HTG INFO
Nr. 12

29. november 2004

Juhtkond tänab
 • matemaatika õpetajaid Hele Kiiselit ja Ülle Hüva õpilaste väga hea ettevalmistamise eest kolme kooli kohtumise eelvõistluseks;
 • Allan Liimi 10. klassidele peetud loengu „HTG ajalugu“ eest;
 • kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes võtsid 27. novembril osa kohtumisest 1995. aasta vilistlastega.
HTG 121
 • Seoses 3. detsembril toimuva kooli aastapäeva aktusega on muudatused tundide aegades, järjekorras ja ruumides järgnevad:
   8.00 - 9.00 - valikainete tunnid
   9.10 - 10.10 - tavatunniplaani 1.-2. tund
   I söögivahetund
   10.30 - 11.30 - tavatunniplaani 3.-4. tund
   II söögivahetund

   12.00 - 13.00 - aktus 10.-11. klassidele, 12.klassidel tunnid
   12a - füüsika (M.Reemann) 213
   12b - matemaatika (H.Kiisel) 135
   12c - füüsika (M.Kask) 217
   12d - ajalugu (E.Kask) 144
   12e - filosoofia (T.Jürgenstein) 102

   13.15 - 14.15 - aktus 12. klassidele, 10.-11. klassidel tunnid
   10a - vene keel/ informaatika (O.Kornilova/H.Sepp) 301/206
   10b - kirjandus (M.Järveoja) 102
   10c - ajalugu (K.Punga) 144
   10d - inimeseõpetus (A.-L.Jõgi) 135
   10e - geograafia (Ü.Seevri) 213
   11a - keemia (E.Paabo) 217
   11b - matemaatika (Ü.Hüva) 136
   11c - bioloogia (S.Kaarna) 107
   11d - matemaatika (L.Jõgi) 105
   11e - keh. kasv. (A.Saarva/P.Parisoo)
    

 • Aulasse viiakse toolid järgmistest ruumidest:
  • pärast 1.-2. tundi (kell 10.10)
   139 - 10b (õp. J. Polikarpus)
   141 - inglise keel (õp. M. Park)

   pärast 3.-4. tundi (kell 11.30)
   202 - 12d (õp. T. Jürgenstein)
   225 - 12b (õp. S. Kaarna)
   227 - 12e (õp. Ü. Seevri)

   Pärast II aktust viivad toolid klassidesse tagasi 12a klassi õpilased.
    

 • Kooli aastapäeva aktusi aitab korraldada 12c klass.
 • 3. detsembril peavad koolipäeva lõpus (kell 14.15) oma riidekapid asjadest tühjaks tegema ja uksed lahti jätma 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 11d ja 11e klassi õpilased. Riidekapi võti tuleb kindlasti endaga kaasa võtta.
 • 3. detsembril kell 9.00 lähevad Hugo Treffneri hauale ja mälestusmärgi juurde küünlaid süütama õppealajuhataja Aime Punga, huvijuht Uve Saar ja õpilasomavalitsuse esindajad Sven Kukemelk, Anni Jatsa ning Villem Koern.
 • Laupäeval, 4. detsembril kooli-majas:
  • kell 9.00 - 16.00 jätkub vilistlasturniir korvpallis;
  • kell 10.00 - 16.00 on majja oodatud kõik vilistlased, keda vajadusel suunavad õpetajad: 

  • 10.00 -12.00 M. Järveoja ning H. Toots, 12.00 -14.00 K. Punga ja S. Oks, 14.00 -16.00 A. Roots ja M. Hommik;
  • 11d klass teeb ettevalmistusi kooli aastapäeva balliks. Teiste klasside õpilastel palun päeval koolimajja mitte tulla.
Õppetöö
 • Õpetaja Madis Reemann viibib kolmapäeval, 1.detsembril füüsika ainenõukogu koosolekul Tallinnas. Tema tundide asendused:
    • 10a - 3.-4. tund muusika (Ü.Keerberg) 220 
     5.-6. tund kirjandus (M.Järveoja) 102
     10b - 3.-4. tund kirjandus (M.Järveoja) 102
     11b -1.-2. tund emakeel (M.Järveoja) 135
     11bcde -3.-4. tund inglise keel (E.Nõlvak-Donohoe) 202
     12a - 7.-8. tund jääb ära
 • 1.-2. detsembrini toimub Saksa keelediplomi eksam, mida sooritavad järgmised õpilased:
  • 12b - Juhan Aru, Liina Nurk, Priit Paap, Siim Tuksam
   12c - Maarja Jekimov 2d - Evelyn Gerjak, Mari Hiio, Lea Lang, Andrus Rehemaa, Risse Soomets, Marko Udras, Kadri Õunap.
    
