HTG INFO
Nr. 17

17. jaanuar 2005

Õppetöö
 • Õpetaja Helgi Pähno tundide asendus 21. kuni 25. jaanuarini:

 • R 21.01.
   10e 1.-2. tund keemia (E.Paabo) 217
   11a 1.-2. tund kehaline kasvatus (A.Saarva/ P.Parisoo)
   3.-4. tund ajalugu (M.Käppa) 141
   11b 1.-2. tund matemaatika (Ü. Hüva) 136
   3.-4. tund keemia (E.Paabo) 217

   õpetaja A. Tartu 12. klassi inglise keel ruumis 220

11e 1.-2. tund ajalugu (M.Käppa) 141
3.-4. tund matemaatika (Ü. Hüva) 136
E 24.01. 10c 2. tund informaatika L. Jõgi/ H. Sepp 303/206
4. tund geograafia (Ü. Seevri) 227 
10e kooli kolmandaks tunniks
4. tund informaatika L. Jõgi/ H. Sepp 303/206
T. 25.01.  10e 1.-2. tund keemia (E. Paabo) 217
 • Õpetaja Saima Kaarna viibib 21. jaanuaril koos klassiga õppe-ekskursioonil Põlvamaal. Tema tundide asendus:

 • 12a 3.-4. tund kehaline kasvatus (A. Saarva/P. Parisoo)
  12b 5.-6. tund emakeel (A. Salo) 225
 • 11. klasside füüsika praktikumid toimuvad järgnevatel aegadel:

 • 11a teisipäeviti kell 8.00 - 9.30
  11b neljapäeviti kell 8.00 - 9.30
  11e teisipäeviti kell 14.15 - 15.45

  Õpetaja Helgi Oksaga kooskõlastatud praktikumi ajad tagavad võimaluse praktikumidele järgnevasse tundi õigeaegse saabumise ning välistavad vajaduse praktikumile eelneva tunni lühendamiseks.
   

 • II perioodi järelarvestused toimuvad alljärgnevalt:

 • N 20. 01
  14.00 matemaatika (Ü. Hüva) 136
  14.00 eesti keel (A. Salo) 107
  14.00 muusika (Ü. Keerberg) 220

  R 21.01
  15.45 saksa keel (A. Roots) 204
  15.45 füüsika (S. Oks) 213
  15.30 inimeseõpetus 221

  E 24. 01
  15.45 füüsika (M. Reemann) 213
  15.45 ajalugu (E. Kask) 144
  15.45 füüsika (M. Kask) 202
  15.45 kunst (P. Beier) 203
  15.45 matemaatika (J. Polikarpus/ H. Kiisel) 135

  T 25.01
  15.45 keemia (E. Paabo ) 217
  15.30 eesti keel (M. Järveoja) 102
  15.45 matemaatika (L. Jõgi) 139

  K 26.01
  15.30 bioloogia (S. Kaarna) 225
  15.30 saksa keel (M. Matto) 204
  15.30 inglise keel (kõik õpetajad) 312
  15.30 geograafia/ ühiskonnaõpetus (Ü. Seevri) 225

Neljapäeval, 27. jaanuaril kell 15.30 saavad ruumis 221 sooritada järelarvestusi õpilased, kellel langesid kahe järelarvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilasel valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal, ning teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 27. jaanuaril. Kindlasti tuleb õigel ajal sooritada suuline arvestus. Samal ajal saavad järelarvestusi sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järelarvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.


Olümpiaadid

 • 15. jaanuaril toimunud koolinoorte LII matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorul esinesid treffneristid väga edukalt:
10. klassid (osalejaid 46)
1.-2. Kaarel Nummert 10a
Hiie Soeorg 10b
3. Zepp Uibo 10b
4. Sander Pajusalu 10a
5.-6. Toomas Krips 10b
Priit Rinken 10a
7. Srdi Tampuu 10b
8. Jaak Lõivukene 10b
9.-11. Mikk-Erik Bachmann 10a
Teele Puusemp 10a
12.-14. Marite Promvalds 10b
Tarmo Puolokainen 10b
Triin Võrno 10b
15.-16. Berit Veidemann 10a
17.-20. Käbi Stolovitš 10b
Andres Uibo 10a
11. klassid (osalejaid 42)
1. Laur Tooming 11b
2.-3. Jakob Jõgi 11b
Joonatan Talviste 11e
4. Karl Kruuse 11a
5.-7. Märten Karm 11a
Kristen Reinmann 11b
Helen Soeorg 11a
8.-9. Märt Roosaare 11e
10.-11. Madis Kapsi 11e
Martin Sauk 11c
12.-13. Jürgen Lina 11a
Eva-Liisa Sepp 11b
15.-17. Martin Ligi 11b
12. klassid (osales 21õpilast)
1.-2. Juhan Aru 12b
Erik Jaaniso 12a
3.-4. Marek Oja 12b
5. Alari Lukk 12b
6. Mihkel Pajusalu 12b
7. Uku Varblane 12a
8. Siim Tuksam 12b
 • Emakeele kooliolümpiaad toimub reedel, 21. jaanuaril kell 9.00 - 12.00 auditooriumis (221). Olümpiaadi viivad läbi emakeele õpetajad, abiks on õpetajad M. Leesalu (kell 9.00 - 9.45) ja T. Jürgenstein (kell 9.45 - 12.00).
Eksamid
 • Abiturientidel, kes ei ole veel esitanud parandustega hinnetelehte, palun see kindlasti tuua õppealajuhatajale selle nädala (17.-21.01) jooksul.
 • 10. - 11. klasside õpilased, kes soovivad 2005. aasta kevadel sooritada koolieksamit, peavad aineõpetajat oma soovist informeerima hiljemalt 19. jaanuaril. 20. jaanuari õppenõukogus kinnitatakse eksami-valikud ning hiljem ei ole võimalik muudatusi teha.
 • 12. klasside õpilased on koolieksamite valiku teinud. Palun veel kord kontrollida valikud, vigade ilmnemisel või valiku muutmise soovi korral pöörduda õppealajuhataja poole 19. jaanuaril kella 14.00ni.
Ajalugu
P. Väljaots 12c
K. Lill 12e
A. Sildnik 12e

