HTG INFO
Nr. 11
5. detsember 2011
Juhtkond tänab
 • 11.e klassi õpilasi, nende vanemaid ja klassijuhatajat Aive Rootsi väga suurejoonelise ja uhke aastapäeva balli korraldamise eest;
 • 12.b klassi ja nende klassijuhatajat Anneli Saarvat, õpetajaid Ülle Keerbergi, Inna Samuilovit, Liisa Tagelit ningi kõiki lauljaid ja näitlejaid kooli 128. aastapäeva aktuse ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • näiteringide juhendajat Liisa Tagelit õpilaste ettevalmistamise eest Jõgeval toimunud Betti Alveri luulepäevadeks,
 • õpetajaid Ülle Hüva, Hele Kiiselit, Kerli Orav-Puuranda ja Ehtel Timakut õpilaste ettevalmistamise, ülesannete koostamise ja tööde parandamise eest viie kooli eelvõistlusel.
Koolipere õnnitleb
 • Nõo Kooli, head koostööpartnerit viie kooli võistluselt, 325. juubeli puhul;
 • õpetaja Tiiu Kreegipuud, kes promoveeriti 1. detsembril Tartu Ülikooli doktoriks.
Õppetöö

II perioodi arvestused toimuvad 12.-16. detsembrini. Klassides, kus II perioodil on kuus arvestust, toimub üks arvestus reedel, 9. detsembril ainetundide ajal või III perioodi esimeses pikas (90 min) ainetunnis.

 • 9. detsembril toimuvad arvestused:
  • 10.a 3.-4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
   11.e 3.-4. tund keemia õp. H. Pähno - 217
   12.e 5.-6. tund füüsika õp. S. Oks - 213
 • III perioodi esimeses pikas (90 min) ainetunnis toimub arvestus:
  • 10.d matemaatika õp. K. Orav-Puurand
   10.e matemaatika õp. K. Orav-Puurand
   11.b matemaatika õp. H. Kiisel
 • Arvestuste nädalal ei helise koolikell.
  • Tundide ajad arvestuste nädalal:
   1.-2. tund 8.15 - 9.45
   3.-4. tund 10.15 - 11.45
   5.-6. tund 12.15 - 13.45
   7.-8. tund 14.15 - 15.45
 • Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte segada koolikaaslaste õppetööd.
 • Kooli söökla on arvestuste nädalal avatud kella 10.00 - 15.00ni. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
 • III perioodi tunniplaan valmib 16. detsembriks.
 • Õpetaja Monika Piirimäe osaleb koolitusel 6.?detsembril, Anti Alasi, Anneli Mägi ja Heivo Kikkatalo 8. detsembril ja Tiina Pluum 9.?detsembril; õpetaja Mall Matto on Saksa keelediplomi eksamikomisjonis 6. detsembril.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

esmaspäev, 5.12
10.c 7.-8. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
10.d 7.-8. tund prantsuse keele rühmal jääb ära
11.a 5.-6. tund psühholoog A. Kuusik - 105
11.e tunde ei toimu, klassil tunnivaba päev
12.b 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö - 204
12.c 5.-6. tund saksa keele grupil iseseisev töö - 204
7.-8. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141
12.e tunde ei toimu, klass on õppeekskursioonil

teisipäev, 6.12
10.c 4. tund saksa keel iseseisev töö õp.M. Savi - 204
10.d 4. tund saksa keel iseseisev töö õp.M. Savi - 204
11.b 1.-2. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
5.-6. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
11.c 1.-2. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
11.d 1.-2. tund saksa keel õp. A. Roots - 204
12.b 3. tund saksa keel iseseisev töö - 204
12.c 3. tund saksa keel iseseisev töö - 204
7.-8. tund eesti keel kogu klassil õp. T. Pluum - 102
12.d 1.-2. tund eesti keel kogu klassil õp. T. Pluum - 102
3. tund saksa keel iseseisev töö - 204

neljapäev, 8.12
10.b 3. tund inimeseõpetus (kontrolltöö) õp. T. Jürgenstein - 220
10.c 4. tund inimeseõpetus (kontrolltöö) õp. T. Jürgenstein - 220

