HTG INFO
Nr. 20

7. veebruar 2005


 
 
 

Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel
annab üle 23. veebruaril Kadrioru lossis toimuval pidulikul vastuvõtul 

Valgetähe IV klassi ordeni 

eriliste teenete eest hariduse edendamisel

Hugo Treffneri gümnaasiumi õppealajuhataja Aime Pungale.

Valgetähe teenetemärk on asutatud 1936. aastal eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Valgetähe teenetemärk antakse riigi-teenistuses või omavalitsuses osutatud teenete tunnustamiseks ja välis-maalastele Eesti riigile osutatud teenete eest.

Juhtkond tänab

 • õpetaja Eha Paabot õpilaste väga hea ettevalmistamise eest Tartu linna keemiaolümpiaadiks;
 • õpetaja Hele Kiiselit, kes organiseeris 12. klassidele õppeekskursiooni Tallinna Tehnikaülikooli;
 • kõiki klassijuhatajaid lastevanemate koosoleku organiseerimise ja läbiviimise eest.
Õppetöö
 • Õpetaja H. Pähno tundide asendus 07.02. - 14.02. 
T. 08.02. 
10e 1.-2. tund keemia (E. Paabo) 217

R. 11.02.
10e 1.-2. tund keemia (E. Paabo) 217
11a 1.-2. tund keh. kasv. (A. Saarva/P. Parisoo) 228
3.-4. tund ajalugu (M.Käppa) 141
11b 1.-2. tund matemaatika (Ü.Hüva) 136 
3.-4. tund keemia (E.Paabo) 217

õpetaja A.Tartu 12. klassi inglise keele tund ruumis 220
11e 1.-2. tund ajalugu (M.Käppa) 141
3.-4. tund matemaatika (Ü.Hüva) 136

E. 14.02.
10c 2. tund inform. L. Jõgi/H. Sepp 303/206
4. tund geograafia (Ü. Seevri) 227 
10e kooli kolmandaks tunniks
4. tund inform. L. Jõgi/H. Sepp 303/206

 • 14.-18.02 toimuvad III perioodi arvestused, ei helise koolikell.
 • IV perioodi tunniplaan valmib 18.02.
Õpetajad 
 • Õpetaja Aive Roots viibis 4.-6. veebruarini Riia Goethe Instituudi poolt korraldatud saksa keele õpetajate seminaril Lätis Jurmalas.
Eelmisel nädalal
 • Reedel, 4. veebruaril külastas kooli Iirimaa suursaadik Noel Kilkenny.
 • Tammsaare päeval toimunud taieste konkursi võitis 12e klass, kooli Indrekuks sai 10d klassi õpilane Jaan Kalmus. Täname kõiki osalejaid!
 • Isetegevuskavade ülevaatusel pälvis meie kooli tantsutrupp „Tantsutallad“ tunnustava võimaluse esineda abiturientide 100 päeva ballil 26. veebruaril Vanemuise kontserdimajas.
Klasside tegemised
 
Esmaspäeval, 31.jaanuaril külastasid 12a ja 12b klass koos klassijuhatajate Anne Tartu ja Külli Rootsi ning matemaatikaõpetaja Hele Kiiseliga Tallinna Tehnikaülikooli. Vaadati TTÜ-d tutvustavat videofilmi, kuulati humanitaar- ja majandusteaduskonna tutvustust, külastati mehaanika, keemia- ja materjalitehnoloogia, infotehnoloogia, energeetika ja ehitusteaduskonna laboreid. Ekskursioon lõppes vastrenoveeritud Loodusteaduste majas. Õpilased said palju uut ja täpsustavat infot selles koolis õpetatavate erialade kohta.

Täname TTÜ vastuvõtuosakonda vastuvõtu eest!

Päev lõppes Tallinna Linnateatris etendusega "Et keegi mind valvaks".


Õpilasomavalitsus

kuulutab käesoleva nädala sõbranädalaks.

 • Alates teisipäevast on aatriumis sõbrapostkast, kuhu saab panna adressaadi nime ja klassiga varustatud kaarte oma sõbrale või õpetajale. 
 • Neljapäeval on kõik õpilased ja õpetajad kooli oodatud sõbralikes, südamlikes riietes. Suurel vahetunnil toimuvad võistlused. 
 • Reedel, 11. veebruaril kell 11.45 antakse aatriumis üle auhinnad kõige sõbralikumale klassile, südamlikuma kostüümi kandjale ning sõbralikemale inimesele. Enam infot leiab iga huviline stendilt.
Teated
 • Teisipäeval, 8. veebruaril kell 18.00 on kõigil huvilistel võimalik auditooriumis vaadata Hiina lähiajalugu käsitlevat filmi „Farewell My Concubine“ (hiina keeles, inglisekeelsete subtiitritega).
 • Kolmapäeval, 9. veebruaril kell 18.00 korraldab ökotöögrupp auditooriumis samuti filmiõhtu. Täpsem info stendil.
 • Kolmapäeval, 9. veebruaril kell 10.35 ootab huvijuht Uve Saar oma kabinetti (313) õpilasi, kes esindavad meie kooli 18.-19. veebruarini Tartu Messikeskuses toimuval haridusmessil „Intellektika“, ning neid õpilasi, kes korraldavad samal ajal koolimajas toimuvaid lahtiste uste päevi.
 • 9. veebruaril kell 15.00 algab Miina Härma gümnaasiumis ülelinnaline kõnevõistlus, millest võtavad osa kolm treffneristi: Kaarel Piip (11c), Jaan Kalmus (10d) ja Pikne Kama (10d). 
 • 9. veebruaril esinevad meie kooli näitetruppide õpilased (juhendajad Helgi Tering ja Mari Nurk) Tallinnas Kirjanike Maja kirjanduslikul kolmapäeval.
 • Neljapäeval, 10. veebruaril kell 11.45-12.15 on auditooriumis kohtumine kunstnikuga. Kõik on oodatud!
 • Laupäeval, 12. veebruaril kell 10.00 algab HTG-s Tartu linna eesti keele olümpiaad.
 • Esmaspäeval, 14. veebruaril kell 13.00-16.00 toimub auditooriumis õpetajate täiendkoolitus.
 • Et vältida vahetusjalatsite määrdumist ning pori ja niiskuse koolimajja kandmist, palume õpilastel tulla garderoobist koolimajja aatriumi uksest.