HTG INFO
Nr. 9

8. november 2004

Õppetöö
 • Reedel, 12. novembril on tunniplaan muudetud, kuna humanitaarainete õpetajad viibivad õpilastega kolme kooli kohtumisel Tallinna 21. koolis ning matemaatikaõpetajad viie kooli kohtumise ettevalmistuslaagris.
  • 10a
   1.-2. tund kunst (P.Beier) 203
   3.-4. tund matemaatika (J.Polikarpus) 135
   5.-6. tund vene keel/ informaatika 301/206

   10b
   1.-2. tund emakeel (M.Järveoja) 102
   3.-4. tund B-võõrkeel 
   5.-6. tund matemaatika (J.Polikarpus) 135

   10c
   1.-2. tund kehaline kasvatus
   3.-4. tund B-võõrkeel
   5.-6. tund ajalugu (K.Punga) 144

   10d
   1.-2. tund emakeel (H. Tering) 105
   3.-4. tund ajalugu (K. Punga) 144
   5.-6. tund inimeseõpetus (A-L. Jõgi) 107

   10e
   1.-2. tund ajalugu (K.Punga) 144
   3.-4. tund inimeseõpetus (A-L. Jõgi) 107
   5.-6. tund kunst (P. Beier) 203

   11a
   1.-2. tund informaatika/vene keel 206/302
   3.-4. tund bioloogia (S. Kaarna) 225
   5.-6. tund keemia (E. Paabo) 217

   11b
   1.-2. tund füüsika (M. Reemann) 213
   3.-4 . tund kehaline kasvatus
   5.-6. tund emakeel (M. Järveoja) 102

   11c
   1.-2. tund bioloogia (S. Kaarna) 227
   3.-4. tund keemia (E. Paabo) 217
   5.-6. tund matemaatika (E. Timak) 136

   11d
   1.-2. tund matemaatika (L. Jõgi) 139
   3.-4. tund emakeel (M. Järveoja) 102
   4.-5. tund füüsika (S. Oks) 220

   11e
   1.-2. tund keemia (E. Paabo) 217
   3.-4. tund füüsika (M. Reemann) 213
   5.-6. tund kehaline kasvatus

   12a 
   1.-2. tund matemaatika (E. Timak) 135
   3-4. tund emakeel (H. Tering) 105
   5.-6. tund füüsika (M.Reemann) 213

   12b
   1.-2. tund A-võõrkeel
   3.-4. tund kunst (P. Beier) 213
   5.-6. tund bioloogia (S. Kaarna) 225

   12c 
   1.-2. tund A-võõrkeel
   3.-4. tund füüsika (M. Kask) 202
   5.-6. tund keemia (E. Paabo) 227

   12d
   1.-2. tund A-võõrkeel
   3.-4. tund matemaatika (E.Timak/L.Jõgi) 136/139
   5.-6. tund füüsika (M. Kask) 202

   12e
   1.-2. tund füüsika (M.Kask) 202
   3.-4. tund matemaatika (E.Timak/L.Jõgi) 136/139
   5.-6. tund emakeel (H.Tering) 105

   Valikainetest jäävad ära religiooniajalugu ja majandusõpetus.

 • Teisipäeval, 9. novembril viibib õpetaja Harry Sepp lektorina täiend-koolitusel. Tema tundide asendused on järgnevad:
  • 11a 1.-2. tund informaatika - jääb ära
   10d 3. tund L. Jõgi 206
   10e 4. tund L. Jõgi 206
   10c 5.-6. tund L. Jõgi 206 
   10a 7.-8. tund L. Jõgi 206
    
 • 10.-12. novembrini viibib õpetaja Mall Matto Prahas Kesk- ja Ida-Euroopa keelediplomikoolide konverentsil. Tema tunde asendavad tunniplaani järgi õpetajad I. Meyer ja A. Roots.
I perioodi järelarvestused toimuvad:
N. 11.11. kell 15.30
Matemaatika L.Jõgi 102
Matemaatika E.Timak 102

E.15.11 kell 15.45
Kunst P.Beier 203
Emakeel A.Salo 107
Inimeseõpetus A-L.Jõgi 221
Vene keel L.Titova 302
Kunst M.Hommik 304

T. 16.11. kell 15.30
Inglise keel kõik õpetajad 312
Keemia E. Paabo 217
Matemaatika Ü.Hüva, H.Kiisel 136
Ajalugu M.Käppa, E.Kask 144
Vene keel O.Kornilova 301

K. 17.11. kell 15.30
Füüsika M.Reemann 213
Füüsika M.Kask 202
Kirjandus M.Järveoja 102
Saksa keel M.Matto 204

N. 18.11. kell 15.30
Geograafia Ü.Seevri 227
Bioloogia S.Kaarna 227
Muusika Ü.Keerberg 220
Ajalugu K.Punga 144

Reedel, 19. novembril kell 15.30 saavad ruumis 221 järelarvestusi sooritada õpilased, kellel langesid kahe arvestuse ajad kokku. Sellisel juhul tuleb õpilastel valida aine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal ning teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus selles aines 19.11. Kindlasti tuleb õigel ajal sooritada suuline arvestus. Samal ajal saavad järelarvestust sooritada ka õpilased, kes väga mõjuval põhjusel (haigus) ei saanud järelarvestusele tulla. Puudumise põhjusest ning järel-arvestuse sooritamise soovist tuleb eelnevalt aineõpetajat informeerida.


