HTG INFO
Nr. 2

13. september 2004

Õppetöö
 • Õpetaja Saima Kaarna viibib õpilastega 14.-18. septembrini Soomes looduslaagris. Tunniplaanis on järgnevad muudatused: 
10d R 17.09.
1.-2. tund - keemia (H. Pähno) - 217
5.-6. tund - matemaatika (L. Jõgi) - 225
10e R 17.09.
1.-2. tund - ajalugu (K.Punga) - 144
5.-6. tund - keemia (H. Pähno) - 217
11a T 14.09.
3. tund - kirjandus (A. Salo) - 225
K 15.09.
1.-2. tund - inimeseõpetus (A.-L. Jõgi) - 225
11b K 15.06.
5.-6. tund - keemia (E. Paabo) - 217
R 17.09.
1.-2. tund - informaatika (L. Jõgi /H. Sepp) - 303/206
11c T14.09.
7.-8. tund - inimeseõpetus (A.-L. Jõgi) - 225
N 16.09.
1.-2. tund - kehaline kasvatus (A.Saarva/ P.Parisoo)
11d T 14.09.
1.-2. tund - kunst (P. Beier) - 225, ära jääb 7.-8. tund
K 15.09.
3.-4. tund - keemia (H. Pähno) - 225 
N 16.09.
3. tund - emakeel (M. Järveoja) - 225

12c T.14.09.
4. tund - filosoofia (T. Jürgenstein) - 225
N 16.09.
5.-6. tund emakeel ( A. Salo) -225

 • 12a klassi füüsika praktikum toimub neljapäeviti kell 8.00 - 9.30 TÜ füüsikahoones Tähe 4.
 • 21. septembril toimub matemaatika kooliolümpiaad, millest võtavad osa kõik 10a ja 10b klassi õpilased ning valikuliselt õpilasi teistest klassidest.
Eelmisel nädalal

Laupäeval, 11.septembril külastasid kooli ning meenutasid minevikku vilistlased aastast 1964.

Õpilasomavalitsus

 • HTG õpilasomavalitsuse koosolek toimub teisipäeval, 14. septembril kell 15.30 ruumis 203. Arutatakse uue juhatuse valimisi. Koosolekule on oodatud ka need 10. klasside õpilased, keda huvitab kaasalöömine ÕOV tegemistes.
 • ÕOV uue juhatuse valimised toimuvad 21. septembril kell 15.30 ruumis 203.
Teated
 • Alates 27. septembrist maksab talongiga sööjatele tavaportsjon 15 krooni ja poisteportsjon 22 krooni. Toiduraha uute hindade alusel võetakse kantseleis vastu alates 20. septembrist.

 • Soovitav tasuda kooliõuna eest ülekandega (Toidutorn AS a/a nr on 221011351433), ülekande väljatrükk tuua kantseleisse või saata kooli meiliaadressile kantselei@htg.tartu.ee.
 • Segakoor alustab! Esmaspäeval, 13. septembril pärast 8. tundi toimub proov tüdrukutele. Teisipäeval pärast 8. tundi on proov noormeestele ning kolmapäeval toimub kogu segakoori proov. Kohale palun tulla nii vanadel kui ka uutel lauljatel.
 • Koolileht „Miilang“ ootab selle aasta esimesele koosolekule esmaspäeval, 13. septembril kell 16.00 raamatukogus nii vanu kui uusi tegijaid.
 • Teisipäeval, 14. septembril ootab õppealajuhataja suure vahetunni ajal õpilasi, kes sooritasid kevadel geograafia riigieksami, tunnistuse järele. Väljavõtmata tunnistused saadetakse tagasi Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse. Tunnis-tuse saavad M. All, K. Ambos, H. Erin, M. Gauk, V. Halapuu, L. Juul, M. Jõgiste, T. Järs, M. Järveoja, F. Kaasik, K. Kaldoja, K. Kiiman, A. Kikas, R. Kikas, M. Korela, M. Laater, H. Lepp, J. Liba, M. Ligi, J. Lina, M. Mets, T. Morozova, S. Mägi, K. Rebane, P. Rinne, K. Rutens, E.-L. Sepp, S. Solnik, A. Sooaru, S.Tobreluts, R.Torp, M. Trasberg, L. Udumäe, K. Uibo, S. Vaher, S. Vahi, K. Vahter, T. Vahula, K. Vaino, P. Vare, V. Veldre, S. Viilu.
 • Väitlusring avalöök toimub teisipäeval, 14. septembril kell 16.00 auditooriumis. Kõigil huvilistel on võimalus jälgida väitlust teemal „Eliitkoolid tuleks keelustada“ ja saada lisainfot väitluse kohta.
 • Neljapäeval, 16. septembril kell 18.00 toimub Lutsu Teatrimajas tutvumisõhtu, millest osa võtma oodatakse kõiki treffneriste. Õhtu korraldab 11b klass. Esinevad „The Sank“, „Spucatum Tauri“ ja „AK“. Pileti hind kümnendikele 40 ja teistele 20 krooni. Raha koguvad klassivanemad. Nendega, kes ise minna ei oska, kohtume kell 17.50 HTG peaukse juures. Tutvumisõhtul on valves õpetajad E. Paabo ja A. Salo.
 • Esmaspäeval, 20. septembril kell 11.40 (infominutite ajal) on kõik 10. klasside õpilased oodatud auditooriumisse, kus räägitakse õpilasvahetusest välismaal.
 • 21. ja 22. septembril toimub õpetajatele koolitus ruumis 312 kella 8.30 - 15.30ni.
  • 21. september - I grupp: O. Kornilova, A. Saarva, E. Paabo, A. Roots, A. Salo, P. Parisoo, L. Jõgi, Ü. Seevri, T. Jürgenstein, M. Reemann,A. Tartu, K. Rootsi, M. Park, S. Kaarna, E. Kask, H.Toots, M. Leesalu,K. Raig

   22. september - II grupp:

   P. Beier, M. Hommik, Ü. Hüva, M. Kask, M Järveoja, Ü. Keerberg, H. Kiisel, M. Käppa, K. Punga, H. Pähno, H. Sepp, L.Titova, H.Tering, E.Timak, A.-L.Jõgi, M. Matto, E. Nõlvak-Donohoe, Ü. Roostoja

   Täpsem info muudatuste kohta tunniplaanis ilmub järgmises infolehes.
    

 • Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juures asuv Tiina Tammani Fond on välja kuulutanud esseekonkursi gümnaasiumi-astme õpilastele. Essee teemad on järgmised: „Mida saab saavutada sõnadega?“, „Kas uudiste valikul on objektiivsus võimalik?“, „Kas ajakirjanik otsib tõde, mida valitsus püüab varjata?“. Essee pikkusega 2-3 lehekülge tuleb esitada 3. oktoobriks. Parimatele autoritele määratakse stipendium ning neil on võimalus osaleda loodavas terase mõtlemise seltsis. Lisainformatsiooni saab emakeele õpetajatelt.
 • 27.septembrist 8. oktoobrini teostab Haridus-ja Teadusministeerium meie koolis riiklikku järelvalvet.
 • Kes unustas suvel Tallinnas laulupeol tüdrukute magamisruumi magamiskoti, saab selle kätte, kui pöördub õpetaja Anne Tartu poole.