HTG INFO
Nr. 24

7. märts 2005

Häädemeeste Keskkooli pere tänab

nii meie kooli õpilasi kui ka õpetajaid rahalise toetuse eest.

Juhtkond tänab

 • õpetaja Ülli Roostoja ja Ene Nõlvak-Donohoed õpilaste väga hea ettevalmistamise Tartu linna kõnevõistluseks ning kõiki inglise keele õpetajaid kooli kõnevõistluse korraldamise eest;
 • Mihkel Kreed õpilaste eduka ettevalmistamise eest informaatika olümpiaadiks;
 • kõiki Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse läbiviimisele kaasaaidanuid: õpetaja Ülle Keerbergi, Inna Samuilovit, segakoori “Anima”, 11c ja 12b klassi õpilasi.
Õppetöö
 • Õpetaja Eeva Kase tundide asendus 7.-11. märtsini on korraldatud järgnevalt: 
  • E 07.03
   12b 5.-6. tund emakeel (A. Salo) - 107

   T 08.03
   12b 3.-4. tund kehaline kasvatus (A.Saarva/ P.Parisoo) - 228
   12c 1.-2. tund kunstilugu (P. Beier) - 141 (ära jäävad 7.-8. tund)

   N 10.03
   12b 4. tund emakeel (iseseisev töö) (A.Salo) - 144
   12c 3. tund muusika (iseseisev töö) (Ü.Keerberg) - 144

   R 11.03
   12c 1.-2. tund emakeel (A.Salo) - 105
   Ära jäävad ajaloo eksamikursuse tunnid 12d ja 12e klassidele.
    

 • Õpetaja Liile Jõgi tundide asendus 11. märtsil:
  • 10d 3.-4. tund geograafia (Ü.Seevri) - 227
   5.-6. tund ajalugu (K.Punga) - 105

   10e 3.-4. tund meedia (A.Salo) - 105
   5.-6. tund geograafia (Ü.Seevri) - 227
    

 • 10c klassi keemia praktikum toimub erakorraliselt 10. ja 17. märtsil kell 15.00 - 17.00.
 • Neljapäeval, 10. märtsil toimuvad auditooriumis Marek Strandbergi loengud järgnevalt:
   5. -6. tund - 12a, 12c, 12e klassidele
   7.-8. tund - kõigile huvilistele 

   Kuna auditoorium on hõivatud, toimuvad tunnid teistes klassides:

   7.-8. tund - keskkonnatehnoloogia (Ü.Kikas) - 213
   7.-8. tund - joonestamine (M. Kask) - 202
    

 • III perioodi järelarvestused:
   R 11.03 kell 15.30 
   muusikaõpetus (Ü. Keerberg) - 220

   E 14.03 kell 15.45
   matemaatika (H. Kiisel, J. Polikarpus) - 135
   keemia (E. Paabo) - 217
   kunstiajalugu (P. Beier) - 203
   füüsika (S. Oks, M. Reemann) - 213
   bioloogia (S. Kaarna) - 225

   T 15.03 kell 15.30 
   ajalugu (M.Käppa) - 141
   inglise keel (kõik õpetajad) - 312
   kirjandus (A. Salo) -107

   K 16.03 kell 15.30 
   saksa keel - 204
   matemaatika (Ü.Hüva) - 136
   kunstiajalugu (M. Hommik) - 102

   N 17.03 kell 15.30 
   ühiskonnaõpetus - 144
   eesti k, kirjandus (M.Järveoja) - 102
   matemaatika (L. Jõgi) - 139
   füüsika (M. Kask) - 213

   Reedel, 18. märtsil kell 15.30 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal, ning teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 18.märtsil. Kindlasti tuleb õigel ajal sooritada suuline arvestus. Samal ajal saavad järelarvestusi sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.


Olümpiaadid

 • 19.-20. veebruarini toimunud informaatikaolümpiaadi lõppvoorus saavutasid treffneristid järgnevaid tulemusi:
  • algajate rühm (36 osalejat) - 1. Erik Jaaniso (12a), 6. Rasmus Raag (12b), 11. Kaarel Nummert (10a), 16. Steve Mägi (11a);
   edasijõudnute rühm (25 osalejat) - 5. Sander Pajusalu (12b), 8. Laur Tooming (11b), 9. Timo Petmanson (11c), 11. Karl Kruuse (11a).

   Eesti koondise kandidaatideks rahvusvahelisteks võistlusteks valiti M. Pajusalu, L. Tooming, T. Petmanson, K. Kruuse, E. Jaaniso, R. Raag ja K. Nummert.
    

