HTG INFO

Nr. 31

2. mai 2005

Juhtkond tänab

saksa keele õpetajaid Aive Rootsi, Mall Mattot ning vene keele õpetajaid Ljubov Titovat, Olga Kornilovat ja kõiki õpilasi, kes võõrustasid Daugavpilsi kooli õpilasi ja õpetajaid.

Saksa ja vene keele õpetajad tänavad Käbi Stolovitšit (10b), Kristina Hodarenkovat (10c), Jaagup Pilve (10c), Regina Michaelist (10d), Anep Perlovi (10d), Marina Ninastet (10e), Madis Pappat (10e), Henri Leppa (11a), Kaia Uibot (11a), Tatjana Morozovat (11b), Priit Varet (11b), Olgerd Varest (11b), Ken Irdi (11c), Mari Jõgistet (11d), Mart Moorat (11d) ja Allan Mälgit (11d), kes aitasid rõõmuga kaasa 28.-30. aprillil HTG-s läbi viidud Eesti-Läti õpilasprojekti "Zwei Sprachen/Zwei Chancen" õnnestumisele. Suur - suur aitäh kõigile !!!

Õppetöö

 • Teisipäeval, 3. mail toimub kell 11.00 - 15.00 ruumides 213, 220 ja 221 ajaloo riigieksam. Sel päeval ei helise koolikell, võõrkeele klassidesse (308, 309 ning 312) pääseb läbi õpilaste puhkeruumi ning keemia klassi (217) vahetult enne tunni algust koos aineõpetajaga direktori kabineti poolsest koridoriuksest.
  Läbikäimiseks on õppepäeva jooksul suletud ruumide 221, 220, 217 ja 213 ees olevad koridorid.

  Teisipäeval, 3.mail on ajaloo riigieksamitega seotud õpetajad Age Salo, Priidu Beier, Merille Hommik, Monika Järveoja, Eeva Kask, Maia Käppa, Madis Reemann. 
   

 • Ajavahemikul 3.-9.maini ei toimu bioloogia tunde õpetaja Saima Kaarna haigestumise tõttu. 12d ja 12e klasside bioloogia eksamiks ettevalmistavad tunnid jäävad sel perioodil ära. Informatsiooni eksamikursuse edasise toimumise kohta saab 9. mai infolehest.
 • Kolmapäeval, 4.mail viibib täiendkoolitusel õpetaja Harry Sepp ning reedel, 6.mail õpetaja Hele Kiisel.
 • Laupäeval, 7. mail toimub inglise keele riigieksam. Koolimaja on eksaminandidele ja eksamikomisjoni liikmetele avatud kella 10st, eksam algab kell 11.00. Sel päeval ei saa kasutada arvutiklassi ning võimlat. Õpilastel, kes soovivad einestada kooli sööklas, palun anda sellest teada oma aineõpetajale kolmapäevaks. Eine (kartulisalat, pirukas, leib, kuum jook) maksumus on 20 kr, raha tuleb tasuda neljapäevaks.
 • Ajavahemikul 9.-13. maini toimuvad ruumides 309 ja 312 inglise keele riigieksami suulised osad.
 • Muudatused tunniplaanis ja ruumide kasutusplaanis seoses eksamite ja õpetajate eemalolekuga tundidest:

 • Teisipäev, 3. mai

  10b 7.-8. tund ajalugu (K. Punga) - 144
  10c 7.-8. tund jääb ära
  10d 3. tund meedia (A.Salo) - 107
  10e 4.-6. tund ajalugu (K.Punga) - 144, ei toimu kolmapäeval 7.-8. tundi.
  11a 3. tund füüsika (M.Kask) - 225
  7.-8. tund muusika (Ü. Keerberg) - aula
  11b 5.-6. tund muusika (Ü.Keerberg) - aula
  7.-8. tund jääb ära
  11c 1. tund (8.10 -8.55) kirjandus (H.Tering) - 107 
  2. tund (8.55- 9.40) kunst (P.Beier) - 107. 
  4. tund kirjandus (H.Tering) - 107
  5.-6. tund füüsika (M.Kask) - 203
  11d 1.-2. tund keemia (H.Pähno) - 225
  4. tund füüsika (S.Oks) - 105
  11e 3. tund kunst (P.Beier) - 135
  4. tund bioloogia kontrolltöö (juures viibib Ü.Keerberg) - 225
  12de 1.-2. tund bioloogia eksamikursus jääb ära