 • 12. klasside õpilastel tuleb 23.detsembriks teatada klassijuhatajatele, missugustes ainetes nad soovivad sooritada riigieksameid ning missugustes ainetes koolieksameid.
  • HM määruse nr. 75, 24.12.2001.a. järgi, mis sätestab nõuded kooli lõpetamiseks, tuleb gümnaasiumi lõpetamisel
   • sooritada vähemalt viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid.
   • Õpilasel on õigus kõik eksamid sooritada riigieksamitena.
   • Kõile lõpetajatele on kohustuslik emakeele riigieksam.
  • Kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla üks võõrkeeleeksam.
  • Ühes õppeaines võib sooritada riigieksami või koolieksami.
  • Õpilased, kes soovivad Saksa keelediplomi eksamit arvestada riigi-eksamina, peavad registreeruma ka saksa keele riigieksamile.


  Eksamivalikuid on võimalik muuta 10.-12. jaanuarini. Muutustest tuleb anda teada õppealajuhatajale. Hilisem eksamisoovide muutmine ei ole võimalik. 13.-14. jaanuaril toimub Riikliku Eksami- ja Kvalifikat-soonikeskuse poolt ette nähtud registreerumisblankettidel eksami-soovide õpilaste allkirjadega kinnitamine. Allkirjastamata eksami-soov on kehtetu. 15. jaanuaril on kool kohustatud abiturientide allkirjastatud eksamisoovide blanketid ja elektroonilise teabe eksamivalikute kohta edastama Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele.
   

 • 12. klasside õpilased saavad 29. novembrist 3. detsembrini õppealajuhataja käest kolme õppeaasta hinnetelehe. Kui hinnetelehel on vigu, siis tuleb valele hindele ring ümber tõmmata ning hinnetelehe pöördele märkida õppeaine, õpetaja nimi, kursuse number ja teie arvates õige hinne. Näiteks: matemaatika (õp. E.Timak) 5. kursus - hinne 5+. 

 • Kui kõik parandused on tehtud, tagastada hinneteleht õppealajuhatajale detsembrikuu jooksul. Kui vigu ei ole, jääb hinneteleht õpilasele.
   
 • Esmaspäeval, 6. detsembril kell 9.00- 15.00 kirjutavad abituriendid proovikirjandit.
12a ja 12e ruumis 221
juures viibivad:
2. tund H. Tering
3. tund E. Kask
4. tund E. Kask
5.-6. tund H. Tering
7.-8. tund A. Tartu

12b ruumis 107
juures viibivad:
2. tund M. Järveoja
3. tund S. Kaarna
4. tund K. Rootsi
5.-6. tund A. Salo
7.-8. tund A. Salo 

12c ruumis 105
juures viibivad:
2. tund A. Salo
3. tund A. Salo
4. tund A. Tartu
5.-6. tund Ü. Seevri
7.-8. tund P. Beier 

12d ruumis 203
juures viibivad:
2. tund T. Jürgenstein
3. tund T. Jürgenstein
4. tund M. Park
5.-6. tund E. Kask
7.-8. tund M. Park 

 • Muudatused 6. detsembril ruumides:
  • 10ae - 5.-6. tund inglise keel (M.Leesalu) - 135
   10e - 4. tund kirjandus (A.Salo) - 135
   10d - 4. tund religiooniõpetus (T.Jürgenstein) - 141 
   7.-8. tund kirjandus (H.Tering) - 139
   11e - 3. tund emakeel (H.Tering) - 135


Õpetajad

23. novembril osales direktor Ott Ojaveer Haridus- ja Teadus-ministeeriumi korraldatud konverentsil „Kutse- ja kõrghariduse teelahkmel - koostöö või konkurents?“

Õpilased

 • 24. novembril toimus Viljandis viie kooli (HTG, Nõo Reaal-gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tamme Gümnaasium, Viljandi C. R. Jakobsoni Gümnaasium) kohtumine matemaatikas. 10. klasside õpilastest esindasid HTG-d 10a klassi õpilased Kaarel Nummert (1. koht), Sander Pajusalu (10.), Priit Rinken, Berit Veidemann ja 10b klassi õpilased Ardi Tampuu (2.), Toomas Krips (3.), Hiie Soeorg (4.), Taavi Mandel (7.), Tarmo Puolakainen, Raiki Kalda. 11. klasside esindusse kuulusid 11a klassist Helen Soeorg (5.), Jürgen Lina, Karl Kruuse; 11b klassist Laur Tooming (1. koht), Jakob Jõgi (2.), Kristen Reinmann (5.), Garis Grünthal ja Martin Ligi ning 11e klassist Joonatan Talviste (3.), Märt Roosaare (10.). Nii 10. kui 11. klasside arvestuses saavutati esikoht ka koolide paremusjärjestuses. 
 • 20. novembril osalesid Mihkel Külaots (11a), Aira Pedak (11d) ja Timo Ilves (11e) Tallinnas haridus- ja karjäärikonverentsil „Sinu võimalused 2005“.
 • 25. novembril toimusid karjääriplaneerimise tunnid TÜ Paabelis. Saksa filoloogia lektori Merje Meliste juhtimisel tehti ringkäik keeltemajas ja kuulati sisukat saksa keele ja kirjanduse osakonna tutvustust.
Klasside tegemised

