HTG INFO
Nr. 6
31. oktoober 2011
Juhtkond tänab
 • õpetaja Katrin Ojaveeri ja Danica Kubi Hollandi Merlet College'iga õpilasvahetusprojekti läbiviimise eest;
 • 9. klasside õpilastele lahtiste uste päeva korraldamise eest õpilaskogu liikmeid: Tõnis Peeter Kull, Diana Salf, Kadi Laaneots, Keili Kondike, Thorny Valk, Perttu Narvik, Els Heile, Hele-Liis Peedosk, Kätrin Suvi, Martin Sillasoo, Annemari Sepp, Thomas-Bairam Toodo 


Õppetöö

 • Meie koolis alustab tööd õpetaja Jaan Paaver, kes õpetab füüsikat 10.d, 10.e, 11.c ja 11.e klassis.
 • Õpetajad Ülle Keerberg ja Mall Matto osalevad 4. novembril koolitusel; välislähetuses viibivad Katrin Ojaveer ja Toomas Jürgenstein 31.11.-04.11, Aare Ristikivi 31.-02.11.
 • Kolmapäeval, 2. novembril kuulavad auditooriumis Georg Aheri loengut 5.-6. tunni ajal 10.c, 12.a., 12.b ja 12.e ning 7.-8. tunni ajal 11.c, 11.e, 12.c ja 12.d klasside õpilased.
 • II perioodi õnnetunnid toimuvad 3.11 (ruumis 107), 10.11, 17.11 (ruumis 107), 24.11. (ruumis 107), 01.12, 08.12 (ruumis 107).
 • I perioodi järelarvestused toimuvad 9.-17. novembrini. 
 • Neljapäeval, 3. novembril teatavad aineõpetajad I perioodi hinded ning seetõttu on muudetud tundide aegu:
  • 1.-2. Tund 8.10 - 9.40
   3. tund 9.50 - 10.35
   I söögivaheaeg
   4. tund 11.05 - 11.50
   II söögivahetund
   5.-6. Tund 12.20 - 13.50
   hinnete teatamine
   7.-8. Tund 14.20 - 15.50 
Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
Marcus Hildebrandt 309
Ülle Hüva 136
Hele Kiisel 135
Danica Kubi 312
Mall Matto 204
Anneli Mägi 206
Tiina Niitvägi-Hellamaa 221
Ene Nõlvak-Donohoe 221
Siim Oks 213
Kerli Orav-Puurand 202
Eha Paabo 217
Priit Parisoo 228
Tiina Pluum 102
Kristiina Punga 144
Helgi Pähno 216
Madis Reemann 212
Ülli Roostoja 221
Aive Roots 200
Külli Rootsi 203
Anneli Saarva 228
Age Salo 107
Marilin Savi 308
Ülle Seevri 227
Helgi Tering 105
Ehtel Timak 139
Ljubov Titova 302
Olga Titova 301


Urmas Kokassaar teatab hinded ainetunnis; õpetaja Ülle Keerberg teatab hinded kolmapäeval, 1. novembril pärast 3. tundi ruumis 220; õpetaja Helen Köhler ootab õpilasi hinnete teatamiseks neljapäeval, 3. novembril pärast 3. tundi ruumis 312; reedel, 4. novembril pikkadel vahetundidel ootavad õpilasi hinnete teatamiseks õpetajad Priidu Beier (ruumis 102), Saima Kaarna (ruumis 225), Monika Piirimäe (ruumis 203); õpetajad Toomas Jürgenstein, Aare Ristikivi ja Katrin Ojaveer informeerivad õpilasi hinnete teatamisest pärast välislähetusest saabumist.


Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

esmaspäev, 31. oktoober
10.c 7.-8. tund inglise keel õp. D. Kubi rühmal ruumis 141
10.d 7.-8. tund inglise keel õp. D. Kubi rühmal ruumis 141
10.e 5.-6. tund keemia õp. H. Pähno - 141
12.d 7.-8. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
12.a 7.-8. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe
12.b 5.-6. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe
12.c 5.-6. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe
12.d 5.-6. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe
12.e 7.-8. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe

teisipäev, 1.11
10.a 1.-2. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar - 141
10.e 3. tund matemaatika õp. K. Orav-Puurand - 141 (toimub ka 7.-8. tund)
11.c 1.-2. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. D. Kubi
12.a 4. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe
12.b 3. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe
5.-6. tund füüsika õp. M. Reemann -136
7.-8. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
12.c 3. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe
5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 141, toimub ka 1.-2. tund
12.d 3. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe 
4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe /T. Pluum - 141/213
12.e 4. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe

