HTG INFO
Nr. 12
19. detsember 2011
Juhtkond tänab
 • tarkusepäeva korraldajaid õpetaja Hele Kiiselit, vilistlasi Jaan ja Juhan Aru ning esinejaid vilistlasi Siim Eskot ja Kristjan Korjust ning Indrek Leivategijat ja Hannaliisa Uusmat;
 • õpetaja Ülle Seevrit õpilaste ettevalmistamise eest olümpiaadiks.
Koolipere tänab
 • vilistlaskogu esimeest Indrek Ilometsa, kes kinkis koolile raamatu „Koeru: pildirännak läbi endisaegse alevi ja kihelkonna“;
 • Mõisaküla Kooli direktorit lapsevanem Pirje Usinat koolile vajaliku õppekirjanduse kinkimise eest.
Koolipere õnnitleb
 • õpetaja Aare Ristikivi, kellele haridus- ja teadusministeeriumi atesteerimiskomisjon andis õpetaja-metoodiku ametijärgu.
Õppetöö
 • III perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  • 10.a - 136 11.a - 144 12.a - 203
   10.b - 135 11.b - 220 12.b - 107
   10.c - 217 11.c - 227 12.c - 141
   10.d - 202 11.d - 139 12.d - 105
   10.e - 102 11.e - 213 12.e - 225
 • Söögivahetunnid III perioodil
  • I vahetunnil (pärast 3. tundi) 
   10.c, 10.d, 11.c, 11.d, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d
   II vahetunnil (pärast 4. tundi)
   10.a, 10.b, 10.e, 11.a, 11.b, 11.e, 12.e
 • 12.a ja 12.b klassi õpilastel, kellel ei ole valikkursustest osavõtu tõttu võimalik osaleda kehalise kasvatuse tunnis tunniplaanis ettenähtud ajal, saavad kehalises kasvatuses käia kokkuleppel aineõpetajatega esmaspäeval kell 16.00 (noormehed) või teisipäeval kell 16.00 (neiud).
 • 2011. aasta viimane õnnetund toimub kolmapäeval, 21. detsembril kell 15.30 ruumis 107. 
 • Õpetaja Olga Titova on haigestunud. Tema tundide asendused:
  • esmaspäev, 19.12
   10.b 5.-6. tund vene keel kogu klassil õp. L. Titova - 144
   10.e 7.-8. tund jääb vene keele grupil ära

   teisipäev, 20.12
   10.a 5.-6. tund vene keel õp. L. Titova - 301
   10.b 4. tund vene keel (iseseisev töö) õp. L. Titova - 301
   10.e 3. tund vene keel õp. L. Titova - 301
   11.b 7.-8. tund vene keel (mõlemad grupid) õp. L. Titova - 221
   11.c 7.-8. tund vene keel (mõlemad grupid) õp. L. Titova - 221
   11.d 7.-8. tund vene keel (mõlemad grupid) õp. L. Titova - 221
    

 • Reedel, 23. detsembril tunde ei toimu ja kell 9.00 - 9.45 teatavad aineõpetajad II perioodi hinded, kell 9.45- 10.20 on klassijuhatajatund ja 10.30 algab jõulujumalateenistus Jaani kirikus. 
Klassijuhatajatunnid toimuvad järgmistes klassiruumides:
12.a - 139 11.a - 135 10.a - 136
12.b - 141 11.b - 203 10.b - 213
12.c - 217 11.c - 220 10.c - 225
12.d - 105 11.d - 144 10.d - 227
12.e - 107 11.e - 202 10.e - 102


Õpetaja Anneli Saarva ja Priit Parisoo alustavad hinnete õpinguraamatutesse kandmisega kell 8.30. Kell 9.45 - 10.00 ootavad õpetajad õpilasi hinnete teatamiseks järgmistes ruumides:

