HTG INFO
Nr. 19

31. jaanuar 2005

Juhtkond tänab
 • õpilasomavalitsust ja õpetaja Age Salo kooli kõnevõistluse korraldamise ja läbiviimise eest;
 • 10d ja 10e klassi, klassijuhatajaid Aive Rootsi ja Age Salo ja kunstipedagoogika praktikanti Liisa Berezkinit väga hästi korraldatud Tammsaare päeva eest.
Õppetöö
 • Seoses õp. Helgi Pähno haigestumise ja õp. Eha Paabo osalemisega keemiaõpetajate rahvusvahelisel konverentsil 4. veebruaril on muudatusi tundide korralduses 4. - 7. veebaruarini. 
  • R 04.02.
   10e 1.-2. tund keemia kontrolltöö 139
   11c 1.-2. tund keemia (E.Paabo) 217
   12c 5.-6. tund filosoofia (T.Jürgenstein) 221
   12d 5.-6. tund filosoofia (T.Jürgenstein) 221

   E 07.02.
   10c 2. tund informaatika L. Jõgi/H. Sepp 303/206
   4. tund geograafia (Ü. Seevri) 227 
   10e kooli kolmandaks tunniks
   4. tund informaatika L. Jõgi/H. Sepp 303/206
    

 • 11c klassi bioloogia praktikum M. Martini juhendamisel jääb 31. jaanuaril ära. Kõik kokkulepitud tööd lükkuvad ühe nädala võrra edasi.
 • Järelarvestuste hinded saab teada aineõpetajatelt (inimeseõpetuse kursuse hinde õppealajuhatajalt) hiljemalt 1. veebruaril.
Õpilased
 • Eesti keele kooliolümpiaadist võttis osa 50 õpilast. Selgitati välja iga vanuserühma viis parimat, kes osalevad Tartu linna eesti keele olümpiaadil 12. veebruaril. 

 • 10. klass - Mariann Sirgmets (10c), Berit Veidemann (10a), Madli Rohtla (10d), Marie Abel (10e), Marju Valge (10b);
  11. klass - Märten Karm (11a), Laura Miilius (11d), Maris Kägo (11a), Mirjam Laater (11e), Ken Ird (11c);
  12. klass - Majgrit Kallavus (12a), Egne Jaamaste (12a), Hannes Kert (12a), Annika Adoberg (12d), Liina Nurk (12b).
    
 • Neljapäeval, 27. jaanuaril toimunud kooli kõnevõistlusest võttis osa 11 õpilast. Üldvõidu pälvis Kaarel Piip (11c, ka parim kõne I voorus), teise koha saavutas Jaan Kalmus (10d, parim kõne II voorus) ja kolmas oli Pikne Kama (10d). Þürii eripreemia pälvis Kaisa Kulasalu (10e).
 • Tartu kirjandusfestivali Prima Vista toimkonna korraldatud luulevõistlusel pälvis ühe viiest eriauhinnast Kaisa Kulasalu (10e).
 • Laupäeval, 29.01 toimunud Eesti koolinoorte keemiaolümpiaadi piirkondlikust voorul osales 
   10. klasside arvestuses 20 õpilast:
   1. Sander Pajusalu
   2. Priit Rinken
   3. Tarmo Puolokainen
   4. Zepp Uibo
   8. Katre-Helena Käppa
   9. Kaia Ojamäe 
   10. Kristina Hodarenkova

   11. klasside arvestuses olid treffneristide tulemused (osalejaid 24):
   2. Vilmar Veldre
   3. Martin Sauk
   6. Elo Sõnajalg
   7. Kadri Ligi
   8. Märt Roosaare
   9. Ott Kiens
   10. Joonatan Talviste
   11. Kaarel Piip
   12. Riivo Roose

   12.klasside arvestuses:
   1. Mihkel Pajusalu
   2. Marek Oja
   4. Mikk Müraus
   5. Hanna Hõrak

Klasside tegemised

28. jaanuaril käisid 10c ja 10b klass Viljandis „Ugala“ teatris vaatamas menulavastust „Terrorism“.

Sport

Eesti juunioride meistrivõistlustel sisekergejõustikus tuli 800m jooksus Eesti meistriks Maarja Jekimov (12c). Aarne Nirk (11a) saavutas III koha 60m tõkkejooksus ja 300m jooksus. Õnnitleme!

Teated

 • Tammsaare päeva võistluste parimaid autasustatakse aatriumis täna, 31. jaanuaril, kell 12.15.