kolmapäev, 2.11
10.c 5.-6. tund G. Aheri loeng - 221 
10.d 3.-4. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar - 141
10.e 7.-8. tund loeng kooli ajaloost huvijuht U. Saar - 141
11.b 3.-4. tund eesti keel õp. M. Piirimäe - 144
7.-8. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
11.c 3.-4. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
7.-8. tund G. Aheri loeng - 221
11.e 7.-8. tund G. Aheri loeng - 221 
12.a 3.-4. tund eesti keel õp. A. Salo/H. Tering - 107/105
5.-6. tund G. Aheri loeng - 221
7.-8. tund matemaatika õp. E. Timak - 139
12.b 3.-4. tund bioloogia õp. S. Kaarna - 225
5.-6.tund G. Aheri loeng - 221
7.-8. tund eesti keel õp. A. Salo/H. Tering - 107/105
12.c 1.-2. tund iseseisev töö (film) ühiskonnaõpetusest õp. M. Piirimäe - 141
7.-8. tund G. Aheri loeng - 221 
12.d 3.-4. tund muusika õp. Ü. Keerberg - 220
7.-8. tund G. Aheri loeng - 221 
12.e 5.-6. tund G. Aheri loeng - 221 

neljapäev, 3.11
11.c 3. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. D. Kubi - 312
12.a 1.-2. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
12.b 5.-6. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
12.c 5.-6. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
12.d 5.-6. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
12.e 1.-2. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. E. Nõlvak-Donohoe - 312
IKab 7.-8. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. K. Rootsi - 312
RE2 7.-8. tund jääb ära

reede, 4.11
10.b 1.-2. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 203
3.-4. tund kunst õp. P. Beier - 102
10.c 1.-2. tund huvij. U. Saar loeng kooli ajaloost - 105
11.b 3.-4. tund saksa keel (B) õp. A. Roots - 204
5.-6. tund saksa keel (A) iseseisev töö õp. A. Roots - 204
11.c 3.-4. tund saksa keel (B) õp. A. Roots - 204
5.-6. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. D. Kubi - 312, saksa keel (A) iseseisev töö õp. A. Roots - 204
11.d 3.-4. tund saksa keel (B) õp. A. Roots - 204
5.-6. tund saksa keel (A) iseseisev töö õp. A. Roots - 204
12.a 5.-6. tund matemaatika õp. E. Timak - 136
12.c 5.-6. tund eesti keel õp. T. Pluum/M. Piirimäe - 220/203
12.d 3.-4. tund eesti keel õp. T. Pluum/M. Piirimäe - 220/203
12.e 1.-2. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/P. Parisoo - 228
RE2 7.-8. tund jääb ära
IKab 7.-8. tund õp. K. Ojaveeri asendab õp. K. Rootsi - 312

esmaspäev, 7.11
10.a 2. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 227
3. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.d 3.-4. tund ajalugu õp. A. Ristikivi - 141


Teated

 • Käitumisteaduste ring kutsub huvilisi esmaspäeval, 31. oktoobril kell 16.00 ruumi 107 kuulama Eesti noorimat doktorikraadiga TÜ Arvutiteaduse Instituudi õppejõudu Margus Niitsood kõnelemas teemal "Minu praktilised kogemused (pedagoogilise) psühholoogiaga". Täpsem info psühholoog Anni Kuusikult (anni.kuusik@htg.tartu.ee) ruum 311.
 • Teisipäeval, 1. novembril on kõik huvilised oodatud ajalooringi kuulama spordimuuseumi teadussekretäri Kalle Voolaiu ettekannet olümpiamängudest antiikajal. Samuti on võimalus tutvuda spordimuuseumi ekspositsiooniga. Huvilistel koguneda kell 15.45 valvelaua juurde.
 • Teisipäevast, 1. novembrist alustab tegevust fotograafiaring (juhendaja õpetaja Siim Oks). Kogunetakse 15.40 ruumis 227.
 • Nüüdistantsu festivali raames esitatakse teisipäeval, 1. novembril kell 18.00 meie majas tantsuetendus "Tagasi reaalsusesse". Alates kella 17.30st on läbikäiguks suletud koolimaja I ja II korruse koridorid ning aula. Ülejäänud majas palutakse säilitada vaikus. Etendust vaatama tulla soovijatel palutakse hiljemalt teisipäeva lõunaks ühendust võtta huvijuht Uve Saarega. Tasuta pääsmeid on 10.
 • Neljapäeval, 3. novembril palutakse humanitaaride KOKOKO võistkonnal kell 14.20 koguneda ruumi 102.
 • Neljapäevast laupäevani (3.-5.nov.) toimub koolimajas matemaatika laager kõigile olümpiaaditöö huvilistele. Lektoriteks on meie vilistlased, TÜ Teaduskooli töötajad ja meie omad õpetajad. Laagrist osavõtuks saab registreeruda aineõpetajate juures.
 • Reedel, 4. novembril toimub järjekordne Lähte Ühisgümnaasiumi ja HTG vaheline sõpruskohtumine saalihokis nii õpilastele kui õpetajatele. Kohtumine algab kell 16.00 võimlas. Olete oodatud kaasa elama!
 • 4. ja 5. novembril külastavad meie kooli Sillamäe Vanalinna Kooli õpilased ja õpetajad. Külalisi võõrustavad 11.d, 12.e ja 12.d klassi õpilased.
Olümpiaadid
 • 1. oktoobril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie koolist olid parimad:
  • noorem vanuserühm (76 osavõtjat)
   3.-4. Siim Sammul II auhind (10.b)
   8. Heigo-Elmar Vahesaar (10.b)
   9. Martin Kabanen (10.a)
   10.-12. Kaur Kristjuhan (10.b)