 • 26. veebruaril toimunud Tartu linna geograafiaolümpiaadil osales 32 õpilast. Treffneristidest olid tublimad:
   1. Piret Piip (12c)
   2.-3. Erik Jaaniso (12a)
   2.-3. Ardi Tampuu (10a)
   4. Mihkel Järveoja (12a)
   5. Kristjan Kiiman (11a)
   6. Kaja Ojamäe (10c)
   7. Kristjan Oinus (10a)
   13. Harry Vähk (10c)
   14. Mikk-Erik Bachmann (10a).
 • Eesti koolinoorte keemia-olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 18.-19. märtsini, on HTG-st kutsutud:
  •  
   12. klass
   Mihkel Pajusalu (12b), Marek Oja (12b), Mikk Müraus (12c), Hanna Hõrak (12c)

   11. klass
   Vilmar Veldre (11b), Martin Sauk (11c), Kadri Ligi (11c), Elo Sõnajalg (11c), Ott Kiens (11e)

   10. klass
   Priit Rinken (10a), Sander Pajusalu (10a), Tarmo Puolakainen (10b), Zepp Uibo (10b).
    

 • 5.-6. märtsil toimunud matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus osalesid treffneristid edukalt:
  •  
   10. klass (28 osavõtjat):
   2.-5. Kaarel Nummert (10a) auhind, Hiie Soeorg (10b) II auhind, 8. Priit Rinken (10a), 9. Sander Pajusalu (10a) III auhind, 12. Toomas Krips (10b), 15. Ardi Tampuu (10b).

   11. klass (27 osavõtjat): 2.-3. Laur Tooming (11b) II auhind , 9. Jakob Jõgi (11b) III auhind, 15. Joonatan Talviste (11e).

   12. klass (27 osavõtjat): 2. Juhan Aru (12b) II auhind, 7. Erik Jaaniso (12a) III auhind.

   1.-12.juulil 2005 Cancunis (Mehhiko) toimuva rahvusvahelise matemaatika-olümpiaadi Eesti võistkonna kandidaatideks on 21 kandidaadi seas ka 6 treffneristi:

   Juhan Aru (12b), Laur Tooming (11b), Kaarel Nummert (10a), Hiie Soeorg (10b), Sander Pajusalu(10a), Toomas Krips (10b). 


Õpilased

 • 28. veebruaril toimus meie kooli kõnevõistlus inglise keeles. Osalesid Alar Tuvikene (10a), Jaan Kalmus (10d), Madli Rohtla (10d), Mirko Kikkamägi (10d), Marina Ninaste (10e), Anni Jatsa (10e), Kärt Rebane (11b), Kristel Laurson (11d), Anna Karolin (11d), Algis Kokka (12a), Madis Metsalu (12a), Piret Väljaots (12c), Kadri Soolepp (12d), Mari Kalkun (12d), Maarja All (12e), Märt Trasberg (12e). 
  Kooli kõnevõistluse võitjad Anna Karolin ja Anni Jatsa esindasid HTGd 3. märtsil toimunud Tartu linna kõnevõistlusel ja saavutasid vastavalt I ja V koha. Täname tublisid õpilasi!
   
 • 179 HTG 10. klassi õpilast osales TÜ psühholoogia osakonna poolt korraldatud teaduslikus uurimis-projektis. Õpilastele on esitatud personaalsed tagasisidelehed psühho-loogiliste mõõtmiste kohta. Tagasisideümbrikuid jagab psühholoog Kaia Raig.
 • Reedel, 4.märtsil Põltsamaal toimunud vabariiklikust kõne-võistlusest “Kuldsuud 2005” võttis osa Kaarel Piip (11c), kes saavutas III koha.
Eelmisel nädalal
Reedel, 4. märtsil kogunes koolimajja väikesele koosolekule 21 aktiivsemat HTG vilistlast. Moodustati 8 liikmeline töögrupp, kes valmistab ette lähiaja tegevuskava vilistlaskogu üldkoosolekule. Töögrupp, kuhu kuuluvad Madis Reemann, Sten Tikk, Priit Rajalo, Kristjan Luhamets, Liis Monson, Evelin Tiitsaar, Liisa Muuga ja Triin Visnapuu, koguneb koolimajas 11. märtsil kell 16.00. 
Teated
 • Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilasomavalitsus saavutas Eesti Ühispanga poolt korraldatud ISIC Scholar Electron pangakaardi müügivõistlusel II koha. Õnnitleme!
 • Hambaarst Ülle Hanson ootab 11b klassi õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele esmaspäeval, 7. märtsil kell 12.00.
 • Teisipäeval, 8.märtsil kell 15.30 algab ruumis 203 ÕOV Suurkogu, Päevakorras on uue asepresidendi valimine. Iga klassi esindaja osalemine on väga oluline.
 • 10. klasside õpilasi, kes soovivad kandideerida üheaastasele õppe-stipendiumile Austraalias Immanueli Kolledžis, ootab direktor Ott Ojaveer oma kabinetti kolmapäeval, 9. märtsil kell 10.35. Rohkem infot kooli kohta võib leida aadressil www.immanuel.sa.edu.au või küsida Austraalias õppinud treffneristidelt - Kadri Ligilt (11c) ja Sander Vaherilt (12a).
 • Õppenõukogu toimub neljapäeval, 10. märtsil kell 15.45 õpetajate toas. Päevakorras on 10. klasside vastuvõtt ja selle õppeaasta kevadine töökorraldus.
 • Laupäeval, 12. märtsil kell 10.30 -16.30 kirjutavad kõik 12. klasside õpilased proovikirjandit.
  • 12a ruumis 225 - juures viibib õp. Anne Tartu
   12b ruumis 227 - juures viibib õp. Monika Järveoja
   12c ruumis 203 - juures viibib õp. Merille Hommik
   12d ja 12e ruumis 221 - juures viibivad õp. Saima Kaarna ja õp. Margit Park
    
