HTG INFO
Nr. 25

14. märts 2005

Juhtkond tänab

Rohelist Töögruppi ökonädala ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö

 • Õpetajate asendused sel nädalal:
  • Saima Kaarna - teisipäeval, 15. märtsil

  • 12d 1.-2. tund kunstilugu (M. Hommik) 221
   11e 3. tund eesti keel (H. Tering, iseseisev töö) 225
   11b 4. tund füüsika 225 (M. Reemann, iseseisev töö) 
   12e 5.-6. tund füüsika (M. Kask) 225
   12a 7.-8. tund jääb ära 
    
  • Olga Kornilova, Ljubov Titova - kolmapäeval, 16. märtsil

  • 10a 1.-2. tund kehaline kasvatus (A. Saarva / P. Parisoo) 228
   10de 3.-4. tund vene keel (iseseisev töö) 301/302
    
  • Eha Paabo - reedel, 18. märtsil

  • 10b kooli 3. tunniks
   11c kehaline kasvatus (A. Saarva/ P. Parisoo) 228
   10c 5.-6. tund jääb ära


  12. klasside keemia eksamikursus jääb ära.
   

 • Alates 28. märtsist on 12c, 12d ja 12e klassi tunniplaanis üsna suured muudatused, kuna nimetatud klassides lõpeb filosoofia kursus. Palun jälgige tunniplaani stendil.
 • Muudatus 11e tunniplaanis alates 28. märtsist:
  • neljapäeviti 1.-2. tund eesti keel (H. Tering) 105
   3.-4. tund bioloogia (S. Kaarna) 225
 • Reedel, 18. märtsil toimub auditooriumis (221) 3.-4. tunni ajal Känguru matemaatikaolümpiaad 10a ja 10b klasside õpilastele. 10a klassil 5.-6. tund ajalugu (K. Punga) ruum 105.
 • Järelarvestuste hindeid teatavad õpetajad hiljemalt 28.märtsil. Palun sama päeva õhtuks hinded kanda ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.
Olümpiaadid 
 • Vabariikliku geograafiaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud järgmised HTG õpilased: Piret Piip (12c), Erik Jaaniso (12a), Ardi Tampuu (10b), Mihkel Järveoja (12a), Kristjan Kiiman (11a).
 • 11.-12. märtsil Tallinna Pedagoogikaülikoolis toimunud vabariiklikul saksa keele olümpiaadil saavutas Sandra Liisa Hint (11b) auhinnalise 3. koha ja 4-nädalase suvestipendiumi Berliini.
 • 11. märtsil Tartus Saksa Kultuuriinstituudis toimunud linna kõnevõistlusel saksa keeles jagas 1.-2. kohta Lea Lumi (12d) ja 4.-5. kohta Erkki Annama (11d). 

 • Palju õnne!
Eelmisel nädalal
 • Ökonädala „Kõige rohelisema“ õpetaja autasu anti Maia Käppale;
 • koguti umbes 200 kilo vanapaberit, millega päästeti kümmekond põlispuud.
Töörühm tänab kõiki kaasalööjaid.

Õpilased

10c klassi õpilane Silja Erg saavutas vabariiklikul joonistusvõistlusel "Ohud raudteel" vanemas vanusegrupis esikoha.

Klasside tegemised

11. märtsil käisid 10e klassi õpilased Tallinna Draamateatris vaatamas Tiit Ojasoo Shakespeare’i-ainelist lavastust „Julia“.

Teated

 • Täna, esmaspäeval kell 11.50 - 12.30 toimub auditooriumis õpetajate ja õpilaste vahel emakeelepäevale pühendatud väitlus teemal „Hugo Treffneri gümnaasiumis peaks õppekeel olema inglise keel“. Õpetajatest asuvad eitavat kaasust kaitsma Ott Ojaveer, Külli Rootsi ja Toomas Jürgenstein. Õpilastest esitavad jaatava poole argumente Jaan Kalmus (10d), Mariliis Mets (11d) ja Martin Mäesalu (12b).
 • Täna, esmaspäeval kell 18.00 algab aulas talentide õhtu. Tulge vaatama ja kaasa elama!
 • 10. ja 11. klasside piltide tellimus koos proovipiltide ja rahaga palun viia huvijuhi kätte teisipäeval, 15. märtsil.
 • Segakoori proovid toimuvad sel nädalal järgmiselt:
  • teisipäeval kell 15.45 -17.30 kogu koori proov koos kontsertmeistriga;
   kolmapäeval kell 15.45 -17.30 tavapärane proov. 