Teated

 • Kooli 129. aastapäeva balli peremehe ja perenaise konkursi võitsid 10. d klassi õpilased Erle Kont ja Jan Teevet. Õnnitleme!
 • Teisipäeval, 6. detsembril on ajalooringi oodatud kõik ajaloo-olümpiaadil osalemisest huvitatud õpilased. Koguneda palutakse kell 15.45 vastavalt teemale ruumis 141 "Vana-Rooma", ruumis 144 "Eesti Rootsi ajal" ja ruumis 139 "Maailm XX sajandi alguses".
 • Teisipäeval, 6. detsembril pärast 8. tundi ehivad 11.d klassi õpilased aatriumis kooli jõulupuud.
 • Neljapäeval, 8. detsembril kell 12.20 kohtub aulas humanitaarklasside (12.e, 10.e ja 10.d) klassi õpilastega kirjanik ja luuletaja Mehis Heinsaar.
 • Neljapäeval, 8. detsembril kell 14.00 peab auditooriumis loengu Tartu Ülikooli molekulaarse biotehnoloogia professor Ants Kurg. Pärast loengut tutvustatakse ülikooli vastuvõtutingimusi.
 • Kunstitrenn teatab: neljapäeval, 7. detsembril pärast 8. tundi algab kunstiklassis jõulukaartide meisterdamine. Selle aasta teema: taaskasutus. Seega võta kaasa oma vanapaber, vanad kingipakendid, jõulukaardid-paelad jms, mis muidu koju seisma jäänud, aga võiks jõulukaardina uuele elule ärgata, ning tule ja meisterda sõbrale, emale, isale, vanaemale või kellelegi muule tore jõuluüllatus. Kaardivabrik jätkab kunstiklassis ka järgmisel kolmapäeval ja neljapäeval 14.-15. dets.
 • 12. klasside õpilastele jagavad klassijuhatajad infominutites kolme õppeaasta hinnetelehed. Kui hinnetelehel on vigu, tuleb valele hindele ring ümber tõmmata ning hinnetelehe alla äärde (mitte pöördele) märkida õppeaine, kursuse number, õpetaja nimi ning õpinguraamatus olev hinne. Näiteks, kui füüsika 8. kursuse hindes on teie arvates viga, tuleb hinnetelehele kirjutada - füüsika 8. kursus (või ka FÜs8) õp. M. Reemann - hinne 5+ (kui niisugune hinne on õpinguraamatus).
  Märge ”0” näitab kursusehinde puudumist - kas on arvestus sooritamata või on hinne mingil põhjusel jäänud kooli dokumentidesse kandmata. Ka sel juhul palutakse kirjutada õpinguraamatus olev hinne hinnetelehele eelpoolnäidatud viisil.
  Hinnete kontrollimisel ei ole vaja pöörduda aineõpetajate poole, vaid kõik parandused palutakse teha õpinguraamatu põhjal. Parandustega hinneteleht palutakse viia õppealajuhatajale hiljemalt 23. detsembriks. Kui hinnetelehel vigu ei ole, jääb hinneteleht õpilasele.


Õpetajad

 • 6. ja 7. detsembril osaleb direktor O. Ojaveer Tartu koolidirektorite õppepäevadel.
Olümpiaadid
 • Füüsika koolivooru tulemused:
  • 10. klass (21 osavõtjat)
   1.-2. Kaarel Kree (10.b)
   1.-2. Thorny Valk (10.b)
   3. Tuule Sõber (10.b)
   4. Kaarel Viikna (10.a)
   5.-6. Siim Sammul (10.b)
   5.-6. Heigo-Elmar Vahesaar (10.b)
   7. Ulla Meeri Liivamägi (10.a)

   11. klass (10 osavõtjat)
   1. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)
   2. Priit Välja (11.b)
   3. Joosep Kivastik (11.b)

   12. klass (11 osavõtjat)
   1. Eva-Lotta Käsper (12.c)
   2. Kaur Karus (12.b)
   3. Kaspar Kesli (12.b)
    

 • 23. novembril toimus keemiaolümpiaadi koolivoor. Parimad ülesannete lahendajad olid
  • 10. klass
   1. Ruti Kirikmäe (10.a) 
   2. Siim Kurvits (10.c) 
   3. Susanna Laan (10.c) 
   4. Ainika Adamson (10.c) 
   5. Kaarel Kree (10.b) 
   11. klass
   1. Enn Rusi (11.c) 
   2. Kevin Kesküla(11.a) 
   3. Agnes Kuus (11.c) 
   4. Jo Kroll (11.b) 
   5. Gustav Klimušev (11.a) 
   12. klass
   1. Eva-Lotta Käsper (12.c) 
   2. Angela Kannukene (12.c) 
   3. Olivia Luige (12.a) 
   4. Allan Kustavus (12.c) 
   5. Ken Riisalu (12.c)


Võistlused ja konkursid

 • 25.-26. novembrini toimunud Betti Alveri luulepäevadel sai meie kooli 10. klasside näitering (koosseisus Sirelin Strantsov, Kaisa Põhako, Kai Aet Salvan ja Jan Teevet) eripreemia mängulise lähenemise eest kõnetehnikatele.
 • 28. novembril toimus kooli ajaloo viktoriin 10. ja 11. klassidele. Parimaks kooli ajaloo tundjaks osutus 10.c klass.
 • 29. novembril toimus viie kooli eelvõistlus matemaatikas.
  • 10. klass (50 osavõtjat)
   1. Carl-Thomas Piller (10.a)
   2. Sander Randaru (10.a)
   3.-4. Siim Sammul (10.b)
   3.-4. Kaur Kristjuhan (10.b)
   5. Eveli Kodas (10.a)
   6.-8. Ruti Kirikmäe (10.a)
   6.-8. Kaarel Kree (10.b)
   10.-11. Merily Puusta (10.a)

