Uuendatud: 6/09/2016 10:15

Varasemad uudised

Bumerangi võitja on HTG

25.04 Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud spordimälumängu finaali „Bumerang“ võitis HTG esindus (kokku osales ligi 100 võistkonda üle riigi).

Võistlus oli pingeline, kuid lõpuks suutsime napilt edestada Rapla Vesiroosi Gümnaasiumit ning Saku Gümnaasiumit. Kooli au kaitsesid Margus Zimmer (10.c), Kevin Reisenbuk (11.b), Markus Jörgen Paapsi (11.e) ning Joel Dahl (12.d). Peaauhinnaks võideti 9-päevane reis Hiina noortelaagrisse.

Palju õnne suurepärase saavutuse eest!

Uuendatud: 14/07/2017 04:33

Vilistlaskogu õpetajapreemia

Viimasel koolikella aktusel anti õpetaja Anneli Saarvale vilistlaskogu õpetajapreemia. Preemia andis üle vilistlaskogu aseesimees Mart Orav. Preemia antakse traditsiooniliselt üle viimasel koolikella aktusel õpetajale, kes on oma õpetusega jätnud sügava jälje mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel. Preemia asutati 2004. aastal vilistlaskogu esimehe Indrek Ilometsa poolt ning preemiafondi laekub raha vilistlastelt. Siinkohal täname vilistlasi: Ott Ummelas, Siim Sikkut, Kaur Ojakivi, Darja Lavõgina, Aivar Taro, Andres Käosaar, Peeter Kikas, Triin Kutberg, Sander Pajusalu ja Jaana Hinno.

Uuendatud: 14/07/2017 04:33

Mauruse stipendiumikonkurss 2017

Lähtudes vajadusest motiveerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi võimetekohaselt õppivaid õpilasi  saavutamaks õpingutes veelgi paremaid tulemusi ning vajadusest osutada neile majanduslikku toetust kuulutab Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu välja „Mauruse“ stipendiumikonkursi. /Statuut/

Stipendiumifondi suuruseks on 1250 eurot. Välja antakse 5 stipendiumi a 250 eurot. Stipendiumid määratakse õpilastele enesetäiendamiseks. Stipendiumile saavad kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilased. 
HTG Vilistlaskogu MTÜ stipendiumikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2017.

Uuendatud: 30/05/2017 08:01