HTG INFO
Nr. 10

15. november 2004

Juhtkond tänab
 • kooli näiteringide juhendajaid - õpetaja Helgi Teringut ja Mari Nurka õpilaste väga hea ettevalmistamise eest Betti Alveri luulepäevade eelvooruks;
 • õpetajaid Hele Kiiselit ja Ülle Hüva matemaatikalaagri korraldamise eest õpilastele;
 • õpetajaid Kristiina Pungat, Age Salo ja Toomas Jürgensteini kolme kooli kohtumist ettevalmistava õppepäeva korraldamise eest;
 • kolme kooli kohtumisel osalenud õpilasi ja neid juhendanud õpetajaid;
 • raamatukogu juhataja Ave Rikast ja õpetaja Priidu Beierit, kes korraldasid meeldejääva kohtumise kirjanik Tõnu Õnnepaluga;
 • Juhan Aru (12b) ja Laur Toomingut (11b), kes esinesid edukalt Eesti võistkonna koosseisus matemaatika võistlusel „Balti tee“.
Õppetöö

Reedel, 19. novembril viibivad õpetajad Anneli Saarva ja Kristiina Punga 10b klassi õpilastega õppeekskursioonil. Nimetatud klassi tunnid jäävad ära. Õpetaja A. Saarva tunde asendab õpetaja P. Parisoo, õpetaja K.Punga tundide asendus on järgnev:

10c 5.-6. tund emakeel (M.Järveoja) 102
10d 3.-4. tund informaatika (L.Jõgi/H.Sepp) 303/206
10e kooli 3. tunniks

Rootsi keele valikaine tunde ei toimu.


Õpilased

 • 6.-7. novembrini Tallinnas toimunud väitlusturniiril START saavutas Eva Sule (10e) individuaalarvestuses 2. koha (osales 102 väitlejat).
 • 5.-9. novembrini Vilniuses toimunud rahvusvahelisel võistkondlikul matemaatikavõistlusel „Balti tee“ saavutas Eesti esindus, kuhu kuulusid HTG-st Juhan Aru (12b) ja Laur Tooming (11b), 4. koha 12 võistkonna hulgas. Esikolmiku moodustasid Peterburi, Poola ja Valgevene võistkonnad. Eesti võistkond oli parim geomeetrias ja kombinatoorikas.
 • Betti Alveri 12. luulepäevade eelvooru Tartu linnas võitsid ning 26.-27. novembrini Jõgeval toimuvale vabariiklikule festivalile sõidavad meie kooli 11ndate näitetrupp Mari Nurga ja 12ndate „Eufooria“ Helgi Teringu juhendamisel. Teemaks olid seekord Ott Arderi luuleread „See on nüüd selge, et on tarvis imevähe…“.
Olümpiaadid
Bioloogia kooliolümpiaadil olid tublimad järgmised õpilased:

10. klassid - 25 osalejat 
1. Mari Valdur 10c
2.-3. Kristina Hodarenkova 10c
2.-3. Sander Pajusalu 10a
4. Silvia Käkk 10c
5.-6. Aire Rihe 10c
5.-6. Harry Vähk 10c

11. klassid – 12osalejat
1. Kirsi Masso 11c
2. Elo Sõnajalg 11c
3.-4. Vilmar Veldre 11b
3.-4. Kadri Ligi 11c

12. klassid - 8 osalejat
1. Hanna Hõrak 12c
2.-3. Mihkel Pajusalu 12b
2.-3. Eveli Kallas 12c

