HTG INFO

Nr. 18

24. jaanuar 2005

Juhtkond tänab

matemaatika õpetajaid Hele Kiiselit ja Ülle Hüva õpilaste väga põhjaliku ja tulemusliku ettevalmistamise eest matemaatikaolümpiaadi Tartu linnavooruks.

Õppetöö

 • Õpetaja Helgi Pähno tundide asendus 25. jaanuarist 1.veebruaruni:
T 25.01 

10e 1.-2. tund keemia (E. Paabo) 217
Õpetaja Anne Tartu 12. klassi inglise keel toimub ruumis 220

11e 1.-2. tund ajalugu (M.Käppa) 141
3.-4. tund matemaatika (Ü. Hüva) 136

E 31.01
10c 2. tund informaatika (L. Jõgi/ H. Sepp) 303/206
4. tund geograafia (Ü. Seevri) 227 
10e kooli kolmandaks tunniks
4. tund informaatika (L. Jõgi/H. Sepp) 303/206

T 01.02 
10e 1.-2. tund keemia (E. Paabo) 217
 

 • Järelarvestuste hinded teatavad aineõpetajad (inimeseõpetuse kursuse hinde õppealajuhataja) hiljemalt 1.veebruaril.
 • Olümpiaadid

  Eesti koolinoorte informaatika olümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid treffneristid algajate rühmas 52 osaleja hulgas järgnevad tulemused:
  1. Erik Jaaniso (12a)
  2. Kaarel Nummert (10a)
  11. Steve Mägi (11a)
  16. Rasmus Raag (12b)

  Edasijõudnute rühmas (25 osalejat) olid tublid:
  2. Laur Tooming (11b)
  13. Timo Petmanson (11c)
  15. Mihkel Pajusalu (12b)

  Eelmisel nädalal

  • Kooli hoolekogu koosolekul 17. jaanuaril andis õppealajuhataja Aime Punga ülevaate õpilaste õppeedukusest I ja II perioodil. Arutati ka õpilaste pikemajalise koolist puudumisega seonduvat ning täiendati vastava avalduse blanketti, millele tuleb edaspidi võtta ka lapsevanema allkiri.
  • 20. jaanuaril kinnitas õppenõukogu nii vastuvõtukatsete ajakava kui ka abiturientide koolieksamite valikud, sh uurimistööde teemad.
  • Riigikogu liige Jaanus Rahumägi andis kohtumisel õpilastega koolile üle Eesti Vabariigi peaministri Juhan Partsi kingituse - teose “Tõotan ustavaks jääda… Eesti Vabariigi valitsus 1940 –1992”. Raamatuga saab tutvuda kooli raamatukogus.
  Sport

  Raatuse gümnaasiumis toimunud Tartu koolide karikavõistlustel sõudeergomeetritel Consept2 jagas meie kooli noormeeste võistkond (Peeter Anijalg, Rain Gontmacher, Ahto Sooaru, Jaagup Pilv) III - IV kohta Kunstigümnaasiumiga. Osales 9 meeskonda. Individuaalarvestuses tuli Peeter Anijalg samuti kolmandaks. 
  Õnnitleme!

  Teated

  • Teisipäeval, 25. jaanuaril kell 11.45 ootavad õppealajuhataja Aime Punga ja huvijuht Uve Saar aulasse kõiki õpilasi, kel on soov minna tulevikus õppima välismaale.
  • Teisipäeval, 25. jaanuaril kell 15.45 toimub sotsiaalainete klassis (203) ÕOV II Suurkogu, kuhu oodatakse iga klassi ja töögrupi esindajat. ÕOV asepresidendi või küsitluste töögrupi juhi kohale kandideerida soovijatel palun eelnevalt ühendust võtta Sven Kukemelgiga (11e).
  • Direktor Ott Ojaveer ja huvijuht Uve Saar viibivad 26.-27. jaanuarini töökeskkonnaalasel koolitusel.
  • Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 16.00 algab aulas kooli kõnevõistlus. Kavas on kaks vooru: kõne kodus ette valmistatud teemal ja kõne kohapeal antud teemal (kõigile võistlejaile sama). Kõnevõistluse þüriisse kuuluvad õp. Ü. Hüva, õp. A. Salo, väitlusringi juhendajad P. Heido ja K. Mäger ning 11d õpilane Mart Moora. Kõik on oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja lemmikuid toetama.
  • Reedel, 28. jaanuaril toimub Tammsaare päev, millega tähistame HTG-ga seotud suurkirjaniku 127. sünniaastapäeva. Muudetud on tundide ajad:
   • 1.-2. tund 8.00 - 9.30
    3. tund 9.40 - 10.25
    4. tund 10.45 - 11.30
    5.-6. tund 12.15 - 13.45
    7.-8. tund 13.55 - 15.25
  Kell 11.35 - 12.15 on aulas ja aatriumis kavas päevakohased üritused, mida korraldavad 10d ja 10e klass. 
  • Aulasse palun tulla iga klassi neljaliikmelisel esindusel - toimub Tammsaare-teemaliste taieste improviseeritud meisterdamine. Materjalid saab vajadusel kohapealt, aga võib ka kaasa võtta.
  • Aatriumis toimub võistlus kooli Indreku tiitlile. Igast klassist oodatakse üht noormeest võistlusele, mis toimub vana Mauruse kooli vaimus. Auhinnad on väärikad ja magusad.
  Üksikasjalikum infoleht jõuab iga klassini hiljemalt kolmapäeval.
   
 • Kooli raamatukogus on kõigil võimalus vaadata väljapanekut A. H. Tammsaare loomingust.
  • Hambaarst Ülle Hanson ootab 12. klasside õpilasi Tartu Linna Stomatoloogia Polikliinikusse (Raekoja plats 6, III korrus) läbivaatusele järgnevalt:

  • R 28.01. kell 11.45 – 12a klass
   E 31.01. kell 12.00 – 12b klass
   K 02.02. kell 11.45 – 12c klass
    
  • SELGE autokooli on võimalik registreeruda veel sel nädalal.

  • Kogu pakett maksab 4150 kr, lisandub riigilõiv 1010 kr, 18 eluaastast 1140 kr. 
   Nimekirjad klassidest palun tagastada kantseleisse reedeks.


  Kooli raamatukogus

  • esitletakse esmaspäeval, 31. jaanuaril pärast 8. tundi uusi raamatuid, mis on ostetud 2004. aastal. Kõik huvilised on oodatud! 
  • Raamatukogu juhataja palub õpilastel kinni pidada raamatute tagastamise tähtajast.  Vajadusel on võimalik tähtaega pikendada! Samuti palutakse tagastada  ka kõik mittevajalikud õpikud! 
  Õnnitleme !
  • õpetaja Ehtel Timakut poja ja õpetaja Anna-Liisa Jõgit tütre sünni puhul!
  • kooli hoolekogu liiget Krista Aru, kes pälvis Kultuurkapitali aasta-preemia.
  Kooli juhtkonnal on õpilastele palve:

  Palun meie kõigi turvalisuse (ja ka koolimaja puhtuse) nimel majja siseneda õueuksest. Nii on valvuril parem jälgida majja tulevaid võõraid.