HTG INFO

Nr. 11

22.11.2004

Õppetöö

 • I perioodi järelarvestuste hinded saavad õpilased aineõpetajatelt teada 23. novembril.
 • Õp. Saima Kaarna on haige. Tema tundide asendus 22.-23.11:
  • E 22.11 
   11d 5.-6. tund matemaatika (L. Jõgi) 225
   11a 7.-8. tund - jääb ära

   T 23.11
   11a 4. tund matemaatika (Ü. Hüva) 136
   11c 1.-2. tund matemaatika (Ü. Hüva) 136
   11d 3. tund muusika (Ü. Keerberg) 220

 • Kolmapäeval, 24. novembril toimub Viljandis C. R. Jakobsoni nimelises gümnaasiumis viie kooli eelvõistlus matemaatikas. Buss Viljandisse väljub Vanemuise alumisest parklast kell 8.00. Võistkonnaga sõidab kaasa õppealajuhataja Aime Punga. Matemaatikaõpetajad Ülle Hüva, Liile Jõgi ning Hele Kiisel lähevad pärast lõunat töid parandama. Seoses nende ärasõiduga on tunniplaanis järgmised muudatused:
10a 1.-2. tund matemaatika (H. Kiisel) 135
7.- 8. tund kehaline kasvatus 228
11b 5.-6. tund emakeel (M. Järveoja) 102
7.-8. tund ajalugu (M. Käppa) 141
12a 5.-6. tund füüsika (M. Reemann) 135
7.-8. tund jääb ära
 • Neljapäeval, 25. novembril toimub õpetajate toas I perioodi õppetöö tulemuste arutelu. Kogunetakse järgmiselt:
  • 10. klasside aineõpetajad kell 15.00
   11. klasside aineõpetajad kell 16.00
   12. klasside aineõpetajad kell 17.00

   Kõikide aineõpetajate osavõtt on väga vajalik.
    

 • Reedel, 25. novembril kell 10.00 algab auditooriumis keemia kooliolümpiaad. Olümpiaadi viivad läbi õpetajad Eha Paabo ja Helgi Pähno. 
 • 26. novembril lõpeb kolmetunniliste kursuste I kursus. (10de - informaatika, 11d - muusika, 12cde - filosoofia). Hinded kantakse II perioodi tabelitesse.
 • 11d klassil algab 29. novembrist kirjanduse erikursus, õpetab Tiina Pluum. Tunnid toimuvad III korruse arvutiklassis (303), esmaspäeval 4. tund ning kolmapäeval 7.-8. tund.
 • Esmaspäeval, 29.novembril kell 13.00 on haridus- ja teadusministri pidulikule vastuvõtule Haridus- ja Teadusministeeriumi saali kutsutud rahvusvahelistest olümpiaadidest ja õpilasvõistlustest osa võtnud õpilased ning nende juhendajad. Meie koolist on vastuvõtule kutsutud Juhan Aru (12b), Laur Tooming (11b), Kaie Kubjas ja Riho Taba (lõpetasid kooli 2004.a.) ning õpetajad Ülle Hüva, Hele Kiisel, Madis Reemann, Ülle Seevri ja Harry Sepp.
Seoses vastuvõtuga on tunniplaanis 29.11. järgmised muudatused: 10a 7.-8. tund muusika (Ü.Keerberg) 220
10e 7.-8. tund informaatika (L. Jõgi) 206
11a 5.-6. tund füüsika (M. Kask) 213
11b 7.-8. tund jääb ära
11e 5.-6. tund keemia (E. Paabo) 217
12c 5.-6. tund filosoofia (T. Jürgenstein) 227
12d 5.-6. tund matemaatika (L. Jõgi) 136/139
12e 5.-6. tund matemaatika (L. Jõgi) 136/139
 • Esmaspäeval, 29. novembril palun infominutite ajal kõikidel abiturientidel koguneda auditooriumisse, kus õppealajuhataja tutvustab riigieksamitele registreerumise korda ning annab igale abituriendile kätte hinnetelehe.
 • Õppenõukogu otsusel tuleb planeeritud pikemast puudumisest (rohkem kui 3 tööpäeva) õpilasel ette teatada ning täita taotlus, mille vormi saab õppealajuhatajalt (ruum 209).
Õpetajad

Õpetaja Aive Roots osales 18.-21. novembrini saksa keele õpetajate seminaril Lätis Rezeknes.

Õpilased

 • 12.-13. novembrini Tallinnas toimunud kolme kooli kohtumisel olid võistkondlikel ainevõistlustel tublimad 
  • ajaloos Mari Hiio ja Andrus Rehemaa (12d) - I koht; Ken Ird (11c) ja Märt Trasberg (12e) - II koht;
   kirjanduses Piibe Kolka ja Kaur Riismaa (12d) - III koht;
   muusikaloos Pille Rinne ja Helen Kirsipuu (11d) - III koht. 

   kunstiajaloo viktoriinis pälvis esikoha võistkond, kuhu kuulus ka Marilin Rappu (12e)
   vene keeles kuulus võitnud võistkonda Kristian Baikov (11c)
   inglise keele võistkond koosseisus Mariliis Mets, Sigrid Solnik, Eike Ennok (kõik 11d) ja Kadri Soolepp (12d) pälvisid preemia artistlikkuse eest.

