HTG INFO
Nr. 3

20. september 2004

Juhtkond tänab
 • 11b klassi õpilasi Kärt Rebast, Tiia Vahulat, Andrei Gontšukovi ja Janek Liba kümnendate klasside tutvumisõhtu korraldamise ja läbiviimise eest;
 • 11c klassi õpilasi Kaarel Piipu, Kaspar Põtra ja Martin Sauli fotonäituse kokkupanemise ja eksponeerimise eest II korruse koridoris.
Kool tänab

õpetaja Helmet Tootsi, kes kinkis raamatukogule väärtuslikke raamatuid.

Eelmisel nädalal

Õppealajuhataja Aime Punga esines 16. septembril Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud konverentsil "21. sajandi haridus" ettekandega „Koolikorralduse muutmise suunad“.

Teated

 • 21. ja 22. septembril toimub õpetajatele koolitus ruumis 312 kella 8.30 – 15.30ni.
  • 21. september - I grupp:

   O. Kornilova, A. Saarva, E. Paabo, A. Roots, A. Salo, P. Parisoo, L. Jõgi, Ü. Seevri, T. Jürgenstein, M. Reemann, A. Tartu, K. Rootsi, M. Park, S. Kaarna, E. Kask, H. Toots, M. Leesalu, K. Raig

   22. september - II grupp:

   P. Beier, M. Hommik, Ü. Hüva, M. Kask, M Järveoja, Ü. Keerberg, H. Kiisel, M. Käppa, K. Punga, H. Pähno, H. Sepp, L.Titova, H.Tering, E.Timak, A.-L.Jõgi, M. Matto, E. Nõlvak-Donohoe, Ü. Roostoja.

   Teisipäeval, 21.septembril toimuvad tunnid seoses õpetajate koolituspäeva ja matemaatika kooliolümpiaadiga alljärgneva plaani kohaselt.

   Tundide ajad:

   1.-2. tund 8.10 – 9.40
   SÖÖMINE 
   3.-4. tund 10.00 – 11.30
   SÖÖMINE
   5.-6. tund 12.00 – 13.30
   Kooli söökla töötab kella 9.30 – 13.00ni.

   Tunniplaan (21. 09)
   10c 1.- 2. tund bioloogia (U. Kokassaar) 217
   3.- 4. tund kunst  (P.Beier) 217
   5.- 6. tund matemaatika (E.Timak) 217
   10d 1.- 2. tund ajalugu (K.Punga) 202
   3.- 4. tund kunst (M.Hommik) 202
   10e kooli 3. tunniks
   3.- 4. tund ajalugu (K.Punga) 107
   5.- 6. tund muusika (Ü.Keerberg) 220
   11a 1.- 2. tund matemaatika (Ü.Hüva) 136
   3.- 4. tund inglise keel (E.Nõlvak/Ü.Roostoja)301/302
   5.-6. tund füüsika praktika TÜ füüsikahoones
   11b 1.- 2. tund emakeel (M.Järveoja) 139
   3.- 4. tund matemaatika (Ü.Hüva) 139
   11c 1.- 2. tund inimeseõpetus (A.-L.Jõgi) 227
   3.- 4. tund ajalugu (M.Käppa) 227
   5.- 6. tund emakeel (H.Tering) 227
   11d 1.- 2. tund kunst  (P.Beier) 135
   3.- 4. tund emakeel (M.Järveoja) 135
   11e 1.- 2. tund muusika (Ü.Keerberg) 220
   3.- 4. tund emakeel (H.Tering) 213
   12a 1.- 2. tund emakeel (H.Tering) 141
   3.- 4. tund inimeseõpetus (A.-L.Jõgi) 221
   12b 1.- 2. tund matemaatika (H.Kiisel) 105
   3.- 4. tund inimeseõpetus (A.-L.Jõgi) 221
   12c 1.- 2. tund füüsika (M.Kask) 225
   3.- 4. tund matemaatika (E.Timak) 225
   5.- 6. tund ajalugu (M.Käppa) 225
   12d 1.- 2. tund matemaatika (E.Timak/L.Jõgi) 102/144
   3.- 4. tund füüsika (M.Kask) 102
   12e 1.- 2. tund matemaatika (E.Timak/L.Jõgi) 102/144
   3.- 4. tund muusika (Ü.Keerberg) 220
   5.- 6. tund kunst (P.Beier) 144
    

  Matemaatika kooliolümpiaad algab kell 12.00 ning sellest võtavad osa kõik 10a ja 10b klassi õpilased ning valikuliselt õpilasi teistest klassidest. Palun kõikidel olümpiaadist osavõtjatel söömas käia enne olümpiaadi algust.

