HTG INFO
Nr. 4
3. oktoober 2011
Koolipere õnnitleb
 • õpetaja Ülle Keerbergi, kes valiti koolis aasta õpetajaks, 
 • õpetaja Anna-Liisa Jõgi, kellele HTG õpetajad andsid aasta tegija 2011 tiitli,
 • õpetaja Age Salo, kellele Tartu Kultuurkapital andis enesetäiendamise stipendiumi,
 • Tallinna Reaalkooli, kes tähistab 8. oktoobril kooli 130. aastapäeva.
Õppetöö
 • 11.a klassi õpilased ning õpetajad Hele Kiisel ja Kristiina Punga sõidavad neljapäeval, 6. oktoobril õppeekskursioonile Tallinnasse.
 • Reedel, 7. oktoobril kella 10.00 - 14.00ni toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel ruumides 136, 135 ja 221 (auditoorium) matemaatika kooliolümpiaad. Ruumides viibivad:
  • kell 10.00 - 12.00
   135 - õp. H. Kiisel 136 - õp. M. Reemann
   221 - õp. E. Timak ja Ü. Keerberg

   kell 12.00 - 14.00
   135 - õp. H. Kiisel 136 - õp. Ü. Hüva 
   221 - õp. E. Timak ja S. Oks

  Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest.
   
 • Bioloogia kooliolümpiaad toimub neljapäeval, 13. oktoobril kell 12.15 - 15.30 ruumis 221 (auditoorium). Olümpiaadist osa võtta soovijatel palun registreeruda klassijuhataja juures.
 • Järgmine õnnetund toimub neljapäeval, 6. oktoobril. Õnnetunnis osalemiseks tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 4. oktoobri õhtuks.


Muudatused tunniplaanis

neljapäev, 06.10
10.b 1.-2. tund eesti keel õp. T. Pluum - 135
11.a tunde ei toimu. Klass on õppeekskursioonil Tallinnas
11.b 3. tund kirjandus õp. M. Piirimäe - 144
4. tund iseseisev töö kirjandusest õp. M. Piirimäe - 144
11.d 4. tund kirjandus õp. A. Salo - 107
11.e 5.-6. tund religioonilugu õp. T. Jürgenstein - 203
RK1 7.-8. tund jääb ära

reede, 7.10
10.a alates 3. tunnist osaleb klass matemaatika kooliolümpiaadil
10.b alates 3. tunnist osaleb klass matemaatika kooliolümpiaadil
10.e 5.-6. tund prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa - 220
12.b 3.-4. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 213

esmaspäev, 10.10
10.d 5.-6. tund saksa keel õp. M. Matto - 204
11.b 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Mägi - 139
11.c 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Mägi - 139
11.d 3. tund iseseisev töö saksa keelest õp. A. Mägi - 139
11.e 2. tund saksa keel õp. M. Matto - 204
SKc1 1. tund jääb ära

teisipäev, 11.10
10.d 3. tund saksa keel õp. M. Matto - 204
11.b õp. A.Rootsi rühmal jääb tund ära
11.c õp. A.Rootsi rühmal jääb tund ära
11.d õp. A.Rootsi rühmal jääb tund ära
11.e saksa keele rühm tuleb kooli 3. tunniks, õp. A. Rootsi tund jääb ära.
 

Teated 

 • Esmaspäeval, 3. oktoobril kell 16.00 alustab ruumis 203 käitumisteaduste huviring. Esimene külaline on professor Jüri Allik, kelle üheks uurimisvaldkonnaks on intelligentsus ja isiksus. Täpsem info psühholoog Anni Kuusikult (anni.kuusik@htg.tartu.ee), ruum 311.
 • Teisipäeval, 4. oktoobril alustab teisel söögivahetunnil aulas kooliraadio Mauruse Hääl. Kõigil huvilistel, kes soovivad järgneval aastal otsustada vahetunnil kõlava muusika valiku üle, palutakse kohale tulla.
 • Ballieelsed seltskonnatantsukursused algavad teisipäeval, 4. oktoobril. Üks tantsutund (1,5 tundi) maksab 1euro. Jalga palutakse panna tantsukingad. Kursused on teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.15 - 18.45 kooli võimlas.
 • Teisipäeval, 4. oktoobril ootab ajalooring kõiki huvilisi jalutuskäigule koos kunstiajaloolase Enriko Talvistuga. Kogunetakse kell 15.45 valvelaua juures. Riietuge soojalt!
 • Kolmapäeval, 5. oktoobril on seoses õpetajate päeva tähistamisega tundide ajad muudetud: 

 • 1.-2. 8.10 - 8.55 
  3. 9.05 - 9.50 
  4. 10.00 - 10.45 
    10.45 - 11.10 I söögivahetund 
  5.-6. 11.10 - 11.55 
    11.55 - 12.20 II söögivahetund 
  7.-8. 12.20 - 13.05 
  13.15 algab õpetajate päevale pühendatud aktus aulas (korraldab 12.d klass)
   
