HTG INFO
Nr. 22
22.02.2005

 

Juhtkond tänab

 • Õpetaja Saima Kaarnat õpilaste juhendamise eest bioloogia-olümpiaadiks;
 • Kehalise kasvatuse õpetajaid Anneli Saarvat ja Priit Parisood õpilaste tubli esinemise eest Tartu linna koolidevahelistel võistlustel;
 • Sven Kukemelki (11e), Pille Rinnet (11d) ja teisi õpilasi, kes korraldasid kooli tutvustavad lahtiste uste päevad;
 • Mirko Kikkamäge (10d), Anni Jatsat (10e), Marina Ninastet (10e), Anna Karolini (11d), Maarja Alli (11e), Sandra Viilu (11e), kes tutvustasid meie kooli haridusmessil „Intellektika“.
IV periood
 • infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
10a 135
10b 227
10c 303
10d 217
10e 107
11a 136
11b 102
11c 105
11d 141
11e 213
12a 139
12b 220
12c 203
12d 202
12e 144
söömine on korraldatud järgnevalt:
I vahetunnil (pärast 3. tundi): 10b, 10d, 11d, 11e, 12a 12b, 12d

II vahetunnil (pärast 4. tundi): 10a, 10c, 10e, 11a, 11b, 11c, 12c
 

 • Valikkursuste esimene tund toimub esmaspäeval, 28. veebruaril.
 • IV perioodil algab ajaloo eksamiks ettevalmistav kursus, mis on mõeldud 11. klasside õpilastele. Kõik õpilased, kes soovivad 2006. aasta kevadel sooritada ajaloo riigieksamit, on kohustatud selle kursuse läbima. Sama kursus toimub teisele õppegrupil V perioodil. 
 • Lisaks tavapärastele valik-kursustele algavad 12. klassides ajaloo, matemaatika, keemia ja bioloogia (12c) eksamikursused, millest peavad kõik eksamit sooritada soovijad osa võtma. 

 • Bioloogia kursus 12c klassile on tavatunniplaanis. 
  Matemaatika eksamikursus on 12cde klasside puhul tavatunniplaanis. 
  Keemia tunnid 12abde klassile toimuvad valikainete aegadel. 12c klassi keemia eksamikursus toimub V perioodil. 
  Ajaloo eksamikursus

  12a tunnid: 
  E 5.-6.tund (matemaatika praktikumi ajal) 
  R 5.-6. tund (ülejäänud klassil on kehaline kasvatus) 

  12b tunnid: 
  N 5.-6.tund (matemaatika praktikumi ajal) 
  R 5.-6. tund (ülejäänud klassil on kehaline kasvatus). 
  Kehalise kasvatuse tund 12ab klassides ajaloo riigieksami valinud õpilastele toimub neljapäeval 7.-8. tunni ajal. 

  12c klassist on riigieksami valinud 3 õpilast, kes peavad kiiresti ühendust võtma õpetaja Maia Käppaga. 

  12de õpilaste tunnid neile, kes ei ole valinud matemaatika eksamit 
  T 7.-8. tund 
  K 7.-8. tund 

   neile, kes teevad ka matemaatika eksamit
   N 7.-8. tund 
   R 7.-8. tund 

   Praktikumid
    

  • 11c klassi keemia praktikumid toimuvad erandkorras

  • 22.02. kell 14.00 (teisipäevane rühm)
   22.02. kell 16.00 (neljapäevane rühm)
   23.02. kell 14.00 (kolmapäevane rühm)
   Järgmisel nädalal toimuvad praktikumid endistel aegadel.
    
  • Füüsika praktikumid toimuvad:

  • 11a teisipäeviti kell 8.00
   11b teisipäeviti kell 14.15
   11e teisipäeviti kell 12.00
   12a ja 12b esmaspäeviti kell 16.00


  Olümpiaadid

  5. veebruaril toimunud bioloogiaolümpiaadi Tartu linnavoorul osalesid treffneristid edukalt:

  I Hanna Hõrak 12c
  Mihkel Pajusalu 12b
  II Liina Remm 12c
  IV Tiina Sööt 12c
  VI Kati Ong 12c
  VIII Eveli Kallas 12c 


  Õpilased
   

  Rahandusministeeriumi korraldatud esseevõistlusel “Enne targaks, siis rikkaks” osales edukalt 11d klassi õpilane Anna Karolin ja on kutsutud rahandusministri vastuvõtule 23. veebruaril.