Õpetajad

Kooli psühholoog Kaia Raig osales 26. oktoobril Tartu Kutseharidus-keskuse seminaril „Karjääriteema – liikumine ja/või paigalseis?“ ning 29. ja 30. oktoobril Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna vilistlaspäevadel.

Õpilased

31. oktoobril toimus Balti Tee eelne võistlus matemaatikas, kus lisaks põhivõistkonnale (6 õpilasest kaks HTG-st: Laur Tooming (11.b) ja Juhan Aru (12.b) võistles veel 5 võistkonda. Ühe võistkonna oli välja pannud Tallinna Tõnismäe Reaalkool. Kolm võistkonda oli HTG-st. Üks võistkond koosnes vilistlastest, kes õpivad kõrg-koolides (HTG-st Kaie Kubjas ja Mihkel Kree). Võistluse võitis põhi-võistkond, kes esindab Eestit Vilniuses. Teiseks jäid vilistlased. Ülejäänud Treffneri kooli võistkondade tulemused olid järgmised:

3. koht HTG1 koosseisus Marek Oja, Mihkel Pajusalu, Siim Tuksam (kõik 12.b klassist), Erik Jaaniso, Martin Lind (mõlemad 12.a klassist)

5. koht HTG2 koosseisus Helen Soeorg (11.a), Joonatan Talviste (11.e), Jakob Jõgi, Garis Grünthal, Vilmar Veldre (kõik 11.b klassist)

6. koht HTG3 koosseisus Kaarel Nummert, Sander Pajusalu (mõlemad 10.a klassist), Toomas Krips, Ardi Tampuu, Hiie Soeorg (kõik 10.b klassist).


Õpetajad H. Kiisel ja Ü. Hüva tänavad oma tublisid õpilasi ja soovivad edukat võistlemist kogu aastaks!

Eelmisel nädalal

 • 28. oktoobril oli HTG õpilastel ja õpetajatel võimalus osaleda Tartu Maa-kohtu poolt korraldatud tsiviilõiguse päeva üritustel. Huvipakkuv ja informeeriv oli kohtumaja tutvustus, tsiviil-istungi jälgimine ja sellele järgnenud vestlus kohtunik Margit Jõgevaga.
 • Neljapäeval, 4. novembril arutas laiendatud juhtkond Tartu linna poolt kehtestatud 10. klassidesse vastuvõtu korda ning vastuvõtu läbiviimist HTGs 2005. aasta kevadel. Samuti vaagiti tehnoloogiasuunaliste kursuste lülitamist 11. klasside õppekavasse.
Teated
 • Esmaspäeval, 8. novembril kell 15.00 esineb auditooriumis 12. klassidele Riigikogu liige Marko Mihkelson.
 • Kolmapäeval, 10. novembril kell 15.30 kohtume kooli raamatukogus kirjanik Tõnu Õnnepaluga. Kõik on oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja küsimusi esitama.
 • Tartu Kutsehariduskeskuse poolt korraldatud töövarjupäev toimub 11. novembril, kus HTGst osalevad 12.d klassi õpilased Astrid Punt, Kadri Soo-lepp, Maiu Muru, Lea Lang, Heidi Kure, Kalli Kippasto ja Mari Kalkun. Õpilaste juhendamine toimub KHKs (Kaunase pst 22) 9. novembril kell 17.00.
 • 12.-13. toimub Tallinnas kolme kooli kohtumine. Tallinna 21. Kooli, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja HTG õpilased võrdlevad teadmisi ajaloos, kirjanduses, kunsti-ajaloos, muusikaajaloos, vene ning inglise keeles. Buss Tallinnasse väljub kell 7.30 Vanemuise alumisest parklast.
 • Ballieelsed tantsukursused kõigile soovijatele toimuvad edaspidi esmaspäeviti kell 17.30 - 19.00 ja kolmapäeviti kell 18.00 - 19.30. Üks tund maksab 5 krooni.
 • Ühenduse Agape Eesti loengusarja „Oskused kogu eluks“ loeng sõltuvusest toimub neljapäeval, 11. novembril kell 15.30 ruumis 141.
 • Esmaspäeval, 15. novembril toimub aulas 12. klasside pildistamine lõpualbumisse järgmise graafiku alusel: 12a kell 11.40 12b kell 11.50 

 • 12c kell 12.00 12d kell 12.10 
  12e kell 12.20. Õpetajad valivad endale ise sobiliku aja. 
Meeldetuletus

Laupäeviti on koolimaja avatud kella 10.00 – 16.00ni. Õpilastel, kes tulevad koolimajja eraviisiliselt (pole seotud valvelauas registreeritud üritustega), palutakse arusaamatuste vältimiseks oma nimi kirja panna valvuri juures.