HTG INFO

Nr. 5
10. oktoober 2011

Õpetajad tänavad

 • 12.d klassi ning nende klassijuhatajat Mall Mattot toredate hetkede eest õpetajate päeval!
Koolipere õnnitleb
 • Miina Härma Gümnaasiumi, kes tähistab 15. oktoobril 105. aastapäeva.
Õppetöö
 • I perioodi arvestused toimuvad 14.-21. oktoobrini. Arvestuste nädalal alates 17. oktoobrist ei helise koolikell.
  • Tundide ajad arvestuste nädalal:
   1.-2. tund 8.15 - 9.45
   3.-4. tund 10.15 - 11.45
   5.-6. tund 12.15 - 13.45
   7.-8. tund 14.15 - 15.45
  Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
   
 • Muudatus arvestuste plaanis:
  • 10.b neljapäeval, 20.10 1.-2. tund füüsika õp. S. Oks - 213
   11.b kolmapäeval, 19.10. ei toimu füüsika tundi
    
 • Kooli söökla on arvestuste ajal avatud kella 10.00-15.00ni. Lõunatada saab söökla lahtiolekuaegadel, kindlaid söögivahetunde klassidele ei ole.
 • Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 13. oktoobril kell 15.30 ruumis 221 (auditoorium). Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 11. oktoobri õhtuks.
 • II perioodi tunniplaan valmib 21. oktoobriks.
Muudatused tunni- ja ruumiplaanis
 • Õpetajad osalevad koolitustel: õpetaja Aive Roots 10.-12. oktoobril, õpetaja Eha Paabo 13.-15. oktoobril ning õpetaja Monika Piirimäe 14. oktoobril.
  • esmaspäev, 10.10
   10.d 5.-6. tund saksa keel õp. M. Matto - 204
   11.b 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Mägi - 139
   11.c 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Mägi - 139
   11.d 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Mägi - 139
   11.e 2. tund saksa keel õp. M. Matto - 204
   SKc1 1. tund jääb ära

   teisipäev, 11.10
   10.d 3. tund saksa keel õp. M. Matto - 204
   11.b 7.-8. tund õp. A.Rootsi rühmal jääb ära
   11.c 7.-8. tund õp. A.Rootsi rühmal jääb ära
   11.d 7.-8. tund õp. A.Rootsi rühmal jääb ära 
   11.e saksa keele rühm tuleb kooli 3. tunniks, õp. A. Rootsi tund jääb ära

   neljapäev, 13.10
   10.b 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 217
   10.c 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 217
   10d 3. tund inglise keel õp. M. Hildebrandt - 217
   11.b 5.-6. tund matemaatika õp. H. Kiisel - 135
   11.c 4. tund iseseisev töö keemiast õp. K. Ojaveer - 217
   12.c 3. tund füüsika õp. S. Oks - 213

   reede, 14.10
   12.b 3.-4. tund matemaatika arvestus õp. Ü. Hüva - 217


Teated 

 • Teisipäeval, 11. oktoobril vaadatakse ajalooringis filmi "Kalinovski väljak", mis kujutab olukorda tänapäeva Valgevenes. Filmi juurde jagab selgitusi Silver Meikar. Kõik huvilised on oodatud kell 15.45 ruumi 141.
 • Selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud toimub teisipäeval, 11. oktoobril kell 15.35 - 16.45 ruumis 204. Klassivanemate küsimustele vastavad direktor ja õppealajuhataja. Ümarlauast on osa võtma palutud kõik klassivanemad ning õpilaskogu esindus.
 • Reedel, 14. oktoobril algab kell 16.00 auditooriumis lahtiste uste päev 9. klasside õpilastele. Üritust korraldab HTG õpilaskogu.
 • HTG võrgupidu algab reedel, 14. oktoobril ruumis 107 kell 18.00. Lisainfo õpetaja Siim Oksalt.
 • 14. - 21. oktoobrini võõrustavad Hollandi projektis osalevad HTG õpilased oma eakaaslasi Merlet College'ist. Hollandist saabub meile külla 16 õpilast ja kaks õpetajat. Projektinädala tegevuste keskseteks teemadeks on loovus, ettevõtlikkus ja vabatahtliku töö teadvustamine. Projekti toetab programm Euroopa Noored.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on kõikidel Tartu koolidel ja lasteaedadel võimalus tasuta kasutada Lõunakeskuses asuvat siseliuvälja. Liuvälja kasutamise graafiku koolidele ja lasteaedadele koostab Tartu linnavalitsuse haridusosakond. Koolile eraldatud ajal on riietus-ja duširuumide kasutamine ning uiskude laenutamine tasuta. Vastavalt kehtivale lepingule lubatakse siseliuväljale korraga maksimaalselt 80 õpilast ning kui jääl on vähem kui 60 õpilast, võib OÜ Lõunakeskus müüa jääle lubamiseks täiendavaid pileteid. Meie kooli õpilastel on sel õppeaastavõimalus uisuväljal uisutada 18.- 20.10, 13.-16.12 ja 14.-17.02 kella 9.00-11.00ni. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ettenähtud ajal minna uisutama. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Uisutama on oodatud ka õpetajad. Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kehalise kasvatuse õpetajate poole.
 • Uisutamise võimalused 18.-20. oktoobrini
  • teisipäev, 18.10
   10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 11.b, 11.c, 11.d, 11.e
   suuline arvestus - 10e, 11a

   kolmapäev, 19.10
   10.a, 10.b, 10.c, 11.d, 11.e, 12.c, 12.d, 12.e
   suuline arvestus - 12.a, 12.b

   neljapäev, 20.10
   10.e, 11.a, 11.c, 11.d, 11.e, 12.b, 12.c,
   suuline arvestus - 10.d, 11.b, 12.a, 12.d, 12.e