22. novembril käisid 11c ja 11d klass Viljandis „Ugala“ teatris vaatamas menulavastust „Terrorism“.

Sport

 • Tartu koolide talvistel karikavõistlustel kergejõustikus esinesid meie kooli võistlejad igati tublilt. A vanuseklassi neiud võitsid karika ja noormehed II koha. Kokkuvõttes tuli karikavõitjaks HTG võistkond MHG ees. Individuaalselt saavutasid I koha Sandra Vahi (50m), Regina Alber (600m), Sven Velt (kuul), Andres Reiljan (50m),ja Riho Rokk (600m). III kohale tuli Kaija Jõeveer (kaugus),  Kristina Hodarenkova  (kuul).  Kõrgushüppajad Laura Kütt ja Kristo Must saavutasid  4. koha. 4x150m teatejooksus saavutas naiskond  (Jõeveer, Kütt,  Alber, Vahi) II koha ja meeskond (Velt, Must, Kissa, Must)  III  koha. Osales  11 võistkonda,  meile järgnes MHG.

 • Juunioride klassis saavutasid nii neiud kui noormehed võistkondliku II koha. Teiseks tuldi ka kokkuvõttes. Individuaalselt  võitsid Maarja Jekimov (50m), Kärt Simre (600m), Margo Märdin (kuul) ja Aarne Nirk (600m). II koha saavutasid Kirsi Masso (kaugus) ja 4x 150m teatejooksu-naiskond (Simre, Rohtmets, Masso, Jekimov). III kohale tulid Kadri Rohtmets ja Sven Tobreluts kõrgushüppes. Tublilt esinesid ka Kristin Männik (kuul - 5.koht), Priit Paalo (50m - 4.koht), Märt Kroodo (kaugus - 6. koht) ja 4x150m teatejooksumeeskond (Märdin, Tobreluts, Paalo, Nirk - 5.koht). Osales 9 võistkonda, võitjaks tuli MHG.
Teated
 • Teisipäeval, 30. novembril kell 15.40 algab 10. klassidele auditooriumis viktoriin HTG ajaloo tundmisest. Võistkonnad selguvad koolipäeva jooksul.
 • Teisipäeval, 30. novembril algab õp. Uve Saare tantsutrenn kell 17.30 aulas. Palun kõigil kohal olla.
 • 1. detsembriks palub huvijuht 12. klassidel ära tuua üksikpiltide tellimislehed ja ka raha. Lõpualbumite tellimus ning raha tuleb ära tuua 8. detsembriks.
 • Kolmapäeval, 1. detsembril kell 14.00 külastab meie kooli Tallinna Reaalkooli esindus.
 • Neljapäeval, 2. detsembril kell 14.00 on kõik kirjandushuvilised oodatud kooli raamatukokku kohtuma prosaisti, näitekirjaniku, psühhiaatri Vaino Vahinguga. Teema -„Noor Vahing“. 
 • Ajaloohuvilistel õpilastel on võimalus liituda Tartu Linnamuuseumi ajalooklubiga. Järgmine kokkusaamine on reedel, 10. detsembril kell 15.00 Tartu Linnamuuseumis. Seekord on külaliseks raamatu "Tuhandeaastane Tartu" autor Malle Salupere, teemaks Tartu linn asustuse tekkimisest keskaja lõpuni.
 • Tartu Ülikooli õppejõud Mall Tamm kutsub 8. detsembril kell 16.00 huvilisi TÜ tõlkekeskusesse aadressil Ülikooli 17. Inglise, saksa või prantsuse keelt õppivatel noortel on võimalus tutvuda tõlkijate koolituse ja tööalase karjääri võimalustega. Osavõtuks palun registreeruda 2. detsembriks psühholoog Kaia Raigi juures.
 • Alates 25. novembrist on meie koolis kogemusi omandamas kolm pedagoogika praktikanti: Raul Veeber ja Maarja Sokk (juhendab Toomas Jürgenstein), Liisa Berezkin (juhendavad Priidu Beier ja Merille Hommik) ning kaks huvijuhi praktikanti Soomest (juhendab Uve Saar).