HTG INFO
Nr. 32

9. mai 2005

Riigieksamid
 • 9.-13. maini toimub inglise keele riigieksami suuline osa ruumides 309 ja 312. 
 • 13. mail kell 11.00 - 15.30 toimub saksa keele riigieksam ruumis 220 ning vene keele riigieksam ruumis 221. Sel päeval ei helise koolikell ning läbikäiguks on suletud nimetatud ruumide ees olev koridor.

 • Saksa keele eksami suuline osa toimub laupäeval, 14. mail ruumides 203 (ettevalmistusruum) ning 204 (eksamiruum).
   
 • Vene keele suuline osa toimub esmaspäeval, 16. mail ruumis 302.
Õppetöö
 • Õp. S. Kaarna on haige.
 • Muudatused tunniplaanis ning ruumide kasutuses seoses eksamite ja õpetajate õppetööst eemalolekuga on järgnevad:
  E 09.05
  10a 5.-6. tund keemia (E.Paabo) - 217
  10b 5.-6. tund matemaatika (J.Polikarpus) - 139
  7.-8. tund kirjandus (M.Järveoja) - 102
  10c 5.-6. tund matemaatika (H.Jukk) - 139
  7.-8. tund jääb ära
  10d 5.-6. tund matemaatika/ geograafia (L.Jõgi/Ü.Seevri) - 225/227
  7.-8. tund jääb ära
  10e 5.-6. tund matemaatika/ geograafia (L.Jõgi/Ü.Seevri) - 225/227
  11bc 5.-6. tund B-võõrkeel toimub, (Ü.Roostojat asendab M.Park) - 227
  11e 7.-8. tund kunst (P.Beier) - 202

  T 10.05
  10bc 1.-2. tund inglise keel M.Parki asendab K.Rootsi
  10ae 3. tund inglise keel E.Nõlvak-Donohoed asendab M.Leesalu
  Ruumid: E.Nõlvak-Donohoe rühm - 136, M.Leesalu rühm - 139
  A.Tartut asendab K.Rootsi Ruumid: A.Tartu rühm - 225, K.Rootsi rühm - 141
  11bc 3. tund inglise keele rühma tund jääb ära
  10bcd 4. tund inglise keel
  Ü.Roostojat asendab M.Leesalu 
  Ruumid: Ü.Roostoja rühm - 102, M.Leesalu rühm - 105 
  A.Tartut asendab K.Rootsi
  Ruumid: A.Tartu rühm - 107,. K.Rootsi rühm - 301
  10de 7.-8. tund inglise keel (M.Leesalu) - 144
  11d 7.-8. tund inglise keel (K.Rootsi) - 225
  11e 4. tund kirjandus (H. Tering) 225

  K 11.05
  10de 1.-2. tund inglise keel (M.Leesalu) - 107
  11d 1.-2. tund inglise keel (K.Rootsi) - 202
  10bc 7.-8. tund M.Parki asendab M.Leesalu - 139
  11b 5.-6. tund filosoofia (T.Jürgenstein) - 203, muusika toimub reedel, 13.mail
  11c 5.-6. tund füüsika (M. Kask) -225
  11e 7.-8. tund filosoofia (T. Jürgenstein) 225

  N 12.05
  10bcd Ü.Roostoja ja A.Tartu rühmade õpilased tulevad kooli 3. tunniks
  Ruumid: M.Leesalu rühm - 213, K.Rootsi rühm - 202
  11d 3. tund prantsuse keel (H.Toots) - 202
  10de 4. tund inglise keel (M.Leesalu) - 141
  10ae 5.-6. tund E.Nõlvak-Donohoe ja A.Tartu rühmadel jäävad tunnid ära.
  Ruumid: M.Leesalu rühm - 102, K.Rootsi rühm - 217
  11c 4. tund ajalugu (M. Käppa - iseseisev töö) - 225
  11bc 5.-6. tund inglise keele rühma tund jääb ära

  R 13.05
  10c 5.-6. tund informaatika (L.Jõgi/H.Sepp) - 303/206
  10d 1.-2. tund meedia (A.Salo - iseseisev töö, juures viibib õp. H.Sepp) - 107
  5.-6. tund kirjandus (H.Tering - iseseisev töö, juures viibib M.Järveoja) - 105
  11a 3.-4. tund muusika (Ü.Keerberg) - aula
  11b 5.-6. tund muusika (Ü.Keerberg) - aula
  11e 3.-4. tund matemaatika (Ü. Hüva iseseisev töö) - 227

  E 16.05
  Kuna ruumis 302 toimub kell 9.00 - 12.15 vene keele eksami suuline osa, siis palun kõikidel arvutiklassi (303) kasutajatel tagada vaikus III korruse koridoris.