Kolmapäev, 4. mai
10a kooli 3. tunniks, 3.-4. tund ajalugu (K.Punga) - 105
10c 1.-2. tund ajalugu (K.Punga) - 105
10d 3.-4. tund kirjandus (H.Tering) - 139
5.-6. tund kehaline kasvatus (A.Saarva/P.Parisoo)
10e 3.-4. tund kehaline kasvatus (A.Saarva/P.Parisoo)
5.-6. tund kirjandus (A.Salo) - 107
7.-8. tund jääb ära
11a 3.-4. tund kirjandus ( A.Salo) - 227
5.-6. tund kehaline kasvatus (A.Saarva/P.Parisoo)
11e 7.-8. tund kirjandus (H.Tering) - 105
12de 1.-4. tund bioloogia eksamikursust (S.Kaarna) ei toimu
12de 7.-8.tund ühiskonnaõpetuse eksamikursus (Ü. Seevri) jääb ära, toimub 11. mail.

Neljapäev, 5. mai

11c 3. tund kirjandus 
(M. Käppa iseseisev töö) - 225
12de 3.-4. tund bioloogia eksamikursust (S. Kaarna) ei toimu

Reede, 6. mai

10a 1.-2. tund matemaatika praktikum (H.Kiisel) jääb ära, rühm tuleb kooli 3. tunniks
10b 5.-6. tund füüsika (M. Reemann) - 213
12a 3.-4. tund matemaatika (H.Kiisel) jääb ära
12de 5.-6. tund matemaatika (H.Kiisel) jääb ära

Esmaspäev, 9. mai

10a 5.-6. tund keemia (E.Paabo) - 217
10b 5.-6- tund matemaatika (J.Polikarpus) - 139
7.-8. tund kirjandus (M.Järveoja) - 102
10c 5.-6. tund informaatika (L.Jõgi/H.Sepp) - 303/206
7.-8. tund matemaatika (H.Jukk) - 139
10bc 4. tund inglise keel (M.Park) - 220
10d 5.-6.tund matemaatika/ geograafia (L.Jõgi/Ü.Seevri) - 225/227
7.-8. tund jääb ära
10e 5.-6. tund matemaatika/ geograafia (L.Jõgi/Ü.Seevri) - 225/227
11bc 5.-6. tund B-võõrkeel toimub, Ü. Roostojat asendab M.Park - 227
11c 3.-4. tund kunst (P.Beier) - 136
11e 7.-8. tund kunst (P.Beier) - 202
12de 2. tund bioloogia eksamikursust (S.Kaarna) ei toimu


Õpetajad

28. aprillil võttis psühholoog Kaia Raig osa Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonna korraldatud konverentsist „Loovuse valemid“.

Õpilased

 • 22.04.2005 toimus vabariikliku keemiaviktoriini lõppvoor, kus ka meie kooli võistkonnad saavutasid auhinnalisi kohti: 3. koht - Kadri Ligi (11c), Mikk Müraus (12c), Hanna Hõrak (12c); 5. kohale jäi võistkond koosseisus Marek Oja (12b), Rasmus Raag (12b), Priit Paap (12b).
 • 23.-24. aprillini Tartus toimunud vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil esinesid HTG õpilased tublilt:

 • 12. klasside arvestuses saavutasid Mihkel Pajusalu 3. koha (II järgu diplom) ja Hanna Hõrak 6. koha;

  11. klasside arvestuses pälvis Elo Sõnajalg 11. koha;

  10. klasside arvestuses saavutasid Silvia Käkk 5.koha (III järgu diplom) ja Mari Valdur 7. koha.

  Mihkel Pajusalu (12b) ja Hanna Hõrak (12c) kandideerivad ka võistkonda, kes esindab Eestit rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil juulis Pekingis.

 • Forseliuse gümnaasiumi korraldatud ilukirjandusteoste arvustuste võistlusel arvati parimaks Antti Parve (11d) töö. IV koha pälvis Eike Ennok (11d).
 • Kolmapäeval, 4.mail on 11c klass koos klassijuhataja Ülle Seevriga õppeekskursioonil Põltsa-maal konservitehases Felix.
  IV perioodi järelarvestused

  toimuvad 5.-13. maini järgnevalt: 

  Neljapäev, 5. mai
  kell 8.10 inglise keel - 213 
  õp. E. Nõlvak-Donohoe, M. Park kell 13.55 inglise keel - 312 
  õp. A. Tartu kell 10.00 ühiskonnaõpetus - 220 
  õp. E. Kask kell 15.30 ajalugu - 141
  õp. M. Käppa