Õpetajad

 • Prantsuse Instituudi toel viib käesoleval õppeaastal ühel korral nädalas HTG-s prantsuse keele vestlustunde läbi külalisõpetaja Prantsusmaalt Hans-Bertrand Mugnier, kes paljudele on tuttav juba eelmisest õppeaastast.
 • Direktor Ott Ojaveer on 15. - 30. oktoobrini korralisel puhkusel ning 31.oktoobrist - 4. novembrini väliskomandeeringus.
 • Õpetajad viibivad väliskomandeeringutes: Toomas Jürgenstein 17. oktoobrist - 4. novembrini, Aare Ristikivi 20. oktoobrist - 2. novembrini ning Katrin Ojaveer 22. oktoobrist - 4. novembrini.
 • Neljapäeval, 13. oktoobril kell 15.35 - 16.45 on õpetajate toas kooliarendustöörühma juhtide nõupidamine.
 • Esmaspäeval, 17. oktoobril kell 8.15 - 11.45 on õpetajate sisekoolitus.
 • Direktor Ott Ojaveer andis õpetajate päeval „Hea kolleegi“ taldriku edasi kooli valvurile Hando Tinnile. Õnnitleme!
 • 7. oktoobril arutasid kooli vilistlased Eve Lember, Mart Orav, Jürgen Jõgeva, Siim Sikkut ja Kristjan Luhamets ning huvijuht Uve Saar ja direktor Ott Ojaveer tegevusi vilistlaskogu töö laiapõhjalisemaks muutmiseks. 26. novembril korraldatakse vilistlasfoorum (koos lendude kohtumisega) ning otsitakse koos lahendusi, kuidas kasutada vilistlaste potentsiaali kooli arenguks.
 • Reedel, 14. oktoobril toimub teaduskeskuses AHHAA Tartu linnapea Urmas Kruuse vastuvõtt laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide juhtidele. Meie koolist on vastuvõtule kutsutud õpetajad Ülle Keerberg ja Uve Saar ning direktor Ott Ojaveer.
 • HTG koos Tartu Kivilinna Gümnaasiumiga osales edukalt konkursil „Gümnaasiumi koolieksamit toetavate juhendmaterjalide ja näidiseksamitööde väljatöötamine“. Kahe kooli ühismeeskond (HTG-st Ülle Seevri, Toomas Jürgenstein, Anti Alasi) hakkab välja töötama uue gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetest tulenevate koolieksami näidistöid ja juhendmaterjale.
Õpilased
 • Miniatuuride konkursil Naeratus sai kirjatööga "Ka hommikutel on võlu!" gümnaasiumiastmes 3. koha Kristi Luha (12.e).
 • 6. oktoobril oli 11.a klassil õppepäev Tallinnas. Tehti ringkäik vabaõhumuuseumis, seejärel osaleti 19. sajandi koolipäeval ja jälgiti leiva tegemise protseduuri. Martin Saare eestvedamisel tutvuti kahe tunni jooksul Tallinna vanalinna olulisemate vaatamisväärsustega. Päev lõppes Linnateatris etendusega "Vincent". Lõimiti ajalugu kunstiajalooga.
 • Loodusklasside ööakadeemial 7. oktoobril rääkis loodusfotograaf Urmas Tartes putukatest lumel ning elust Austraalias kõneles Annika Laidroo 11.c klassist. Toimus südaöine mälumäng, orienteerumismäng, tehti sporti ning lustiti varajaste hommikutundideni.
 • Reedel, 14. oktoobril jäävad ööakadeemiasse B7 vilistlased ja nende klassijuhataja Ülle Hüva.
Söökla teated
 • Novembrikuu toiduraha palume maksta ülekandega hiljemalt 27. oktoobriks. Novembri koolitoidu maksumus: 
  • - tava- ja taimetoit 22 päeva x 1.15 EUR = 25.30 EUR, 
   - poisteports 22 päeva x 1.60 EUR = 35.20 EUR.
 • Talonge jagatakse kantseleis 31. oktoobril.
Kooliarsti teated
 • 10. ja 11. Oktoobril on profülaktilisele läbivaatusele oodatud 10.c klassi õpilased.
 • Arvestuste nädalal õpilaste profülaktilist läbivaatust ei toimu.
 • Kolmapäeval, 12. oktoobril on kooliõde täiendkoolitusel.
Raamatukogu teated
 • Palun kasutage kooli kodulehel (link veebiraamatukogu) raamatukogu kataloogi, et teada, kas teid huvitav teos on kooli raamatukogus olemas või mitte.
 • 17.-21. oktoobrini loositakse raamatukogu lugemissaalis õppijate ja lugejate vahel välja auhinnaraamatud.
Üritused ja konkursid