 • Tammsaare päeval loodud taieste näitus on aulas vaatamiseks kõigile avatud sel nädalal.
 • Lastevanemate koosolek algab neljapäeval, 3. veebruaril kell 18.00.
  • 10. ja 12. klasside õpilaste vanemate koosolekud viivad läbi klassijuhatajad: 
   10a Olga Kornilova 102
   10b Anneli Saarva 135
   10c Eha Paabo 217 
   10d Aive Roots 202
   10e Age Salo 107
   12a Anne Tartu 141
   12b Külli Rootsi 105
   12c Saima Kaarna 225
   12d Margit Park 220
   12e Eeva-Eili Kask 144

   11. klasside õpilaste vanemaid ootame aga kell 18.00 auditooriumisse üldkoosolekule. Räägime
   1) kutsenõustamisest
   2) tehnoloogiasuunalistest kursustest
   3) koolikorralduslikest robleemidest.

   Üldkoosolekule järgneb klassikoosolek: 
   11a Priit Parisoo 136
   11b Liile Jõgi 139
   11c Ülle Seevri 227
   11d Toomas Jürgenstein 203
   11e Madis Reemann 213

   Aineõpetajatega on võimalik vestelda kella 17.00 - 18.00.
    

 • Hambaarst Ülle Hanson ootab 12. klasside õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:
  • E 31.01. kell 12.00 - 12e klass
   K 02.02. kell 11.45 - 12c klass
    
 • Õpetaja Olga Kornilova ootab õpilasi, kes on valinud vene keele riigieksami, konsultatsioonile igal esmaspäeval kell 8.00. 
 • Teisipäeval, 1. veebruaril toimub Raatuse gümnaasiumis abiturientide 100 päeva balli isetegevuskavade ülevaatus, milles võtab osa meie kooli tantsuring.
 • Kolmapäeval, 2. veebruaril kell 15.30 ootab huvijuht ruumis 203 kõiki ringide juhendajaid nõupidamisele.
 • Õpilased, kes on huvitatud õppimisvõimalustest välismaal (kesk-koolid, kõrgkoolid, noortelaagrid), on oodatud neljapäeval, 3. veebruaril kell 15.30 aulasse, kus teemakohast informatsiooni jagab Bellenor Keeltekool.
 • Laupäeval, 5. veebruaril kell 10.00 algab auditooriumis Eesti Keemiaõpetajate Liidu konverents.
 • Seoses Tartu Linnavalitsuse kavaga viia Tartu linna munitsipaalkoolide seas läbi uuring Euroopa ühtse indikaatori “Transpordiliik, mida lapsed kasutavad kooli ja kodu vahel liikumiseks” väljaselgitamiseks toimub 10e klassis 7. veebruaril infominutite ajal vastavasisulise ankeedi täitmine. Küsitluse eesmärgiks on uurida, millist transpordiliiki koolilapsed kooli ja kodu vahel liikumisel kasutavad ning millised on auto kui ühe transpordiliigi valiku põhjused. Kool sattus valimisse, arvestades kooli asukohta, õpilaste elukohta, kooli õppekeelt, koolitüüpi ja kooliastet. Juhuslikkuse teel valiti koolist välja  10e klass.
 • 30. juunist kuni 3. juulini 2005 Tartus toimuvatel rahvusvahelistel hansapäevadel on õpilastel võimalus vabatahtlikuna kaasa aidata ürituste läbiviimisel: abilisi oleks vaja nii tehnilisse meeskonda (abi esemete ülespanekul) kui "ametitesse" (kavajagajad, infojagajad, teadustaja, linnaülema abi, vahtmeistri õpilane jne). Treffneristidel, kes sooviksid sellel ainulaadsel üritusel osaleda, palun endast märku anda õp. Kristiina Pungale hiljemalt selle nädala kolmapäevaks. 
 • Reedel, 18. veebruaril toimub Tartu Linnamuuseumis kooliõpilastele mõeldud viktoriin teemal "Keskaegne Tartu - hansalinn". Viktoriini küsimused koostatakse Tartu Linnamuuseumi ekspositsiooni, ajalooõpikute ja üldteadmiste põhjal. Võistkonna suuruseks on 3 inimest, parimatele võistkondadele auhinnad. Huvilistel palun pöörduda ajalooõpetajate poole. 
 • Kooli juhtkond tuletab meelde, et garderoobides on rõivaste, jalanõude ja muu vajaliku hoidmiseks mõeldud kapid, mitte aknalauad, seinaäärsed, radiaatorid jms. Hiljemalt kolmapäeva jooksul palutakse õpilastel B-rõivistus luua kord ja kappidest väljas olevatele esemetele õige hoiukoht.