 • Esmaspäeval, 14. märtsil tähistatakse kooli väitlusringi eestvõtmiselemakeelepäeva õpetajate ja õpilaste vahelise väitlusega, mis toimub auditooriumis kell 11.40 - 12.30. Tulge kaasa mõtlema ja omadele pöialt hoidma!
 • Esmaspäeval, 14.märtsil kell 18.00 algab aulas noorte talentide õhtu, kuhu oodatakse andekaid ja säravaid esinejaid ning aktiivset publikut. Üllatused on garanteeritud!
 • Kolmapäeval, 16.märtsil kell 15.30 ootab kooli raamatukogus kirjandussõpru prosaist, näitekirjanik ja filmistsenarist Olev Remsu.
 • Nüüdsest on võimalik statsionaarset dataprojektorit kasutada auditooriumis ja kolmes klassiruumis: II korruse arvutiklassis, III korruse arvutiklassis ja füüsikaklassis.
 • Raamatukogu lugemissaalis on karjääriinfo riiulil välja pandud “Intellektikal” esitatud materjale. Ka on võimalik tutvuda TÜ sotsiaalteaduskonna 2004. aasta akadeemilise testiga.
 • Tartu Ülikooli lahtiste uste päevade raames toimuvad 22. märtsil teaduskondade infotunnid ülikooli peahoones. Pärast infotundi on võimalik külastada erinevate teaduskondade õppehooneid. Lähem info aadressil www.ut.ee või telefonil 7375622. 
Ökonädal
 
Esmaspäeval, 7.märtsil 
 • kell 16.00 kunstiklassis workshop “Vanapaberi uus elu”. Mari (10c) juhendab, kuidas vanapaberist teha omanäolisi tarbeesemeid.
 • Teisipäeval, 8. märtsil 
 • kell 11.45 räägib auditooriumis Külli Kalamees-Pani prügi-majandusest meie koolis;
 • kell 18.00 linastub auditooriumis ökofilm “Suplus”
 • Kolmapäeval, 9. märtsil
 • kell 10.35 toimub aatriumis loodusteemaline sportmäng;
 • kell 11.45 toimub aatriumis viktoriin
 • Neile üritustele palun tulla igast klassist kahel õpilasel. Kõikidele osalejatele on garanteeritud auhind.

  Neljapäeval, 10. märtsil

   
  kell 11.45 toimub auditooriumis Eesti

  Rohelise Liikumise juhatuse esimehe

  Peep Mardiste presentatsioon “Mõistlik tarbimine”.
   

  Reedel, 11.märtsil
 • kell 11.45 autasustatakse aatriumis tublimaid ökonädalast osavõtjaid.
 • kuulutatatkse välja ökoõps 2005.
 • kell 18.00 linastub auditooriumis dokumentaalfilm “Tsehhi unelm”.
 • Ökonädala raames korraldab Roheline Töögrupp vanapaberi kogumise kampaania. Vanapaberit saab tuua E-N enne tunde, esimesel vahetunnil ja pärast tunde söökla ees asuvasse kogumispunkti. Autasud enim vanapaberit toonud klassile ja õpilastele!

  Aatriumis asuvasse hääletuskasti saab igaüks nädala jooksul panna oma arvamussedeli, kes võiks olla ökoõps 2005.

  Palume kooliperel vähemalt sel nädalal tulla kooli jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga.
   
   

  Kooli meespere soovib naisperele

  päikeselist naistepäeva !