Anti Alasi 208
Priidu Beier 202
Marcus Hildebrandt 221
Ülle Hüva 136
Toomas Jürgenstein 203
Saima Kaarna 225
Ülle Keerberg 220
Hele Kiisel 135
Danica Kubi 312
Mall Matto 204
Anneli Mägi 206
Tiina Niitvägi-Hellamaa 221
Ene Nõlvak-Donohoe 221
Katrin Ojaveer 202
Siim Oks 213
Kerli Orav-Puurand 303
Eha Paabo 217
Jaan Paaver 214
Priit Parisoo 228
Monika Piirimäe 108
Tiina Pluum 102
Kristiina Punga 144
Helgi Pähno 216
Madis Reemann 212
Aare Ristikivi 141
Ülli Roostoja 308
Aive Roots 200
Külli Rootsi 309
Anneli Saarva 228
Age Salo 107
Marilin Savi 221
Ülle Seevri 227
Helgi Tering 105
Ehtel Timak 139
Ljubov Titova 302
Olga Titova 301

Õpetaja Urmas Kokassaar teatab hinded ainetundides.

 • Esmaspäeval, 9. jaanuaril 2012. aastal ei toimu valikainete tundi. Kõikides klassides algab õppetöö kell 8.15, tundide ajad on muudetud.
 • Klassijuhataja infominutid - 8.15 - 8.45
  2. tund 8.50 - 9.35
  3. tund 9.45 - 10.30
  4. tund 11.00 - 11.45
  5.-6. tund 12.15 - 13.45
  7.-8. tund 13.55 - 15.25
  Klassijuhataja infominutid toimuvad ruumides

  12.a - 225 11.a - 217 10.a - 136
  12.b - 220 11.b - 105 10.b - 135
  12.c - 203 11.c - 213 10.c - 202
  12.d - 141 11.d - 139 10.d - 227
  12.e - 107 11.e - 144 10.e - 102

 • II perioodi järelarvestused toimuvad 11.-19. jaanuarini 2012. aastal. Täpne ajakava teatatakse 9. jaanuari infolehes.
 • Abiturientidel palutakse hiljemalt 20.detsembriks teatada klassijuhatajatele oma lõpueksamite (nii riigi- kui ka koolieksamite) valik. Lõpueksamite valiku tingimused on kirjas 28. novembri infolehes. Eksamivalikuid on võimalik muuta kuni 18. jaanuarini 2012.
 • 12. klasside õpilastel, kes ei ole tagastanud õppealajuhatajale hinnetelehti (kui seal on vigu), palutakse seda teha hiljemalt 23. detsembriks. Kui vigu ei ole, jääb hinneteleht õpilasele.

 • Valikkursused

  • III perioodi valikkursused algavad 22. detsembril. Esmaspäeviti 1. tunni, neljapäeviti ja reedeti 7.-8. tunni ajal toimuvad järgmised tunnid:
    eesti keel (ab-kursus) õp. T. Pluum - 102
    Eesti keele ab-kursuse läbimine on kohustuslik 10. klasside õpilastele, kes on saanud eesti keele 1. kursuse tulemuseks rahuldavast („3“) madalama hinde.
    filosoofia 2 õp. T. Jürgenstein - 203
    Filosoofia 2. kursus on humanitaar- ja loodussuuna õppekavas. Nimetatud valikkursus on soovitatav reaalsuuna õpilastele.
    keemia 5 õp. E. Paabo - 217 
    Kursuse läbimine on kohustuslik humanitaar- ja reaalsuuna õpilastele, kes soovivad 2012.aasta kevadel sooritada keemia riigieksamit.
    majandusõpetus 3 õp. Ü. Seevri - 227
    prantsuse keel (c) 6 õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 312
    rootsi keel (c) 3 õp. K. Punga - 144
    saksa keel (c) 6 õp. M. Matto - 204
    saksa keel (c) 3 õp. A. Roots - 202

    Olümpiaadideks ettevalmistavad kursused jätkuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.

    Riigikaitse kursuse viib läbi kapten Kauri Raju. Tunnid toimuvad neljapäeviti (7.-8. tund) koolimaja ruumis 107 ning reedeti (7.-8. tund) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse ruumides. 

    Kursus algab 12. jaanuaril 2012. aastal. Kursusele tuleb registreeruda kolmapäeval, 21. detsembril pikkadel vahetundidel õppealajuhataja kabinetis (209). Registreerumine on kindlasti vajalik Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste territooriumile sissepääsulubade vormistamiseks.

    Rahvusvahelise majanduse kursusel on lektoriteks TÜ õppejõud, tunnid toimuvad neljapäeviti ja reedeti (7.-8. tund) ruumis 225. Kursus algab 12. jaanuaril 2012. aastal.