   vanem rühm (65 osavõtjat)
   5.-6. Eva-Lotta Käsper II auhind (12.c)
   11. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)
    

 • 7. oktoobril toimus matemaatikaolümpiaadi koolivoor
  • 10. klass (85 osavõtjat)
   1. Kaur Kristjuhan (10.b)
   2.-3. Eveli Kodas (10.a)
   2.-3. Kaarel Kree (10.b)
   4.-5. Merily Puusta (10.a)
   4.-5. Heigo-Elmar Vahesaar (10.b)
   6. Carl-Thomas Piller (10.a)
   7.-8. Liisu Miller (10.a)
   7.-8. Siim Sammul (10.b)
   9. Ruti Kirikmäe (10.a)
   10. Sander Randaru (10.a)

   11. klass (29 osavõtjat)
   1.-2. Ants-Oskar Mäesalu (11.b)
   1.-2. Mari Sild (11.a)
   3. Priit Välja (11.b)
   4. Jo Kroll (11.b)
   5. Els Heile (11.b)
   6. Marvin Maran (11.b)
   7. Agnes Kuus (11.c)
   8. Perttu Narvik (11.b)
   9. Margit Kuslap (11.c)
   10. Mari-Liis Oja (11.a)

   12. klass (24 osavõtjat)
   1. Eva-Lotta Käsper (12.c)
   2. Kristiina Sakarias (12.a)
   3. Jaagup Repän (12.a)
   4.-5. Kaur Karus (12.b)
   4.-5. Kaspar Kesli (12.b)
   6.-7. Elar Haviko (12.b)
   6.-7. Heiki Ojasild (12.a)
   8. Laura Kasearu (12.a)
   9.-10. Joosep Heinmets (12.b)
   9.-10. Ken Riisalu (12.c)
    

 • 13. oktoobril toimus bioloogiaolümpiaadi koolivoor.
  • 10. klass 
   1-2. Kristiine Aluvee ja Aksel Johannes Part (10.c)
   3. Susanna Laan (10.c)
   4. Triin Sellis (10.c) 
   5. Siim Kurvits (10.c)
   6. Jürgen Ruut (10.c)

   11. klass
   1. Sander Tars (11.b)
   2. Erik Räni (11.c) 
   3. JohannaLuige (11.c) 
   4. Kristjan Müürsepp (11.c) 
   5.-6. Maris Pärn ja Enwli Simson (11.c)

   12. klass
   1. Eva-Lotta Käsper (12.c)
   2. Raul Kääp (12.c)
   3. Sten-Oliver Salumaa (12.c)
   4. Liis Lääts (12.c)
   5.-6. Angela Kannukene (12.c) ja Marilyn Fridolin (12.d)