  Esmaspäev, 9. mai kell 15.45
  eesti keel ja kirjandus - 102 õp. M.Järveoja
  keemia - 217 õp. E.Paabo, H.Pähno
  matemaatika - 139 õp. L.Jõgi
  saksa keel - 204 õp. M. Matto

  Teisipäev, 10. mai kell 15.30 bioloogia, geograafia - 227 
  õp. Ü.Seevri, S.Kaarna eesti keel - 107 õp. A.Salo
  füüsika - 213 õp. M.Reemann
  matemaatika - 135 õp. H.Kiisel

  Kolmapäev, 11. mai kell 15.30
  vene keel - 301 õp. O. Kornilova
  matemaatika - 136 õp. Ü. Hüva

  Reedel, 13.mail kell 15.30 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal, ning teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 13.mail. Kindlasti tuleb õigel ajal sooritada suuline arvestus. Samal ajal saavad järelarvestusi sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida. Meeldetuletuseks: õpilasi, kes on päeva jooksul tundidest puudunud, on õpetajatel õigus mitte lubada sel päeval järelarvestusele.


Sport

 • Eesti murdmaajooksu meistrivõistlustel tuli NJ-vanuseklassis 2000 meetri jooksus Eesti meistriks Kärt Simre (11c). 
 • Tartu linna rühmvõimlemise meistrivõistlustel pälvisid Rütmika rühma koosseisus meistritiitli Kadri Rohtmets (11a) ja Reeli Rutens(10d).
 • Esmakordselt toimunud Tartu koolide meistrivõistlustel lamades surumises saavutas viie kooli jõumeeste konkurentsis I koha HTG kolmik Jaagup Pilv ( 10c, individuaalselt II koht absoluutselt parima tulemusega 110 kg), Kaur-Mikk Pehme ( 11d ) ja Mario Luik ( 12b ). Meie võistlejate tulemus oli 310 kg.. Teisele kohale tuli Forseliuse gümnaasiumi meeskond (295 kg), kolmanda koha hõivasid kommertsgümnaasiumi jõutõstjad 292,5 kilogrammiga.

 • Õnnitleme meie edukaid sportlasi!


Teated

 • Ants Jaanson, vilistlane 1957. aastast, kinkis koolile oma käsikirjalise eluloo, mis sisaldab rikkalikult fotomaterjale.
 • Alates 1. maist on kõigil HTG õpilastel ja õpetajatel võimalus tasuta kasutada Interneti-põhise sõnastike ja teatmeteoste keskkonna Keelevara koolipaketti, mis sisaldab näiteks õigekeelsussõnaraamatut, eesti keele käsiraamatut, võõrsõnastikku, , inglise-eesti sõnaraamatut. Selleks tuleb aadressil www.keelevara.ee klikata oma kooli nimel. Projekti toetab Tartu Linnavalitsuse haridusosakond.
 • Hambaarst Ülle Hanson ootab õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:
  • R 06.05 kell 11.45 10c klass
   E 09.05 kell 12.00 10d klass
   K 11.05 kell 11.45 10e klass
    
 • Teisipäeval, 3. mail kell 11.45 toimub muusikaklassis koolilaulu konkursile esitatud palade kuulamine. Palun kohal olla kõigil laulude autoritel!
 • Teisipäeval, 3. mail kell 15.30 algab ruumis 203 ÕOV Suurkogu. Iga klassi esindaja kohalolek on vajalik. Päevakorras on uue ÕOV presidendi valimine ja ettevalmistused kevadpiknikuks.
 • Kevadkontserdi pildi raha (40 krooni) tuleb esinejatel maksta õpetaja Ülle Keerbergi kätte 4. maiks.
 • Neljapäeval, 5. mail kell 15.30 toimub õpetajate kooliarenduse töögruppide juhatajate nõupidamine. Päevakorras uue hindamisjuhendi arutelu.
 • Reedel, 6. mail viibivad koolimajas ja külastavad tunde Isokyrö kooli õpetajad
 • 6. mail kell 16.00 toimub vilistlaskogu töögrupi nõupidamine.
 • Huvijuht Uve Saar ootab kõikidelt abiturientidelt lapsepõlve pilte 9. maiks.
 • Õpilastel on keelatud koolipäeva jooksul sõita autoga hoovi ja parkida autot hoovis!