   Koolide järjestus
   HTG - 439 punkti
   NRG - 321 punkti
   CRJG - 215 punkti
   MHG - 193 punkti
   TTG - 109 punkti

   11. klass (50 osavõtjat)
   3. Kristjan-Martin Kirjanen (11.a)
   8. Remi Leopard (11.b)
   9. Els Heile (11.b)

   Koolide järjestus
   HTG - 313 punkti
   NRG - 304,5 punkti
   CRJG - 294 punkti
   MHG - 287,5 punkti
   TTG - 76 punkti
    

 • Valga ja Tartu maakonna üldhariduskoolide õpilaste elektroonilisel viktoriinil „Tunne Euroopa Liitu!“ saavutas III koha Elis Kusma (12.d) ja VIII koha Marjaliisa Palu (12.d).
 • 29. novembril toimus inglise keele tõlkevõistlus, mille võitis Ants-Oskar Mäesalu 11.b klassist, teise koha sai Epp Ainelo 12.b ja kolmandaks tuli Hiie-Helen Raju 12.e klassist.
 • Kuni 29. veebruarini ootab Goethe Instituut Eestis loodusteaduste- ja tehnikahuvilistelt noortelt põnevaid teadusprojekte. Aprillis toimuvas finaalis selgitatakse välja neli võitjat, kes sõidavad auhinnareisile Saksamaale. Täpsem info veebilehelt http://www.hm.ee/index.php?0512722 või saksa keele õpetajatelt.
 • Haridus- ja Teadusministeerium korraldab 11.?korda õpilaskonkurssi „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!“. Oodatakse ideid järgmise aasta õpilaskonkursi teema ja kontseptsiooni kohta. Pakkumisi saab esitada kuni 16.12.2011. Täpsem info: http://www.hm.ee/index.php?0512717
Sport
 • Tänu Tartu Linnavalitsusele on meie kooli õpilastel taas võimalus uisutada Lõunakeskuse uisuväljal 13.-16. detsembrini kella 9.00-11.00ni. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks kindel päev. Kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  • Uisutamise võimalused 13.-16. detsembrini
   teisipäev, 13.12
   11.b, 11.d, 11.e, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.d
   suuline arvestus -10.a, 10.c, 10.d, 10.e, 11.c
   kolmapäev, 14.12
   10.a, 10.b, 10.e, 11.a, 11.b, 11.d
   suuline arvestus - 10.c, 10.d
   neljapäev, 15.12
   10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 12.a, 12.c, 12.d
   suuline arvestus - 11.e, 12.e
   reede, 16.12
   10.d, 10.e, 11.a, 11.c, 11.d, 11.e, 12.b
   suuline arvestus - 10.b
    
 • Tartu koolide karikavõistlustel kergejõustikus olid meie kooli sportlased väga edukad. TA vanuseklassis saavutati II koht. Võistkonda kuulusid Juudit Kure-Pohhomov (10.a), Kristel Soonets, Laura Oro (10.b), Liisi Kala ja Marianne Haug (10.c). TJ vanuseklassis esindati kooli kahe võistkonnaga ja saavutati võistkondlikult I ja II koht. Võistkondadesse kuulusid Els Heile (11.b), Kaija-Liis Kiidli, Liis Timpka (11.c), Mariann Männistu (11.d), Elenor Koemets, Triinu Palmre (11.e), Kristel Luik, Laura Kasearu (12.a), Getter Kala, Marie-Helene Lõhmus (12.c) ja Hemminki Otstavel (12.e).
  Individuaalselt saavutasid esikohad Kristel Soonets 60m jooksus, Liis Timpka kõrgushüppes ja Elenor Koemets 600m jooksus. II koha saavutasid Juudit Kure-Pohhomov ja Laura Kasearu kuulitõukes, Kristel Luik 60m jooksus ja Hemminki Otstavel kaugushüppes. III koha said Marianne Haug ja Kaija-Liis Kiidli 600m jooksus, Triinu Palmre kaugushüppes ja Els Heile kõrgushüppes. PJ arvestuses saadi 4. koht. Võistkonda kuulusid Marvin Maran, Joosep Kivastik (11.b), Eerik Muuli (12.a, II koht 600m jooksus), Georg Niit (12.c, I koht kuulitõukes) ja Veiko Strauss (12d).