  Sport

  • 17.veebruaril toimusid Raatuse gümnaasiumis koolide lahtised karikavõistlused indiacas, kus meie kooli võistkond - Keiu Kriit, Kerttu Kibbermann, Martin Ruul, Kaur Pärna, Timo Ilves ja Märt Roosaare - saavutas Descartes'i lütseumi ja Alatskivi keskkooli järel III koha. 
  • 18.veebruaril toimunud Tartu linna koolidevahelistel meistrivõistlustel teatesuusatamises saavutasid meie kooli võistkonnad kõigis vanuseastmetes väga ülekaaluka võidu.
   10. klassi võistkonnas sõitsid Kaisi Udumäe, Triin Eamets, Timo Tilk ja Riho Rokk
   11. klassi võistkonnas Liis Uiga, Liis Udumäe, Märt Roosaare ja Jaagup Truusalu
   12 kl. võistkonnas Maarja Orasson, Liina Remm, Siim Sellis ja Robert Päkk.

   Täname tublisid sportlasi ja õnnitleme võitude puhul!


  Üritused

  23. veebruar - Eesti Vabariigi 86. aastapäeva aktus (korraldab 12b klass)
  7.-11. märts - ökonädal (korraldab ÕOV ökotöögrupp)
  14. märts - emakeelepäev (korraldab väitlusring)
  14. märts - noorte talentide õhtu (korraldab 12d klass)
  1. aprill - naljapäev (korraldab huvijuht)
  13. aprill - viimase koolikella aktus (korraldavad 12a ja 11a klass)


  Teated

  • Meie kooli õpetajad ja õpilased annetasid jaanuaritormis kannatada saanud Häädemeeste keskkooli õpilastele õppevahendite ostmiseks 3700 krooni.
  • Eelmise aasta oktoobris Tallinnas toimunud Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu „Mudel Euroopa Parlament“ riiklikul sessioonil valiti välja viis parimat, kes esindavad Eestit 9.-15. aprillini Hollandis toimuval üleeuroopalisel kokkutulekul. Hollandisse sõidab meie koolist Anna Karolin 11d klassist.
  • Kolmapäeval, 23. veebruaril kell 12.45 algab Eesti Vabariigi 86. aastapäeva aktus. Tundide ajad on muudetud:
    1.-2. tund 8.10 - 9.00
    3.-4. tund 9.10 - 10.00
    I söögivahetund
       10c klass toob auditooriumist toolid aulasse;
       10de toob ruumist 141 toolid aulasse (vastutab õp. M. Leesalu)
    5.-6. tund 10.30 - 11.20
    II söögivahetund
      11b toob ruumist 225 toolid aulasse (vastutab õp. S. Kaarna)
      12e toob ruumist 202 toolid aulasse (vastutab õp. M. Kask)
    7.-8. tund 11.50 -12.40
       10de toovad ruumist 227 toolid aulasse (vastutab õp. Ü. Seevri)

    NB! 11bcde õp. M. Leesalu rühma inglise keele tund toimub ruumis 217!

    Pärast aktust viivad toolid klassidesse tagasi 10c klassi õpilased.
     

  • Laupäeval, 26. veebruaril toimub koolimajas geograafia linnaolümpiaad. Korraldab õpetaja Ülle Seevri.
  • Esmaspäeval, 28. veebruaril, kell 14.00 algab ruumis 308 HTG õpilaste kõnevõistlus inglise keeles

  • Teemad on:
   • „Drugs and /or alcohol and teenagers. Why?“
   • „Will the EU's cultural diversity threaten what is Estonian?“
   • „Charity - Why me? / It's absolutely natural.“
   Kaks paremat kõnelejat esindavad meie kooli ülelinnalisel kõnevõistlusel 3.märtsil.
    
  • Hambaarst Ülle Hanson ootab 11. klasside õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:
   • K 02.03. kell 11.45 - 11a klass
    E 07.03. kell 12.00 - 11b klass
     
  • Esmaspäeval, 7. märtsil kell 11.40 -12.30 toimub aatriumis 10. ja 11. klasside pildistamine. Täpne ajakava ilmub järgmises infolehes.
  • 14. märtsil kell 18.00 toimuvale noorte talentide õhtule on oodatud kõik lauljad, tantsijad, näitlejad, luuletajad, kõhurääkijad, köielkõndijad jne.
   Kohal asjatundlik þürii, parimatele auhinnad. 
   Registreerimine kolmapäeval 4. märtsil pikkadel vahetundidel aatriumis. Lisainfo stendilt ja 12.d klassilt.
    
  • Et koolimaja püsiks puhtana, palume õpilastel siseneda koolimajja õueuksest ning rõivistust majja sisenemiseks kasutada otse aatriumisse suunduvat ust.
  Reedel, 25.veebruaril ei toimu õppetööd. Koolimaja on suletud.