HTG INFO

Nr. 27

4.aprill 2005

Juhtkond tänab

 • Mall Mattot õpilaste ettevalmistamise eest vabariiklikuks saksa keele olümpiaadiks;
 • Olga Kornilovat ja Ljubov Titovat treffneristide ettevalmistamise eest Tartu linna õpilaste vene keele konkursiks;
 • vilistlast Mihkel Kreed õpilaste ettevalmistamise eest informaatika
olümpiaadi valikvõistluseks.

Õppetöö

 • Sel nädalal on muudatused tunniplaanis ja ruumides järgnevad:

 • 29. märtsil ära jäänud informaatikatunnid toimuvad 
   10c klassil kolmapäeval, 6. aprillil 3.-4. tund (keemia tunni asemel)
   10b klassil reedel, 8. aprillil 1.-2. tund (ajaloo tunni asemel).
    
 • IV perioodi arvestuste plaan valmib teisipäevaks, 5. aprilliks.
 • Reedel, 8. aprillil kell 13.00 algab ruumides 139, 141, 221 ja 225 Tartu linna 5.-6. klasside matemaatika olümpiaad.

 • Ruumide vahetus 5.-6. tunni ajal on järgnev:
   10de matemaatika (L. Jõgi) 105
   12ab ajalugu (M. Käppa) 220.


Olümpiaadid

Eesti koolinoorte informaatika olümpiaadi valikvõistluse võitis Laur Tooming (11b), kes esindab Eestit ka maikuus toimuval Balti informaatikaolümpiaadil.

Õpilased

Tartu eesti koolide õpilaste, kelle emakeeleks on vene keel, konkursil saavutasid Karina Kukkes (12d) II, Tatjana Morozova (11b) III ja Evelina Gerjak (12d) VI koha. 

Teated

 • 6. aprillil võtavad direktor Ott Ojaveer ja õppealajuhataja Aime Punga osa Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna korraldatavast hariduse arengukava arutelust.
 • Kolmapäeval, 6. aprillil kell 11.45 toimub aulas viimase koolikella aktuse lipuvalve proov 11a ja 12a klassi õpilastega.
 • Neljapäeval, 7. aprillil kell 14.00 esitab Antiigiteater kooli aulas lavastuse itaalia renessansi poeedist Petrarcast „Hinge killud“. Etendus toetab 10. klasside kirjanduse 2. kursust, kuid on vajalik ka 12. klassidele.
 • Tantsulaager toimub reedel, 8. aprillil kell 18.00 - 22.00 ja laupäeval, 9. aprillil kell 9.00 - 14.00 võimlas.
 • Esmaspäeval, 11. aprillil toimub infominutite ajal auditooriumis abiturientide kogunemine, kus õppealajuhataja räägib lõpueksamitest ja V perioodi töökorraldusest ning huvijuht lõpuaktusest ja -peost. Kõikide abiturientide kohalolek on väga vajalik. Kogunemisel jagatakse igale õpilasele ka infoleht „Abituriendi ERI 2005“.
 • Kooli kevadkontsert toimub reedel, 22. aprillil kell 18.00 Tartu Ülikooli aulas. Pääsmed hinnaga 20 krooni on müügil huvijuhi juures alates 6. aprillist.
 • Õpilasomavalitsus on tänulik õpetaja Külli Rootsile, kelle toel organiseeritakse uue valikursuse (inglise kirjandus inglise keeles) ettevalmistamist.
 • Ljubov Mitt annetas oma abikaasale, 1926. aasta vilistlasele Anatoli Mitile kuulunud Treffooniaga seotud ajaloolised esemed ja dokumendid koolile. Täname!
  Õpetajate näitetrupp

  avaldab tänu kõigile õpilastele ja vilistlastele, kes 1. aprillil kogunesid vaatama „Nukitsamehe“ lavastust ning tunnustasid püüdlikke amatööre lillesülemiga.