Ombler, Taavi Orro, Brandon Pähn, Sille Saareleht, Andreas Sepp, Mari Sild, Sander Sisask, Karoliine Teelahk.

11.b
Kaarel Adamson, Diana Algma, Els Heile, Jo Kroll, Klaus-Peeter Ladva, Janet Lain, Remi Leopard, Triinu Lepp, Laura Lilleste, Marvin Maran, Ants-Oskar Märesalu, Rebeka Mändar, Perttu Narvik, Kärt Paasik, Hele-Liis Peedosk, Kristjan Perli, Martti Rell, Anette Rähni, Annemari Sepp, Märt Sessman, Martin Sillasoo, Sander Tars, Prinno Tsakuhhin, Sander Vunk.

11.c
Agnes Aadusaar, Annika Ganina, Kaija-Liis Kiidli, Mart Kiis, Karl Kirsimäe, Margit Kuslap, Agnes Kuus, Kristiina Laht, Annika Laidroo, Annika Laumets, Johanna Luige, Madli-Johanna Maidla, Emeri Neumann, Laura Olesk, Henri Ots, Maris Pärn, Erik Räni, Kertu Simulask, Sylvia Sulengo, Liis Timpka.

11.d
Merili Arjakas, Susanna Koger, Helina Muld, Mariann Männistu, Erleen Piir, Mariliis Räis, Kristiina Saal, Annika Zimmer, Linda Tarto, Airi Venno, Sheryl Võsu.

11.e
Karet Eesmäe, Maili Koorep, Epp Kuslap, Liis Küünal, Kristel Markus, Marta Matisen, Liis Mäeots, Triinu Palmre, Andrea Pärtelpoeg, Anna Liisa Saavaste, Kaari Tilga, Monika Tõlgo.

12.a
Taavi Adamson, Jaana Hiljurand, Tuuli Lõhmus, Kerttu Lääne, Hannes Metssalu, Gert Riistan, Stenno Sirdla, Delis-Heleri Taavet.

12.b
Robin Gielen, Elar Haviko, Joosep Heinmets, Birgit Kadastik, Kristiina Matrosov, Lisbeth Neevits, Inger Padari, Heleene Tambet, Helen Vene.

12.c
Triin Alter, Joana Jõgela, Pirge Kaasik, Getter Kala, Angela Kannukene, Eva-Lotta Käsper, Raul Kääp, Grete Laarmann, Sander Lupp, Marie-Helene Lõhmus, Liis Lääts, Anastassija Malkova, Mattias Nõmm, Markus Otsus, Jenni Katri Pedor, Bruno Saar, Sten-Oliver Salumaa, Ralf Tambets, Kadi Telvar, Sanna Vahtra.

12.d
Kairi Kilgi, Elis Kusma, Triin Luha, Kaisa Mill, Villem Nilbe, Carmen Toomla, Elisa-Rael Tõnnov.

12.e
Maimu Jõgeda, Mait Kraun, Liis Laisaar, Uku Lilleväli, Karl Erik Loime, Merike Meizner, Marilin Noorem, Marili Tomingas.
 

 • Aktiivse klassivälise tegevuse eest:
12.a
Sander Lang, Keilyn Laur, Kristel Luik, Tuuli Lõhmus, Kerttu Lääne, Kristiina Sakarias, Villy Salem, Peeter Tammur, Annike Tolmats, Elsa Valdmaa.

12.b
Epp Ainelo, Keit Annus, Robin Gielen, Elar Haviko, Kaur Karus, Inger Padari, Jane Reiljan, Ott Sellis, Robert Treier.

12.c
Kaisa Jõgeva, Pirge Kaasik, Getter Kala, Madli Kaljula, Angela Kannukene, Marilyn Kiho, Eva-Lotta Käsper, Allar Laaneleht, Liis Lääts, Markus Otsus, Andreas Raukas, Ken Riisalu, Bruno Saar, Sten-Oliver Salumaa, Piret Selli, Siim Taimalu, Kadi Telvar, Madle Timm, Taavo Tähtjärv, Heli Vahar, Rasmus Vahtra.

12.d
Marilyn Fridolin, Kadri Hiibus, Karl Kristjan Kaup, Kairi Kilgi, Julius Air Kull, Katrin Helena Kuslap, Triin Luha, Liina Luht, Eva Nigu, Marjaliisa Palu, Eliise Poolma, Leelo Rand, Sandra Sagar, Diana Salf, Sigrid Sitnikov, Veiko Strauss.

12.e
Kätlin Annus, Maimu Jõgeda, Ann Tuulikki Jürgenstein, Mait Kraun, Uku Lilleväli, Karl Erik Loime, Kristi Luha, Hemminki Otstavel, Karoline Paide, Ruuben Saal, Martin Teder, Marili Tomingas, Tiina Tuhkur, Liis Veski, Hiie-Helen Raju.
 

 • Heade sportlike saavutuste ja kooli esindamise eest spordivõistlustel:
12.a
Voldemar Balder, Jaana Hiljurand, Oskar Hint, Laura Kasearu, Eric Keskpaik, Imre Kirikmäe, Kaarel Kivistik, Gert Kuusik, Kristel Luik, Kerttu Lääne, Eerik Muuli, Marek Pagel, Gert Riistan, Marili Zimmermann, Peeter Tammur, Elsa Valdmaa.

12.b
Joosep Heinmets, Kaspar Kesli, Maikko Lõhmus, Moorits Mihkel Muru, Ott Sellis, Meelis Steinberg, Heleene Tambet.

12.c
Pirge Kaasik, Getter Kala, Madli Kaljula, Allar Laaneleht, Marie - Helene Lõhmus, Georg Niit, Markus Otsus, Ralf Tambets, Madle Timm, Rasmus Vahtra.

12.d
Veiko Strauss, Triin Väisanen.

12.e
Karl-Kristjan Kokk, Uku Lilleväli, Kristi Luha, Hemminki Otstavel, Riinu Pae, Martin Teder.