HTG INFO
Nr. 5

4. oktoober 2004

Koolipere õnnitleb

õppealajuhataja Aime Pungat ja õpetaja Ülle Keerbergi, kelle tööd eelmisel õppeaastal hindasid kolleegid vastavalt Aasta Õpetaja ja Aasta Tegija tiitli vääriliseks.

Õppetöö

 • Reedel, 8. oktoobril viibivad Ü. Hüva ja H. Kiisel matemaatika-õpetajate päevadel Hiiumaal.

 • Õpetaja Ü. Hüva tundide asendus: 11b 5.-6. tund matemaatika (E. Timak) -136
  11c 1.-2. tund kehaline kasvatus (A. Saarva/ P. Parisoo) - ära jääb neljapäeval 7.-8. tund
  11e 3.-4. tund matemaatika (E. Timak) - 136
 • I perioodi arvestuste plaan pannakse õpilaste stendile välja 5. oktoobri pärastlõunal.
Õpetajad
 • Õpetaja Helgi Tering võttis osa 1.-2 oktoobrini Otepääl toimunud vabariiklikust emakeeleõpetajate nõupidamisest, kus arutati gümnaasiumi lõpueksamiga seonduvaid küsimusi.
 • Õpetajad Anneli Saarva ja Age Salo viibisid 2. oktoobril Eesti koolide õpetajate reisil Jurmala veeparki ja Riiga.
Teated
 • Teisipäeval, 5. oktoobril tähistame HTG-s õpetajate päeva. Kell 8.10 oodatakse kõiki õpetajaid ja õpilasi aatriumisse. Tundide aegades on järgnevad muudatused:
  • 1.-2. tund 8.45 - 10.05
   3. tund 10.15 - 11.00
   söögivahetund 11.00 - 11.20
   4. tund 11.20 - 12.05
   söögivahetund; aatriumis esineb segakoor „Ten Sing“
   5.-6. tund 12.35 - 13.55
   7.-8. tund 14.05 - 15.25
 • Teisipäeval peale tunde kell 15.40 toimub arvutiklassis 206 10 ja 11 klassi õpilastele mõeldud internetiviktoriin. 1-2 parimat pääseb edasi lõppvooru 19. oktoobrillinnaraamatukogu arvutiklassis, kus selgitatakse välja Tartu koolide kolm parimat võistlejat ja antakse üle auhinnad. Mõlemas voorus on 15 küsimust, millele aega vastamiseks 2 tundi. Korraldab Tartu linnaraamatukogu(http://www.luts.ee/uudised.htm). EENet kutsub kõiki arvutiga joonistama! Piltide esitamise tähtaeg on 6. november.Info EENeti kodulehel http://www.eenet.ee/konkurss/.
 • Neljapäeval, 7.oktoobril kell 14.00 on õpetajad ja õpilased oodatud kooli raamatukokku kohtuma kirjaniku-poliitiku Maimu Bergiga. Juttu tuleb nii kirjandusest kui ka värsketest Ateena-reisi  muljetest.
 • Neljapäeval, 7. oktoobril kell 18.00 algab kooli õuelt rebaste jooks. Kõigil 10. klasside õpilastel palun kaasa võtta vahetusriided. Oma asjad saab jooksu ajaks jätta koduklassi. Kindlasti riietuda soojalt ja mugavalt!
 • Esmaspäeval, 11. oktoobril kell 11.50 toimub auditooriumis kõigile 10. klasside õpilastele kooli õpilas-esinduse tutvustamine.
 • 2004. aasta kevadel lõpetas HTG 173 õpilast. Neist 160 ehk 92,5% jätkavad õppimist, 4 töötavad, 2 on kaitseväes, 4 puhkavad ning 3 õpilase kohta andmed puuduvad. Edasiõppimine:
  • 120 õpib Tartu Ülikoolis, 
   15 õpib Eesti Põllumajandusülikoolis, 
   5 õpib Tallinnna Tehnikaülikoolis,
   2 õpib Tallinna Pedagoogikaülikoolis,
   1 õpib Kunstiakadeemias,
   1 õpib Viljandi Kultuurikolledžis,
   1 õpib Tartu Lennukolledžis,
   9 õpib välismaal kõrgkoolides,
   6 õpib ametikoolides.

   Kõrgkoolide riigieelarvelistel kohtadel jätkab õpinguid 134 õpilast (s.o 77,4 % lõpetanutest), tasulises õppes jätkab 21 õpilast (12, 1% lõpetanutest). 

 • Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viib koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga läbi küsitlust, mille teemaks on religiooniõpetus koolides. Küsitluse eesmärgiks on selgitada välja, mida arvavad religiooniõpetusest õpilased ise. Küsitlus on anonüümne ja toimub kahes etapis - sel sügisel ja 2005. aasta kevadel. Meie koolis viiakse küsitlus läbi 11d ja 12e klassis 11. oktoobril infominutite ajal.
Õpilasesindus
 • 27. septembril kohtus uue HTG ÕE (õpilasesinduse) juhatus ning jagas ära tänavuse aasta ülesanded juhatuse siseselt: protokollija on Anni Jatsa (10e), töögruppide juht on Villem Koern (10b), infojuht on Maarja Pehk (11d), asepresident on Andrei Gontšukov (11b) ja ÕE presidendiks valiti Sven Kukemelk (11e).
Uus juhatus ootab õpilasi teisipäeval, 5. oktoobril kell 15.30 sotsiaalainete klassi (203), et vastu võtta põhikirja muudatused ning kinnitada tänavuse aasta tegevuskava. Iga klass peaks olema esindatud vähemalt ühe õpilasega.

Sport

 • Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused orienteerumise tavarajal peeti Põlva maakonnas Hatikul. Väga hästi võistlesid HTG orienteerujad. Poiste A-klassi 7,2 km pikkusel 15 kontrollpunktiga rajal saavutasid kaksikvõidu Mihkel Järveoja (12a) ja Timo Sild (10d). Võistkonnas jooksid veel Jaagup Truusalu (11a, 8.koht), Kaarel Nummert (10a, 12.koht), Timo Ilves (11e, 15.koht), Tormi Torop (10d, 17.koht) ja Märt Roosaare (11e, 20.koht). Võistkondlikult saavutas HTG  Põlva  ÜG, Värska Gümnaasiumi  ja Võru  Kreutzwaldi  Gümnaasiumi järel  parima Tartu koolina tubli 4. koha. 

 • Õnnitleme!