Eelmisel nädalal
 • Neljapäeval, 11. novembril toimunud õppenõukogus 
  • tutvustas direktor Ott Ojaveer Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt HTG-s läbi viidud inspekteerimise akti, milles igakülgselt tunnustati kooli tööd;
  • andis direktor O. Ojaveer ülevaate oma õppereisist Itaaliasse;
  • kinnitati Tartu Linnavalitsuse otsus, mille kohaselt vastuvõtukatsed 10. klassidesse astujatele toimuvad HTG-s 21. ja 22. märtsil 2005;
  • arutati õpilaste puudumistega seonduvaid probleeme. Otsustati, et planeeritud pikemast puudumisest (rohkem kui 5 tööpäeva) peab õpilane ette teatama ning täitma taotluse, mille vormi saab õppealajuhatajalt (ruum 209).
 • 11.- 13. novembrini toimus Kurgjärvel 4. matemaatika laager. Laagrist võttis osa 48 matemaatikast huvitatud õpilast. Kolm päeva kuulati loenguid ja lahendati ülesandeid, mis täiendasid õpilaste teadmisi matemaatikast. Erinevate klasside õpilased said omavahel jõudu proovida 2 tundi kestnud võistlusega. Võistlustulemuste väljakuulutamisel selgus, et mitme aasta jooksul tehtud töö kannab vilja - vanemate klasside õpilased kuulusid pingerea ülemisse ossa. Lisaks õpetajatele Hele Kiiselile ja Ülle Hüvale olid õpilaste koolitamisel abiks Laur Tooming(11b), Juhan Aru(12b), Kaie Kubjas (HTG vilistlane) ja Henrik Nigul.
Õpilasomavalitsus
 • Kolmapäeval, 10. novembril toimunud kooli juhtkonna kohtumisel ÕOV juhatusega arutati õpilasomavalitsuse aastaplaani ning T3 kohtumisega seonduvaid küsimusi. Samuti puudutati õpilaste hilinemisega seonduvaid probleeme, mida on kavas arutada ÕOV Suurkogul.
 • Esimene ÕOV I Suurkogu toimub teisipäeval, 16. novembril kell 15.35 sotsiaalainete klassis. Kohale palutakse tulla nii töögruppide kui iga klassi esindajatel. Igal perioodil toimub üks Suurkogu ja kui klassi esindajat pole kohal kahel Suurkogul, kaotab see klass õiguse hääletada. Rõõmsa kohtumiseni!
Teated
 • Alates sellest nädalast on videofilmide näitamise - vaatamise võimalus ka ruumis 105 ning õpetajate käsutuses on kaks arvutit ruumis 312. 
 • Teisipäeval, 16. novembril kell 11.45 ootab huvijuht Uve Saar kõiki õpetajaid õpetajate tuppa, et tutvustada kooli aastapäeva ürituste kava.
 • Alates 22. novembrist on kantseleis ja huvijuhi kabinetis müügil kooli aastapäeva balli pääsmed nii õpilastele (50 krooni) kui vilistlastele (100 krooni). 4. detsembril on kohapeal pääsmete hinnad 60 ja 150 krooni.
 • Sotsiaal- ja turuuuringute firma Saar Poll viib koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga läbi küsitlust, mille teemaks on religiooniõpetus koolides. Küsitluse eesmärk on välja selgitada õpilaste arvamus religiooniõpetusest. Küsitlus on anonüümne ja toimub kahes etapis - sel sügisel ja 2005. aasta kevadel. Meie koolis on küsitluses osalenud juba 11d ja 12e klass. 22. novembri infominutites vastavad küsimustele 10e klassi õpilased.
 • Teisipäeval, 16. novembril kell 10.00 toimub auditooriumis füüsika kooliolümpiaad, mille viivad läbi õpetajad M. Kask, M. Reemann ja S. Oks. 
 • Neljapäeval, 18. novembril kell 15.30 toimub ruumis 141 ühenduse Agape Eesti loeng abielust - „Kas püsimajääv abielu on muinasjutt?“ Kõik huvilised on oodatud.
 • Laupäeval, 20. novembril toimub informaatika kooliolümpiaad. Täpsem info õpetaja Harry Sepalt.
 • 19.- 20.novembrini viib koolimajas oma ürituse läbi korporatsioon "Amicitia".
 • 20. - 21. november toimub koolimajas (ruum 107) HTG õpilastele arvutihuviliste kokkutulek - võrgupidu "Collusion" algusega kell 12. Kaasa võtta arvuti ja el. pikendusjuhe. Mänguplaanide ja sisukava teemal saab sõna juurde öelda HTG õpilaste foorumis "mängude" teema all. Lisainfot 12c klassi õpilastelt (Tiit Örd ja Kaur Mätas).