 • Kolmapäeval, 5. oktoobril jätkub taas humanitaaride loominguliste õhtute sari, kus külalisteks põnevad loovinimesed. Selle aasta avakülaliseks on kunstnik Mari Jõgiste, kes mõtiskleb teemal "Kunst - vahend või eesmärk?". Olete oodatud kell 18.00 kooli muuseumisse.
 • Programmeerimise olümpiaadikursuse esimene kogunemine on neljapäeval, 6. oktoobril kell 15.45 II korruse arvutiklassis (206). Osalema on oodatud kõik huvilised: algajad ja edasijõudnud. Kursusel osalemiseks palutakse eelnevalt registreerida Anneli Mägi juures või aadressil: anneli.magi@htg.tartu.ee
 • 7. oktoobril kell 14 tutvustab auditooriumis YFU Eesti Rahvusvaheline õpilasvahetus 10. - 11. klassidele õppimisvõimalusi välismaal. Vahetusõpilased räägivad kogemustest ja YFU programmist.
Õpetajad
 • Õppealajuhataja Aime Punga ja arendusjuht Anti Alasi osalevad 6. oktoobril Viljandi Maagümnaasiumis toimuval koolitusel. Seetõttu toimub kooliarendustöörühma juhtide nõupidamine 13. oktoobril kell 15.30.
 • Õpetaja Aive Roots osaleb 10.-12. oktoobrini Saksa keelediplomi koolitusel.
Õpilased
 • 23. septembril tervitas 12.c klass sügise saabumist Vargamäel. Uudistati Tammsaare-Põhja talus, pandi end proovile vihjemängus, imetleti vaadet, mis 25kroonisel rahatähel. Vihma ja rahet trotsides lõpetasid treffneristid päeva rännakuga Kodru rabas.
 • Reedel, 30. septembril olid koolimajas ööakadeemias 12.a, 12.b ja 12.e. Harivad ja lõbusad reisilood kandsid ette 12.e õpilased, elamusi pakkus 12.b organiseeritud fotojaht ning sportlikku pinget lisasid 12.a korraldatud spordivõistlused.
 • Reedel, 7. oktoobril jäävad ööakadeemiasse kõik loodusklassid.
Söökla teated
 • Alates sellest nädalast on söökla neljapäeviti ja reedeti avatud 10.30 - 15.00.
Kooliarsti teated
 • Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud sellel nädalal 10c kl. õpilased 
Üritused ja konkursid
 • Eesti Tervishoiu Muuseum ja Sihtasutus Archimedes kutsuvad 14-19-aastaseid noori osalema õpilaste meditsiiniajalooalaste uurimuste konkursil. Uurimisobjektiks võivad olla vabariigi meditsiinitöötajad (arstid, õed, velskrid) või meditsiiniasutused (haiglad, polikliinikud, sanatooriumid jm), meditsiini seltsid, haiguste ajalugu, rahvameditsiin, ravimite ja farmaatsiatööstuse ning meditsiinitehnika tootmise ajalugu. Konkursitööde esitamise keskkond asub Sihtasutuse Archimedes veebikeskkonnas ning sama uurimistööd on võimalik esitada ka teistele keskkonnas avatud konkurssidele (õpilaste teadustööde riiklik konkurss ja keskkonnaameti õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konkurss). Eesti Tervishoiu Muuseumi konkursi preemiafond on 1200 eurot. Uurimuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2012. Info: http://www.tervishoiumuuseum.ee/
Sport
 • Värskas toimunud Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlustel valikorienteerumises võitis HTG võistkond Värska Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli järel III koha. Individuaalarvestuses tuli võitjaks Marianne Haug (10.c) ning Kristjan-Martin Kirjanen (11.a) saavutas III koha. Tubli võistkondliku tulemuse saavutamisse andsid oma panuse ka Madli-Johanna Maidla (11.c, 5.koht), Mihkel Tarve (11.b, 5.koht), Marili Zimmermann (12.a, 6.koht), Margret Zimmermann (10.b, 7.koht), Kristiina Laht (11.c, 13.koht) ja Karoliina Sikkal (10.d, 15.koht).
 • 1. oktoobril toimusid külma aga, päikeselise ilmaga Raadil Tartu koolinoorte sundvalikorienteerumise meistrivõistlused. Gümnaasiumide arvestuses võitis I koha HTG. Võidu tõid meile Kristjan-Martin Kirjanen (11.a, I koht), Margret Zimmermann (10.b, I koht), Marili Zimmermann (12.a, II koht), Maret Lind (10.a, III koht), Karoliina Sikkal (10.d, 6.koht), Kristjan Kalve (10.d, 6.koht).
Eelteade
 • Teisipäeval, 11. oktoobril kell 15.35 - 16.45 toimub selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud, kus kooli direktor ja õppealajuhataja vastavad õpilaste küsimustele.
Õnnitleme õpetaja Tiiu Kreegipuud poja sünni puhul!