HTG INFO
Nr. 30

25. aprill 2005

Juhtkond tänab
 • 10. klasside õpilasi ja klassijuhatajaid, kes osalesid Tartu linna heakorrakampaanias “Hoia linn puhtana” ning korrastasid nurisemata ka objekti, kus töötingimused olid äärmiselt ebasoodsad ning käisid vastu üldarusaamale heakorrakampaaniast;
 • Ülle Keerbergi, Inna Samuilovit, Uve Saart ning kõiki lauljaid, tantsijaid ja instrumentaliste meeleoluka ja mitmekülgse kevadkontserdi eest ülikooli aulas;
 • kõiki õpetajaid ja kooli töötajaid, kes aitasid kaasa 10. klassi vastuvõtu- katsete korraldamisel, läbiviimisel ning nimekirjade koostamisel.
Õppetöö
 • Teisipäeval, 26. aprillil märgivad õpetajad hindeid õpinguraamatutesse kell 11. 40 - 12.20. Tundide ajad on muudetud järgnevalt:
  • 1.-2. tund 8.10 - 9.40
   3. tund 9.50 - 10.35
   I söögivahetund
   4. tund 10.55 - 11.40
   hinnete teatamine, 
   II söögivahetund
   5.-6. tund 12.30 - 14.00
   7.-8. tund 14.10 - 15.40
Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
 
203 Priidu Beier
304 Merille Hommik
136 Ülle Hüva
139 Liile Jõgi
102 Monika Järveoja
203 Toomas Jürgenstein
225 Saima Kaarna
144 Eeva-Eili Kask
213 Märt Kask
220 Ülle Keerberg
135 Hele Kiisel
226 Urmas Kokassaar
301 Olga Kornilova
308 Marilin Leesalu
141 Maia Käppa
202 Mall Matto
202 Ingo Meyer
308 Ene Nõlvak-Donohoe
217 Eha Paabo
228 Priit Parisoo
312 Margit Park
102 Tiina Pluum
105 Kristiina Punga
217 Helgi Pähno
213 Madis Reemann
308 Ülli Roostoja
202 Aive Roots
309 Külli Rootsi
228 Anneli Saarva
107 Age Salo
227 Ülle Seevri
206 Harry Sepp
312 Anne Tartu
105 Helgi Tering
301 Ljubov Titova
110 Helmet Toots
26. aprilli õhtuks palun hinded kanda ka tabelitesse õpetajate toas.
 • Muudatused ruumides reedel, 29.04 
   ruumides 225 ja 227 ning ruumis 139 (1.-2. tunni ajal) viibivad külalised Riiast
   225st lähevad välja:
   10de (geogr.) 1.-2. tund - 202
   10de (geogr.) 3. tund -203
   10de (geogr.) 4. tund - 105
   10c (geogr.) 5.-6. tund - 107
   geogr. valikkursus -107

   139st lähevad välja
   10de (mat.) 1.-2.tund - 220

   227st lähevad välja:
   10b 1.-2.tund - 141
   10b 3.-4. tund - 301
   11d 1.-2. tund - 217
    

 • Õpilased, kes soovivad õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestusi kolmandat korda sooritada, peavad tegema õppenõukogu nimele avalduse, mis tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 19. mail. Alates 25. aprillist saab kantseleist avalduse blankette. Arvestuse sooritamise õigus otsustatakse 25. mai õppenõukogus. Avaldus tuleb teha ka abiturientidel, kes soovivad mõne kursuse hinnet ümber vastata. 
Õpilased

2. aprillil toimunud üleriigilisest lingvitikaülesannete lahendamise lahtistest võistlusest võttis osa 218 õpilast. Treffneristidest olid tublimad:

8.-10. koht Sander Pajusalu (10a)
12.-14. koht Mikk-Erik Bachmann (10a)
18. koht Toomas Krips (10b)
21. koht Helena Erin (11d)
27.-30.koht Marek Oja (12b)
31.-32. koht Vivika Halapuu (11a)
37-39. koht Marie Abel (10e)
42.-43. koht Zepp Uibo (10b)
44.-45. koht Marju Valge ja Jaak Lõivukene (10b).

Linvistikaolümpiaadi lõppvooru, mis toimub 14.-15. maini Tartus, on kutsutud Sander Pajusalu, Mikk-Erik Bachmann, Toomas Krips, Helena Erin, Marek Oja, Vivika Halapuu.

Sport

Tartu koolinoorte meistrivõistlustel murdmaajooksus võitsid võistkondliku esikoha A-vanuseklassi neiud ja noormehed ning J-klassi neiud. J-klassi noormehed saavutasud II koha. 
Võistkondadesse kuulusid:

Tüdrukute A-klass: Regina Alber (individuaalarvestuses I koht), Sandra Vahi, Marju Valge, Eva-Maria Kikkas, Triin Eamets, Kaija Jõeveer, Marite Promvalds ja Marit Laas.

Tüdrukute J-klass: Kärt Simre (II koht), Maarja Jekimov, Kristel Laurson, Liisa Juul, Kadri Rohtmets, Tuuli Haabpiht, Liina Remm, Liis Uiga ja Liis Udumäe.

PoisteA-klass: Hardi Rikand (II koht), Tambet Tallo, Riho Rokk, Timo Sild, Mikk Mustmaa ja Kaarel Nummert.

Poiste J-klass: Aarne Nirk (II koht), Märt Kroodo, Siim Sellis, Henri Kaljumäe,  Märt Roosaare ja Allan Kahar.

Õnnitleme meie tublisid jooksjaid!

Teated

 • Hambaarst Ülle Hanson ootab õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:
  • E 25. aprillil kell 12.00 11e klass
   K 27. aprillil kell 11.45 10a klass
   E 2 mail kell 12.00 10b klass
    
 • Teispäeval, 26. aprillil kell 15.30 ootab Ülle Keerberg lauljaid aulasse ja Uve Saar soovib tantsijaid näha auditooriumis. Tantsijatel palun kaasa võtta kõik koolile kuuluvad esinemisriided.
 • Kolmapäeval, 27. aprillil kell 18.15 on auditooriumis võimalik vaadata Korea väärtfilmi "Kevad, suvi, sügis talv ja kevad". Filmi kestus on 2 tundi. Filmi juhatab sisse Reedik Pääsuke.
 • Neljapäeval, 28. aprillil kell 14.00 esineb auditooriumis õpilastele Tartu ettevõtlusnädala raames Eesti Kaubandus-tööstuskoja juhatusse kuuluv HTG hoolekogu liige Andres Koern majandusalase loenguga. Kõik huvilised on oodatud.

 • Seoses loenguga toimub 11. klasside keskkonnatehnoloogia kursus ruumis 213.
   
 • Reedel, 29. aprillil kell 13.15 esineb reaalharu 11. klasside õpilastele Riigikogu esimees Ene Ergma. Loengu teema on "Kas 20.sajandil toimus teine revolutsioon astronoomias?"
 • 28.-30. aprillini võõrustavad meie kooli saksa ja vene keelt õppivad õpilased külalisi Lätimaalt. Daugavpilsi Pilsetas Centra gümnaasiumi 16 õpilast on koos õpetajatega Tartus kultuurikontaktide arendamise eesmärgil. 

 • Kuna külalised ööbivad koolimajas, ei toimu reedel, 29. aprillil tunde ruumides 227 ja 225. Täpsem info ruumimuudatustest aineõpetajatelt, kes nimetatud ruume kasutavad.