  10bc 4. tund vene keel (iseseisev töö, juures viibib õp. A.Saarva) - 221
  11bc 5.-6. tund O. Kornilova rühm ruumis 141, L.Titova rühm ruumis 144 


Eksamikursused

 • 12d ja 12e klasside bioloogia eksamikursused jätkuvad 16. maist.
 • Kirjandusõpetajad ootavad kirjanduse eksami sooritajaid eksamieelsele kursusele alates 10.maist järgnevalt:

 • A. Salo - teisipäeviti 1.-2. tunni ajal ruumis107
  H. Tering - teisipäeviti 4. tunni ning reedeti 4. tunni ajal ruumis 105


Õpilased

 • 27.-29. aprillini toimunud Eesti-Soome maavõistlusel füüsikas saavutasid 35 osaleja hulgas Mihkel Pajusalu (12b) 4. ja Joonatan Talviste (11e) 24. koha. 

 • Mihkel Pajusalu on arvatud võistkonda, mis esindab Eestit rahvusvahelisel füüsika olümpiaadil juulis Hispaanias Salamancas, samuti osaleb ta Eesti võistkonna koosseisus rahvusvahelisel bioloogia olümpiaadil Pekingis.
 • 29. aprillist 1. maini Tõrvas toimunud vabariiklikul geograafia olümpiaadil olid 35 osaleja hulgas treffneristidest tublimad Ardi Tampuu (7. koht) ja Kristjan Kiiman (11. koht). Ühtlasi arvati Ardi Tampuu Baltimaade geograafia olümpiaadi Eesti võistkonna kandidaadiks
 • Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele toimunud ajalooalaste uurimistööde võistluse lõpetamisele 14. mail Haridus- ja Teadus-ministeeriumis on kutsutud 12c klassi õpilased Piret Väljaots, Priit Pedastsaar ja Ove Tombak ning neid juhendanud õpetaja Maia Käppa.
 • 4. mail toimus Tartu Kunstigümnaasiumis Tartu koolinoorte kunstivõistlus “Kunsti-lained”, mis koosnes nii teoreetilisest kui praktilisest osast. Lõppvoorus osales 7 kooli, gümnaasiumide punktiarvestuses saavutas HTG II koha. Võistluse käigus valminud praktilised tööd salvestati digitaalselt, millest valmib virtuaalne kunstigalerii.
Klasside tegemised
 • Reedel, 6.mail külastasid 10c, 10b ning ka teiste klasside teatrihuvilised õpilased ja 8 õpetajat Viljandi teatrit Ugala , kus nauditi menulavastust “Koturnijad”.
 • Reedel, 13. mail sõidab 10e klass koos õpetaja A. Saloga Peterburisse. 11c ning 11d klass on koos õpetajate Ü.Seevri, H.Teringu ning T.Jürgensteiniga Vargamäel.
Teated
 • IV perioodi järelarvestuste hinded teatavad õpetajad esmaspäeval, 16.mail. Sama päeva õhtuks palun hinded kanda ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.
 • Palun 11 b,c,d ja e klasside õpilastel veel kord üle kontrollida järgmise õppeaasta võõrkeele õppimise ja riigieksamite sooritamise soovid.
 • Hambaarst Ülle Hanson ootab õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:

 • E 9. mail kell 12.00 10d klass
  K 11. mail kell 11.45 10e klass
 • Huvijuht Uve Saar palub tantsuringi liikmetel tuua teisipäeval, 10. mail kell 15.30 oma ruumi kõik veel tagastamata esinemisriided.