   Palun kõigil kohal olla!
    

 • Kolmapäeval, 16. märtsil kell 10.00 -14.00 toimub auditooriumis ja ruumis 303 Tartu linna õpilaste vene keele olümpiaad. Olümpiaadi viivad läbi O. Kornilova ja L. Titova.
 • Roheline Töögrupp ja filmiklubi esitlevad: kolmapäeval, 16. märtsil kell 18.00 linastub auditooriumis „End of SUBURBIA“.
 • Neljapäeval, 17. märtsil kell 15.45 ootab huvijuht U. Saar õpetajate tuppa 12. klasside, 11a ja 11c klassi juhatajaid, et arutada 12. klasside lõpetamisega seonduvaid küsimusi.
 • Reedel, 18. märtsil kell 14.00 - 17.00 toimub kooli aulas Noorte Meediaklubi korraldatav vabariikliku koolilehtede võistluse pidulik lõpetamine.
 • Laupäeval, 19. märtsil toimub HTGs koostöös kooli, Nora inglisekeelsete raamatute poe ja Iiri Suursaatkonnaga inglise keele konverents „Make the most of EU“ Lõuna-Eesti õpetajatele ja õpilastele. Konverents algab kell 10.30 auditooriumis. Ettekannetega esinevad Iiri suursaadik Noel Kilkenny, välistundeng Minna Mero, teiste koolide õpilased, HTG õpetajad ja õpilased. Ühtlasi autasustatakse ka essevõistluse võitjaid. Esseede teemad sel aastal olid: „Estonia and European Union- Dreams Come True?“, „Small Countries in the EU“, „The Rights and Obligations of Estonia as member of EU“. 

 • Kõik meie oma kooli õpilased, kes on huvitatud osalemisest, on teretulnud. Registreeruda saab inglise keele õpetajate juures. Lähem info on ka stendil.
   
 • 19. - 20. märts kell 11.00 algab koolimajas (ruum 107) HTG arvutihuviliste kokkutulek - võrgupidu "Collusion". Kaasa võtta arvuti, võrgujuhe ja elektri pikendusjuhe. Registreerimine, mänguplaanid ja lisainfo 11b klassi õpilastelt (Kristen Reinmann ja Madis Välja) või e-posti aadressil b3sd@htg.tartu.ee.
 • Esmaspäeval, 28. märtsil kell 11.50 on auditooriumisse oodatud eelkõige need 12. klasside õpilased, kes on huvitatud õppimisvõimalustest Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Kooli pääsemise eelduseks on matemaatika ja inglise keele riigieksamite edukas sooritamine. Kooli tuleb tutvustama HTG 2004. aasta vilistlane Triin Sikk.
 • Avatud uste päevad Tallinna Pedagoogikaülikooli teaduskondades toimuvad järgnevalt: 23. märtsil kasvatusteaduste, filoloogia- ja sotsiaalteaduskonnas; 24. märtsil matemaatika-loodusteaduskonnas, kultuuriteaduskonnas ning kehakultuuri- teaduskonnas.
 • Tallinna Tehnikaülikooli avatud uste päev toimub 23. märtsil kell 11.00 TTÜ peahoone 7. õppehoones Ehitajate tee 5.
 • 12. klasside õpilaste vanemate koosolek toimub teisipäeval, 29. märtsil kell 17.30 auditooriumis (221). Käsitletavad teemad: eksamid ja nendeks valmistumine, viimase koolikella aktus, lõpuaktus ja lõpupidu.
 • Palun kõigil, kel on tagastamata õpik „Eesti ajalugu“ II, see kiiresti viia raamatukokku.