  Olümpiaad toimub ruumides 221, 136 ja 139. Olümpiaadi viivad läbi õpetajad Ü. Hüva, H. Kiisel ja E.Timak, abiks on H.Sepp, L.Titova, E.Nõlvak-Donohoe, Ü.Roostoja ja M.Matto.

  Tunniplaani muudatused neljapäeval ja reedel:

  11a R. 24.09. 5.-6. tund bioloogia (S.Kaarna) 225
  11c R. 24.09. 3.-4.tund bioloogia (S.Kaarna) 225
  11d N. 23.09. 4.tund bioloogia (S.Kaarna) 225
 • 12a kaheksateist ja kaks 12b klassi õpilast sõidavad reedel, 24.09 Mihhailovskojesse. Ekskursioonile mittesõitvatel õpilastel toimuvad tunnid.
  • Õp. H. Teringu tundide asendus:

   10a 3.-4.t. füüsika M. Reemann 213
   5.-6.t. ajalugu K. Punga 144
   10e 1.-2.t. ajalugu K. Punga 144
   5.-6.t. keemia H. Pähno 217
   10d 1.-2.t. keemia H. Pähno 217
   3.-4.t. ajalugu K. Punga 144
   5.-6.t. matemaatika L. Jõgi 202
   11c 5.-6.t. emakeel (kirjand) A. Rikas 205 
    

 • Geograafia riigieksami tunnistus on välja võtmata järgmistel õpilastel: H.Erin, L.Juul, R.Kikas, H.Lepp. Tunnistusi saab õppealajuhatajalt 24. septembrini, hiljem saadetakse väljavõtmata tunnistused tagasi Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse.
 • Kogu kooli matkapäev toimub kolmapäeval, 22.septembril. Jalgsimatk algab Eedeni kaubanduskeskuse juurest ja lõpeb Luunja lastelaagris, kus toimuvad spordivõistlused ja piknik. 12. klassid alustavad kl. 9.00; 11. klassid kl.10.30 ja 10. klassid kl.12.00. Raja pikkus on ca 9 km. Täpsem info klassijuhatajatelt.
 • Teisipäeval, 21. septembril Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis aset leidvale linnapea vastuvõtule üldlaulu- ja tantsupeost osa võtnud kollektiivide juhendajatele on kutsutud õpetaja Ülle Keerberg, direktor Ott Ojaveer ja huvijuht Uve Saar.
 • Neljapäeval, 23. septembril kell 11.45 on huvilised oodatud aatriumi, kus toimub karateklubi „Falck“ demonstratsioonesinemine.
 • Kooli arvutiklassid on õpilastele avatud järgnevalt:

 • II korruse klass esmaspäeval ja teisipäeval ning III korruse klass neljapäeval kella 16.00 -18.00ni.


Õpilasomavalitsus

teatab, et ÕOV juhatuse valimised toimuvad esmaspäeval, 20. septembril kell 15.50 ruumis 203. Kohale palun tulla töögruppide juhtidel.

 • ÕOV roheliste töögrupi info on edaspidi üleval ökostendil ja aadressil www.htg.tartu.ee/roheline.
Sport

Tartu koolide karikavõistlustel teatejooksudes tuli meie kool 10.-12. klasside arvestuses karikavõitjaks. HTG võitis 20x60m teatejooksu ja neidude 4x400m teatejooksu ning tuli II kohale noormeeste 4x800m teatejooksus. Võistkondade koosseis oli järgnev:

20x60m teatejooks - Tuuli Haabpiht, Maarja Jekimov (12c), Kärt Simre, Kirsi Masso (11c), Sandra Vahi (11b), Mari Hiio (12d), Gerli Kukk (12b), Helen Soeorg, Kadri Rohtmets, (11a), Laura Kütt (10a), Kristel Laurson (11d), Aarne Nirk, Mart Raus (11a), Priit Paalo, Märt Kroodo, Märt Roosaare, Anti Pigul (11e), Margo Märdin, Julius Pau (12b), Martin Ligi Andre Pettai (11b), Andres Reiljan, Kristo Must (10a);

4x400m teatejooks - Tuuli Haabpiht, Sandra Vahi, Kärt Simre ja Maarja Jekimov;

4x800m teatejooks - Märt Roosaare, Hardi Rikand (11e), Andres Reiljan ja 

Aarne Nirk.

Õnnitleme!