HTG INFO
Nr. 7

18. oktoober 2004

Juhtkond 
palub õpilastel koolipäeva jooksul mõjuva põhjuseta koolimajast mitte lahkuda.
Õppetöö
  • II perioodi tunniplaan valmib kolmapäeval, 20. oktoobril.
  • Kolmapäeval, 20. oktoobril palun kõigil klassijuhatajatel esitada õppealajuhatajale kokkuvõte õpilaste põhjuseta puudumistest I perioodil.
  • Neljapäeval, 21. oktoobril toimuvad tunnid esmaspäevase ajakava kohaselt. Infominutite läbiviimise ruumid selguvad 20. oktoobril.


Eelmisel nädalal
 

Kooli hoolekogu koosolekul valiti hoolekogu uueks aseesimeheks Andres Koern.

Hoolekogu kinnitas õpilasomavalitsuse põhikirja, arutati 10. klassi vastuvõtu ja õppekava tehnoloogia-suunaliste kursustega täiendamisega seonduvaid küsimusi.

HTG hoolekogu tunnustab kogu kooli kollektiivi tublit tööd eelmisel õppeaastal.


Klasside tegemised

Reedel, 15. oktoobril käisid 10e ja 12d õpilased Viljandis „Ugala“ teatris vaatamas vendade Presnjakovide menunäidendit „Terrorism“, mille lavastas Priit Võigemast.


Teated

  • Neljapäeval, 21. oktoobril kell 12.00 toimub auditooriumis ÕOV töögruppide tutvustus. Ole kohal!
  • Alates 1. novembrist toimuvad meie koolis taas ballieelsed tantsukursused, mida viib läbi õpetaja Anita Kreen. Oodatud on kõik treffneristid, eriti aga 10. klasside õpilased. Tunnid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30 – 19.00 aulas. Üks tund maksab 5 krooni.
Sügisvaheaeg algab
23. oktoobril ja lõpeb 31. oktoobril. 


Kosutavat

puhkust

kõigile !