HTG INFO

Nr. 34

23. mai 2005

Juhtkond tänab

 • kooli vilistlasi Mihkel Kreed ja Aigar Vaigut, kelle kaasabil toimusid üliõpilaste teadusteatri etteasted HTGs;
 • õpetaja Merille Hommikut ja kõiki kunstiringi õpilasi mõjuva ja heatasemelise aastanäituse eest koolimaja I ja II korruse koridorides;
 • õpilasomavalitsust kevadpikniku organiseerimise ja läbiviimise eest;
 • abituriente, kes nn titepäeval külastasid Tartu linna lasteaedu.
Olümpiaadid
 • 14.-15. maini Tartus toimunud vabariikliku lingvistikaolümpiaadi lõppvoorus osales 40 õpilast. Treffneristidest olid tublimad Sander Pajusalu (7. koht), Erik Jaaniso (12. koht), Mikk-Erik Bachmann (19. koht).
 • 5.-9. maini toimus Leedus Balti informaatikaolümpiaad, kus võistles Laur Tooming (11b), kes saavutas 26. koha 46 võistleja hulgas. Laur võtab Eesti võistkonna koosseisus osa suvel Poolas toimuvast rahvusvahelisest informaatikaolümpiaadist.
Õppetöö
 • Esmaspäeval, 30. mail ei toimu klassijuhataja infominuteid. Tundide ajad on muudetud. NB! Ei helise koolikell!
  • 1. tund 8.00 - 8.45
   2. tund 8.50 - 9.40
   3. tund 9.50 - 10.35
   4. tund 10.55 - 11.40
   5.-6. tund 12.00 - 13.30
   7.-8. tund 13.40 - 15.10
    
 • Teisipäeval, 31.mail toimuvad klassijuhataja infominutid ning tundide ajad on muudetud:
  • 1.-2. tund 8.10 - 9.40
   3. tund 9.50 - 10.35
   4. tund 10.55 - 11.40
   infominutid
   5.-6. tund 12.30 - 14.00
   7.-8. tund 14.10 - 15.40 
Eksamid
 • 23. mail toimub ruumis 308 ja 309 inglise ja vene keele kordusriigieksam. Nimetatud ruumid ja õpilaste puhkeruum ei ole sel päeval õpilastele kasutamiseks. 25. mail toimub auditooriumis ühiskonnaõpetuse riigieksam ning 30. mail geograafia riigieksam ruumides 213, 220 ja 221. Nendel päevadel ei helise koolikell ning suletud on nimetatud ruumide ees asuvad koridorid. Kolmanda korruse inglise keele klassidesse pääseb läbi õpilaste puhkeruumi ning muusika ja keemia klassi tunni alguses koos õpetajaga direktori kabineti poolsest koridoriuksest.
 • Muudatused ruumide kasutuses seoses eksamitega :

 • 30.05.
  10a 4. tund geograafia (Ü.Seevri, iseseisev töö 227)
  10b 2.-3. tund füüsika (M.Reemann) 139
  11b 3. tund muusika (Ü.Keerberg) 144
  11d 4. tund keemia (H.Pähno) 139
  12ab 5.-6. tund füüsika (M.Reemann) 141


Õpetajad

Õpetaja M. Matto parandas Tallinnas saksa keele riigieksamitöid 19.-20.mail, õpetaja H. Kiisel viibib Tallinnas eksamitööde parandamisel 23.maist - 03. juunini. Tema tunde asendab Kaie Kubjas.

26.05. viibib Tallinnas ainekomisjoni koosolekul õpetaja M. Reemann ning 26.-27.05. viibib õpetaja S. Kaarna täiendkoolitusel. Tundide asendused 26.05. :

10b 3. tund ajalugu (K.Punga) 144
11c 3. tund bioloogia (iseseisev töö) 225
12ab 5.-6. tund füüsika (M.Reemann) jääb ära 30.05.


Teated

 • Abiturientidele jagatakse 23. mail infominutites klassijuhatajate poolt välja hinnetelehed. Kui hinnetelehtedel vigu ei ole, ei ole vaja hinnetelehte tagastada. Vigade ilmnemisel tuleb õpilasel:
  • pöörduda aineõpetaja poole, kes oma päeviku alusel vea parandab (märgib hinnetelehele õige hinde ning oma allkirja);
  • teha hinnetelehel kõik parandused ning seejärel tuua hinneteleht õppealajuhatajale;
  • hinnetelehtedel saab parandusi teha kuni 31.maini.
 • Teisipäeval, 17. mail kevadpiknikul toimunud korvioksjonil kogutud 316 krooni annetatakse Tartu Pauluse kogudusele. ÕOV tänab kõiki osalejaid.
 • Teisipäeval, 24. mail kell 15.45 toimub õppenõukogu. Päevakorras kolmanda korra arvestustele lubamine.
 • Kolmapäeval, 25. mail - ausamba päeval - pesevad ÕOV liikmed puhtaks H. Treffneri kuju Emajõe-äärses pargis. Samuti annab ÕOV praegune president Sven Kukemelk (11e) oma volitused üle järgmisele presidendile Anni Jatsale (10e). ÕOV liikmetel palun koguneda pärast 8. tundi ruumi 203.
 • Kolmapäeval, 25. mail kell 16.00 suunduvad abituriendid Tähtvere parki, et istutada lennu puud.
 • Reedel, 27. mail kell 18.00 algab Vanemuise teatri väikeses majas meie kooliteatri õhtu, kuhu on kutsutud kõik õpilased, vilistlased, lapsevanemad. Pileteid (20 krooni) müüvad huvijuht U. Saar ja kooliteatri õpilased.
 • Inglise keele õpetajad paluvad kõigil 11. klasside õpilastel kiiresti ära maksta töövihiku raha oma rühma õpetajale. Rühmade nimekirjad on väljas infostendil.
 • Kooli juhtkond palub raadio töögrupi liikmetel kooliraadio ruum korda teha 1. juuniks.
 • Laulukoori ja tantsurühma liikmed, kes tellisid kevadkontserdi pildi, saavad selle kätte huvijuhi käest.
 • Meie kooli 1982. aasta lend annetas 4350 krooni eesmärgiga toetada kooli ajaloo ülevaateteose väljaandmist.
 • Laupäeval, 21. mail meenutasid koolimajas endisi aegu 1950. aasta vilistlased.
 • Laupäeval, 28. mail kell 12.00 -18.00 viib aulas läbi oma ürituse korporatsioon Vironia.
 • Järgmine infoleht ilmub 31.mail.