 • Neljapäeval, 2. detsembril kell 14.00 on restorani Neljas Aste pidulikule lõunasöögile ja arutelule kutsutud Tartu Ülikooli Teaduse ja Religiooni Kolleegiumi esseede võistlusel osalenud õpilased Anna Karolin (11d), Helen Kirsipuu (11d), Kaisa Kulasalu (10e), Kaur Riismaa (12d) ja Sergei Jasjukevitš (12d).
 • Koolist lahkus 10b klassi õpilane Mattias Lunge, kes jätkab oma õpinguid Tallinna Pääsküla gümnaasiumis.
Õpilasomavalitsus
 • 16. novembril kogunenud esimesest ÕOV Suurkogust võtsid osa 10b, 10d, 10e, 11a, 11e, 12a, 12c, 12d ja12e klassi esindajad. Arutati õpilaste hilinemiste ja puudumistega seonduvaid küsimusi ning leiti, et iga hilineja rikub nii oma kui kaasõpilaste päeva. ÕOV uueks infojuhiks valiti Maarja All 11e klassist ja töögruppide juhi kohale kinnitati Villem Koern 10b klassist.

 • Käesolevaga kuulutab ÕOV Suurkogu välja koolilaulu konkursi, mille eesmärgiks on valida HTG-le uus koolilaul. Parimatele auhinnad. Täpsem info õpilasomavalitsuse liikmetelt ja stendidelt.


Klasside tegemised
 

Reedel, 19.novembril veetis 10b klass koos klassijuhataja ja ajaloo õpetajagameeldiva talvepäeva Ida-Virumaal. Külastati Iisaku koduloomuuseumi, Kuremäe nunna-kloostrit, jalutati Toila pargis ja Ontika pankrannikul. Imetleti Valaste juga, käidi Kohtla kaevandus-park-muuseumi allmaa-ekskursioonil ja nauditi aherainemägedel džiibisafaril päikeseloojangut. 


Teated

 • Esmaspäeval, 22. novembril on raamatukogu juhataja Ave Rikas Tallinnas seminaril „Õpikeskkonna kujundamine raamatukogus“.
 • Korduspildistamine 12. klasside lõpualbumite tarvis toimub teisipäeval, 23. novembril kell 11.45 - 12.15 aulas. Palun ka õpetajatel, kellest pilti pole, end fotografeerida lasta.
 • Neljapäeval, 25. novembril kell11.45 toimub aulas lipuvalve proov 12c klassile.
 • Neljapäeval, 25.novembril kell 18.00 toimub auditooriumis Eesti Lastevanemate Liidu koosolek
 • 26. - 27. novembrini toimub koolimajas segakoori laululaager. Täpsem info õpetaja Ülle Keerbergilt.
 • Et vältida arusaamatusi ja varalisi kahjusid, palun riidehoius panna kõik üleriided ning jalanõud kappi, mitte jätta neid valveta nagidesse või kapi alla. 
 • Laupäeviti palun kõigil õpetajatel ja õpilastel siseneda koolimajja ainult peauksest.
HTG 121

26. novembrist 4. detsembrini toimuvad kooli aastapäeva üritused:

 • Reedel, 26.novembril kell 14.00 - auditooriumis 10. klassidele loeng „HTG ajalugu“.
 • Laupäeval, 27.novembril kell 12.00 - auditooriumis 1995. aastal lõpetanute ja praeguste abiturientide kohtumine.
 • Teisipäeval, 30. novembril kell 15.40 - auditooriumis 10. klasside 7-liikmelistele võistkondadele viktoriin, mille küsimused on koostatud kooli ajaloo loengu põhjal. Võistkonnad selguvad kohapeal.
 • Neljapäeval, 2. detsembril kell 18.00 oodatakse aulasse igast 10. klassist esinduspaari. Toimub järgmise aasta balli perenaise ja peremehe valimine.
 • Reedel, 3. detsembril - HTG 121. aastapäeva aktused :
kell 12.00 - 10. ja 11. klassidele
kell 13.15 - 12. klassidele.
 • Laupäeval, 4.detsembril kell 19.00 - kooli aastapäeva ball koolimajas (korraldab 11d klass). Pääsmed müügil kantseleis ja huvijuhi juures. Õpilase pääsme hind eelmüügis 50 ja kohapeal 60 krooni. Vilistlaste pääse maksab vastavalt 100 ja 150 krooni.
 • Kooli aastapäevanädalal toimuvad järgmised sportlikud võistlused:
Esmapäeval, 29.novembril kell 15.45 - saalihoki välkturniir (5T + 5P)

Teisipäeval, 30.novembril kell 15.45 - teatevõistlused (4T+ 4P); 
korvpalli kaugvisked - sops (individuaalvõistlus)

Kolmapäeval, 1.detsembril kell 16.00 - saalihoki võistlus õpetajate ja õpilaste vahel 
(segavõistkonnad 2T + 3P)

Neljapäeval, 2.detesembril kell 15.45 - võrkpalli välkturniir (3P + 3T).