  Praktikumid

  • 11.a ja 11.b klassi füüsika praktikum õp. Helgi Oksa juhendamisel algab 12. jaanuaril. 22.detsembril on nii 11.a kui ka 11.b klassil matemaatikatund.
  • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Võimalik on valida materjalitehnoloogia (juhendaja TÜ professor Jaak Kikas), Eesti Maaülikooli tutvustava tehnoloogiakursuse (kursuse kuraator vilistlane Juhani Püttsepp) või robootika (kursuse viib läbi õp. S. Oks) kursuse vahel. Kummalegi klassile on ette nähtud kuni 10 kohta kõigile kolmele kursusele. Õpilased, kes on aktiivselt osalenud matemaatika, füüsika või keemia olümpiaadikursustel ja aineolümpiaadidel, ei pea soovi korral eelnimetatud kursusi läbima. 12. klasside õpilased, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga. Klassijuhatajatel palutakse esitada õppealajuhatajale kursustest osa võtvate õpilaste nimekirjad 23. detsembriks.
  • 10.c klassil algab keemia praktikum õp. E.Paabo juhendamisel. Praktikumid toimuvad koolimajas keemia laboris (ruum 216) kolmapäeviti 1.-2. tunni ajal I rühm (II rühmal informaatika tund - õp. A. Mägi) ja 7.-8. tunni ajal II rühm (I rühmal informaatika tund - õp. K. Orav-Puurand).
  • 11.c klassil algab 2012. aasta jaanuaris keemia praktikum TÜ õppejõu Aime Lusti juhendamisel. Praktikumid toimuvad Tartu Ülikooli keemiahoone laboratooriumis kolmes rühmas. I rühm kolmapäeviti kell 16.10 - 17.45, II rühm neljapäeviti kell 14.30 - 16.00, III rühm neljapäeviti kell 16.00 - 17.30. Klassivanemal palutakse koostada rühmade nimekirjad ning tuua õppealajuhatajale 21. detsembriks.
  Teated 
  • Viie kooli kohtumise võistkonna liikmetel palutakse tulla 9. jaanuaril teisel suurel vahetunnil õpetajate tuppa (208).
  • Kooli raamatukokku palutakse tagastada kõik mittevajalikud õpikud ja raamatud.
  • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 20.detsembril Tartu katoliku kirikusse. Isa Miguel räägib kirikust ja jõuludest. Kogunetakse kell 15.45 välisriietes valvelaua juures.
  • Neljapäeval, 22. detsembril algab kell 16.00 võimlas kooli jõulupidu (korraldab 11.d klass). Pärast ühist pidu on klassid koos järgmistes ruumides: 
   • 10.a - 136 11.a - 135 12.a - 139 
    10.b - 213 11.b - 206/141 12.b - 227 
    10.c - 225 11.c - 220 12.c - 217 
    10.d - 105 11.d - 228 12.d - 203 
    10.e - 102 11.e - 202 12.e - 107
  • Ballil fotonurgas tehtud piltidega saab tutvuda aadressil http://www.mstudio.ee/htg
  Õpilased
  • HTG 128. aastapäeva balli oksjonil saadud tulu (100 eurot) annetab 11.e klass SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile suhkruhaigetele lastele insuliinipumpade ostmiseks.
  • 9. detsembril olid ööakadeemias väitlejad ja 16. detsembril rohelised. Kuulati huvitavaid loenguid, peeti plaane, sporditi ja vaadati tagasi möödunud aastale.
  • 9. detsembril külastas 12.b klass koos klassijuhtajaga A.Le Coq-i õlletehast. Tutvuti õlle ja karastusjookide tootmise ja pakendamise tehnoloogiaga, tehase väliplatvormil imetleti avanevat vaadet Tartu linnale. Ringkäik lõppes õllemuuseumis karastusjookide degusteerimisega.
  • 8. detsembril oli loomingulise õhtu külaliseks Nõo kooli vilistlane Sander Hiire. Fotod ja Sandri lood viisid osalejad rännakule Mehhikosse ja Lõuna-Ameerikasse ning Euroopa eri riikidesse. Kahetunnise kohtumise käigus koguti lisaks emotsioonidele ka teadmisi fotokunsti detailide ja võimaluste kohta. 