Religiooniõpetus
M. Kikerpill 12a
S. Jasjukevitš 12d 
M. Kivimäe 12d
L. Reha 12d
E. Kalev 12e
M. Kase 12e
T. Kooskora 12e
L. Lemkov 12e
M. Rappu 12e

Geograafia
P. Kuldkepp 12b
M. Luik 12b

Bioloogia
P. Kuldkepp 12b
M. Luik 12b
S. Jasjukevitš 12d

Kirjandus
A. Lukk 12b
A. Amor 12d
J. Hiis 12d
M. Kalkun 12d
K. Kippasto 12d
M. Kivimäe 12d
P. Kolka 12d
E. Kraus 12d
H. Kure 12d
T. Lepik 12d
T. Palusoo 12d
K. Purga 12d
L. Reha 12d
K. Riismaa 12d
M. Tõnisoo 12d
M. Tõnts 12d
K. Vaiksalu 12d
S. Andresson 12e
H. Braun 12e
I. Küngas 12e
M. Maidla 12e
M. Ojamaa 12e
M. Rappu 12e
A. Sildnik 12e
Saksa keel
A. Lätt 12b
M. Nõmm 12c

Informaatika
C. Treier 12b
L. Luhtaru 12e
J. Raidla 12e

Rootsi keel
C. Treier 12b 

Kunstiajalugu
G. Krutta 12c

Majandusõpetus
I. Kuusik 12c

Ühiskonnaõpetus + filosoofia
H. Kure 12d 
J. Raidla 12e 
M. Vahkal 12e

Teated

 • Kooli hoolekogu koosolek toimub esmaspäeval, 17. jaanuaril. Arutatakse uute õpilaste vastuvõttu 10. klassi ning õpilaste pikemajaliste koolist puudumistega seonduvat. 
 • Õppenõukogu toimub neljapäeval, 20. jaanuaril kell 15.45 õpetajate toas. Päevakorras õpilaste vastuvõtt 10. klassi, lastevanemate koosolek ning eksamivalikute ja uurimistööde teemade kinnitamine.
 • Neljapäeval, 20. jaanuaril kell 15.00 esineb aulas 12. klasside õpilastele Riigikogu liige Jaanus Rahumägi.
 • Segakoori laululaager toimub 21.-22. jaanuarini koolimajas. Täpsem info proovides.
 • Abiturientide 100 päeva ball toimub 26. veebruaril Vanemuise Kontserdimajas. 1. veebruaril kell 15.00 toimub Raatuse gümnaasiumis balli isetegevuskavade ülevaatus, kuhu oodatakse ka treffneriste, kes soovivad esineda laulu, tantsu või muu sarnasega.
 • Wado-ryu karate treeninggrupp kutsub kõiki õpilasi harrastama traditsioonilist jaapani võitluskunsti, et tugevdada oma keha ja vaimu ning vabaneda stressist. Treeningud toimuvad ka uuel aastal vanadel aegadel: reedeti kell 18.00-20.00 HTG aulas; laupäeviti kell 12.00-13.00 HTG võimlas.
 • Rahandusministeerium ootab õpilasi osalema esseevõistlusel „Enne targaks, siis rikkaks“. Täpsemad teemad ja muu lisainfo õpilasstendilt, eesti keele õpetajatelt või veebiaadressilt www.fin.ee/map/essee
Vabandus

Direktori käskkirjaga avaldati kiitust hea õppeedukuse eest ka 11c klassi õpilasele Liina Pärlile, kelle nimi eelmisest infolehest välja oli jäänud.