HTG INFO

Nr. 35

31. mai 2005

Juhtkond tänab

 • Helgi Teringut, Merille Hommikut, Mari Nurka ja kõiki näiteringi ning kunstiringi õpilasi, kes esinesid teatriõhtul Vanemuise väikeses majas;

 • ja õnnitleb Helgi Teringut, kes on kooli näiteringi õpilasi juhendanud 10 aastat;
   
 • abituriente, kes käisid istutamas oma lennu puid Tähtvere parki;
 • õpilasomavalitsust Treffneri ausamba korrastamise eest.
Riigieksamid 
 • Reedel, 3. juunil toimub bioloogia riigieksam ruumides 213, 217, 220, 221 ja 308. 
 • Teisipäeval, 7. juunil toimub keemia riigieksam ruumides 220, 221 ja 308.
  Eksamipäevadel on kell 11.00 - 14.00 keelatud liikumine nimetatud klassiruumide ees asuvates koridorides ning õpilaste puhkeruumis.

  Seoses riigieksamitööde paranda-misega viibivad Tallinnas järgmised õpetajad: Ülle Seevri (1.-11.juunini), Eha Paabo (8.-15. juunini), Madis Reemann (14.-15. juunini).


Koolieksamid

Neljapäev, 2. juuni 
kell 12.30 ruumis 227 - geograafia
kell 12.30 ruumis 206 - informaatika

Esmaspäev, 6. juuni
kell 9.00 ruumis 225 - keemia
kell 9.00 ruumis 225 - bioloogia

Kolmapäev, 8. juuni
kell 9.00 ruumis 105 - kirjandus

Neljapäev, 9. juuni
kell 9.00 ruumis 105 - kirjandus


Õppetöö

 • Alates 01. juunist ei helise koolikell.
 • Juunikuus toimuvad 12. klasside eksamiteks ettevalmistava kursuse tunnid aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
 • 12. klasside õpilaste koondhinnete väljapaneku tähtaeg on 9.juuni. Aineõpetajatel palun kanda koondhinded õpetajate toas kaustas asuvatele individuaalkaartidele.
 • Neljapäeval, 9. juunil kell 8.30 - 10.00 teevad õpetajad teatavaks ja kannavad matriklitesse V perioodi hinded. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
203 Priidu Beier
304 Merille Hommik
136 Ülle Hüva
139 Liile Jõgi
102 Monika Järveoja
203 Toomas Jürgenstein
225 Saima Kaarna
213 Märt Kask
220 Ülle Keerberg
135 Hele Kiisel
301 Olga Kornilova
308 Marilin Leesalu
141 Maia Käppa
202 Mall Matto
202 Ingo Meyer
308 Ene Nõlvak - Donohoe
217 Eha Paabo
228 Priit Parisoo
312 Margit Park
144 Kristiina Punga
217 Helgi Pähno
213 Madis Reemann
308 Ülli Roostoja
202 Aive Roots
309 Külli Rootsi
228 Anneli Saarva
107 Age Salo
227 Ülle Seevri
206 Harry Sepp
312 Anne Tartu
105 Helgi Tering
301 Ljubov Titova
110 Helmet Toots
Õpetajatel palun kanda hinded tabelitesse õpetajate toas kella 17ks.


Õpilased

Sel kevadel lõpetasid Tartu Lastekunstikooli Silja Erg (10c), Epp Tamm (10d), Riin Saaremägi (10d) ja Ave Taavet (10e). Õnnitleme!

Klasside tegemised

10c klass külastas 26. mai pärastlõunal Biomeedikumi. Tutvuti õppimisvõimalustega anatoomia õppetoolis ja uudistati erinevates uurimislaborites.

Teated

 • Söökla on 1.-15. juunini avatud kell 9.30 - 14.00. Nimetatud perioodiks on võimalik ette tellida ka koolilõunat.
 • Õpetaja Uve Saar ootab tantsuringi liikmeid teisipäeval, 31. mail kell 15.30 oma kabinetti nõupidamisele.
 • Neljapäeval, 9. juunil kell 10.00 toimuvad klassijuhataja infominutid järgnevates ruumides:
   10a - 102 
   10b - 135
   10c - 217
   10d - 202
   10e - 107 
   11a - 136 
   11b - 139 
   11c - 227 
   11d - 203 
   11e - 213

    
 • Neljapäeval, 9. juunil kell 11.00 - 16.00 toimub auditooriumis Õpetajate Liidu poolt organiseeritud õppekavade konverents. Sellega seoses on suletud lisaks auditooriumile ka ruumid 220, 213 ja 217 ning nimetatud ruumide ees olevad koridorid.
 • Kooli hoolekogu koosolek toimub neljapäeval, 2. juunil. Arutatakse 10. klasside komplekteerimisega seonduvat.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi komisjon omistas Toomas Jürgensteinile õpetaja-metoodiku ametijärgu.
 • Järgmisel õppeaastal algab füüsikalise infotehnoloogia kursus, mis annab ettekujutuse sellest, kuidas suhtlevad arvutid reaalse maailmaga ning milline on riistvara ja tarkvara vaheline koostöö füüsikast lähtudes. Põhirõhk on praktikumidel ning osalejatel peaks olema minimaalsed teadmised programmeerimisest. Huvilised võivad küsimustega pöörduda aadressil sander.mirme@ut.ee.
 • Tartu linnapea Laine Jänes tänab meie kooli 10. klasside õpilasi, kes võtsid osa heakorratalgutest.
Meeldetuletus
 • Humanitaarainete õpetajad paluvad õpilastel, kes on neilt laenutanud raamatuid, need tagastada enne suvevaheaega.
 • 8.- 14. juunini kell 9.00 - 14.00 saab tagastada õpikud ja muu laenutatud kirjavara kooli raamatukogusse. Kaasa võtta õpinguraamat.

 • Raamatukokku tuleks juba nüüd tagasi viia kõik mittevajalikud raamatud ja õpikud.
   
 • Tartu linnapea Laine Jänes tänab meie kooli 10. klasside õpilasi, kes võtsid osa heakorratalgutest.


Uus tava

Alates sellest õppeaastast valib õpilasþürii õpetaja Merille Hommiku abiga kevadnäitusel eksponeeritud tööde hulgast välja kaks parimat, mis raamitakse ning pannakse üles koolimaja ruumides. Sel kevadel valitavad teosed eksponeeritakse sööklas.
 
 

Järgmine infoleht ilmub neljapäeval, 9. juunil.