  • Täname Liis Veskit ja Martin Tederit (12.e) 2011 aasta jooksul korraldatud loominguliste õhtute eest. 2012. aastal jätkuvad loomingulised õhtud kooli ajaloo muuseumis 11.e klassi õpilaste Karet Eesmäe ja Epp Kuslapi eestvedamisel. Kõik loomingulised treffneristid on üritustele oodatud.


  Olümpiaadid

  • 26. novembril toimus füüsika lahtine võistlus. Meie parimad 
   • 10. klass (68 osavõtjat)
    4.-5. Kaur Kristjuhan 10.b
    7. Thorny Valk 10.b
    8.-10. Kaarel Kree 10.b
    8.-10. Siim Sammul 10.b

    11. klass (49 osavõtjat)
    10. Ants-Oskar Mäsalu 11.b

    12. klass (37 osavõtjat)
    5. Eva-Lotta Käsper 12.c
    14. Kaur Karus 11.b
     

  • 10. detsembril toimunud geograafiaolümpiaadi Tartu linna piirkonnavoorus oli gümnaasiumiastmes 40 osavõtjat. Meie parimad
   • 10. klass
    1. Kristiine Aluvee 10.c
    2. Susanne Laan 10.c
    3. Tuule Sõber 10.b
    4. Jüri Lääs 10.c
    5.-7. Veiko Lillipuu 10.c
    5.-7. Triin Sellis 10.c
    5.-7. Jan Teevet 10.d

    11.klass
    1. Sander Tars 11.b
    2.-3. Henri Ots 11.c
    4. Madli-Johanna Maidla 11.c
    6. Erik Räni 11.c
    7. Kertu Simulask 11.c

    12.klass
    1. Eva-Lotta Käsper 12.c

  Võistlused ja konkursid
  • Kuulutatakse välja konkurss kooli PowerPoint-esitluse malli loomiseks. Konkursitööd saata Anneli Mägi aadressile anneli.magi@htg.tartu.ee. Tööde esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2012. Kõik on oodatud osalema, parimatele auhinnad!
  • Meelelahutuslike ja harivate videote loomisest huvitatud õpilased leiavad vajalikku infot aadressil http://www.energiatv.ee.
  • Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm ENTRUM kutsub osalema ettevõtlikkusprojektide konkursil „Olen ettevõtlik!“. 23. märtsiks 2012 oodatakse konkursile noorte sotsiaalset, kultuurilist ning majanduslikku keskkonda parandavaid projekte. Täpsem info: http://www.entrum.ee/konkurss .
  Sport
  • Kolmapäeval, 21. detsembril kell 16.00 algab võimlas saalihokivõistlus õpetajate ja õpilaste vahel. Mängitakse 3x20 minutit jooksva ajaga. Tulge kaasa elama!
  • Kunstigümnaasiumis harrastajatele korraldatud võrkpalliturniiril saavutas HTG võistkond I koha Kivilinna gümnaasiumi ja Kunstigümnaasiumi ees. Võistkonnas mängisid Kerttu Lääne (12.a), Hele-Liis Peedosk (11.b), Annika Laidroo (11.c), Kaspar Kesli, Meelis Steinberg (12.b), Joosep Järs ja Tanel Tomson (10.b). 
  Söökla teated
  • Jaanuarikuu toiduraha palutakse maksta ülekandega hiljemalt 5. jaanuariks.Jaanuarikuu koolitoidu maksumus: 
   • *tava- ja taimetoit 17 päeva x 1.15 = 19.55 EUR,
    *poisteports 17 päeva x 1.60 = 27.20 EUR.Talonge väljastatakse kantseleist 9. jaanuaril 2012.


  Talvine koolivaheaeg

  • Talvine koolivaheaeg kestab 24. detsembrist 2011 - 8. jaanuarini 2012. aastal.
  • Koolimaja on õpilastele vaheajal suletud, kuna koristusfirma teeb majas suurpuhastust.
  • Õpilastel, kellel on puust riidekapid, palutakse enne vaheaega kapipealne, kapialune ning garderoobi orvad asjadest tühjaks teha.


  Rahulikke jõulupühi ja rõõmsat talvist vaheaega!