 • Dream Foundation Eesti korraldab töötoa "Neli riiki ühe hoobiga" Atlantise konverentsikeskuses 18. oktoobril kell 16.00-18.00. Tutvustatakse kõrgharidusvõimalusi populaarseimates sihtkohtdades: UK-s, Hollandis, Rootsis ja Taanis. Oma kogemust tulevad jagama noored, kes on nendes riikides juba õppinud. Üritusel kuuleb lisaks seiklusjuttudele kõigest, millest rahvusvaheline tudeng peaks teadlik olema: kõrghariduse eelistest erinevates sihtriikides, õpingute sidumisest karjääriga, rahalisest võimalustest ning paljust muust. Üritus on kõigile tasuta, ent vajalik on eelnev registeerimine Dream Foundationi kodulehel: www.dreamfoundtation.eu
 • Tallinna Ülikool administreerib Suurbritannia erakoolide ühinenud organisatsiooni /Headmasters and Headmistresses Conference /(HMC) programmi, mis pakub keskkooliõpilastele õppimisvõimalust Suurbritannia erakoolides. Programm on mõeldud neile hea õppeedukusega aktiivsetele noortele, kes 2011/2012 õppeaastal õpivad X klassis ja soovivad järgmisel õppeaastal (2012/2013) õppida briti erakoolis VI klassis (/lower sixth/). Eestist on programmis osalenud igal aastal 5-6 õpilast. Täpsem info inglise keele õpetajatelt.
 • 25. ja 26. novembril toimuvad Kuressaares Saaremaa Ühisgümnaasiumis Miniteaduspäevad. Üleriigilisele õpilaste teaduskonverentsile on oodatud õpilased, kes on valmis oma originaalset ja eakaaslasi huvitavat uurimistööd tutvustama. Kõik ettekanded saavad tagasisidet ning silmapaistvamaid noorteadlasi tunnustatakse auhindade ja meenetega. Ettekannete teesid avaldatakse Miniteaduspäevade kogumikus. Registreeruda saab 7. novembrini. Info: http://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=307
 • SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutab välja kirjandi- ja esseevõistluse „Minu elu kutse“. Võistlustööks sobib essee või kirjand, mis käsitleb noore nägemust oma tulevikuplaanidest. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2011. Info: http://www.rajaleidja.ee/minuelukutse
 • On võimalus osaleda Energiasäästunädala Energiatark 2011 videokonkursil. Oodatud on kõik energiasäästu propageerivad või energiasäästlikke nippe sisaldavad videod. Konkursi tähtaeg on 1. november. Rohkem infot www.energiatark.ee
 • Veel on võimalik registreerida võistlusele „Suitsuprii klass 2011-2012“. Kõik vajalikud dokumendid konkursil osalemiseks on kättesaadavad Terviseinfo veebilehelt www.terviseinfo.ee. Kõikide edukalt lõpetanud klasside vahel loositakse välja viisteist 320 eurost auhinda. 
Sport
 • Tõrvas toimunud Eesti klubide karikavõistlustel murdmaajooksus esinesid hästi meie kooli sportlased. Naisjuunioride 3000m jooksu võitis Heleene Tambet (12.b) ja meesjuunioride 1000m jooksus saavutas Eerik Muuli (12.a) II koha. TA 500m jooksus esinesid tublilt Juudit Kure-Pohhomov (10.a, 5.koht), Elenor Koemets (11.e, 9.koht), Kaija-Liis Kiidli (11.c, 15.koht) ja Els Heile (11.b, 19.koht).
 • Paarisorienteerumisvõistluse Linnasprint kolmandal etapil said meie kooli neiud koolinoorte arvestuses nelikvõidu. 
  • I koht - Marili Zimmermann - Heleene Tambet, 
   II koht - Margret Zimmermann - Elsa Valdmaa, I
   II koht - Madli-Johanna Maidla - Kristiina Laht ja 
   4.koht Kristi Luha - Hemminki Otstavel.
 • Tartu koolide karikavõistlustel jalgpallis saavutas meie kooli naiskond III koha. Naiskonnas mängisid Kadi Lang, Laura Oro, Kristel Soonets (10.b), Laura Porovart (10.e), Keidi Kõiv, Karoliine Teelahk (11.a), Triinu Lepp, Perttu Narvik (11.b), Mariann Männistu (11.d), Jaana Hiljurand, Laura Kasearu, Kerttu Lääne, Marili Zimmermann, Elsa Valdmaa (12.a) ja Riinu Pae (12.e).
Eelteated
 • Koolivaheajal teeb koristusfirma majas suurpuhastust. Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut garderoobis seinaorvad ning kapipealsed ja -alused tühjaks teha ning vaheajal koolimajja mitte tulla.
 • Sügisvaheaeg on 22. - 30. oktoobrini.
 • Järgmine infoleht ilmub 31. oktoobril.