Õpilased
 • 10.c klass trotsis 13. oktoobri pärastlõunal tuult ja vihma ning nautis sügisese looduse ilu Männikjärve rabas, tutvudes Endla LKAga. 
 • 28.-30. oktoobrini oli koolis Tantsutaldade sügislaager, kus traditsiooniliselt valiti 10. klasside seast parim tantsutald ja parim tantsutallake. Tiitlid pälvisid Marger Krumm (10.b) ja Liisa Sell (10.d) . Õnnitleme!
Õpetajad
 • Füüsikaõpetajad Siim Oks, Madis Reemann ja Jaan Paaver käisid 22. - 29. oktoobril Šveitsis õppereisil, kus tutvusid CERNi teaduskeskuse ja seal töötavate eestlaste teadustööga.
Kooli hoolekogus
 • 20. oktoobri koosolekul otsustati, et esimehena jätkab Tanel Laisaar ja aseesimehena Hannes Astok. Õpilasi esindab hoolekogus Tõnis Peeter Kull (11.b).
 • Hoolekogu arutas õpilaste toitlustamisega seonduvat; möödunud aastal läbi viidud 10. klasside õpilaste kooliootuste küsimustiku ja 11. klasside õpilaste rahuoluküsimustiku tulemusi; kevadel lõpetanute edasiõppimise statistikat ja riigieksami tulemusi; 10. klasside vastuvõtuga seonduvat.
 • Hoolekogu on uhke kooli õpilaste õppetulemuste üle ning tunnustab õpetajate tublit tööd.


Söökla teated

 • Novembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. oktoobriks. Novembri koolitoidu maksumus: 
  • - tava- ja taimetoit 22 päeva x 1.15 EUR = 25.30 EUR, 
   - poisteports 22 päeva x 1.60 EUR = 35.20 EUR.
 • Talonge jagatakse kantseleis 31. oktoobril.
Kooliarsti teated
 • 31. oktoobrist kuni 4. novembrini on profülaktilisele läbivaatusele oodatud 10.d klassi õpilased. 
Raamatukogu teated
 • Raamatukokku palutakse tagastada mittevajalikud õpikud ja raamatud.
Üritused ja konkursid
 • Väitlusturniiril START saavutasid treffneristid koondarvestuses järgmised tulemused: 
  • I koht Panter (Hendri Randla, Merilin Teppo, Liina-Riste Pappel)
   III koht Juustusai (Karl Karu, Kadri Org, Kaur Kristjuhan )
   IV koht Nolens Volens (Laura Katrin Leman, Siim Kurvits, Tuule Sõber)
   V koht Kaos (Mariliis Jukk, Liisi Kala, Keili Kondike)
   VI koht Naelad (Jerzy Edward Kaplinski, Marianne Sokk, Meril Mägi)
  Individuaalarvestuses pääsesid esikümnesse: 
   2. Henri Randla
   3. Karl Karu
   4. Laura Katrin Leman
   5. Merilin Teppo
   7. Jerzy Edward Kaplinski
   9. Kadri Org
   10. Liina-Riste Pappel
 • Robotex 2011 raames toimub fotokonkurss teemal „Tehnika - osa meist”. Samaaegselt fotokonkursiga toimub ka joonistusvõistlus teemal “Roboti argipäev”.Tööde laekumise tähtaeg on 14. november. Info: http://www.robotex.ee
 • Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Kultuuriministeeriumiga kuulutavad kodanikupäevaks 2011 välja esseekonkursi üldhariduskoolide 9. - 12. klassi ning ametikoolide õpilastele. Selle aasta teema on „Kodanikuks kasvanud”. Konkursitöid oodatakse hiljemalt 18. novembriks. Info: http://www.minuriik.ee
 • Nõo kool korraldab koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal 2012“. Täpsem info emakeeleõpetajatelt.
 • Tartu Noortevolikogu kutsub kõiki Tartu linna gümnaasiuminoori osa võtma mälumänguturniirist NOORED ÜHISKONNAST 2011. Mängud toimuvad neljas etapis: 17.11.11, 08.12.11, 12.01.12, 02.02.12 (finaal). Võistkondi on võimalik registreerida 7. novembrini aadressil noortevolikogu@raad.tartu.ee Lisainfo: www.tnv.ee

 • Eelteated

  • Teisipäeval, 8. novembril on koolis doonoripäev. SA TÜK Verekeskuse arstid ja õed ootavad doonoreid kooli aulas kell 10.30-13.30. Vere loovutamiseks peab olema terve ja hommikul söönud ning kaaluma vähemalt 50 kg. Doonoripäevaga seotud küsimustele vastab kooli medõde Stella Nuust.
  • Rahvusvaheline organisatsioon Dream Foundation tutvustab 8. novembril kell 15.45 ruumis 102 õppimisvõimalusi välismaal. Keskendutakse välismaale õppima mineku plussidele ja miinustele, kandideerimisprotsessile, vajalikele keeletestidele ja finantsküsimustele. Kohal on juba mitmetes riikides õppinud noored ja SSE Riga kõrgkooli esindaja.